ΤΕΕ - ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 4 Ιανουάριος - Απρίλιος 1998

 

Αρχαιολογία - Γεωγραφία - Ιστορία

Pelt, Robert Jan van

Auschwitz : 1270 to the present / Robert Jan Van Pelt, Deborah Dwork. - New Haven: Yale University Press, 1996. - 443p.: fig.

0-300-06755-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 943 P -(049568)

Τσονακίδης, Γεώργιος

Λεύκωμα πόλεως Πατρών / Γεώργιος Τσονακίδης. - Πάτρα: [χ.ο.], 1992. - χ.α.: όλο εικ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 949.5 Τ -(005319)

 

Αρχιτεκτονική

 Abel, Chris

Architecture and identity : Towards a global eco-culture / Chris Abel. - Oxford: Architectural Press, 1997. - 245p.: fig.,tabl.

0-7506-0790-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.1 A -(049466)

Anink, David

Handbook of sustainable building : An environmental preference method for selection of materials for use in construction and refurbishment / David Anik, Chiel Boonstra, John Mak. - London: James & James (Science Publishers) Ltd., 1996. - 175p.

1-873936-38-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 721.046 A -(049645)

Appleton, Ian

Buildings for the performing arts : A design and development guide / Ian Appleton. - Oxford: Architectural Press, 1996. - 230p.: fig.

0-7506-1276-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.82 Α -(049477)

Beauvert, Thierry

Opera houses of the world / Thierry Beauvert. - London: Thames and Hudson, 1995. - 277: fig.,ill.

0-500-01745-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.822 B -(049497)

Berens, Carol

Hotel bars and lobbies / Carol Berens. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 203p.: fig.

0-07-005828-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 728.5 B -(049424)

 

Blake, Jill

Tile style : How to design successfully with tiles / Jill Blake. - London: Thames and Hudson, 1996. - 160p.: ill.

0-500-01728-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 747 B -(049498)

Blanc, Alan

Stairs,steps and ramps / Alan Blanc. - Oxford: Architectural Press, 1996. - 353p.: fig.

0-7506-1526-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721.832 Β -(049467)

Blow, Christopher

Airport terminals / Christopher J.Blow. - Oxford: Architectural Press, 1996. - 217p.: fig.,tabl.

0-7506-2585-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.39 Β -(049479)

Bovill, Carl

Fractal geometry in architecture and design / Carl Bovill. - Boston: Birkhaeuser, 1996. - 195p.: fig., tabl.

0-8176-3795-8

3-7643-3795-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721.01 B -(049401)

Colour and symbolism in islamic architecture : Eight centuries of the tile-maker's art / Photographs by Roland and Sabrina Michaud, text by Michael Barry. - London: Thames and Hudson, 1995. - 315p.: ill.

0-500-01711-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 723.3 C -(049496)

Cook, Peter

Primer / Peter Cook. - London: Academy editions, 1996. - 159p.: fig.

1-85490-388-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.1 C -(049545)

Croci, Giorgio

The conservation and structural restoration of architectural heritage / Giorgio Croci. - Southampton: Computational Mechanics Publications, 1998. - 251p.: fig. - (Advances in Architecture Series, 1368-1435)

1-85312-4826

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721.0288 C -(050036)

Curtis, William

Modern architecture : Since 1900 / William J.R.Curtis. - London: Phaidon Press Limited, 1996. - 736p.: fig.,ill

0-7148-3356-8(paperback)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 724 C -(049416)

 

Dickinson, Duo

Expressive details : Materials, selection, use / Duo Dickinson. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 259p.: ill.

0-07-016833-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721 D -(OO5301)

Douglas, George H.

Skyscrapers : A social history of the very tall building in America / George H. Douglas. - Jefferson,North Carolina: McFarland, 1996. - 270p.

0-7864-0082-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.483 D -(050000)

Dow, Martin

The Islamic Baths of Palestine / Martin Dow. - Oxford: The British School of Archaelogy in Jerusalem: The Oxford University Press, 1996. - 128p.: fig.,plate. - (British Academy Monographs in Archaeology ; 7)

0-19-727006-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.73 D -(049490)

East european modernism : Architecture in Czechoslovakia, Hungary & Poland between the wars / επιμ. Wojciech Lesnikowski ; Vladimir Slapeta, John Macsai, Janos Bonta, Olgierd Czerner. - London : Thames and Hudson, 1996. - 304p.: fig.

0-500-34151-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 724.6043 E -(049503)

Elleh, Nnamdi

African architecture : Evolution and transformation / Nnamdi Elleh. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 382p.: fig.

0-07-021506-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.96 E -(049423)

Frampton, K.

The twentieth century american house : Masterworks of residential architecture / Kenneth Frampton, David Larkin. - London: Thames and Hudson, 1995. - 300p.: ill.

0-500-34143-5

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 728.0973 F -(005257)

Farmer, John

Green shift : Towards a green sensibility in architecture / John Farmer ; επιμ.Kenneth Richardson. - Oxford: Architecrural press, 1996. - 203p.: fig.

0-7506-1530-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.47 F -(049469)

Ford, Edward R.

The details of modern architecture : vol.2:1928 to 1988 / Edward R.Ford. - Cambridge,Massachusetts: The MIT Press, 1996. - 447p.: fig.

0-262-06185-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 724.5 F -(049548)

 

Futurecare : New directions in planning health and care environments / επιμ. Martin S. Valins, Derek Salter. - Oxford: Blackwell Science, 1996. - 175p.: fig.

0-632-03577-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.5 F -(049584)

Gavin, Angus

Beirut Reborn : The restoration and development of the central district / Angus Gavin, Ramez Maluf. - London: Academy Editions, 1996. - 148p.: ill.

1-85490-481-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.95692 G -(049549)

Ghirardo, Diane

Architecture after mondernism / Diane Ghirardo. - London: Thames and Hudson, 1996. - 240p.: ill.

0-500-20294-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 724.6 G -(049499)

 

Glenn, Patricia Brown

Discover America's favorite architects / Patricia Brown Glenn. - New York: John Willey & Sons,Inc., 1996. - 118p.: ill.

0-471-14354-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92 G -(049551)

Golany, Gideon S.

Geo-space urban design / Gideon S.Golany, Toshio Ojima. - New York: John Wiley & Sons,Inc., 1996. - 380p.: fig.

0-471-16252-3(cloth:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.473 G -(049552)

Gray, Richard

Cinemas in Britain : One hundred years of cinema architecture / Richard Gray. - London: Lund Humphries Publishers, 1996. - 144p.: fig.,ill.

0-85331-685-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.823 G -(049489)

Harries, Karsten

The ethical function of architecture / Karsten Harries. - Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1997. - 403p.: fig.

0-262-08252-7(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.1 Η -(049555)

Hess, Alan

Hyperwest : American residential architecture on the edge / Alan Hess ; photography by Alan Weintraub. - London: Thames and Hudson, 1996. - 176p.: ill.

0-500-34147-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 728.0973 H -(049500)

Heydenreich, Ludwig Heinrich

Architecture in Italy 1400-1500 / Ludwig H.Heydenreich:introduction by Paul Davies. - London: Yale University Press, 1996. - 186p.: fig.,ill. - (Yale University Press Pelican history of art)

0-300-06467-5(pbk.:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.945 Η (049556)

 

Jefferis, Alan

AutoCAD for architecture : Release 13 / Alan jefferis, Michael Jones. - Albany : Autodesk Press, 1997. - 865p.: fig.

0-8273-8213-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.2840285 J -(049405)

Kitchen & bath showcase. - Grand Rapids: Vitae publ., 1995. - 236p.: ill.

1-883065-03-8

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 747.797 Κ -(005264)

Kronenburg, Robert

Portable architecture / Robert Kronenburg. - Oxford: Architectural Press, 1996. - 140p.: fig.

07506-2388-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 724.6 Κ -(049472)

Lawrence, A.W.

Greek architecture / A.W.Lawrence:revised by R.A.Tomlinson. - London: Yale University Press, 1996. - 243p.: fig.,ill. - (Yale University Press Pelican history of art)

0-300-06492-6(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 722.8 L -(049559)

Maxwell, Robert

The two way strech : Modernism, tradition and innovation / Robert Maxwell. - London: Academy Editions, 1996. - 96p. - (Polemics)

1-85490-438-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.1 M -(050046)

Mesmin, Georges

Το παιδί η αρχιτεκτονική και ο χώρος / Georges Mesmin ; μεταφρ. Πέτρος Πεντελικός. - Αθήνα : Μνήμη, 1978. - 150σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 727.01 Μ c.3 -(038551)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 727.01 Μ c.2 -(038551)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 727.01 Μ c.1 -(038551)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 727.01 ΜES -(000365)

Myerson, Jeremy

International lighting design / Jeremy Myerson ; επιμ.Jennifer Hudson. - London: Laurence King, 1996. - v.p.: all ill

1-85669-086-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 729.28 Μ -(049502)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 729.28 Μ -(005327)

Myerson, Jeremy

New public architecture / Jeremy Myerson. - London: Laurence King, 1996. - 240p.: ill.

1-85669-083-0

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725 Μ -(005263)

Nuffield Provincial Hospitals Trust

A balanced teaching hospital : A symposium at Birmingham. - London: Oxford University Press, 1965. - 131p.: plates

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.5 B -(049696)

Nurcombe, Valerie

Information sources in architecture and construction / επιμ.Valerie J.Nurcombe. - London: Bowker-Saur, 1996. - 489p. - (GUIDES INFORMATION SOURCES)

1-85739-094-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 028.7 Ι -(049632)

Pallasmaa, Juhani

Polemics : The eyes of the skin. Architecture and the senses / Juhani Pallasmaa. - London: Academy Editions, 1996. - 56p.

1-85490-439-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.1 P -(049539)

Riera Ojeda, Oscar

The new american house : Innovations in residential design and construction : 30 case studies / Oscar Riera Ojeda. - New York: Watson-Guptil publ., 1995. - 264p.: ill.

0-8230-3163-2

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 728.0973 R -(005256)

Roca, Miguel Angel

Architecture of Latin America / Miguel Angel Roca. - London: Academy editions, 1995. - 144p.: fig.,ill.

1-85490-386-1

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720 R -(005233)

Sanders, Ken

The digital architect : A common-sense guide to using computer technology in design practice / Ken Sanders. - New York: John Wiley & Sons,Inc, 1996. - 470p.: fig.

0-471-12165-7(pbk.:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.285 S -(049573)

Siry, Joseph M.

Unity Temple : Frank Lloyd Wright and architecture for Liberal Religion / Joseph M. Siry. - Cambridge: Cambridge University Press, 1996. - 365p.: fig.

0-521-49542-3Hardback

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 726.5 S -(049626)

 

Smith, Norman

Small space living design / Norman Smith. - Massachusetts: Rockport pub., 1995. - 125p.: ill.

1-56496-113-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 729 S -(005281)

Southorn, Neil

Farm buildings : Planning and construction / Neil Southorn. - Melbourne: Inkata Press, 1996. - 151p.: fig. - (Practical Farming)

0-7506-8934-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 728.92 S -(049475)

Spens, Michael

Staircases : Detail in building / Michael Spens. - London: Academy Editions, 1995. - 63p.: fig.,table.

1-85490-416-7

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721.832 S -(005328)

Steele, James

Theatre builders / James Steele. - London: Academy Editions, 1996. - 223p.: ill.

1-85490-450-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.822 S -(049575)

Temple, Nancy

Home space planning : A guide for architects, designers, and home ouners / Nancy Temple. - New York: McGraw-Hill, 1995. - 284p.: ill.

0-07-063499-8

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 643.7 T -(005320)

The Sports Council

Handbook of sports and recreational building design : Vol.3:Swimming pools and ice rinks / ed. Geraint John and Kit Campbell. - Oxford: Butterworth Architecture, 1996. - 245p.: fig.,tabl.

0-7506-2256-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.8 Η -(049484)

UIA

Informe del presidente : Carta de la formaciόn en arquitectura = President's report : Charter for architectural education-Minimum standards of professionalism in architectural practice-An interdependent policy for the future of architects worldwide. - Madrid: UIA, 1996. - 207p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.23 I -(048689)

Union of Architects of Romania

Romania '96 : Forgotten Balance 1991-Timisoara-1996 / επιμ.Horia Creanga, Marcel Janco, George Matei Cantacuzino. - s.l.: Romanian Ministry of Culture, 1996. - 74p.: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.9498 R -(048885)

 

Vido de, Alfredo

House design : Art and practice / Alfredo de Vido. - New York: John Wiley & Sons. - 244p.: ill.

0-471-52980-X

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 728 V -(005267)

Welsh, John

Modern house / John Welsh. - London: Phaidon, 1995. - 240p.: ill.

0-7148-2889-0

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 728.8 W -(005321)

 

Wigginton, Michael

Glass in architecture / Michael Wigginton. - London: Phaidon Press Limited, 1996. - 320p.: fig.,ill.

0-7148-2922-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721.04496 W -(049417)

Zimmerman, Neal

Home office design : Everything you need to know about planning, organizing, and furnishing your work space / Neal Zimmerman. - New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. - 205p.: fig.

0-471-13433-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 725.23 Z -(049629)

Ζάννος, Α.

Η σύνθεση με τα γύρω / Αλέξανδρος Ι. Ζάννος. - Αθήνα: Πατάκη, 1993. - 115σ.: εικ.

960-360-460-7

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.47 Ζ -(005223)

Ζήβας, Διονύσης Α.

Τα μνημεία και η πόλη : 13 κείμενα για την πεοστασία και τη λειτουργική επανένταξη των μνημείων στον ιστο της πόλης / Διονύσης Α. Ζήβας. - Αθήνα: Libro, 1997. - 188σ.: εικ. - (Libro/ Αρχιτεκτονική-Πόλεις)

960-490-012-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721.0288 Ζ -(050030)

Θέματα χώρου + τεχνών 29/1998. - Αθήνα: Ορέστης Β.Δουμάνης, 1998. - 192σ.: πιν.,σχ.

0074-1191

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΧ+Τ c.5 -(050060)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΧ+Τ c.4 -(050060)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΧ+Τ c.3 -(050060)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΧ+Τ c.2 -(050060)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΧ+Τ c.1 -(050060)

 

Καλογήρου, Νικ.

Σχεδιασμός καταστημάτων. Τ.1 / επιμ. Νίκος Καλογήρου ; μετάφρ. Νίκος Σουλάκης, Τάσος Τάντσης. - Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης-Παιδεία, 1995. - 255σ.: έγχρ.εικ.,σχέδ. - (European masters= Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες-δημιουργοί ; 2)

960-239-185-5

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 725.21 ΣΧΕ -(004787) τ.1

 

Καλογήρου Νικ.

Σχεδιασμός καταστημάτων ΙΙ. Τ.2 / επιμ. Νίκος Καλογήρου ; μετάφρ. Κική Καυκούλα. - Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης-Παιδεία, 1995. - 255σ.: έγχρ.εικ.,σχέδ. - (European masters= Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες-δημιουργοί ; 5)

960-239-244-4

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 725.21 ΣΧΕ -(004788) τ.2

Καρδαμίτση-Αδάμη, Μάρω

Ernst Ziller : Αναμνήσεις : Περικοπαί-Σημειώματα υπό κ.Ι.Τσίλλερ-Δήμα / Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Α.Παπανικολάου-Κρίστενσεν. - Αθήνα: Libro, 1977. - 176σ.: εικ. - (Libro/ Αρχιτεκτονική-Πόλεις)

960-490-014-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92 Κ -(050028)

Κοτιώνης, Ζήσης

Το ερώτημα της καταγωγής στο έργο του Δημήτρη Πικιώνη / Ζήσης Κοτιώνης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 303σ.: εικ.

960-7018-64-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92 Κ c.5 -(050031)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92 Κ c.4 -(050031)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92 Κ c.3 -(050031)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92 Κ c.2 -(050031)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92 Κ c.1 -(050031)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 720.92 Κ c.5 -(005347)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 720.92 Κ c.4 -(005347)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 720.92 Κ c.3 -(005347)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 720.92 Κ c.2 -(005347)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 720.92 Κ c.1 -(005347)

Κουλέρμος, Π.

20th century european rationalism / Πάνος Κουλέρμος ; ed.James Steele. - London: Academy editions, 1995. - 223p.: ill.

1-85490-405-1

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 724.6 K -(005282)

Νομικός, Μ.

Αποκατάσταση επαναχρησιμοποίηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων : Μεθοδολογία - εφαρμογές / Μιχαήλ Νομικός. - Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ-Τμ.Αρχιτεκτόνων, 1997. - 168σ.: εικ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.288 Ν -(005259)

 

Ο Παρθενών : Αρχιτεκτονική και συντήρηση / επιμ.Μ.Κορρές, Γ.Α.Πανέτσος,T.Seki. - Αθήνα: Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού: Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, 1996. - 143σ.: σχ.

960-7424-15-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721.0288 Π -(049724)

Τσουκαλά, Κυριακή

Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική : Από την παιδοκεντρική λειτουργικότητα στη μεταμοντέρνα προσέγγιση / Κυριακή Τσουκαλά. - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1998. - 200σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 727 Τσ -(049844)

 

Φιλιππίδης, Δημ.

Πέντε δοκίμια για τον Αρη Κωνσταντινίδη / Δημήτρης Φιλιππίδης. - Αθήνα: Libro, 1997. - 119σ.: σχ.εικ. - (Libro/ Αρχιτεκτονική-Πόλεις)

960-490-013-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92 Φ -(050029)

Φωτισμός και πόλη, (7 Νοεμ. 1997:, Αθήνα)

Φωτισμός και Πόλη (1997: Αθήνα) Πρακτικά. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 149 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1666 -(001666)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1666 c.1 -(001666)

 

Αρχιτεκτονική τοπίου

 

Holden, Robert

International landscape design / Robert Holden. - London: Laurence King, 1996. - 199p.: ill.

1-85669-085-7

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 712.2 H -(005332)

Phillips, Alan

The best in science, office and business park design / Alan Phillips. - : Rotovision, 1993. - 224p.: ill.

2-88046-160-X

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 712.2 P -(005330)

 

Αστική κοινωνιολογία

The Challenge of sustainable cities : Neoliberalism and urban strategies in developing countries / επιμ.Rod Burgess, Marisa Carmona, Theo Kolstee. - London : Zed Books, 1997. - 294p.: fig., tabl.

1-85649-479-9 (Cased)

1-85649-480-2 (Limp)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.14091724 Ch -(049600)

 

Cherry, Gordon E.

Town planning in Britain since 1900 : The Rise and fall of the planning ideal / Gordon E. Cherry. - Oxford : Blackwell Publishers, 1996. - 260p. - (Making Contemporary Britain Series/ Anthony Seldon)

0-631-19993-4

0-631-19994-2 (pbk)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.120941 Ch -(049577)

Domosh, Mona

Invented cities : The Creation of landscape in nineteenth-century New york and Boston / Mona Domosh. - New Haven: Yale University, 1996. - 185p.: fig.

0-300-06237-0 (acid-free paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.12160973 D -(049546)

Gilloch, Graeme

Myth and metropolis : Walter Benjamin and the city / Graeme Gilloch. - Cambridge: Polity Press, 1996. - 227p.

0-7456-1125-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.76 G -(049580)

Golany, Gideon

Geo-space urban design / Gideon S.Golany, Toshio Ojima. - New York: John Wiley & Sons,Inc., 1996. - 380p.: fig.

0-471-16252-3(cloth:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.473 G -(049552)

Hall, A.C.

Design control : Towards a new approach / A.C.Hall. - Oxford: Butterworth Architecture, 1996. - 128p.: fig.,tabl.

0-7506-2390-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.4 Η -(049470)

Planning the twentieth-century American city / επιμ.Mary Corbin Sies, Christopher Silver. - Baltimore:The Johns Hopkins Press, 1996. - 594p.: fig.

0-8018-5163-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.1216 P -(049607)

 

Re-presenting the city : Ethnicity,capital and culture in the twenty-first century metropolis / επιμ. Anthony D. King. - London: Macmillan Press LTD, 1996. - 282p.: fig.

0-333-60192-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.76 R -(049589)

Μαλούτας, Θ.

Η Κοινωνική διαίρεση στη Λάρισα : Κοινωνικοεπαγγελματική μορφολογία του τόπου κατοικίας / Θωμάς Μαλούτας, Χρήστος Σωμαράς. - Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 1997. - 24σ.: διαγρ., πίν. - (Σειρά Ερευνητικών Εργασιών ; 97-13)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3325 -(003325)

 

Χαστάογλου, Β.

Κοινωνικές θεωρίες για τον αστικό χώρο / Βίλμα Χαστάογλου. - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1982. - 186σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.76 Χ -(005248)

 

Αυτόματος έλεγχος-Ρομποτική

Ridley, John

Introduction to programmable logic controllers : The Mitsubishi FX / John E.Ridley. - London:Arnold, 1997. - 224p.: fig.

0-340-67666-3

0-470-23729-5 (Wiley)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 629.895 R -(049488)

 

 

 

Μπίκας, Αθανάσιος

Πειραματική δυναμική οχημάτων με το μετρητικό σύστημα CORRSYS / Αθανάσιος Μπίκας, Αντώνης Τσολάκης. - Αθήνα, 1995. - πολλ.αρ.: εικ., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 629.28 Μπ -(048731)

Προκοπίου, Πλάτωνας

Αντιστάθμιση αβεβαιοτήτων μοντελοποίησης σε τηλεχειριστή με σθεναρούς ελεγκτές ολίσθησης τροχιών και Νευρωνικούς ελεγκτές / Πλάτωνας Προκοπίου. - Αθήνα, 1996. - 240σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 629.89 Π -(048739)

 

Βιβλιοθηκονομία - Τεκμηρίωση - Πληροφόρηση

The online manual : A practical guide to business databases / επιμ. Jill Cousins, Lesley Robinson. - Oxford: Blackwell Publishers, 1993. - 981p.

0-631-189319

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 025.04 Ο -(049578)

 

Βιολογία

An introduction to genetic analysis / Anthony J.F.Griffiths, et all. - New York: W.H.Freeman and Company, 1996. - 916p.: fig.

0-7167-2604-1hard cover

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 575.1 I -(049593)

 

Βιομηχανία

Baddoo, Nancy

Architect's guide to stainless steel / Nancy Baddoo, Rana Burgan, Raymond Ogden. - Ascot :The Steel Construction Institute, 1997. - 201p.: fig., tabl. - (SCI Publication ; 179)

1-85942-049-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.17 B -(049225)

Μιχαηλίδου, Δέσποινα

Οι αναπτυξιακοί νόμοι και οι ιδιωτικές βιομηχανικές επενδύσεις στο Ν.Ξάνθης / Δέσποινα Μιχαηλίδου. - Βόλος, 1997. - 172σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 332.6 Μ -(049671)

 

 Γεωδαισία - Τοπογραφία - Χαρτογραφία

Ανδριτσάνος, Βασίλειος

Βελτιστοποίηση τοπικού γεωειδούς με δεδομένα βαρύτητας, τοπογραφίας, πυκνότητας και GPS με χρήση πακέτων FFT και GIS / Βασίλειος Δ. Ανδριτσάνος, Κυριακή Ε. Κεχαίδου. - Θεσσαλονίκη, 1996. - 117σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.980285 Α -(049693)

 

Γεωλογία

Press, Frank

Understanding earth / Frank Press, Raymond Siever. - New York: W.H.Freeman and Company, 1998. - 682p.: fig.,tabl.+ 1 cd-rom

0-7167-2836-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 550 P -(049590)

Γεωργία - Κτηνοτροφία

ΕΣΥΕ

Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη έτους 1996 = Results of the sea fishery survey by motor vessels for the year 1996. - Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1996. - 30σ.: πίν. - (Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δάση-Αλιεία ; Γ:84)

0256-3584

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049738)

 

Δημόσια διοίκηση

 

Υπ.Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης

Δελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού του δημόσιου τομέα : Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 1995. - Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 1997. - 321σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049725)

Υπ.Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης

Δελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού του δημόσιου τομέα : Απογραφή 31-12-1994. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1996. - 307σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(048810)

 

Διάφορα

 

Δραστηριότητες του Γραφείου Επιστημονικού Έργου την τριετία 1994-1996 / (επιμ.) Δήμητρα Κανέλλου, Μαρία Σταθοπούλου, Κατερίνα Πέππα κ.ά. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 53 σ.: εικ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1665 -(001665)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1665 c.2 -(001665)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1665 c.1 -(001665)

Σακελλάρης, Δημήτριος

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του τμήματος / Σακελάρης Δημήτριος, Χορταριάς Δήμος, Πολυμερόπουλος Χαράλαμπος. - [Λαμία]: ΤΕΕ, Τμ. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας, 1996. - [130 σ.]: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1664 -(001664)

 

Δίκαιο

ΕΚΑΧ

Τα όργανα της Ευρωπαικής Ενωσης. - Βέλγιο: ΕΚΑΧ, 1995. - 15σ.: εικ.

92-826-9797-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3338 -(003338)

 

Διοίκηση επιχειρήσεων

A guide to task analysis / επιμ. B.Kirwan, L.K.Ainsworth. - London: Taylor and Francis , 1992. - 417p.: fig.,tabl.

0-7484-0058-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658 G -(049433)

Bell, Desmond

Managing quality / Desmond Bell, Philip McBride and George Wilson. - Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994. - 236p.: fig. - (Institute of management diploma series)

0-7506-1823-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 Β -(049478)

Beyond the basics of reengineering : Survival tactics for the '90s / επιμ. Maura Reevs, Eric Torrey. - Norcross, Georgia: Industrial Engineering and Management Press Institute of Industrial Engineers, 1994. - 218p.: fig

0-89806-138-5 Industrial Engineering and Management Press

0-527-76257-1 Quality Resources

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.4063 Β -(049051)

 

Bothe, Davis

Measuring process capability : Techniques and calculations for quality and manufacturing engineers / Davis R.Bothe. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 897p.: fig.,tabl.

0-07-006652-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.5 Β -(049637)

Champy, James

Reengineering managment : The mandate for new leadership / James Champy. - London: Harper Collins Pub., 1995. - 212p.

0-00-255521-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.4063 C -(049102)

Compton, Dale

Engineering management : creating and managing world-class operations / W.Dale Compton. - New Jersey: Prentice-Hall International,Inc., 1997. - 492p.: fig.,tabl.

0-02-324121-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.5 C -(049611)

Cortada, James

TQM for sales and marketing management / James W.Cortada. - New York: McGraw-Hill, 1993. - 232p.: fig.

0-07-023752-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 C -(049454)

 

Davenport, Thomas

Process innovation : Reengineering work through information technology / Thomas H. Davenport. - Boston: Harvard Business School Press, 1993. - 337 p.

0-87584-366-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.4063 D -(048905)

 

Egland, Elaine

Managing multimedia / Elaine England, Andy Finney. - Cambridge: Addison-Wesley, 1996. - 346p.: tabl.+ 1 cd-rom

0-201-87739-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 006.7 E -(049515)

Feigenbaum, A.V.

Total quality control / A.V.Feigenbaum. - New York: McGraw-Hill, 1991. - 863p.: fig.,tabl.

0-07-020354-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 F -(049463)

Frey, Robert

Successful proposal strategies for small businesse : Winning government, private sector, and international contracts / Robert S. Frey. - London: Artech House, 1997. - 302p.: fig.

0-89006-935-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.8 F -(049640)

Fryer, Barry

The practice of construction management / Barry Fryer, Marilyn Fryer. - Oxford: Blackwell Science, 1997. - 294p.: fig.,tabl.

0-632-04142-0(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.068 F -(049579)

Geier, James

Network reengineering : The New technical imperative / James T.Geier. - New York: McGraw-Hill, 1996. - 319p.: fig.

0-07-023034-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 004.60684 G -(049453)

Groupware and teamwork : Invisible aid or technical hindrance ? / επιμ. Claudio U.Ciborra. - Chichester :John Wiley & Sons, 1996. - 240p.: fig., tabl. - (Wiley Series in Information Systems)

0-471-97064-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.05 G -(049544)

Grover, Varun

Business process change : Concepts, methods and technologies / Varun Grover, William Kettinger. - Harrisburg: IDEA Group pub., 1995. - 687p.: fig., tabl.

1-878289-29-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.4063 G -(049054)

Hawryszkiewycz, Igor

Designing the networked enterprise / Igor Hawryszkiewycz. - Boston: Artech House,Inc., 1997. - 374p.: fig.,tabl.

0-89006-920-4(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.05 Η -(049642)

Howlett, H.C.

The industrial operator's handbook : Petroleum & chemical industries edition / H.C.Howlett. - Houston,Texas: Golf Publishing Company, 1996. - 344p.: fig.

0-88415-413-0(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 658.4034 Η -(049602)

Information systems : An emerging discipline? / John Mingers, Frank Stowell. - London: McGraw-Hill Companies, 1997. - 387p.: fig.,tabl. - (Information Systems Series)

0-07-709295-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.4038011 I -(049194)

Juran, J.M.

Managerial breakthrought : The clasic book on improving management performarce / J. M. Juran. - New York: McGraw-Hill,Inc., 1995. - 451p.: fig.,tabl.

0-07-034037-4alk.paper

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658 J 049462

Juran, J.M.

Quality planning and analysis : From product development throught use / J.M.Juran,Frank M. Gryna. - New York: McGraw-Hill,Inc., 1993. - 634p.: fig.,tabl. - (McGraw-Hill series in industrial engineering and management science)

0-07-112992-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 J -(049460)

Nee, Paul

ISO 9000 in construction / Paul A.Nee. - New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. - 215p.: fig., tabl.

0-471-12121-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 N -(049562)

Novack, Janet

The ISO 9000 quality manual developer / Janet Novack. - New Jersey: Prentice Hall PTR, 1995. - 162p.: tabl.+ 1 disk

0-13-215477-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 N -(049617)

O'Brien, J.J.

Construction Inspection Handbook : Total quality management / James J.O'Brien. - London:Chapman & Hall: ITP International Thomson Publishing, 1997. - 663p.: fig., tabl.

0-412-11231-0(hb)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 692.3 O -(049407)

Oakland, John S.

Cases in total quality management / John S. Oakland, Leslie J. Porter. - Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994. - 271p.: fig., tabl.

0-7506-1565-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 O -(049482)

Oakland, John S.

Total quality management : The route to improving performance / John S. Oakland. - Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993. - 463p.: fig., tabl.

0-7506-0993-1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 O -(049473)

Planning and environmental impact assessment in practice / επιμ. Joe Weston ; contr.auth. Peter Bulleid, Richard Frost, Michael Lee-Wright, Andrew McNab, Richard Read, Elizabeth Street. - Harlow , England: Addison-Wesley Longman Limited, 1997. - 205p.: fig.

0-582-27325-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.714 P -(049565)

Rothery, Brian

ISO 14000 and ISO 9000 / Brian Rothery. - Vermont: Gower, 1995. - 278p.: tabl.

0-566-07648-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 R -(049394)

Schoonmaker, Stephen

ISO 9001 for Engineers and Designers / Stephen J.Schoonmaker. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 238p.: fig.

0-07-057710-2(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 Sch -(049633)

Schuster, John

The open-book management field book / John P. Schuster, Jill Carpenter, M.Patricia Kane. - New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. - 238p.: fig.

0-471-18036-X (pbk.:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.3152 S -(049628)

Silberman, Melvin

Active training : A handbook of techniques, designs, case examples and tips / Mel Silberman. - San Francisco,California: Pfeiffer, 1990. - 283p.: fig.

0-7879-0908-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.3124 S -(049620)

Stebbing, Lionel

Quality assurance : The route to efficiency and competiveness / Lionel Stebbing. - London: Ellis Horwood, 1993. - 336p.: fig.

0-13-109753-9pbk

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 S -(049623)

Sule, Dileep

Industrial scheduling / Dileep R. Sule. - Boston: PWS Publishing Company, 1997. - 322p.: fig.,tabl.+ 1 diskette

0-534-95456-1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.53 S -(049631)

Vischer, Jacqueline

Workspace strategies : Environment as a tool for work / Jacqueline C. Vischer. - London:ITP International Thomson Publishing, 1996. - 236p.: fig., tabl.

0-412-07411-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.28 V -(049412)

Walker, Anthony

Project management in construction / Anthony Walker. - Oxford: Blackwell Science, 1996. - 299p.: fig.,tall.

0-632-04071-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.068 W -(049595)

Αναστασιάδης, Τ.

Μηχανογραφημένη λογιστική και εμπορική διαχείριση / Τ. Αναστασιάδης, Χρ. Κοιλίας, Β. Λαοπόδης. - Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες, 1995. - 315σ.: σχ.+ 1 δισκέτα

960-7235-62-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 657 Α -(047943)

Καρασσάβας, Γεώργιος

Total quality management : Differences in implementation as practised by Japanese and British companies in south wales with specific reference o the electronics indudtry / George E. Karassavas. - Cardiff, 1994. - 2v.,1-82p.(v.1)[83-171p.](v.2): fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 Κ -(049674) τ.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 Κ -(049675) τ.2

Παπαβασιλείου, Χαράλαμπος

Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής τσιμεντοπροιόντων / Παπαβασιλείου Χαράλαμπος. - Πάτρα, 1996. - πολλ.αρ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.402 Π -(049673)

 

Εκπαίδευση

Κωνσταντοπούλου, Κατερίνα

Ανάπτυξη διεθνούς προγράμματος σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχεδιασμένου να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των γυναικών / Κωνσταντοπούλου Κατερίνα, Κασσελούρη-Ρηγοπούλου Βασιλεία, Ιωαννίδου Μαρία κ.ά. - Αθήνα: ΤΕΕ, [1998]. - 75 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1673 -(001673)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1673 c.3 -(001673)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1673 c.2 -(001673)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1673 c.1 -(001673)

 

Εμπόριο

ΕΣΥΕ

Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1991 = Shipping statistics 1991. - Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1996. - 166σ.: πίν. - (Μεταφορές - Επικοινωνίες ; Μ:54)

0072-7423

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049107)

 

Ενεργειακή Τεχνολογία

Bloch, H.P.

Reciprocating compressors : operation and maintenance / Heinz P.Bloch, John J.Hoefner. - Houston: Gulf Publishing Company, 1996. - 419p.: fig.,tabl.

0-88415-525-0(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.51 Β -(049598)

Brown, Royce

Compressors : selection & sizing / Royce N.Brown. - Houston: Gulf Publishing Company, 1997. - 552p.: fig.,tabl.

0-88415-164-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.51 Β -(049599)

Handbook of mechanical engineering calculations / επιμ.Tyler G. Hicks. - New York: McGraw-Hill, 1998. - v.p.: fig.,tabl.

0-07-028813-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 621 H -(049973)

ΕΛΟΤ ΤΕ-35"Ηλιακή ενέργεια" σχέδια προτύπων : Προστασία δεξαμενών με επισμάλτωση - Καθοδική προστασία επισμαλτομένων δεξαμενών - Δοκιμή αξιοπιστίας συλλεκτών - Απόδοση οικιακών μονάδων ζεστού νερού. - Κορωπί,Αττικής: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 1989. - πολλ.αρ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.470218 Κ -(049210)

Παφύλιας, Θ.

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων εκπόνησης προτάσεων προτύπων για κατασκευή και λειτουργία ηλιακών συστημάτων : Πρακτικά 2ης Συνάντησης 9 Φεβρουαρίου 1990 / Θ.Παφύλιας, Ε.Νικολινάκου. - Κορωπί,Αττικής: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 1990. - πολλ.αρ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.470218 Κ -(049697)

Παφύλιας, Θ.

Επιτροπή εμπειρογνωμονών εκπόνησης προτάσεων προτύπων γιά κατασκευή και λειτουργία ηλιακών συστημάτων : Πρακτικά 3ης Συνάντησης 30 Μαρτίου 1990 / Θ.Παφύλιας, Ε.Νικολινάκου. - Κορωπί,Αττικής: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 1990. - πολλ.αρ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.470218 Κ -(049698)

 

Εργα Πολιτικού Μηχανικού

Androic, Boris

Παραδείγματα κατά των ευρωκώδικα 3 : Υπολογισμός και διαστασιολόγηση σιδηρών κατασκευών / Boris Androic, Darco Dujmovic, Nica Dzeba ; επιμ. Χάρης Γάντες ; μεταφρ. Καρνάραχου Αλεξάνδρα. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1997. - 690σ.: πιν.,σχ.

960-512-079-8

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.1821 Α -(005296)

Avac, Ralf

Ευρωπαϊκές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα : Παραδείγματα σχεδιασμού με τον ευρωκώδικα 2 : Δομικά υλικά αρχές διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων / Ralf Avac. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1997. - 316σ.: πιν.,σχ.

960-512-080-1

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.18341 Α -(005297)

CIB

List of members-Compendium of working commissions and task groups-List of publications. - Rotterdam: CIB, 1995. - v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 624.025 L -(048846)

Cernica, John

Geotechnical engineering : Soil mechanics / John Cernica. - New York: John Wiley & Sons, 1995. - 453p.: fig.,tabl.

0-471-30884-6

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.15136 C -(005290)

Chen, W.F.

Advanced analysis of steel frames : Theory, software, and applications / W.F. Chen, S. Tomas. - Boca Raton: CRC Press, 1994. - 384p.: fig.,tabl.+ 2 disks

0-8493-8281-5

ΔΕΛ 624.1773 C -(005231)

Chen, W.F.

Civil engineering handbook / editor in chief W.F. Chen. - Boca Raton: CRC Press, 1995. - 2609p.: fig.,tabl.

0-8493-8953-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 624.0202 C -(005261)

Fryer, Barry

The practice of construction management / Barry Fryer, Marilyn Fryer. - Oxford: Blackwell Science, 1997. - 294p.: fig.,tabl.

0-632-04142-0(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.068 F -(049579)

Gaylord, E.

Design of steel structures / Edwin Gaylord, Charles Gaylord, James Stallmeyer. - New York: McGraw-Hill, 1992. - 792p.: fig.,tabl.

0-07-023054-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 624.1821 G c.2 -(005315)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 624.1821 G c.1 -(005315)

Gaylord, E.

Structural engineering handbook / Edwin Gaylord, Charles Gaylord, James Stallmeyer. - New York: McGraw-Hill, 1997. - various paging: fig.,tabl.

0-07-023724-7

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 624.10202 G -(005262)

Geistefeldt, Helmut

Ευρωκώδικας 2 : Κατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα : κανονισμοι ερμηνευτικές σημειώσεις παραδείγματα / Helmut Geistefeldt, Alfons Goris ; μεταφρ. Δημήτριος Πέντζας. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1997. - 332σ.: πιν.,σχ.

960-512-094-1

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.18341026 G -(005298)

Hendry, A.W.

Design of masonry structures / A.W.Hendry, B.P. Sinha, S.R. Davies. - London: E & FN Spon, 1997. - 271p.: fig., tabl.

0-419-21560-3

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.1832 H -(005247)

Kwakye, A.A.

Construction project administration in practice / A.A.Kwakye. - Harlow,England: Addison Wesley Longman, 1997. - 340p.: fig.,tabl.

0-582-29461-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.068 Κ -(049520)

Lawson, T.V.

Wind loading handbook : Guide to the use of BS 6399 part 2 / T.V.Lawson. - Oxford: Butterworth- Heinemann, 1996. - 156p.

0-7506-1094-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.175 L -(049481)

Nee, Paul

ISO 9000 in construction / Paul A.Nee. - New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. - 215p.: fig., tabl.

0-471-12121-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.562 N -(049562)

Nilson, Arthur

Design of concrete structures / Arthur Nilson, David Darwin. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 780p.: fig.,tabl.

0-07-046586-X

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.18341 Ν -(005292)

O'Brien, Eugene

Reinforced and prestressed concrete : The complete process / Eugene O'Brien, Andrew Dixon. - London: Longman scientific & technical, 1995. - 492p.: fig.,tabl.

0-470-23365-6

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.18341 Ο -(005293)

Raina, V.K.

Concrete bridges : Inspection, repair, strengthening, testing and load capacity evaluation / V.K. Raina. - New Delhi: Tata McGraw-Hill, 1994. - 493p.: fig.,tabl.

0-07-462349-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.2 R -(005345)

Robbin, Tonny

Engineering a new architecture / Tony Robbin. - New Haven: Yale University Press, 1996. - 138p.

0-300-06116-1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.1771 R -(049572)

Sharp, Maurice

Fatigue design of aluminum componets & structures / Maurice L. Sharp, Glenn E. Nordmark, Craig C. Menzemer. - New York: McGraw-Hill, 1996. - 383p.: fig.,tabl.

0-07-056970-3

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.1826 S -(005299)

The wiley dictionary of civil engineering and construction / ed.L.F.Webster. - New York: John Wiley & Sons,Inc., 1997. - 666p.

0-471-18115-3(pbk:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 624.03 W -(049563)

 

Walker, Anthony

Project management in construction / Anthony Walker. - Oxford: Blackwell Science, 1996. - 299p.: fig.,tall.

0-632-04071-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.068 W -(049595)

Βουδικλάρης, Θ.

Αναθεώρηση του νέου κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων σκυροδέματος / Θ. Βουδικλάρης, Χρ. Κωστίκας, Αλεξ. Πλάκας, Μιλτ. Χρονόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 174 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1675 -(001675)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1675 c.3 -(001675)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1675 c.2 -(001675)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1675 c.1 -(001675)

Βρυώνης, Δημήτρης

Υπολογισμός σιδηρής οδικής δικτυωτής γέφυρας σε κόπωση / Βρυώνης Δημήτρης. - Αθήνα, 1997. - πολλ.αρ.: πιν.,σχ.+ 1 δισκέτα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.3 Β -(049667)

 

Γεωργάκης, Χρήστος

An experimental setup for the unification of pseudo-static methods of testing shear panels / Christos T.Georgakis. - Athens, 1996. - 208p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.17620287 Γ -(049221)

Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών (Ανεπίσημη Μετάφραση) : Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια ENV 1995-1-1 : 1993 / (μετάφρ.) Ε.Σ. Κατσαραγάκης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 126 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1661 -(001661)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1661 c.2 -(001661)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1661 c.1 -(001661)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 926 c.1 -(000926)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 926 c.4 -(000926)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 926 c.3 -(000926)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 926 c.2 -(000926)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 426 c.5 -(000426)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 426 c.4 -(000426)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 426 c.3 -(000426)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 426 c.2 -(000426)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 426 c.1 -(000426)

Μαραγκός, Χ.

Τεχνικά έργα υποδομής : Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου υπόγειες κατασκευές φράγματα / Χρήστος Ν. Μαραγκός. - Αθήνα: χ.ε., 1997. - 472σ.: πιν.,σχ.

960-7834-00-3

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.15132 Μ -(005218)

Μηχανήματα τεχνικών έργων. - Αθήνα: Φοίβος. - πολλ.αρ.

960-7594-39-8

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.028 Μ -(005283)

 

Μουριάδης, Θοδωρής

Μελέτη φόρτισης οδοφόρων σιδηρών γεφυρών καθώς και ανάλυση των εντατικών μεγεθών που προκύπτουν σύμφωνα με τον DIN 1072 και με τους ευροκώδικες EC1 και EC3 / Θοδωρής Μουριάδης, Κωνσταντίνος Ε.Μυγιάκης. - Αθήνα, 1996. - 6 τεύχη σε ντοσιέ: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.3 Μ -(049683.5)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.3 Μ -(049683.4)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.3 Μ -(049683.3)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.3 Μ -(049683.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.3 Μ -(049683.1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.3 Μ -(049683.6)

Παλιεράκη, Φωτεινή

Οικονομοτεχνική ανάλυση κατασκευής σηράγγων / Φωτεινή Παλιεράκη. - Χανιά, 1997. - 201σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.1930681 Π -(049680)

 

Ρίζου, Θεοδώρα

Μελέτη λυγισμού μεταλλικών πλακών με τη μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων / Θεοδώρα Ρίζου. - Αθήνα, 1997. - 219σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.17765 Ρ -(049690)

Στάμου, Κωνσταντίνος Γ.

Νομογραφήματα διαστασιολόγησης ορθογωνικών διατομών σε μονοαξονική κάμψη με ορθή δύναμη / Κωνσταντίνος Γ. Στάμου. - Πάτρα, χ.χ. - 87σ.: διαγρ., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.183410285 Σ -(049691)

Φούντας, Γρ.

Υπολογισμός ξύλινων κατασκευών με τον ευρωκώδικα 5 / επιμ. Γρηγόριος Φούντας ; μεταφρ. Γρηγόριος Φούντας. - Αθήνα: Φούντας, 1996. - 347σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.184 Υ -(005324)

 

Εργασιακά θέματα

Desk research. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 61 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1644.3 -(001644.3)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.3 c.3 -(001644.3)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.3 c.2 -(001644.3)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.3 c.1 -(001644.3)

Έρευνα επαγγελματικών συλλόγων. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1996. - 53 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1644.1 -(001644.1)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.1 c.3 -(001644.1)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.1 c.2 -(001644.1)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.1 c.1 -(001644.1)

 

 

Έρευνα σε εκπαιδευτικούς φορείς. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1996. - 63 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1644.2 -(001644.2)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.2 c.3 -(001644.2)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.2 c.2 -(001644.2)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.2 c.1 -(001644.2)

Έρευνα σε επιχειρήσεις που απασχολούν Διπλωματούχους Μηχανικούς : Έκθεση αποτελεσμάτων. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - [230 σ.]: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1644.4 -(001644.4)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.4 c.3 -(001644.4)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.4 c.2 -(001644.4)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.4 c.1 -(001644.4)

 

Πανελλαδική έρευνα σε διπλωματούχους μηχανικούς. - Αθήνα: ΤΕΕ, [1997]. - 3 τ., [135 σ.] τ. Α' 144 σ.τ. Β' 504 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1644.7 -(001644.7)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1644.6 -(001644.6)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1644.5 -(001644.5)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.7 c.3 -(001644.7)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.7 c.2 -(001644.7)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.7 c.1 -(001644.7)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.6 c.3 -(001644.6)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.6 c.2 -(001644.6)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.6 c.1 -(001644.6)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.5 c.1 -(001644.5)

Στρατηγάκη, Μαρ.

Φύλο, εργασία τεχνολογία / Μαρία Στρατηγάκη. - Αθήνα: Πολίτης Γ., 1996. - 248σ.: σχ.

960-7349-09-1

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 331.1 Σ -(005246)

 

Συνθετική έκθεση αποτελεσμάτων. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 30, [90] σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1644.8 -(001644.8)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.8 c.2 -(001644.8)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1644.8 c.1 -(001644.8)

Υπ.Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης

Δελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού του δημόσιου τομέα : Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 1995. - Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 1997. - 321σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049725)

Υπ.Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης

Δελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού του δημόσιου τομέα : Απογραφή 31-12-1994. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1996. - 307σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(048810)

 

 

 

Εφαρμοσμένη μηχανική

Osswald, Tim A.

Materials science of polymers for engineers / Tim A. Osswald,Georg Menges. - Munich: Hanser/Gardner Publications, 1996. - 475p.: fig.,tabl.

1-56990-192-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.192 M -(049429)

Βρυώνης, Δημήτρης

ESDEP WG 12 κόπωση : Μετάφραση διαλέξεων 12.1 - 12.9 / Δημήτρης Βρυώνης. - Αθήνα, 1997. - πολλ.αρ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.163 Β -(049668)

 

Εφαρμοσμένη οπτική

 Culshaw, Brian

Optical fiber sensors : vol.3 components and subsystems / Brian Culshaw, John Dakin. - Boston: Artech House, 1996. - 237p.: fig.,tabl.

0-89006-932-8(v.3)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.3692 C -(049639) vol.3

Sabins, Floyd

Remote sensing : Principles and interpretation / Floyd F. Sabins. - New York: W.H.Freeman and Company, 1996. - 494p.: fig.,plates

0-7167-2442-1hardcover

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.3678 S -(049592)

 

Ηλεκτρολογία

Ross, David

Power from the waves / David Ross. - Oxford: Oxford University Press, 1995. - 212p.: fig.

0-19-856511-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.794 R -(049494)

Schiler, Mark

Simplified design of building lighting / Mark Schiler. - New York: John Wiley & Sons, 1992. - 155p.: fig.,tabl.

0-471-53213-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 12-3-1998 -(005291)

Ιδιωτικοί υποσταθμοί μέσης τάσης, σημερινή κατάσταση και προτάσεις βελτίωσης, (15 Οκτ. 1997:, Αθήνα)

Ιδιωτικοί υποσταθμοί μέσης τάσης, σημερινή κατάσταση και προτάσεις βελτίωσης (1997 : Αθήνα)Πρακτικά. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 170 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1669 -(001669)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1669 c.2 -(001669)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1669 c.1 -(001669)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 407 -(000407)

Κάλφας, Εμμ.

Παραγωγή - μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας / Μανώλης Κάλφας. - Αθήνα: Ιων, 1997. - 210σ.: πιν.,σχ.

960-405-739-1

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.312 K -(005240)

 

Κροντήρης, Ηλίας

Ατμοηλεκτρικοι σταθμοί εφαρμογές - ασκήσεις - λύσεις ασκήσεων / Ηλίας Κροντήρης. - Αθήνα: Ιων, 1994. - 285σ.: σχ.

960-405-461-9

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.312132076 Κ -(005270)

Μιχάλης Π.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / Π.Γ. Μιχάλης. - Αθήνα: Ιων, 1995. - 636σ.: πιν.,σχ.

960-405-643-3

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.31 Μ -(005239)

Μπούρκας, Π.Δ.

Εφαρμογές κτιριακών - βιομηχανικών μελετών και εγκαταστάσεων / Π.Δ. Μπούρκας. - Αθήνα: Συμεών. - 337σ.: πιν.,σχ.

960-7346-11-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.31 Μ -(005222)

 

Ηλεκτρονική τεχνολογία

 

Digital consumer electronics handbook / επιμ.Ronald K.Jurgen. - New York: McGraw-Hill, 1997. - v.p.: fig.,tabl.

0-07-034143-5(hc)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 621.382 D -(049447)

Drabowitch, S.

Modern antennas / S.Drabowitch, A.Papiernik, H.Griffiths, J.Encinas ; ed.H.Griffiths and Bradford L.Smith. - London: Chapman & Hall, 1998. - 631p.: fig.

0-412-57910-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.3824 Μ -(049465)

Honey, Gerard

Electronic protection and security systems / Gerard Honey. - Oxford: Newnes, 1996. - 131p.: fig.

0-7506-2501-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.38928 Η -(049471)

 

Lampen, Stephen H.

Wire,cable,and fiber optics for video and audio engineers / Stephen H.Lampen. - New York: McGraw-Hill, 1998. - 286p.: fig.,tabl.

0-07-037148-2(hard edition)

0-07-038134-8(paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.382 L -(049635)

Luther, Arch

Principles of digital audio and video / Arch C.Luther. - Boston: Artech House,Inc., 1997. - 405p.: fig.

0-89006-892-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.382 L -(049643)

 

Malcolm, Douglas

Fundamentals of electronics / Douglas R.Malcolm. - Boston: Breton Pub., 1987. - 452p.: fig.

0-534-06408-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.381 M -(049406)

Porat, Boaz

A course in digital signal processing / Boaz Porat. - New York: John Wiley & Sons, 1997. - 602p.: fig.

0-471-14961-6

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.3822 P -(005241)

Radar technology encyclopedia / ed.David K.Barton, Sergey A.Leonov. - Boston: Artech House, Inc., 1997. - 511p.: fig.,tabl.

0-89006-893-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ ΕΓΚ Π 621.384803 R -(049638)

Sampei, Seiichi

Aplications of digital wireless technologies to global wireless comunications / Seiichi Sampei. - New Jersey: Prentice Hall PTR, 1997. - 558p.: fig.,tabl. - (Feher/Prentice Hall Digital and Wireless Communications Series)

0-13-214272-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.3845 S -(049624)

Μαλτέζος, Ιωάννης

Ψηφιακά φίλτρα : Θεωρία-εφαρμογή / Ιωάννης Μαλτέζος. - Αθήνα, 1997. - πολλ.αρ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.3815324 Μ -(049320)

 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Δουλάμης, Νικόλαος

Μοντελοποίηση πηγής video MPEG και μελέτη μνήμης πολυπλεξιας : Μέρος Α Υλοποίηση trader πάνω στην πλατφόρμα του dome : Μέρος Β / Δουλάμης Νικόλαος, Δουλάμης Αναστάσιος. - Αθήνα, χ.χ. - 114σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.3981 Δ -(048751)

 

Καλές τέχνες

 

Benjamin, And.

What is abstraction? / Andrew Benjamin. - London: Academy Editions, 1996. - 64p.: fig.

1-85490-434-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 709.04 B -(049542)

Snodin, Michael

Ornament : A social history since 1450 / Michael Snodin, Maurice Howard. - New Haven: Yale University Press, 1996. - 232p.: ill.

0-300-06455-1(cloth)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 745 S -(049574)

Teutonico, Jeanne Marie

Architectural ceramics : Their history, manufacture and conservation / ed. Jeanne Marie Teutonico. - London: James & James Ltd, 1996. - 134p.: fig.,plate

1-873936-44-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 738 A -(049649)

Κατεργασία μετάλλων

 

Καισάρης, Γιώργος

Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος γιά σχεδιασμό ευέλικτων ιδιοσυσκευών συγκόλλησης (WELDFIX) / Γιώργος Καισάρλης. - Αθήνα, 1997. - 235σ.: πιν.,σχ.+ 1 δισκέτα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 671.52633 Κ -(049676)

 

Κοινωνικές επιστήμες

Ferrante, Joan

Sociology.net : Sociology on the Internet / Joan Ferrante. - Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1997. - 453p.

0-534-52756-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 302.23 F -(049441)

ΕΣΥΕ

Αποτελέσματα απογραφής ναυτεργατικού δυναμικού : της 20ης Σεπτεμβρίου 1994. - Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1996. - 72σ.: πίν. - (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ; Μ:55)

1106-1537

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049108)

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΥΕ

Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1990 = Mouvement naturel de la population de la Grece en 1990. - Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1990. - 260σ.: πίν. - (Πληθυσμός= Population ; Α:65)

0077-6114

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049737)

 

 

Κοινωνική πρόνοια

 

Reeves, Paul

An introduction to social housing / Paul Reeves. - London: Arnold, 1996. - 273p.: fig.,tabl.

0-340-66197-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.5 R -(049487)

The case for multifamily housing. - Washington [Urban Land Institute 625 Indiana Avenue, N.W., Washington, D.C.20004: Urban Land Institute, 1991. - 11p.: diagr., ill.

0-87420-717-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3312 c.5 -(003312)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3312 c.4 -(003312)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3312 c.3 -(003312)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3312 c.2 -(003312)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3312 c.1 -(003312)

Στατιστική επετηρίδα 1996 = Statistical yearbook 1996eng. - Αθήνα: Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, 1997. - 148σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ c.2 -(049728)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ c.1 -(049728)

 

Κτίρια-Οικοδομική

 

Ambrose, James

Simplified design for building sound control / James Ambrose, Jefrey Ollswang. - New York: John Wiley & Sons, 1995. - 161p.: fig.,tabl.

0-471-56908-9

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 693.834 Α -(005333)

Anstey, John

Party walls and what to do with them / John Anstley. - London: The Royal Institution of Chartered Surveyors, 1996

0-85406-786-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 690.02642 A -(049650)

 

 

 

 

 

Baird, George

Building evaluation techniques / George Baird, John Gray, Nigel Isaacs...[et al.]. - New York: McGraw-Hill, 1996. - 207p.: fig.

0-07-003308-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 690.22 B -(049445)

Barry, R.

The construction of buildings : Foundations and oversite concrete, walls,floors,roofs. vol.1 / R. Barry. - Oxford: Blackwell Science, 1996. - 192p.: fig.,tabl.

0-632-04111-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 690.1 B -(049576)

Chrest, Ant.

Parking structures : Planning, design, construction, maintenance and repair / Anthony P.Chrest, Mary S.Smith, Sam Bhuyan. - New York: Chapman & Hall, 1996. - 675p.: fig.

0-412-99671-5(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 690.538 Ch -(049409)

Geddes, Spence

Estimating for building and civil engineering works / Spence Geddes ; επιμ.John Williams Frics. - Oxford : Butterworth Heinemann, 1996. - 313p.: tabl.

0-7506-2797-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 692.5 G -(049480)

Glover, Peter

Building surveys / Peter Glover. - Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996. - 262p.: fig.

0-7506-3218-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 690.24 G -(049476)

Griffiths, Tom

The complete swimming pool reference / Tom Griffiths. - St. Louis, Missouri: Mosby Lifeline, 1994. - 400p.: fig.,tabl.

0-8016-7182-5

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 690.89 G -(005356)

Gutdeutsch, Goetz

Building in wood : Construction and details / Goetz Gutdeutsch. - Basel: Birkhaeuser Verlag, 1996. - 150p.: fig.

3-7643-5277-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 694 G -(049402)

Hill, P.R.

Practical stone masonry / P.R.Hill, J.C.E.David. - London: Donhead, 1995. - 276p.: fig.,tabl.

1-873394-14-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 693.1 H -(049969)

 

 

 

Mills, Edw.

Building maintenance & preservation : A guide to design and management / επιμ. Edward D. Mills. - London: Architectural Press, 1994. - 309p.: fig.,table.

0-7506-3398-0

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 690.24 Β -(005329)

 

Martin, A.J.

Control of natural ventilation / A.J.Martin. - Berkshire: The Building Services Research and Information Association, 1996. - 91p.: fig.,tabl. - (TECHNICAL NOTE, TN ; 11/95)

0-86022-444-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 697.92 M -(049653)

Melander, John

Masonry : Design and construction, problems and repair / ed. John Melander, Lynn Lauersdorf. - Philadelphia: ASTM, 1993. - 431p.: fig.,tabl. - (STP ; 1180)

0-8031-1492-3

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 693.1 M -(005322)

Nelson, G.

The architecture of building services / Gordon Nelson. - London: B.T. Batsoford, 1995. - 158p.: fig.,tabl.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 696 Ν -(005318)

Nurcombe, Valerie

Information sources in architecture and construction / επιμ.Valerie J.Nurcombe. - London: Bowker-Saur, 1996. - 489p. - (GUIDES INFORMATION SOURCES)

1-85739-094-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 028.7 Ι -(049632)

O'Brien, J.J.

Construction Inspection Handbook : Total quality management / James J.O'Brien. - London : ITP International Thomson Publishing, 1997. - 663p.: fig., tabl.

0-412-11231-0(hb)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 692.3 O -(049407)

Oliver, Alan

Dampness in buildings / Alan Oliver. - London :Blackwell Science, 1997. - 353p.: fig.,tabl.

0-632-04085-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 693.893 Ο -(049583)

Page, J.S.

Conceptual cost estimating manual / John S.Page. - Houston: Gulf Publishing Company, 1996. - 326p.: diagr.

0-88415-267-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 692.5 P -(049605)

Passive cooling of buildings / επιμ.M.Santamouris, D.Asimakopoulos. - London: James & James, 1996. - 472p.: fig., tabl.

1-873936-47-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 697.9 P -(049648)

 

Rice, Pet

Structural glass / Peter Rice, Hugh Dutton. - London: E & FN Spon, 1995. - 144p.: fig.,tabl.

0-419-19940-3

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 693.96 R -(005354)

Rosen, Harold

Architectural materials for construction / Harold J.Rosen, Tom Heineman. - New York: McGraw-Hill, 1996. - 319p.: fig.,tabl.

0-07-053741-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 691 R -(049446)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 691 R -(005300)

Scharff, Robert

Drywall construction handbook / Robert Scharff and the editors of Walls & Ceilings Magazine. - New York: McGraw-Hill, 1995. - 343p.: fig.,tabl.

0-07-057124-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 693.6 S -(005355)

The wiley dictionary of civil engineering and construction / ed.L.F.Webster. - New York: John Wiley & Sons,Inc., 1997. - 666p.

0-471-18115-3(pbk:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 624.03 W -(049563)

Thomas, Kenneth

Masonry walls : Specification and design / Kenneth Thomas. - Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd, 1996. - 317p.: fig.,tabl.

0-7506-2465-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 693.1 T -(049483)

Ιωαννίδης, Παύλος

Οι στέγες στην οικοδομή : Σαν μορφολογικά και φέροντα στοιχεία / Παύλου Ιωαννίδη. - Αθήνα: Παπασωτηρίου, 1997. - 286σ.: σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 690.15 ΙΩΑ -(004907)

 

 

Μαθηματικά

Bovill, Carl

Fractal geometry in architecture and design / Carl Bovill. - Boston: Birkhaeuser, 1996. - 195p.: fig., tabl.

0-8176-3795-8

3-7643-3795-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 721.01 B -(049401)

 

Harman, Thomas L.

Advanced engineering mathematics using MATLAB V.4 / Thomas L. Harman, James Dabney, Norman Richert. - Boston:PWS Publishing Company, 1997. - 643p.: fig., tabl.+ 1 δισκέτα. - (The PWS Bookware Companion Series)

0-534-94350-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 515 H -(049444)

 

Petri nets in flexible and agile automation / επιμ.Meng Chu Zhou. - Boston: Kluwer Academic Publishers, 1995. - 379p.: fig.,tabl.

0-7923-9557-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 511.3 P -(049507)

Varma, Arvind

Mathematical methods in chemical engineering / Arvind Varma, Massimo Morbidelli. - Oxford: Oxford University Press, 1997. - 690p.: fig.,tabl.

0-19-509821-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 510.2466 V -(049495)

Μεταλλευτική τεχνολογία

Yew, Ching

Mechanics of hydraulic fracturing / Ching H.Yew. - Houston: Gulf Publishing Company, 1997. - 183p.: fig.,tabl.

0-88415-474-2(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 622.3381 Υ -(049608)

ΕΣΥΕ

Ετήσια στατιστική έρευνα ορυχείων (μεταλλείων-λατομείων-αλυκών) έτος 1994 = Annual statistical survey (on mines, quarries and salterns) year 1994. - Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1997. - 35σ.: πίν. - (Βιομηχανία= Industry, 0072-7415 ; Λ:89)

0072-7415

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(003341)

Κατράκης, Σ.Δ.

Γενικός μεταλλευτικός χάρτης της Ελλάδος = General map of industrial minerals and ores of Greece / Σταύρος Δ.Κατράκης. - Αθήναι, 1948. - 17σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟ 622 Κ -(049332)

Παπακωστόπουλος, Νικόλαος

Εφαρμογή των τομογραφιών στον καθορισμό των χαρακτηριστικών δομής υπογείων στύλων μαρμάρου / Παπακωστόπουλος Νικόλαος, Ακριδόπουλος Αναστάσιος. - Αθήνα, 1995. - 104σ.: εικ.,πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 622.159 Π -(048760)

Πρωτοσύγγελος, Κων/νος

Μελέτη σκοπιμότητας και καθορισμός βέλτιστης δυναμικότητας μιάς μεταλλευτικής εκμετάλλευσης : Νικελίουχο κοίτασμα της Κατσίκιζας (Εύβοια) / Πρωτοσύγγελος Κων/νος. - Αθήνα, 1994. - 240σ.+ παράρτημα: πιν.,σχ.+ 3 διπλ.χάρτ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 622.3485 Π -(049681)

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταποιητική βιομηχανία

Kropper, Jean

Papermaking : from recycling to art / Jean G.Kropper. - Melbourne: A Lothian book, 1992. - 64p.: fig. - (Lothian Australian craft series)

0-85091-505-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 676.2 Κ -(049536)

Nutsch, Wolfgang

Επιπλοποιϊα / Wolfgang Nutsch ; μεταφρ. Βασίλειος Ηλιόπουλος. - Αθήνα: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 1996. - 61σ.: σχ. - (Βιβλιοθήκη του Ξυλουργού - Επιπλοποιού)

960-331-126-X

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 684.104 Ν -(005272)

Nutsch, Wolfgang

Τεχνολογία ξυλουργικών υλικών / Wolfgang Nutsch ; μεταφρ. Βασίλειος Ηλιόπουλος. - Αθήνα: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 1995. - 227σ.: σχ. - (Βιβλιοθήκη του Ξυλουργού - Επιπλοποιού)

960-331-101-4

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 674.8 Ν -(005274)

Patrick, Dale

Industrial process control systems / Dale R.Patrick, Stephen W.Fardo. - Albany: Delmar Pub., 1997. - 470p.: fig.,tabl.

0-8273-6386-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 670.427 P -(049659)

 

Μεταφορές

Balog, John

Guidebook for attracting paratransit patrons to fixed-route services / John N. Balog. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - v.p.: fig., tabl. - (TRAN.COOP.RES.PROGR.REPORT ; 24)

0-309-06068-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/TCRPR 24 -(003315)

 

Gerondeau, Christian

Transport in Europe / Christian Gerondeau. - Boston: Artech House,Inc., 1997. - 432p.: fig. - (Intelligent transportation systems)

0-89006-931-X (alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 388.094 G -(049641)

Stern, Ric

Bus transit fare collection practices / Richard Stern. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 29p.: fig., tabl. - (TRAN.COOP.RES.PROGR.SYNTH, 1073-4880 ; 26)

0-309-06102-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/TCRPSYN 26 -(003328)

 

TRB

Advances in transportation data : 1997. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 71p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1593)

0-309-06171-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1593 -(003335)

TRB

Effects of transportation on energy and air quality. - Washington: Transportation Research Board, 1997. - 136p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1587)

0-309-06169-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1587 -(003333)

TRB

Highway safety : Traffic law compliance, speed management, and heavy trucks. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 52p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1595)

0-309-06165-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/REC 1595 -(003329)

TRB

Human performance in intelligent transportation systems, information systems, and highway design and older drivers. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 109p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1573)

0-309-06154-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1573 -(003345)

TRB

Public transit 1997 : Bus, paratransit, intermodal, and rail. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 217p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1571)

0-309-06151-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/REC 1571 -(003316)

 

TRB

Toward a sustainable future : Addressing the long-term effects of motor vehicle transportation on climate and ecology. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 261p.: fig., tabl. - (SPECIAL REPORT ; 251)

0-309-05969-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/SR 251 -(003314)

ΕΣΥΕ

Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1991 = Shipping statistics 1991. - Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1996. - 166σ.: πίν. - (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ; Μ:54)

0072-7423

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049107)

 

 

 

 

 

ΕΣΥΕ

Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1986-1988. - Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1996. - 142σ.: πίν. - (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 0256-3657 ; Μ:56)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049329)

 

Μετεωρολογία

 

Graedel, T.

Atmosphere, Climate, and Change / Thomas E.Graedel, Paul J.Crutzen. - New York: Scientific American Library, 1995. - 196p.: fig.,ill.

0-7167-5049-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 551.6 G -(049587)

 

Μηχανολογία

 

Czernik, Daniel

Gaskets : Design,selection,and testing / Daniel E.Czernik. - New York: McGraw-Hill, 1996. - 335p.: fig.,tabl.

0-07-015113-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.885 C -(049451)

 

Johannaber, Friedrich

Injection molding machines : A user's guide / Friedrich Johannaber. - Munich: Hanser, 1994. - 320p.: fig.,tabl.

1-56990-169-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.984 J -(049426)

Machinery's handbook / επιμ. Robert E. Green. - New York: Industrial Press Inc., 1996. - 2547p.: fig.,tabl.

0-8311-2595-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 621.80212 Μ -(049537)

 

Standard handbook of machine design / επιμ.Joseph E. Shigley, Charles R. Mischke. - New York: McGraw-Hill, 1996. - v.p.: fig.

0-07-056958-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 621.815 S -(049385)

Αλιφέρης, Θ.

Δίκτυα σωληνώσεων νερού-φυσικού αερίου / Θεόδωρος Αλιφέρης. - Αθήνα, 1996. - 128σ.: διαγρ., πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.8672 Α -(049218)

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδοποιία

Garder, Nicholas

Traffic and highway engineering / Nicholas J.Garber, Lester A.Hoel. - Boston: PWS Publishing Company, 1997. - 1110p.: fig.,tabl.

0-534-95338-7(hardcover)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 625.7 G -(049443)

Lewalski, Z.M.

Light rail vehicle compression requirements / Z.M.(Joe) Lewalski. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 34p.: tabl. - (TRAN.COOP.RES.PROGR.SYNTH, 1073-4880 ; 25)

0-309-06019-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/TCRPSYN 25 -(003317)

TRB

Human performance in intelligent transportation systems, information systems, and highway design and older drivers. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 109p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1573)

0-309-06154-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1573 -(003345)

TRB

Pavement base and foundation materials, deformation characteristics of subgrade, and properties of unconventional aggregates. - Washington: Transportation Research Board, 1997. - 117p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1577)

0-309-06159-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1577 -(003132)

TRB

Pavement research issues. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 210p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1570)

0-309-06153-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1570 -(003331)

 

TRB

Variable tire pressure, flowable fill, dust control, and base and slope stabilization. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 98p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1589)

0-309-06161-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1589 -(003334)

Παπαδάκος, Γεώργιος

Αυτόματη σχεδίαση μηκοτομής / Γεώργιος Στ.Παπαδάκος, Αθανάσιος Σπ.Φράγκος. - Ξάνθη, 1997. - (vol.1) 211σ.(vol.2) πολλ.αρ.: διαγρ., πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 625.720285 Π -(049666) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 625.720285 Π -(049665) vol.1

 

 

 

Οικολογία

Baird, Colin

Environmental chemistry / Colin Baird. - New York: W.H.Freeman and Company, 1995. - 484p.: fig.,tabl.

0-7167-2404-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 577.14 B -(049585)

Αλεξοπούλου, Στέλλα

Πιλοτική εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρησης (EMAS) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων / Σ. Αλεξοπούλου, Χ. Ναστούλη. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 10 σ.: σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Βασιλόπουλος, Μ.

EMAS ή ISO 14000? Μία συμβολή στο θέμα / Μ. Βασιλόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Γιαννάκης, Ι.

EMAS και μικρομεσαίες επιχειρήσεις / Ιωάννης Γιαννάκης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 8 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Γκλέκας, Ιωάννης

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρησης στη βιομηχανία (Κανονισμός EMAS και ISO 9000): Εμπειρίες, προβλήματα, ιδιαιτερότητες / Ι. Γκλέκας. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 11 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Δεληγιάννης, Φ.

EMAS και βιομηχανία / Φ. Δεληγιάννης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Διαβάτης, Η.

Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα διαχείρησης περιβάλλοντος - Η ελληνική εμπειρία / Η. Διαβάτης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

 

Ελευθεριάδης, Ι.

Εφαρμογή του EMAS στην Siemens μέσω οδηγού περιβαλλοντικής προστασίας / Ι.Ε. Ελευθεριάδης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 9 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674))

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Θεοχάρη, Χ.

Η περιβαλλοντική διαχείρηση, ο οικολογικός έλεγχος και η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Δυνατότητες συνέργειας. / Χριστίνα Θεοχάρη. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Ιωαννίδης, Κ.

Πως θα μπορούσε να ενισχυθεί η διάδοση του θεσμού της περιβαλλοντικής διαχείρησης κατά EMAS στις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις / Κωνσταντίνος Ιωαννίδης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 4 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Καραϊσκου, Ε.

LIFE-EMAS. Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρησης και ελέγχου σε αστικές πόλεις μεσαίου μεγέθους: Πάτρα, Λάρισα, Βόλος. / Ε. Καραϊσκου. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.: σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Κρητικού, Μάρθα

Οι πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρησης στην Ελλάδα / Μ. Κρητικού. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 19 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Λαφαζάνης, Κ.

Περιβαλλοντική διαχείρηση λιμένων / Κ. Λαφαζάνης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 14 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Μεταξάτος, Παν.

Η συμβατότητα μεταξύ κανονισμών για το περιβάλλον και τα προβλήματα που παρουσιάζονται / Π. Μεταξάτος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 19 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

 

Μουρτζανός, Κ.

Διαπίστευση, διακρίβωση / Κ. Μουρτζανός. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 7 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Μπούρα, Α.

Η ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρησης / Α. Μπούρα, Ν. Μουσιόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 14 σ.: σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Μπούρκας, Κωνσταντίνος

Εφαρμογή του EMAS από τοπικές αρχές και επιχειρήσεις / Κ. Μπούρκας. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Παναγόπουλος, Π.

Κριτήρια διαπίστευσης Επιθεωρητών περιβάλλοντος-Προτάσεις για το θεσμό στην Ελλάδα / Π. Παναγόπουλος, Α. Βαρβέρης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 10 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Παπαγεωργίου, Αριστοτέλης

M.S.C.-F.S.C.: Πιστοποίηση αειφορικής διαχείρησης αλιευτικών και δασικών πόρων / Α. Παπαγεωργίου, Δ. Καραβέλας, Γ. Μουσούρης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 5 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS), (4 Μαρτ. 1998 :, Αθήνα)

EMAS Μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις [Μετάφραση της βιντεοταινίας / μετ. Χριστίνα Θεοχάρη. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 4 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS), (4 Μαρτ. 1998 :, Αθήνα)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1993 για την εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρησης και οικολογικού ελέγχου. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 18 σ

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

 

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS), (4 Μαρτ. 1998 :, Αθήνα)

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Αθήνα). - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 21 εισηγ., [220 σ.]: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 432 -(000432)

Σκορδίλης, Α.

Εισήγηση οργανωτικής επιτροπής : Περιβαλλοντική διαχείρηση επιχειρήσεων / Α. Σκορδίλης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 17 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Σουφλής, Ιωάννης

EMAS/BS 7750/ISO 14000 : Μια συγκριτική αξιολόγηση / Ι. Σουφλής. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 7 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Χριστοφορίδης, Α.

Εφαρμογή του (EMAS) σε επιχείρηση του κλάδου ετοίμου ενδύματος / Α. Χριστοφορίδης, Ν. Ζάχαρης, Χ. Παπαδόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 8 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Οικονομία

Engineering innovation & society, (12th:, 21-23 May,1997:, Edinburgh)

Engineering innovation and society (12th:1997:Edinburgh) : Proceedings / επιμ.Ernest Shannon FEng . - London: The Royal Academy of Engineering, 1997. - 132p.: fig.

1-871634-65-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 338.064 E -(049327)

Kawahara, Akira

The origin of comperative strength : Fifty years of the auto industry in Japan and the U.S. / Akira Kawahara. - s.l.: s.n., s.d. - 278p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 338.476292 K -(048968)

Βαφειάδης, Γιώργος

Η αγροτική παραγωγή και οι παράγοντες αβεβαιότητας-κινδύνου / Γιώργος Βαφειάδης. - Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 1997. - 123 σ.: πιν.,σχ. - (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ; 53)

960-8405-30-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 338.1 Β -(049130)

 

Δημάδης, Θ.Ι.

Το Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών και νέες μορφές εξωτραπεζικής χρηματοδότησης επιχειρήσεων / Θεόδωρος Ι.Δημάδης. - Αθήνα: Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, 1992. - 22σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3337 -(003337)

Ελληνικός οικονομικός οδηγός = Greek financial directory. - Αθήνα: ICAP HELLAS Α.Ε., 1998. - 736σ. (τ.1)887σ. (τ.2)720σ. (τ.3)560σ. (τ.4)175σ. (τ.5)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(049839) τ.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(049840) τ.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(049838) τ.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(049842) τ.5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(049841) τ.4

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(005344) τ.5

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(005343) τ.4

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(005342) τ.3

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(005341) τ.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΠΛΗ Π 338.0025495 Ι -(005340) τ.1

Η πορεία των βασικών έργων υποδομής του Νομού Ηρακλείου και η τροποποίηση του Β' Κ.Π.Σ. 94-99, (19 Σεπτ. 1997:, Ηράκλειο)

Η πορεία των βασικών έργων υποδομής του Νομού Ηρακλείου και η τροποποίηση του Β' Κ.Π.Σ. 94-99 (1997: Ηράκλειο). - [Ηράκλειο]: ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης, 1997. - 56 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1663 -(001663)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1663 c.2 -(001663)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1663 c.1 -(001663)

Η πορεια των αναγκαίων έργων υποδομής στο Νομό Ηρακλείου και το Β' Κ.Π.Σ. 94-99, (13 Δεκ. 1996:, Ηράκλειο)

Η πορεία των αναγκαίων έργων υποδομής στο Νομό Ηρακλείου και το Β' Κ.Π.Σ. 94-99 (1996: Ηράκλειο). - [Ηράκλειο]: ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης, 1996. - 57 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1662 -(001662)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1662 c.2 -(001662)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1662 c.1 -(001662)

ΚΕΠΕ

Μελέτη αξιολόγησης των ΠΕΠ του ΚΠΣ 1994-1999. - Αθήνα [Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Ιπποκράτους 22 10680 Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1997. - 731σ.: διαγρ., πίν. - (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ; 28)

960-341-027-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 330Κ/Ε 28 -(049215)

Μιχαηλίδου, Δέσποινα

Οι αναπτυξιακοί νόμοι και οι ιδιωτικές βιομηχανικές επενδύσεις στο Ν.Ξάνθης / Δέσποινα Μιχαηλίδου. - Βόλος, 1997. - 172σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 332.6 Μ -(049671)

 

 

 

 

 

Οργανα Μετρήσεων

Lagasse, P.F.

Instrumentation for measuring scour at bridge piers and abutments / P.F.Lagasse, E.V.Richardson, J.D.Schall, G.R.Price. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 110p.: fig., tabl. - (NAT.COOP.HIGH.RES.PROGR.REP ; 396)

0-309-06069-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/NCHRPR 396 -(003321)

 

Schall, J.D.

Magnetic sliding collar scour monitor : Installation,operation,and fabrication manual / J.D.Schall, G.R.Price, G.A.Fisher, P.F.Lagasse,and E.V.Richardson. - Washington: Transportation Research Board, 1997. - 40p.: fig.,tabl. - (NAT.COOP.HIGH.RES.PROGR.REP, 0077-5614 ; 397B)

0-309-06070-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/NCHRPR 397B -(003320)

Schall, J.D.

Sonar scour monitor : Installation, operation, and fabrication manual / J.D.Schall, G.R.Price, G.A.Fisher, P.F.Lagasse, E.V.Richardson. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 38p.: fig. - (NAT.COOP.HIGH.RES.PROGR.REP, 0077-5614 ; 397A)

0-309-06070-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/NCHRPR 397A -(003319)

Μπίκας, Αθανάσιος

Πειραματική δυναμική οχημάτων με το μετρητικό σύστημα CORRSYS / Αθανάσιος Μπίκας, Αντώνης Τσολάκης. - Αθήνα, 1995. - πολλ.αρ.: εικ., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 629.28 Μπ -(048731)

Περιβάλλον

Land-based and marine hazards : Scientific and management issues / επιμ. M.I.El-Sabh, S.Venkatesh, H.Denis, T.S.Murty. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. - 301p.: fig., tabl. - (Advances in Natural and Technological Hazards Research ; 7)

0-7923-4064-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.34 L -(049566)

Planning and environmental impact assessment in practice / επιμ. Joe Weston ; contr.auth. Peter Bulleid, Richard Frost, Michael Lee-Wright, Andrew McNab, Richard Read, Elizabeth Street. - Harlow : Addison-Wesley Longman Limited, 1997. - 205p.: fig.

0-582-27325-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.714 P -(049565)

 

Tchobanoglous, G.

Integrated solid waste management : engineering principles and management issues / George Tchobanoglous, Hilary Theisen, Samuel Vigil. - New York: McGraw-Hill, 1993. - 978p.: fig.,tabl. - (McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering)

0-07-063237-5

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.7285 Τ -(005232)

 

Αλεξοπούλου, Στέλλα

Πιλοτική εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρησης (EMAS) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων / Σ. Αλεξοπούλου, Χ. Ναστούλη. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 10 σ.: σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Βασιλόπουλος, Μ.

EMAS ή ISO 14000? Μία συμβολή στο θέμα / Μ. Βασιλόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Γιαννάκης, Ι.

EMAS και μικρομεσαίες επιχειρήσεις / Ιωάννης Γιαννάκης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 8 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Γκλέκας, Ιωάννης

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρησης στη βιομηχανία (Κανονισμός EMAS και ISO 9000): Εμπειρίες, προβλήματα, ιδιαιτερότητες / Ι. Γκλέκας. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 11 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Δεληγιάννης, Φ.

EMAS και βιομηχανία / Φ. Δεληγιάννης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Διαβάτης, Η.

Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα διαχείρησης περιβάλλοντος - Η ελληνική εμπειρία / Η. Διαβάτης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Ελευθεριάδης, Ι.

Εφαρμογή του EMAS στην Siemens μέσω οδηγού περιβαλλοντικής προστασίας / Ι.Ε. Ελευθεριάδης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 9 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674))

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Θεοχάρη, Χ.

Η περιβαλλοντική διαχείρηση, ο οικολογικός έλεγχος και η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Δυνατότητες συνέργειας. / Χριστίνα Θεοχάρη. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Ιωαννίδης, Κ.

Πως θα μπορούσε να ενισχυθεί η διάδοση του θεσμού της περιβαλλοντικής διαχείρησης κατά EMAS στις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις / Κωνσταντίνος Ιωαννίδης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 4 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Ιωαννίδου, Πελαγία

Πρόγραμμα πιλότος για το περιβάλλον του Ν. Πέλλας / Ιωαννίδου Πελαγία ...[κ.ά.]. - Εδεσσα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Πέλλας, 1996. - 95 σ.: διαγρ., πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ Μ 923 -(000923)

Καραϊσκου, Ε.

LIFE-EMAS. Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρησης και ελέγχου σε αστικές πόλεις μεσαίου μεγέθους: Πάτρα, Λάρισα, Βόλος. / Ε. Καραϊσκου. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.: σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Κρητικού, Μάρθα

Οι πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρησης στην Ελλάδα / Μ. Κρητικού. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 19 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Λαφαζάνης, Κ.

Περιβαλλοντική διαχείρηση λιμένων / Κ. Λαφαζάνης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 14 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Μεταξάτος, Παν.

Η συμβατότητα μεταξύ κανονισμών για το περιβάλλον και τα προβλήματα που παρουσιάζονται / Π. Μεταξάτος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 19 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Μουρτζανός, Κ.

Διαπίστευση, διακρίβωση / Κ. Μουρτζανός. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 7 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Μπούρα, Α.

Η ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρησης / Α. Μπούρα, Ν. Μουσιόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 14 σ.: σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Μπούρκας, Κωνσταντίνος

Εφαρμογή του EMAS από τοπικές αρχές και επιχειρήσεις / Κ. Μπούρκας. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 6 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Παναγόπουλος, Π.

Κριτήρια διαπίστευσης Επιθεωρητών περιβάλλοντος-Προτάσεις για το θεσμό στην Ελλάδα / Π. Παναγόπουλος, Α. Βαρβέρης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 10 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Παπαγεωργίου, Αριστοτέλης

M.S.C.-F.S.C.: Πιστοποίηση αειφορικής διαχείρησης αλιευτικών και δασικών πόρων / Α. Παπαγεωργίου, Δ. Καραβέλας, Γ. Μουσούρης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 5 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS), (4 Μαρτ. 1998 :, Αθήνα)

EMAS Μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις [Μετάφραση της βιντεοταινίας / μετ. Χριστίνα Θεοχάρη. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 4 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

 

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS), (4 Μαρτ. 1998 :, Αθήνα)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1993 για την εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρησης και οικολογικού ελέγχου. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 18 σ

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS), (4 Μαρτ. 1998 :, Αθήνα)

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Αθήνα). - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 21 εισηγ., [220 σ.]: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 432 -(000432)

Σκορδίλης, Α.

Εισήγηση οργανωτικής επιτροπής : Περιβαλλοντική διαχείρηση επιχειρήσεων / Α. Σκορδίλης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 17 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Σουφλής, Ιωάννης

EMAS/BS 7750/ISO 14000 : Μια συγκριτική αξιολόγηση / Ι. Σουφλής. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 7 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Χριστοφορίδης, Α.

Εφαρμογή του (EMAS) σε επιχείρηση του κλάδου ετοίμου ενδύματος / Α. Χριστοφορίδης, Ν. Ζάχαρης, Χ. Παπαδόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. - 8 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1674 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.2 -(001674)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1674 c.1 -(001674)

Περιφερειακή ανάπτυξη

 

The Challenge of sustainable cities : Neoliberalism and urban strategies in developing countries / επιμ.Rod Burgess, Marisa Carmona, Theo Kolstee. - London : Zed Books, 1997. - 294p.: fig., tabl.

1-85649-479-9 (Cased)

1-85649-480-2 (Limp)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.14091724 Ch -(049600)

 

Πληροφορική

Altman, Ric.

Πλήρες εγχειρίδιο του coreldraw 6 / Ric Altman ; μεταφρ. Ε.Γκαγκάτσιου. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1996. - 1031σ.+ 1 cd

960-512-042-9

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.3 Α -(005224)

Anderson, Carrie

The oracle designer/2000 handbook / Carrie Anderson. David Wendelken. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley, 1997. - 606p.: fig.,tabl.

0-201-63445-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.7585 Α -(049510)

Angel, Edward

Interactive computer graphics : A top-down approach with open GLtm / Edward Angel. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley, 1997. - 521p.: fig.

0-201-85571-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 006.66 Α -(049530)

Arnold, Ken

The Java programming language / Ken Arnold, James Gosling. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley, 1996. - 373p.: fig.

0-201-63455-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.13 Α -(049529)

Beck, Michael

LINUX Kernel internals / Michael Beck, Harald Boehme, Mirko Dziadzka, Ulrich Kunitz, Robert Magnus, Dirk Verworner. - Harlow : Addison Wesley Longman, 1996. - 438p.: fig., tabl.+ 1 cd-rom

0-201-87741-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.43 L -(049511)

Beckett, Brian

Introduction to cryptology and pc security / Brian Beckett. - London: McGraw-Hill Companies, 1997. - 356p.: fig.

0-07-709235-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.8 B -(049437)

Bobrowski, Steven

Πλήρες εγχειρίδιο της oracle 7 / Steven M. Bobrowski ; μετ. Γιάννης Β. Σαμαράς. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1994. - 718σ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.7585 Β -(005229)

Booth, Joe

Visual Objects : A developer's guide / Joe Booth, Greg Lief. - New York: M & T Books, 1995. - 557p.: fig.+ 1 δισκέτα

1-55851-410-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.117 Β -(049413)

 

 

Bott, Ed

Ελληνικά Windows 95 : Βήμα προς βήμα / ed. Bott ; μετάφρ.Ε.Γκαγκατσίου. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1997. - 456σ. : σχ.

960-520-109-7

ΚΜΑ 005.43 WIN BOT -(004790)

Boutell, Thomas

CGI programming in C & Perl : Featuring C and Perl 5 source code / Thomas Boutell. - Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Developers Press, 1996. - 402p.: fig.+ 1 cd-rom

0-201-42219-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 006.663 B -(049512)

Bradley, Neil

The concise <sgml> companion / Neil Bradley. - Harlow: Addison-Wesley, 1997. - 324p.: fig.

0-201-41999-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.13 Β -(049513)

Brice, Richard

Multimedia and virtual reality engineering / Richard Brice. - Oxford: Newnes, 1997. - 307p.: fig.,tabl.+ 1 cd-rom

0-7506-2987-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 006.7 Β -(049468)

British Computer Society

A glossary of computing terms. - Harlow, England: Longman, 1995. - 384p.: fig.,tabl.

0-582-27544-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 004.03 G -(049509)

Bryan, Martin

SGML and HTML explained / Martin Bryan. - Harlow : Addison Wesley Longman, 1998. - 234p.: tabl.+ 1 cd-rom

0-201-40394-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 006.663 B -(049514)

Buchanan, William

Applied PC interfacing, graphics and interrupts / William Buchanan. - Harlow: Addison-Wesley, 1996. - 383p.: fig., tabl.

0-201-87728-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.1 B -(049564)

Crumlish, Christian

Internet for busy people : The book to use when there's no time to lose / Christian Crumlish. - Berkeley: Osborne/McGraw-Hill, 1997. - 372p.: fig.,tabl.+ 1 cd

0-07-882283-1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 004.678 C -(049636)

 

Dyson, Pet.

Λεξικό όρων πληροφορικής / Peter Dyson ; μετ. Ιωάννης Β. Σαμαράς. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1994. - 618σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 004.03 D -(005271)

Dictionary of computing. - Oxford: Oxford University Press, 1996. - 550p.

0-19-853855-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 004.03 D -(049491)

Egland, Elaine

Managing multimedia / Elaine England, Andy Finney. - Cambridge: Addison-Wesley, 1996. - 346p.: tabl.+ 1 cd-rom

0-201-87739-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 006.7 E -(049515)

Ferrante, Joan

Sociology.net : Sociology on the Internet / Joan Ferrante. - Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1997. - 453p.

0-534-52756-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 302.23 F -(049441)

Fisher, Scott

Creating dynamic web sites : A webmaster's guide to interactive multimedia / Scott Fisher. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley Developers Press, 1997. - 350p.: fig.,tabl.

0-201-44207-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 006.7 F -(049516)

Ganz, Carl

CA-Visual Objects : Developer's guide / Carl Ganz, Bill Lazar, Gary Stark. - Indiana: SAMS Pub., 1995. - 844p.: fig.

0-672-30566-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.117 G -(049622)

Geier, James

Network reengineering : The New technical imperative / James T.Geier. - New York: McGraw-Hill, 1996. - 319p.: fig.

0-07-023034-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 004.60684 G -(049453)

Gesing, Ted

Visual quickstart guide javascript for the world wide web / Ted Gesing, Jeremy Schneider. - Berkeley : Peachpit press, 1997. - 182p.: fig.

0-201-68814-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.13 G -(049518)

 

Gilster, Paul

The Web navigator / Paul Gilster. - New York: John Wiley & Sons,Inc., 1997. - 490p.: fig.

0-471-16495-X(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 004.678 G -(049550)

 

 

Groupware and teamwork : Invisible aid or technical hindrance ? / επιμ. Claudio U.Ciborra. - Chichester : John Wiley & Sons, 1996. - 240p.: fig., tabl. - (Wiley Series in Information Systems)

0-471-97064-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.05 G -(049544)

Hawryszkiewycz, Igor

Designing the networked enterprise / Igor Hawryszkiewycz. - Boston: Artech House,Inc., 1997. - 374p.: fig.,tabl.

0-89006-920-4(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 658.05 Η -(049642)

Horowitz, Ellis

Fundamentals of data structures in C++ / Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Merta. - New York: Computer Science Press, 1995. - 653p.: fig.

0-7167-8292-8 (hardcover)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.73 Η -(049588)

Ince, Darrel

Programming the Internet with Java / Darrel Ince, Adam Freeman. - Harlow: Addison-Wesley, 1997. - 440p.: fig., tabl.

0-201-17549-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.13 I -(049528)

Jacobson, Reed

Microsoft excel 97 advanced topics step by step / Reed Jacobson. - Washington: Microsoft press, 1997. - 314p.: fig.+ 1 δισκέτα

1-57231-564-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.3 J -(049397)

Jefferis, Alan

AutoCAD for architecture : Release 13 / Alan jefferis, Michael Jones. - Albany : Autodesk Press, 1997. - 865p.: fig.

0-8273-8213-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.2840285 J -(049405)

Kadniel, Griffith

Windows NT4:The complete reference / Griffith Kadnier. - Berkeley: Osborne/McGraw-Hill, 1997. - 744p.: fig.,tabl.

0-07-882181-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.36 Κ -(049456)

 

Ligon, Thomas

Client/Server communications services : A guide for the applications developer / Thomas S.Ligon. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 428p.: fig.

0-07-038118-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.71376 L -(049459)

 

Lippman, Stanley

Inside the C++ object model / Stanley B.Lippman. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1996. - 280p.: fig.

0-201-83454-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.133 L -(049521)

McGraw-Hill international handbook / Ed Taylor. - New York: McGraw-Hill, 1997.- 876p.: fig. - (Taylor Networking Series)

0-07-063334-7(hc)

0-07-063399-1(pbk)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 004.678 T -(049388)

Moseley, Lonn

Mastering Microsoft Office 97 / Lonn Moseley, David Boodey. - San Francisco: Sybex, 1997. - 1351 p.: fig.+ 2 cd

0-7821-2169-1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 005.3 OFFICE MOS -(004922)

Muller, Robert

Oracle developer/2000 handbook 2/E / Robert J. Muller. - Berkeley: Osborne/McGraw-Hill, 1997. - 728p.: fig.+ 1 cd

0-07-882326-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.7585 Μ -(049457)

Nelson, S.L.

Office 97 for busy people : The book use when there's no time to lose / Stephen L.Nelson. - Berkeley: Osborne/McGraw-Hill, 1997. - 285p.: fig.,tabl.

0-07-882280-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.3 Ν -(049464)

Nelson, S.L.

Office 97:The complete reference / Stephen L.Nelson, Peter Weverka. - Berkeley: Osborne/McGraw-Hill, 1997. - 967p.: fig.,tabl.+ 1 cd

0-07-882338-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.3 Ν -(049455)

Newman, William

Interactive system design / William M.Newman, Michael G.Lamming. - Wokingham: Addison-Wesley, 1995. - 468p.: fig., tabl.

0-201-63162-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 004.21 N -(049531)

 

O'Brien, Timothy

Microsoft Access 97 developer's handbook / Timothy M.O'Brien, Steven J.Pogge, Geoffrey E.White. - Washington: Microsoft Press, 1997. - 596p.: fig.,tabl.+ 1 cd

1-57231-358-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.74 O -(049535)

 

Omura, Geo.

Πλήρες εγχειρίδιο του Autocad 14 / George Omura ; μετάφρ.Ε.Γκαγκάτσιος. - Αθήνα : Μ.Γκιούρδας, 1997. - 1220σ.: σχ.+ + 1 δισκέτα

960-512-123-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.00420285 O c.2 -(049848)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.00420285 O c.1 -(049848)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 005.3 AUT OMU c.2 -(004947)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 005.3 AUT OMU c.1 -(004947)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 620.00420285 O -(005235)

Osier, Dan

Εγχειρίδιο της Delphi 2 / Dan Osier, Steve Grobman, Steve Batson ; μεταφρ. Ε. Γκαγκάτσιου. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1996. - 702σ.: πιν.,σχ.

960-512-049-6

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.13 Α -(005242)

Perry, Gr.

Visual c++ 12 μαθήματα / Greg Perry, Ian Spencer ; μετ. Χρ. Απ. Κουτρούμπα. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1997. - 751σ.+ 1 cd

960-512-065-8

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.13 P -(005237)

Reisner, Trudi

Ελληνικό Microsoft Office 97 εύκολα / Trudi Reisner ; μεταφρ. Αρις Γρηγοριάδης. - Αθήνα: Κλειδάριθμος, 1997. - 309σ.: εικ.

960-209-321-8

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 005.5 OFFICE REI -(004949)

Simpson, Alan

Πλήρες εγχειρίδιο της access 97 / Alan Simpson, Elizabeth Olson ; μετ. Ε. Γκαγκάτσιος. - Αθήνα: Γκιούρδας, 1997. - 1045σ.: πιν.,σχ.+ 1 cd

960-512-086-0

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.756 S -(005236)

Services in distributed and networked environments, (2:, 5-6 June,1995:, Whistler,British Columbia)

Services in distributed and networked environments (2:1995:Whistler, British Columbia, Canada) : Proceedings international workshop. - Washington: IEEE Computer Society Press, 1995. - 175p.: fig.

0-8186-7092-4paper

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 004.62 S -(049192)

 

Singh, Harry

Data warehousing : Concepts, technologies, imlementations, and management / Harry S. Singh. - New Jersey: Prentice Hall PTR, 1997. - 332p.: fig.,tabl.

0-13-591793-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.74 S -(049621)
 

Stein, Lincoln

How to set up and maintain a Web site / Lincoln D.Stein. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley, 1997. - 793p.: fig.+ 1 cd-rom

0-201-63462-7(pbk.:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.276 S -(049524)

Storey, Neil

Safety-critical computer systems / Neil Storey. - Harlow,England, Addison Wesley Longman: 1996. - 453p.: fig.,tabl.

0-201-42787-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.119004 S -(049533)

Taylor, David

Object technology : A manager's guide / David A.Taylor. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley, 1998. - 205p.: fig.

0-201-30994-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.117 Τ -(049527)

Terminology and knowledge engineering, TKE '96, (4:, 26-28 Aug.,1996:, Vienna,Austria)

Terminology and knowledge engineering : TKE '96 / ed.Christian Galinski, Klaus-Dirk Schmitz. - Frankfurt: INDEKS Verlag, 1996. - 461p.: fig.,tabl.

3-88672-207-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 006.33 T -(049312)

The Unicode standard : Version 2.0 : The unicode consortium. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley Developers Press, 1996. - v.p.: fig.,tabl.+ 1 cd-rom

0-201-48345-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 005.72 U -(049287)

Thorpe, Danny

Delphi component design / Danny Thorpe. - Reading,Massachusetts: Addison-Wesley Developers Press, 1997. - 348p.: fig.+ 1 cd-rom

0-201-46136-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.133 Th -(049525)

Tkach, Daniel

Object technology in application development / Daniel Tkach, Richard Puttick ; Gary Cohen, Grady Booch. - Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1996. - 221p.: fig.

0-201-49833-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.117 T -(049526)

Πανταζής, Νικ.

Λεξικό πληροφορικής & ηλεκτρονικών όρων : Αγγλο-Ελληνικό / Νικόλαος Α. Πανταζής. - Αθήνα: Α.Σταμούλης, 1997. - 388σ.

960-351-142-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 004.03 Π -(049729)

 

Προκοπίου, Πλάτωνας

Αντιστάθμιση αβεβαιοτήτων μοντελοποίησης σε τηλεχειριστή με σθεναρούς ελεγκτές ολίσθησης τροχιών και Νευρωνικούς ελεγκτές / Πλάτωνας Προκοπίου. - Αθήνα, 1996. - 240σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 629.89 Π -(048739)

Τσελίκης, Δημήτριος

Το Internet στην Ελλάδα / Δημήτριος Τσελίκης, Βαγγέλης Κωνσταντούρας, Σταυρούλα Ποζατζίδου. - Πάτρα, 1997. - 90σ.: σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 004.6 Τ -(005338)

Τσιόδρας, Θανάσης

Τεχνικές συμπίεσης κινούμενης εικόνας / Θανάσης Τσιόδρας. - Αθήνα, 1995. - 240σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.746 Τσ -(048750)

Χωραφάς, Δημ.

Agent technology handbook / Dimitris N.Chorafas. - New York: McGraw-Hill, 1998. - 382p.: fig.,tabl. - (McGraw-Hill series on computer communications)

0-07-011923-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 006.33 Χ -(049458)

Χωματίδου, Θάλεια

Ενεργές βάσεις δεδομένων / Θάλεια Χωματίδου. - Αθήνα, 1996. - 158σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 005.74 Χ -(048746)

 

Ρύπανση Περιβάλλοντος

Gilpin, Alan

Environmental impact assessment (EIA) : Cutting edge for the twenty-first century / Alan Gilpin. - New York: Cambridge University Press, 1995. - 182p.: fig.,tabl.

0-521-42967-6paperback

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.714 G -(049625)

Management of urban biodegradable wastes : Collection, occupational health, biological treatement, product quality criteria and user demand / επιμ. Jeans Aage Hansen. - Copenhagen: James & James (Science Publishers) Ltd., 1996. - 343p.: fig.,tabl.

1-873936-58-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.728 M -(049646)

Marriott, Betty Bowers

Environmental impact assessment : A practical guide / Betty Bowers Marriott. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 320p.: fig.

0-07-040410-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.714 M -(049452)

 

TRB

Effects of transportation on energy and air quality. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 136p.: fig., tabl. - (Transportation Research Record, 03611-1981 ; 1587)

0-309-06169-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1587 -(003333)

Ασημακόπουλος, Δ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του Δήμου Ελληνικού / Δ.Ασημακόπουλος, Ν.Μαρκάτος, Μ.Χριστόλης. - Αθήνα, 1990. - 139σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.7392 Α -(049227)

Βασιλάκος, Ν.

Οικονομικά όργανα περιβαλλοντικής πολιτικής στο χώρο της ενέργειας / Νίκος Βασιλάκος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 62 σελ.: σχ.

960-7018-65-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.705 Β c.5 -(049710)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.705 Β c.4 -(049710)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.705 Β c.3 -(049710)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.705 Β c.2 -(049710)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.705 Β c.1 -(049710)

Γκολφινόπουλος, Αρ.

Επιδράσεις βιομηχανικής περιοχής στην ευρύτερη περιοχή Πατρών / Γκολφινόπουλος Αριστείδης, Κουτσάμπασης Ιωάννης. - Πάτρα, 1995. - 115σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.73 Γκ -(049677)

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Προστασία των δασών της Ευρώπης από την ατμοσφαιρική ρύπανση : Το Ελληνικό πρόγραμμα. - Αθήνα: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προιόντων, 1997. - 15σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3340 -(003340)

ΕΜΠ-Τμ.ΧΜ-Τομ.ΙΙ Ανάλυσης,Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασίων & Συστημάτων

Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού άριστης στρατηγικής απορρύπανσης αστικών περιοχών : Εφαρμογή για τον έλεγχο CO από την κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Αθηνών την επόμενη πενταετία. - Αθήνα, 1989. - 126σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.7392 Α -(049226) vol.4

 

Κουμούτσος, Ν.

Συλλογή, αποτίμηση και στατιστική επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων για τις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στο λεκανοπέδιο Αττικής / Ν.Κουμούτσος, Ν.Μαρκάτος, Μ.Λοιζίδου, Τ.Μοροπούλου, Διον.Ασημακόπουλος. Μέρος Α, Στοιχεία-στατιστική επεξεργασία. - Αθήνα, 1988. - πολλ.αρ.: διαγρ., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.73920949512 Σ -(049718)

Ψωμακάκης, Γεώργιος

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αεροδρομίου του Ελληνικού / Γεώργιος Ψωμακάκης. - Αθήνα, 1990. - 144,(14)σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.703 Ψ -(049230)

 

Συγκοινωνιακή τεχνική

 

Khisty, C.Jotin

Transportation engineering : An introduction / C.Jotin Khisty, B.Kent Lall. - New Jersey: Prentice-Hall,Inc., 1998. - 720p.: fig.,tabl.

0-13-157355-1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 629.04 K -(049615)

McCormick, Barnes

Aerodynamics, aeronautics, and flight mechanics / Barnes W. McCormick. - New York: John Wiley & Sons, Inc., 1995. - 652p.: fig., tabl.

0-471-57506-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 629.1323 B -(049560)

You, Heecheon

Bus operator workstation evaluation and design guidelines : Summary / Heecheon You, Brian Oesterling, Joseph Bucciaglia, Brian Lowe, Brian Gilmore, Andris Freivalds. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 21p.: fig., tabl. - (TRAN.COOP.RES.PROGR.REPORT ; 25)

0-309-06074-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/TCRPR 25 -(003318)

 

Τεχνική-Εργα Μηχανικού

Cavity trays : Application and identification handbook. - Yeovil, s.d. - fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3342 -(003342)

Crisfield, M.A.

Non-linear finite element analysis of solids and structures / M.A. Crisfield. Vol.2, Advanced topics. - Chichester: John Wiley & Sons, 1997. - 494p.: fig.,tabl.

0-471-95649-X

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.001515 C -(005243)

 

Hoschette, John

Career advancement and survival for engineers / John A.Hoschette. - New York: John Wiley & Sons,Inc., 1994. - 196p.: fig.,tabl.

0-471-01718-3

0-471-01727-2(pbk)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.0023 Η -(049557)

McGraw-Hill dictionary of engineering / ed.in chief Sybil P.Parker. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 582p.

0-07-052435-1(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 620.003 Μ -(049634)

 

 

 

 

 

 

Lagasse, P.F.

Instrumentation for measuring scour at bridge piers and abutments / P.F.Lagasse, E.V.Richardson, J.D.Schall, G.R.Price. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 110p.: fig., tabl. - (NAT.COOP.HIGH.RES.PROGR.REP ; 396)

0-309-06069-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/NCHRPR 396 -(003321)

Schall, J.D.

Magnetic sliding collar scour monitor : Installation,operation,and fabrication manual / J.D.Schall, G.R.Price, G.A.Fisher, P.F.Lagasse,and E.V.Richardson. - Washington: Transportation Research Board, 1997. - 40p.: fig.,tabl. - (NAT.COOP.HIGH.RES.PROGR.REP, 0077-5614 ; 397B)

0-309-06070-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/NCHRPR 397B -(003320)

Schall, J.D.

Sonar scour monitor : Installation, operation, and fabrication manual / J.D.Schall, G.R.Price, G.A.Fisher, P.F.Lagasse, E.V.Richardson. - Washington:Transportation Research Board, 1997. - 38p.: fig. - (NAT.COOP.HIGH.RES.PROGR.REP, 0077-5614 ; 397A)

0-309-06070-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/NCHRPR 397A -(003319)

Κωνσταντίνου, Ν.

Οπλισμένο σκυρόδεμα εναλλακτικές μέθοδοι σχεδιασμού (ραβδωτών στοιχείων έναντι κάμψης και τέμνουσας) / Ν.Γ.Κωνσταντίνου. - Αθήνα, 1997. - 179σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.18341 Κ -(049669)

Κωνσταντακόπουλος, θεόδωρος

Μελέτη της επιρροής των ανωμαλιών του καταστρώματος στην δυναμική απόκριση των γεφυρών / Θεόδωρος Γ. Κωνσταντακόπουλος, Φώτιος Δ. Διαμαντόπουλος. - Αθήνα, χ.χ. - πολλ.αρ.: διαγρ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.253 Κ -(049670)

 

Συντήρηση γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα, (9-10 Ιαν., 1989:, Ιωάννινα)

Συντήρηση γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα (1989:Ιωάννινα). - Ιωάννινα: ΥΔΕ-Δ/νση Συντήρησης Οδικών Εργων, 1989. - πολλ.αρ.: διαγρ., πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 624.28 Π -(049232)

ΤΕΕ-ΕΤ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Hellenic contributions to the 6th congress of the F.I.P.(1970:Prague). - Athens: ΤΕΕ-Επιτροπή Σκυροδέματος, 1970. - fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3343 c.3 -(003343)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3343 c.2 -(003343)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3343 c.1 -(003343)

 

 

 

 

 

 

 

Omura, Geo.

Πλήρες εγχειρίδιο του Autocad 14 / George Omura ; μετάφρ.Ε.Γκαγκάτσιος. - Αθήνα : Μ.Γκιούρδας, 1997. - 1220σ.: σχ.+ + 1 δισκέτα

960-512-123-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.00420285 O c.2 -(049848)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.00420285 O c.1 -(049848)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 005.3 AUT OMU c.2 -(004947)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 005.3 AUT OMU c.1 -(004947)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 620.00420285 O -(005235)

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, International Conference, (9-11 Dec.,1992:, Robinson College,Cambridge)

Cavitation : Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. - Cambridge: Mechanical Engineering Publications, 1992. - 326p.: fig., tabl.

0-85298-804-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.1064 C -(049123)

Tayyari, Fariborz

Occupational ergonomics : principles and applications / F.Tayyari, J.L.Smith. - London: Chapman & Hall, 1997. - 452p.: fig.,tabl. - (Manufacturing systems engineering series/ επιμ.Hamid Parsaei ; 3)

0-412-58650-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.82 T -(049410)

You, Heecheon

Bus operator workstation evaluation and design guidelines : Summary / Heecheon You, Brian Oesterling, Joseph Bucciaglia, Brian Lowe, Brian Gilmore, Andris Freivalds. - Washington : Transportation Research Board, 1997. - 21p.: fig., tabl. - (TRAN.COOP.RES.PROGR.REPORT ; 25)

0-309-06074-5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5T/TCRPR 25 -(003318)

ΕΛΙΝΥΑΕ

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων Εργονομίας. - Αθήνα : Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, χ.χ. - (20)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3313 c.3 -(003313)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3313 c.2 -(003313)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3313 c.1 -(003313)

Κρητικός, Γεώργιος

Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης και επιλογής λογισμικού CAD για μηχανολογικές εφαρμογές / Γεώργιος Α.Κρητικός. - Αθήνα, 1996. - 263σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.00420285 Κ -(048730)

Σαμοϊλης, Β.

Η συντήρηση : Ειδικά κεφάλαια συντήρησης μηχανημάτων : Εισαγωγή στη διαγνωστική / Βασίλειος Σαμοϊλης. - Αθήνα: [χ.ο.], 1995. - 101σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.0046 Σ -(005249)

 

 

 

 

 

ΤΕΕ

Εκθεσις έργου πρώτων Ελλήνων τεχνικών επιστημόνων περιόδου απελευθερώσεως : Εθνικόν Ιδρυμα Ερευνών Μάρτιος-Απρίλιος 1973. - Αθήναι: Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος, 1973. - 32σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 33323 -(003323)

 

Τεχνολογία

Freed, Les

The History of computers / Les Freed ; ill. Sarah Ishida. - Emeryville: Ziff-Davis Press, 1995. - 153p.: fig., ill.

1-56276-275-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 609 F -(049612)

Goossens, Michel

The LATEX graphics companion : Illustrating documents with TEX and PostScript / Michel Goossens, Sebastian Rahtz, Frank Mittelbach. - Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1997. - 554p.: fig., tabl.

0-201-85469-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 686.22544536 G -(049519)

 

Τεχνολογία Θέρμανσης - Κλιματισμού - Αερισμού

Τρουλλινάκης, Ν.

Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις / Νικόλαος Τρουλλινάκης, Σέργιος Τριβέλλας. - Αθήνα: Ιων, 1995. - 301σ.: πιν.,σχ.

960-405-633-6

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 696.1 Τ -(005238)

 

 

Τεχνολογία θερμότητας

NEMA National Electrical Manufacturers Association

Energy management guide for selection and use of fixed frequency medium AC squirrel-cage polyphase induction motors. - Washington : NEMA National Electrical Manufacturers Association, 1994. - 18p.: fig., tabl. - (NEMA Standards Publication ; MG 10-1994)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3330 -(003330)

Pulkrabek, Willard W.

Engineering fundamentals of the internal combustion engine / Willard W.Pulkrabek. - New Jersey: Prentice Hall, 1997. - 411p.: fig.,tabl.

0-13-570854-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.43 P -(049618)

 

 

 

 

Κατσανός, Δημοσθένης

Θερμοδυναμική συμπεριφορά των φιλικων προς το περιβάλλον ψυκτικών μέσων R-134a, R-123, R-500 και R-503 / Κατσανός Δημοσθένης του Κων/νου. - Αθήνα, 1996. - 239σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.4021 Κ -(048732)

Σωπάκη, Αλεξάνδρα

Αυτοματοποιημένες μετρήσεις παροχής όγκου αερίων με μεταλλάκτη θερμοαγωγιμότητας / Αλεξάνδρας Ε.Σωπάκη. - Αθήνα, 1996. - 179σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.4025 Σ -(048734)

Τεχνολογία Υλικών

Baddoo, Nancy

Architect's guide to stainless steel / Nancy Baddoo, Rana Burgan, Raymond Ogden. - Ascot : The Steel Construction Institute, 1997. - 201p.: fig., tabl. - (SCI Publication ; 179)

1-85942-049-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.17 B -(049225)

Χρυσουλάκης, Γ.

Επιστήμη και τεχνολογία των μεταλλικών υλικών / Γιάννης Δ. Χρυσουλάκης, Δημήτρης Ι. Παντελής. - Αθήνα: Παπασωτηρίου, 1996. - 641σ.: πιν.,σχ.

960-7510-39-9

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 620.16 Χ -(005219)

 

 

Τηλεπικοινωνίες

ΕΣΥΕ

Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1986-1988. - Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1996. - 142σ.: πίν. - (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 0256-3657 ; Μ:56)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -(049329)

ΟΤΕ

Ενιαίο λεξιλόγιο τηλεπικοινωνιακής ορολογίας : Τεύχος Β:Συγκεντρωτικό λεξιλόγιο αρτικολέξων και συντομογραφιών (ΣΛΑΣ/Εκδ.1) / επιμ.Κ.Βαλεοντής. - Αθήνα: ΟΤΕ, 1997. - 149σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 384.014 Ε c.2 -(049742)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 384.014 Ε c.1 -(049742)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Φωτέας, Π.

Θέματα πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης / Π.Φωτέας. - Αθήνα: ΕΕΤΑΑ Α.Ε., 1992. - 16σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3339 -(003339)

Υγειονομική μηχανική - Τεχνολογία περιβάλλοντος

 

Environmental hydraulics / ed. Vijay P.Singh, Willi H.Hager. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. - 415p.: fig.,tabl. - (Water Science and Technology Library ; 19)

0-7923-3983-5(hb:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628 Ε -(049506)

Horan, Nigel

Environmental waste management : A European Perspsective / ed. Nigel Horan. - New York: John Wiley & Sons, 1996. - 177p.: fig.,tabl.

0-471-92882-8

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.3094 Ε -(005288)

Mycock, John C.

Handbook of air pollution control engineering and technology / John C. Mycock, John D. McKenna, Louis Theodore. - Boca Raton: Lewis Publ., 1995. - 405p.: fig.,tabl.

1-56670-106-6

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 628.530202 Μ -(005289)

 

Polprasert, Chongrak

Organic waste recycling / Chongrak Polprasert. - Chichester : John Wiley & Sons, 1996. - 412p.: fig., tabl.

0-471-96434-4 (Ppc)

0-471-96482-4 (Pbk)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.4458 P -(049569)

Purkiss, J.A.

Fire safety engineering design of structures / John A.Purkiss. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996. - 342p.: fig., tabl.

0-7506-0609-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.92 P -(049474)

Δεληγιάννης, Ε.

Μέθοδοι και συστήματα αφαλάτωσης : Αρχές διεργασιών αφαλάτωσης / Ε. Δεληγιάννης, Β. Μπελεσιώτης. - [χ.τ.]: [χ.ε.], 1995. - 476σ.: σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.167 Δ -(005250)

Καραούλας, Νικόλαος

Πυροπροστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Νικόλαος Δ.Καραούλας. - (vol.1) πολλ.αρ.(vol.2) πολλ.αρ.(vol.3) πολλ.αρ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.92 Κ -(048725) vol.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.92 Κ -(048724) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.92 Κ -(048723) vol.1

Κουτσαυτίκης, Χ.

Ενεργητική και παθητική πυροπροστασία στα κτίρια : Πυρασφάλεια ξενοδοχείων / Χ.Κουτσαυτίκης. - Αθήνα, 1994. - 233σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.92 Κ -(049694)

 

 

Μήτρακας, Μανώλης

Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού / Μανώλης Μήτρακας. - Θεσσαλονίκη: [χ.ο.], 1996. - 541σ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.162 Μ -(005244)

Ναούμ, Κωνσταντίνος

Χαρακτηρισμός μεταλλικών μορφών και απομάκρυνση μετάλλων από την ιλύ του σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Ψυττάλειας / Κωνσταντίνος Ν. Ναούμ. - Αθήνα, 1996. - 105σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.3 Ν -(049741)

Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος

Σχεδιασμός συστήματος χουμοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων / Χρήστου Δ.Παναγιωτακόπουλου. - Ξάνθη, 1997. - 147σ.: πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.445 Π -(049847)

Πυροπροστασία : Νομοθεσία, μελέτες, βοηθήματα μελετών / επιμ. Γεώργιος Βιαζής. - Αθήνα, 1997. - πολλ.αρ.: πιν.,σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 628.92026 ΠΥΡ -(004911)

Σκορδίλης, Α.

Ανακύκλωση υλικών / Αδαμάντιος Σκορδίλης. Τεύχος 1, Πλαστικά. - Αθήνα: Ιων, 1994. - 115σ.: πιν.,σχ.

960-405-497-X

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 628.4458 Σ -(005277)

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων

 

Beyond biomechanics : Psychosocial aspects of musculoskeletal disorders in office work / επιμ. S.D.Moon,S.L.Sauter. - London: Taylor and Francis, 1996. - 313p.: fig.,tabl.

0-7484-0322-1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.11 B -(049434)

Hagberg, Mats

Work related musculoskeletal disorders (WMSDs) : A reference book for prenention / Mat Hagberg, Barbara Silverstein, Richard Wells, et all. ; επιμ. Ilkka Kuorinka, Lina Forcier. - London: Taylor and Francis, 1995. - 421p.: fig.,tabl.

0-7484-0132-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.11 H -(049435)

Kenney, W.F

Process risk management systems / William F.Kenney. - New York [VCH Publishers, Inc. 220 East 23rd Street New York 10010: VCH Publishers. Inc., 1993. - 373p.: fig., tabl.

1-56081-045-9 (VCH Publishers, Inc.)

3-527-28116-9 (VCH Verlagsgesellschaft)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 660.2804 K -(049558)

 

 

 

Storey, Neil

Safety-critical computer systems / Neil Storey. - Harlow,England, Addison Wesley Longman: 1996. - 453p.: fig.,tabl.

0-201-42787-7

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.119004 S -(049533)

ΕΛΙΝΥΑΕ

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές. - Αθήνα: ΕΛΙΝΥΑΕ. - 180σ.

960-7678-10-3

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.11 Α -(005323)

Οδηγός για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη διαχείριση απορριμμάτων : Μην κλείνεις τα αυτιά σου στην ενημέρωση. οι κίνδυνοι παραμονεύουν. - (Αθήνα): ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, χ.χ. - 16σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3336 -(003336)

Υπουργείο Εργασίας

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία. - Αθήνα: Υπουργείο Εργασίας, 1987. - 688σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.11 Υ -(049686)

 

Υδραυλικά έργα

The ecological basis for river management / επιμ.David M.Harper, Alastair J.D.Ferguson. - Chichester: John Wiley & Sons, 1995. - 614p.: fig.,tabl.

0-471-95151-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 627.12 Η -(049554)

Βαρδανίκας, Κων/νος

Προσδιορισμός ανεμογενούς κυκλοφορίας και ανανέωση των υδάτων σε λιμενολεκάνες / Κωνσταντίνος Δ.Βαρδανίκας. Τεύχος 1. - Αθήνα, 1997. - 225σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 627.011 Β -(049687)

Λιακόπουλος, Αντ.

Μαθήματα υδραυλικής / Α. Λιακόπουλος. Τεύχος 4, Ροή εντός ανοικτών αγωγών. - Αθήνα: χ.ε, 1976. - 596σ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 627.07 Λ -(005325)

Παπαργυρόπουλος, Χρήστος

Επίδραση της αστικοποίησης στην πλημμυρική απορροή / Χρήστος Παπαργυρόπουλος. - Ξάνθη, 1995. - 145σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 627.4 Π -(049222)

Σπανάκη, Στέργιος

Η ύδρευση του Ηρακλείου 828-1939 / Στεργίου Γ.Σπανάκη. - Ηράκλειο: ΤΕΕ-Τμ.Ανατολικής Κρήτης, 1981. - 143σ.+φωτογραφίες: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΕ 627 Σ -(049228)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 628.109495ΣΠΑ -(000233)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ 627 Σ -(000043)

 

Υδρολογία

Chernicoff, Stanley

Geology : An introduction to physical geology / Stanley Chernicoff, Ramesh Venkatakrishnan. - New York: Worth Publishers, 1995. - v.p.: fig.,tabl.

0-87901-451-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 551 Ch -(049586)

 

Παπαδάκης, Μιχ

Ιλισός : Το ιερό του "’στεως" ποτάμι που εξαφανίστηκε / Μιχαήλ Ν.Παπαδάκης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 62σ.: πιν.,σχ.

960-7018-66-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 551.483 Π c.5 -(050032)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 551.483 Π c.4 -(050032)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 551.483 Π c.3 -(050032)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 551.483 Π c.2 -(050032)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 551.483 Π c.1 -(050032)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 551.483 Π c.5 -(005348)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 551.483 Π c.4 -(005348)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 551.483 Π c.3 -(005348)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 551.483 Π c.2 -(005348)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 551.483 Π c.1 -(005348)

Φυσική

Lesieur, Mar.

Turbulence in fluids / Marcel Lesieur. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. - 515p.: fig.,tabl. - (Fluid mechanics and its applications/ R.Moreau ; 40)

0-7923-4415-4(hb)

0-7923-4416-2(pb)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 532.0527 L -(049504)

Panton, Ronald

Incompressible flow / Ronald L.Panton. - New York: John Wiley & Sons, 1996. - 837p.: fig.

0-471-59358-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 532.051 P -(049567)

Rasmussen, Maurice

Hypersonic flow / Maurice Rasmussen. - New York: John Wiley & Sons , 1994. - 639p.: fig.,tabl.

0-471-51102-1(alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 533.276 R -(049571)

Smith, Glenn

An introduction to classical electromagnetic radiation / Glenn S.Smith. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997. - 653p.: fig.

0-521-58093-5hardback

0-521-58698-4paperback

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 539.2 S -(049627)

 

Φυσικοί πόροι - ενέργεια

Environment, technology and economic growth : The challenge to sustainable development / επιμ.Andrew Tylecote, Jan van der Straaten. - Cheltenham: Edward Elgar, 1997. - 254p.: fig.,tabl.

1-85898-214-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.7 E -(049486)

Homer, John

Natural gas in developing countries : Evaluating the benefits to the environment / John Homer. - Washington : The International Bank for Reconstruction and Development, 1993. - 38p.: tabl. - (World Bank Discussion Papers, 0259-210X ; 190)

0-8213-2329-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3346 -(003346)

Restoration ecology and sustainable development / επιμ. Krystyna M. Urbanska, Nigel R. Webb, Peter J. Edwards. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997. - 397p.: fig.,tabl.

0-521-58160-5(hardback)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.7153 R -(049485)

Ross, David

Power from the waves / David Ross. - Oxford: Oxford University Press, 1995. - 212p.: fig.

0-19-856511-9

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.794 R -(049494)

The ecological basis of conservation : Heterogeneity, Ecosystems, and Biodiversity / επιμ. S.T.A.Pickett, R.S.Ostfeld, M.Shachak, G.E.Likens. - New York: Chapman & Hall, 1997. - 466p.: fig.,tabl.

0-412-09851-2(hb:alk.paper)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.9516 Ε -(049658)

Κατράκης, Σ.Δ

Ο Ορυκτός πλούτος της Ελλάδος / Σταύρος Δ.Κατράκης. - Θεσσαλονίκη, 1974. - 15σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3322 -(003322)

 

Χημεία

Zollinger, Hein.

Color chemistry : Syntheses, properties and applications of organic dyes and pigments / Heinrich Zollinger. - Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1991. - 496p.: fig.

3-527-28352-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 547.86 Z -(049630)

 

 

Χημική Μηχανική - Χημική Τεχνολογία

Biegler, Lorenz

Systematic methods of chemical process design / Lorenz T. Biegler, Ignacio E. Grossmann, Arthur W. Westerberg. - New Jersey: Prentice Hall, 1997. - 796p.: fig., tabl. - (Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences)

0-13-492422-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 660.281 Β -(049610)

Chenier, Philip

Survey of industrial chemistry / Philip J.Chenier. - New York: VCH Publishers,Inc., 1992. - 527p.: fig.,tabl.

1-56081-082-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 660 Ch -(049543)

Elias, Hans- Georg

An introduction to plastics / Hans-Georg Elias. - Weinheim: VCH, 1993. - 349p.: fig.,tabl.

3-527-28578-4(VCH, Weinheim)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 668.4 E -(049547)

Escoe, A.Keith

Mechanical design of process systems / A.Keith Escoe. - Houston,Texas: Gulf Publishing Company, 1995. - vol.1,373p.vol.2,246p.: fig.,tabl.

0-88415-186-7vol.1

0-88415-195-6vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 660.283 Ε -(049662) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 660.283 Ε -(049601) vol.1

How to manage plastics waste : Technology and market opportunities / επιμ. Attilio L. Bisio, Μαρίνος Ξανθος. - Munich: Hanser/Gardner Publications, 1995. - 253p.: fig.,tabl. - (Polymer Processing Institute books from Hanser/ επιμ. Joseph A. Biesenberger)

1-56990-136-8

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 668.4 H -(049432)

Johannaber, Friedrich

Injection molding machines : A user's guide / Friedrich Johannaber. - Munich: Hanser, 1994. - 320p.: fig.,tabl.

1-56990-169-4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 621.984 J -(049426)

Joshi, R.C.

Fly ash in concrete production, properties and uses / R.C.Joshi, R.P.lohtia. - Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers, 1997. - 269p.: fig., tabl. - (Advances in Concrete Technology ; 2)

90-5699-579-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 666.893 J -(049581)

 

Kenney, W.F

Process risk management systems / William F.Kenney. - New York : VCH Publishers. Inc., 1993. - 373p.: fig., tabl.

1-56081-045-9 (VCH Publishers, Inc.)

3-527-28116-9 (VCH Verlagsgesellschaft)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 660.2804 K -(049558)

Metcalfe, Ian

Chemical reaction engineering : A first course / Ian S. Metcalfe. - Oxford: Oxford University Press, 1997. - 91p.: fig. - (Oxford chemistry primers ; 49)

0-19-856538-0

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 660.2844 M -(049492)

Modern coating and drying technology / επιμ. Edward D.Cohen, Edgar B.Gutoff. - New York : VCH Publishers, Inc., 1992. - 310p.: fig., tabl.

3-527-28246-7

1-56081-097-1 (VCH Publishers)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 667.9 M -(049541)

Rauwendaal, Chris

Polymer Extrusion / Chris Rauwendaal. - New York: Hanser, 1994. - 568p.: fig.,tabl.

1-56990-140-6

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 668.413 R -(049425)

Saechtling, Hansjurgen

International plastics handbook : For the technologist, engineer, and user / Saechtling Hansjuergen ; μεταφρ. John Haim, David Hyatt. - Munich: Carl Hanser Verlag, 1995. - 644p.: fig.,tabl.

1-56990-182-1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 668.4 S -(049427)

Schweitzer, Philip

Handbook of separation techniques for chemical engineers / επιμ.Philip A.Schweitzer. - New York: McGraw-Hill, 1997. - v.p.: fig., tabl.

0-07-057061-2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 660.2842 S -(049449)

Standard handbook of petroleum & natural gas engineering / ed.William C.Lyons. - Houston,Texas: Gulf Publishing Company, 1996. - vol.1,1431p.vol.2,1075p.: fig.,tabl.

0-88415-642-7vol.1

0-88415-643-5vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 665.5 S -(049661) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 665.5 S -(049597) vol.1

 

Temperature control principles for process engineers / επιμ.Eugene P.Dougherty. - Munich: Carl Hanser Verlag, 1994. - 244p.: fig.,tabl.

1-56990-152-X Hanser

3-446-15980-0 Carl Hanser Verlag

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 660.2815 Τ -(049428)

 

 

Training in plastics technology / επιμ.Michaeli, Greif, Kaufmann et.al. - Munich: Carl Hanser Verlag, 1995. - 178p.: fig.,tabl.

3-446-17633-0 Carl Hanser Verlag

1-56990-134-1 Hanser Gardner Pub.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 668.4 Τ -(049431)

Ασφάλεια τροφίμων και η εφαρμογή του συστήματος HACCP, (4 Νοεμ. 1997:, Αθήνα)

Ασφάλεια τροφίμων και η εφαρμογή του συστήματος HACCP (1997: Αθήνα) Πρακτικά. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997. - 202 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1667 -(001667)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1667 c.1 -(001667)

 

Χωροταξία - Πολεοδομία

 

Blowers, Andrew

Η πόλη του μέλλοντος / Andrew Blowers, Chris Hamnett, Philip Sarre. - Αθήνα: Π.Κουτσούμπος, 1987. - 303σ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.401 Β -(005221)

Gosling, David

Gordon cullen : visions of urban design / David Gosling ; Foreword by sir Norman Foster. - London: Academy Editions, 1996. - 256p.: fig.

1-85490-435-3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.4092 G -(049553)

Hall, A.C.

Design control : Towards a new approach / A.C.Hall. - Oxford: Butterworth Architecture, 1996. - 128p.: fig.,tabl.

0-7506-2390-X

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.4 Η -(049470)

Αναβίωση και προστασία του παραδοσιακού οικισμού Αναβάτου της Χίου. - χ.τ.: χ.ε., 1993. - (16 χάρτες σε ντοσιέ)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.0288 Α -(049684)

Γοσποδίνη, Ασπα

Χώρα Μυκόνου : Αρση της "κατάχρησης" του δημόσιου υπαίθριου χώρου με στόχο την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη / Α.Γοσποδίνη. - Βόλος : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 1997. - 9σ.: διαγρ., πίν. - (Σειρά Ερευνητικών Εργασιών ; 97-15)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3327 -(003327)

Κωδικοποίηση επεκτάσεων και αναθεωρήσεων σχεδίου πόλεως Πατρών στα πλαίσια ΕΠΑ 1983-1993. - Πάτρα : Γραφείο Χωροταξικών και Πολεοδομικών μελετών Χαράς Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, 1995. - 31σ.: χάρτ. - (Πολεοδομικά Θέματα ; 2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.4026495 Κ -(048888)

 

 

 

 

Μπετούρα, Δ.

Επιπτώσεις από την πεζοδρόμηση της Πλάκας : Απόψεις κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής / Δ.Μπετούρα, Φ.Λουκίσσας, Δ.Οικονόμου. - Βόλος : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1997. - 13σ.: διαγρ., πίν. - (Σειρά Ερευνητικών Εργασιών ; 97-14)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 3326 -(003326)

Ρωμαλιάδης, Ανδ.

Εφαρμογή των σχεδίων πόλεων:μετά το νέο οικιστικό Νόμο 1337/83 και το νέο Γ.Ο.Κ. / Ανδρέας Ρωμαλιάδης. - Αθήνα, 1987. - 272σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.4026 Ρ c.2 -(038539)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.4026 Ρ c.1 -(038539)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 711.4026 ΡΩΜ -(004940)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ 711.4026 Ρ -(000139)
 


 

[Αρχική σελίδα Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης]

                 [Αρχική σελίδα Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ]