Θεματικό Ευρετήριο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

 

Συστηματικός κατάλογος θεμάτων

 

 


Α. Κίνδυνοι – Επικίνδυνα υλικά

 

1.       Φυσικοί κίνδυνοι

2.       Επικίνδυνα υλικά και φορτία

3.       Διακίνηση επικίνδυνων υλικών και φορτίων

4.       Ασφάλεια μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

Β. Ατυχήματα

 

1.       Γενικά

2.       Εργατικά ατυχήματα

3.       Βιομηχανικά ατυχήματα

4.       Οδικά-σιδηροδρομικά-ναυτικά ατυχήματα

 

Γ. Ασφάλεια κατασκευών και Εγκαταστάσεων

 

1.       Ασφάλεια κατασκευών και Εγκαταστάσεων

 

 

Δ. Εργασιακό περιβάλλον – Εργονομία

 

1.       Εργασιακό περιβάλλον

2.       Εργονομία

3.       Επαγγελματική υγιεινή

4.       Ιατρική της εργασίας – Επαγγελματικές ασθένειες

 

Ε.  Πολιτική και Διαχείριση ασφάλειας

 

1.       Διαχείριση ασφάλειας

2.       Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

3.       Εκπαίδευση – Κατάρτιση

4.       Νομοθεσία – Πρότυπα – Οργανισμοί


 


Αλφαβητικό Ευρετήριο θεματικών όρων

 


Αέριοι ρύποι

Αεροσκάφη

Ακτίνες

Ακτίνες γάμμα

Ακτίνες λέηζερ

Ακτίνες Χ

Ακτινοβολία                           

Αλιευτικά σκάφη

Αλλεργιολογία

Αλουμίνιο

Αμίαντος           

Αμμωνία                                        

Ανάλυση διακινδύνευσης

[β.ε.> Ανάλυση επικινδυνότητας

[β.ε.> Εκτίμηση διακινδύνευσης

[β.ε.> Risk analysis                      

Ανάλυση επικινδυνότητας

[β.ε.> Ανάλυση διακινδύνευσης

[β.ε.> Εκτίμηση επικινδυνότητας                           

Ανάλυση κινδύνων  

[βλ.> Ανάλυση επικινδυνότητας                                       

Ανελκυστήρες

Ανθρώπινη φυσιολογία

Ανθρώπινος οργανισμός

Αντιθορυβική προστασία

Αντιμετώπιση ατυχημάτων

Απολύμανση                 

Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος

Ασφάλεια                                                               

Ασφάλεια ατυχημάτων                                                   

Ασφάλεια αυτοκινήτων                                   

Ασφάλεια βάσεων δεδομένων                                     

Ασφάλεια βιβλιοθηκών                      

Ασφάλεια δεδομένων                                              

Ασφάλεια εγκαταστάσεων                                            

Ασφάλεια επιβατών                                  

Ασφάλεια εργαζομένων         

[β.ε.> Εργατικά ατυχήματα                                    

Ασφάλεια έργων                                                        

Ασφάλεια ηλεκτρικών δικτύων                                            

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία                                        

Ασφάλεια κατασκευών                                    

Ασφάλεια κτιρίων

Ασφάλεια μετακινήσεων                                                  

Ασφάλεια μεταφορών       

[β.ε.> Transportation safety                                 

Ασφάλεια ναυσιπλοίας                                                   

Ασφάλεια οδών                                               

Ασφάλεια ορυχείων                    

Ασφάλεια οχημάτων                                  

Ασφάλεια πεζών                                                          

Ασφάλεια πλοίων                              

Ασφάλεια τροφίμων                   

Ασφαλτικά οδοστρώματα                           

Ατυχήματα

[ΕΟ] Βιομηχανικά ατυχήματα

[ΕΟ] Εργατικά ατυχήματα

[ΕΟ] Οδικά ατυχήματα

[ΕΟ] Παιδικά ατυχήματα

[ΕΟ] Πυρηνικά ατυχήματα         

[ΕΟ] Σιδηροδρομικά ατυχήματα

[ΕΟ] Τροχαία ατυχήματα

[β.ε.> Accidents

Βανδαλισμός

Βαρέα μέταλλα              

Βιβλιογραφίες                                  

Βιομηχανία

Βιομηχανία πετρελαίου                

Βιομηχανία πλαστικών                     

Βιομηχανία πολυμερών

Βιομηχανία τσιμέντου   

Βιομηχανικά ατυχήματα

[ΠΟ] Ατυχήματα

[ΕΟ] Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης

Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης

[ΠΟ] Βιομηχανικά ατυχήματα

Βιομηχανική ψυχολογία

Βιομηχανικός θόρυβος

Βωξίτης                         

Γεωργία                                       

Γεωτρήσεις                            

Γλωσσάρια                                      

Γυάλινες κατασκευές                      

Δάση

Δεξαμενόπλοια πετρελαίου

Δημόσια υγεία

Διαβρωτικά

Διακινδύνευση

[β.ε.> Επικινδυνότητα

Διακίνηση επικίνδυνων υλικών

Διαχείριση έκτακτης ανάγκης

Διαχείριση επικινδυνότητας                                        

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Δομικά υλικά

Εθνική ασφάλεια

Εκπαίδευση

Εκρηκτικά                                

Εκτίμηση διακινδύνευσης

[β.ε.> Ανάλυση διακίνησης

[β.ε.> Εκτίμηση επικινδυνότητας

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Εκτίμηση επικινδυνότητας

[β.ε.> Ανάλυση επικινδυνότητας

[β.ε.> Εκτίμηση διακινδύνευσης                             

Εκτίμηση Κινδύνου

[βλ.> Εκτίμηση επικινδυνότητας

Ελ Νίνιο

Ελεγχος κυκλοφορίας

Ελλάδα                   

Εμπορικά πλοία

Ενεργητική ασφάλεια

Εντομοκτόνα

Εξοδοι κινδύνου

[β.ε.> Escape routes

Εξοπλισμός ασφαλείας

Εξοπλισμός εργασιακών χώρων

Επαγγελματικά ατυχήματα

Επαγγελματικές ασθένειες

Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων

Επιδράσεις ηλεκτρικών πεδίων

Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων

Επικίνδυνα αέρια

[β.ε.> Επικίνδυνα υλικά

Επικίνδυνα απόβλητα

[β.ε.> Ραδιενεργά απόβλητα

Επικίνδυνα υλικά

[β.ε.> Επικίνδυνα αέρια

[β.ε.> Επικίνδυνα φορτία

Επικίνδυνα φορτία

[β.ε.> Επικίνδυνα υλικά

[β.ε.> Dangerous Goods

Επικίνδυνες Ουσίες

[βλ.> Επικίνδυνα υλικά

Επικινδυνότητα  

[β.ε.> Διακινδύνευση

Επιμόρφωση

Εργα Πολιτικού μηχανικού

Εργασιακό περιβάλλον

Εργασιακοί χώροι

Εργατικά ατυχήματα

[β.ε.> Ασφάλεια εργαζομένων 

[ΠΟ] Ατυχήματα

Εργατική νομοθεσία

Εργονομία

Ερευνα

Εσωτερικοί χώροι

Ευρωπαϊκή Ενωση

Εύφλεκτα

Ζώνες ασφαλείας

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων

Ηλεκτρική ενέργεια

Ηλεκτρολογία

Ηλεκτροπληξία       

Ηλεκτροστατικό πεδίο

ΗΠΑ

Ηχοπροστασία

Ηχορύπανση

Θαλάσσιες κατασκευές 

Θαλάσσιες μεταφορές

Θέρμανση κτιρίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ιατρική εργασίας

Ιατρική περίθαλψη

Ιοντίζουσα ακτινοβολία 

Ιταλία

Κάδμιο

Καθορισμός επικινδυνότητας

Κανονισμοί

Κανονισμός πυροπροστασίας

Καρκίνος

Κατάσβεση πυρκαϊών

Καταφύγια

Κατοικία

Κίνδυνος

[Βλ.> Επικινδυνότητα

Κλοφέν

Κτιριακά έργα

Κυκλοφορία οχημάτων, πεζών       

Κυκλοφοριακή αγωγή     

Κυλιόμενες σκάλες 

Μεγάλη Βρετανία

Μεγάλη Βρετανία

Μελέτες Ατυχημάτων

[β.ε.> Accident studies

Μέσα πρόληψης

Μέσα προστασίας

Μεταλλικές κατασκευές 

Μεταλλουργία

Μεταποιητική βιομηχανία 

Μεταφορά επικίνδυνων υλικών 

Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

Μεταφορά φορτίων 

Μεταφορές 

Μετεωρολογικά φαινόμενα    

Μέτρα ασφαλείας 

Μέτρα προστασίας

Μικροβιακή μόλυνση

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μόλυβδος

Μόλυνση 

Μόλυνση τροφίμων

Ναυπηγική τεχνολογία και ναυσιπλοϊα

Ναυτικά ατυχήματα 

Νομοθεσία   

Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις                     

Οδηγοί οργανισμών                              

Οδικά ατυχήματα  

[ΠΟ] Ατυχήματα  

[β.ε.> Τροχαία ατυχήματα

[β.ε.> Road accidents 

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές            

Οδικές μεταφορές                                        

Οδική ασφάλεια   

[β.ε.> Στηθαία ασφαλείας

[β.ε.> Road safety  

Οδοποιία                        

Οικοδομή 

Ορατότητα

Οργανισμοί

Παθητική ασφάλεια  

Παιδικά ατυχήματα  

[ΠΟ] Ατυχήματα

[β.ε.> Children accidents

Πατέντες

Πετρέλαιο    

Πλημμύρες    

Πληροφορική

Ποιότητα αέρα 

Προληπτικά μέτρα   

Προληπτική ιατρική       

Πρόληψη ατυχημάτων  

[β.ε.> Accident prevention 

Πρότυπα

Πρώτες βοήθειες

Πυρανίχνευση

Πυράντοχες κατασκευές

Πυρασφάλεια

Πυρηνικά ατυχήματα 

[ΠΟ] Ατυχήματα     

Πυρηνική τεχνολογία

Πυρκαϊές

Πυροπροστασία

Πυροπροστατευτικές κατασκευές

Πυρόσβεση

Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστικά συστήματα

            [βλ.> Συστήματα πυρόσβεσης

Πυροσβεστικά υλικά

Πυροσβεστική τεχνολογία

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Πυροφραγμοί  

Ραδιενεργά υλικά

Ραδόνιο   

Σεισμική διακινδύνευση   

Σεισμική επικινδυνότητα

Σεισμοί 

Σηματοδότηση

Σιδηροδρομικά ατυχήματα  

[ΠΟ] Ατυχήματα

[β.ε.> Railway accidents   

Σιδηροδρομικές μεταφορές  

Σιδηροδρομική

Σκόνη 

Σουηδία 

Στέγες

Στηθαία ασφαλείας  

[β.ε.> Οδική ασφάλεια

Συγκόλληση μετάλλων

Συνέδρια 

Συντήρηση οδών

Σύστημα HACCP

Συστήματα ασφάλειας

Συστήματα οδικής ασφάλειας

Συστήματα προστασίας

Συστήματα πυρόσβεσης

Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Σχέδιο Ξενοκράτης 

Σχολικά κτίρια

Σχολικά οχήματα

Σωληνώσεις κτιρίων 

Τάνκερ                  

Τεχνικός ασφάλειας 

Τεχνολογία ασφάλειας   

Τεχνολογία κρέατος 

Τηλεπικοινωνίες

Τοιχοποιίες

Τοξικά αέρια

Τοξικά υλικά

Τοξικές ουσίες

[βλ.> Τοξικά υλικά

Τοξικολογία

Τροχαία ατυχήματα

[ΠΟ] Ατυχήματα

[β.ε.> Οδικά ατυχήματα

[β.ε.> Traffic accidents

Υγιεινή εργαζομένων

Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

[βλ.> Ασφάλεια και υγεία στην εργασία     

Υγιεινή περιβάλλοντος

Υδράργυρος

Υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίων

Υπέρυθρη ακτινοβολία

Υπόγειες κατασκευές

Υπολογιστές

Υψηλές θερμοκρασίες

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Φορτηγά πλοία

Φράγματα

Φυσικές καταστροφές 

Χημικά εργαστήρια

Χημική βιομηχανία

Χρωματισμοί

Ψυχολογικές επιπτώσεις