Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

 

Ειδική Βιβλιογραφία

 

Α. Κίνδυνοι – Επικίνδυνα υλικά

 

1.       Φυσικοί κίνδυνοι

2.       Επικίνδυνα υλικά και φορτία

3.       Διακίνηση επικίνδυνων υλικών και φορτίων

4.       Ασφάλεια μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

Β. Ατυχήματα

 

1.       Ατυχήματα - Γενικά

2.       Εργατικά ατυχήματα

3.       Βιομηχανικά ατυχήματα

4.       Οδικά-σιδηροδρομικά-ναυτικά ατυχήματα

 

Γ. Ασφάλεια κατασκευών και Εγκαταστάσεων

 

1.       Ασφάλεια κατασκευών και Εγκαταστάσεων

 

Δ. Εργασιακό περιβάλλον – Εργονομία

 

1.       Εργασιακό περιβάλλον

2.       Εργονομία

3.       Επαγγελματική υγιεινή

4.       Ιατρική της εργασίας – Επαγγελματικές ασθένειες

 

Ε.  Πολιτική και Διαχείριση ασφάλειας

 

1.       Διαχείριση ασφάλειας

2.       Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

3.       Εκπαίδευση – Κατάρτιση

4.       Νομοθεσία – Πρότυπα – Οργανισμοί

 

 

Εκδόσεις οργανισμών

 

·          ΕΛΙΝΥΑΕ

·          BauBerufsgenossenschaft

·          National Fire Protection Association (NFPA)

 

Περιοδικά

 

Περιοδικά για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

 

Πρότυπα

 

·         Πρότυπα ISO

·         Πρότυπα ΕΛΟΤ  

 
Θεματικό ευρετήριο

 

Συστηματική και αλφαβητική κατάταξη θεματικών όρων

 

Παρουσίαση εισήγησης

 

Εισήγηση στην ημερίδα ΤΕΕ «Οικοδομώντας την Ασφάλεια», 8 Δεκεμβρίου 2004