ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

1995 AEE energy and environmental industry survey. -  / Ruth M.

    Bennett. -  Lilburn: The Fairmont Press, [s.d.]. -  128p.:

    tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790723 A -(048917)

 

34 Βασικά σημεία για καλλίτερη χρησιμοποίηση της ενέργειας. - 

Αθήνα: [χ.ό.], 1977. -  [6σ.]

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917Υ -(040500) 

 

Activities of the commission 1982. vol.8. -  Helsinki: Baltic    

    Marine Environment Protection Commission, 1983. -  45p.

 ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.70916334 B -(035345) vol.8

 

Adamson, B.

Energy conservation climatic control and moistute in  buildings / B. Adamson. -  Stockholme: Swedish Council for Building Research, 1986. -  269p.: fig.. -  (Swedish Council for Building Research. ; D2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D2:1986 -(001386)

 

Al-Khatib, H.

Middle East and North Africa / Hisham Al-Khatib. -  London: World Energy Council, 1992. -  13p.: tabl.. - 

(WEC Commission-Regional Session ; 8)

Energy for tomorrow's world (15th:1992:Madrid) : The realities, the real options and the agenda for achievement : WEC Commission

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053043)  

 

Amenity landscape management: A resources handbook / ed. Ral.       

    Cobham. -  London: E & FN Spon, 1990. -  458p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.558 A -(048421)

 

Ammonia and synthesis gas: recent and energy saving processes. - 

New Jersey: Noyes Data Co., 1981. -  345p.: fig.. - 

(Chemical Technology Review ; No.193)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  661.34B -(034252)

 

Annual Euro-CASE Conference(3 Nov., 2008:London, England),   

Proceedings

How can the EU meet its 2020 Renewables Targets (2008:London, England) [Proceedings. -  London: The Royal Academy of Engineering, 2008. -  72p.: tabl.

Copies of this report are available online at http://www.raeng.org.uk/links/international/pdf/Euro_Case_book.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.794 H -(062311)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.794 H -(005518)

 

Architectural design building shell & energy efficiency   

   (1991 : Amsterdam, NL), proceedings of European seminar

Architectural design building shell & energy efficiency (1991:Amsterdam): proceedings of European seminar. -  Amsterdam: Eur. Consul. Engin. Network, 1991. -  165p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 A -(044920)

 

Aubrecht, G.II

Energy / Gordon J. Aubrecht II. -  Columbus: Merrill Pub. Co., 1989. -  552p.: fig., tabl.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.79Α -(001543)

 

Balaras, C.

A guide for energy conservation in office buildings / Constantinos Balaras. -  Athens: Central Institution Energy Efficiency Education, 1994. -  79p.: fig.,tabl.. -  (Energy conservation in buildings/ ed. M. Santamouris, D. N. Asimakopoulos)

SAVE Programme

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7916 Β -(003803)

 

Balaras, C.

A guide for energy conservation in residential buildings / Constantinos Balaras. -  Athens: Central Institution Energy Efficiency Education, 1994. -  86p. : fig.,tabl.. -  (Energy conservation in buildings/ ed. M. Santamouris, D. N. Asimakopoulos)

SAVE Programme

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7916 Β -(003801)

 

Balaras, C.

A guide for energy conservation in school buildings / Constantinos Balaras. -  Athens: Central Institution Energy Efficiency Education , 1994. -  86p.: fig.,tabl.. -  (Energy conservation in buildings/ ed. M. Santamouris, D. N. Asimakopoulos)

SAVE Programme

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7916 Β -(003802)

 

Bell, M.

Energy efficiency in housing / Malcolm Bell, Robert Lowe, Peter Roberts. -  Aldershot: Ashgate, 1996. -  170p.: fig.,tabl.. -  (Urban and regional planning and development)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 B -(049391)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7916 BEL -(005370)

 

Berg, Marco

Road map renewable energies Switzerland: An analysis with a view to harnessing existing potentials by 2050 / Marco Berg, Markus Real ; transl. Maud Capelle. -  Zurich: Swiss Academy of Engineering Sciences SATW, 2006. -  23p.: fig., ill.. -  (SATW Report ; 39)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4796 -(004796)

 

Biomass for energy, industry and environment(6th:22-26 April, 

   1991:Athens, Greece), Proceedings

Biomass for energy, industry and envirnment (6th:1991:Athens): Proceedings / ed. G. Grassi. -  London: Elsevier Applied Science, 1992. -  1430p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.9539 B -(048434)

 

Boehmer, S.

Acid politics: environmental & energy policies in Britain & Germany / S. Boehmer, S. Christiansen, Jim Skea. -  London: Belhaven Press, 1991. -  296p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 B -(044057)

 

Booth, R.R.

Pacific / R.R. Booth, JIA Yunzhen. -  London: World Energy Council, 1992. -  115p.: fig., tabl.. -  (WEC Commission-Regional Session ; 2)

Energy for tomorrow's world (15th:1992:Madrid) : The realities, the real options and the agenda for achievement : WEC Commission

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053038)

 

Borgese, E.M.

The oceanic circle: Governing the seas as a global resource / Elisabeth Mann Borgese. -  Tokyo: United Nations Univesity Press, 1998. -  240p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.9164 B -(052502)

 

Brasseur, R.

Legislation et fiscalite internationales des hydrocarbures: exploration et production / Robert Brasseur. -  Paris: Editions TECHNIP, 1975. -  393p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.823026 B -(027901)

 

Brezet, H.

ECODESIGN: a promising approach to sustainable production and consumption / Han Brezet, Carolien van Hemel...[et al.]. -  Paris: United Nations Pub., 1997. -  347p.: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.408 B -(055489)

 

Burhop, E.

Discussions on future high-energy accelerators in Europe / E.H.S. Burhop. -  London, 1964. -  v.p.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΤ  333.79094 B -(001531)

 

Byrne, R.

Impact of energy costs ann supply prospects on land development practices / R. Byrne. -  Washington: ULI Urban Land Institute, 1978

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 B -(029595)

 

Camp, W.

Διαχείριση & προστασία φυσικών πόρων / William Camp, Thomas Daugherty ; μετφρ. Μαρία Ταλαντοπούλου ; επιμ. Κοσμάς Παυλόπουλος. -  3η εκδ. βελτιωμένη. -  Περιστέρι: Ιών, 1998. -  279σ.: εικ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7068 C -(004396)

 

Camp, W.

Διαχείριση και προστασία φυσικών πόρων / William Camp, Thomas Daugherty ; μετφρ. Μαρία Ταλαντοπούλου ; επιμ. Κοσμάς Παυλόπουλος. -  Περιστέρι: Ιων, 1997. -  307σ.: εικ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 CAM -(005141)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7 C -(002137)

Campbell, C.S.

Constructed wetlands in the sustainable landscape / Craig S. Campbell, Michael Ogden. -  New York: John Wiley and sons, 1999. -  270p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.918 C -(052663)

 

Canada, Dept. of Energy, Mines and Resources

Energy strategy for Canada: policies for self-relian. -  Ottawa: Canada - Dept. of Energy, Mines and Resources, 1976

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790971 E -(029580)

 

Caponera, D.

Le droit des eaux dans les pays musulmans / etude preparee par Dante A. Caponera. -  Rome: Organisation des Nations Unies pour l' Alimentation et l' Agriculture, 1956. -  viii, 182 p.. -  (Collection FAO: progres et mise en valeur)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.7 C -(051724)

 

Cassedy, E.S.

Prospects for sustainable energy: A critical assessment / Edward S. Cassedy. -  Cambridge: Cambridge University Press, 2000. -  284p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.794 C -(054139)

 

Castillon, D.

Conservation of natural resourses: A resource management approach / David Castillon. -  2nd. -  Madison, WI: Brown & Benchmark, 1996. -  470p.: fig.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.72 CAS -(005131)

 

Chen, C.

Energy effective industrial illuminating systems: Design and engineering considerations / Cao Chen. -  Lilburn: Fairmont Press, 1994. -  180p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.322 Ch -(048908)

 

Coastal management(9-11 May, 1989:Bournemouth) proceedings of the

conference

Coastal management (1989: Bournemouth) [proceedings of the conference]. -  London: Thomas Telford, 1989. -  307p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.784I -(042188)

 

Comm. Economique pour l' Europe

Methodes et principes de prevision des besoins futurs en energie. -  New York: Nations Unies, 1964. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  620.9 Ν -(014629)

 

Comm. des Communautes Europeennes.

Communaute europeenne et le probleme de l'energie. -  Bruxelle: Communautes Europeennes, 1975. -  23p.: fig.. -  (Documentation Europeene Periodique 1975 ; 2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.79094 E -(028261)

 

Comm. of the European Communities

Communaute Europeenne et la securite nucleaire. -  Bruxelle: Comm. of the European Communities, 1985. -  26p.: ill.. -  (Syndicale & Ouvriere; 1975 ; 5)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.79094 E -(028262)

 

Comm. of the European Communities

    Conjoncture energetique dans la communaute: situation 1975 

    perspectives. -  Luxembourg: CEC, 1976. -  34p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094 E -(027892)

 

Comm. of the European Communities

Conjoncture energetique dans la communaute: situation 1975 - perspectives 1976. -  Luxembou: Comm. of the European Communities, 1976. -  34p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094 E -(028259)

 

Comm. of the European Communities

Energy saving methods in the ceramic tiles industry. -  Brussels: CEC, 1993. -  20p.: fig.,tabl.. -  (Thermie Programme Action)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ2845 -(002845)

 

Comm. of the European Communities

Energy in Europe: Major themes in energy: Special issue. -  Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1989. -  62p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094 E -(053019)

 

Comm. of the European Communities

Energy situation in the community: situation 1975. -  Luxemburg: European Communities, 1976. -  32p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094 E -(027895)

 

Comm. of the European Communities

Fla strategie industrielle de la communaute europeenne. -  Luxembourg: CEC, 1982. -  33p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094E -(038231)

 

Comm. of the European Communities

National conference on renewable energy sources [3rd:1988:Thessaloniki]: summaries. -  Thessaloniki: Inst. of Solar Technolosy, 1992. -  146p.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7906 Η -(001487)

 

Comm. of the European Communities

Natural gas supplies and prospects in the community. -  Luxembourg: CEC, 1980. -  107p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.8233094N -(034121)

 

Comm. of the European Communities

Tools and techniques for the design and evaluation of energy efficient buildings: Thermie Action No B184. -  Dublin: University College Dublin - Energy Research Group - School of Architecture, 1995. -  21p.: fig.. -  (Thermie Programme Action)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4722 -(004722)

Comm. of the European Communities, Directorate General XVII

Energy in Europe: A view to the future: Special issue. -  Luxembourg: Office for Official Publications of the EC, 1992. -  176p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094 E -(053020)

 

Comm. of the European Communities, Directorate General XVII

Energy in Europe = La energia en Europa = Energie in Europa = Energie en Europe: Energy policies and trends in the European Community: Focus on the east. -  Brussels: Commission of the European Communities, 1992. -  157p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094 C -(053018)

 

Common property resources: Ecology and community-based

   sustainable development / ed. F. Berkes. -  London: Belhaven 

   Press, 1986. -  302p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72C -(042840)

 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Org, (Australia)

Resources management: publication 1973-1980. -  USA: CSIRO, 19D.. -  110p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 016.3337 C -(033198)

 

Community Energy Policy: Texts of the relevant legislation. - 

    Brussels: [s.n.], 1979. -  172p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094E -(032341)

 

Conclusions & recommendations(15th:25 Sept., 1992:Madrid, Spain),

of the WEC congress

Conclusiones y recomendaciones (XV :1992:Madrid, Spain) = Conclusions & recommendations (15th:1992:Madrid, Spain): of the WEC congress = Conclusions et recommendations (XVeme:1992:Madrid, Spain) -- spa -- fre. -  Madrid: World Energy Council, 1992. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3886 -(003886)

 

Conference Mondiale de l' energie (13eme:5-11 Oct., 1986 :Cannes)

Energie (13: 1986: Cannes): besoins/ espoirs = Energy: needs/ expectations -- eng. -  Cannes: [s.l.], 1986. -  11 divisions[v.p.]: fig.

Evolution energetique mondiale depuis 1970 (div. 1)

Energie, economie, environnement (div. 2) : interactions majeures

Cooperation internationale, technique et economique (div. 3)

Que peut-on esperer? (div. 4)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038048) div.4 s.4.2.2.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038047) div.4 s.4.2.1.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038046) div.4 s.4.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038045) div.3 s.3.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038044) div.3 s.3.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038043) div.2 s.2.4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038042) div.2 s.2.2, 2.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038041) div.2 s.2.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038040) div.1 s.1.2.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038039) div.1 s.1.2.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038038) div.1 s.1.1

 

Conjunction with the world water and environmental resources

congress(20-24 May,2001:Orlando,Florida) proceedings of the

specialty symposium held

Integrated surface and ground water management (2001:Orlando,Florida): Proceedings of the speciality symposium held in conjuction with the world water and environmental resourses congress / ed. Bijai K. Panigrahi ; ed.Udai P.Singh, Ashok Pandit, J.Obeysekera [et.all]. -  Virginia: ASCE, 2001. -  324p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 I -(055122)

 

Conservation / ed. T. Nejat Veziroglu. vol.7. -  Washington:

   Hemisphere Publishing, 1983. -  485 p.: tabl.

Alternative energy sources III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037961) vol.7

 

Day, John C.

Managing the lower Rio Grande: an experience in international rive development / John C. Day. -  Chicago: Univ. of Chicago - Dep. of Geography, 1970. -  274p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.91 D -(062913)

 

Deming, H.

Water: the fountain of opportunity / H.G. Deming. -  N.York: Oxford Univ. Press, 1975. -  342p.: fig., tabl.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.91D -(001547)

 

Dictionary of energy / ed. M.Slesser. -  London: Macmillan Press,

   1985. -  300p.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  Π 333.7906 D -(001528)

 

Directory of energy information centres in the world = Repertoire 

   des centres d'information sur l'energie dans le monde --  

   fre. -  2th. -  Paris: French National Committes, 1980. - 

   193p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 I -(032498)

 

Distributed Generation: The Power Paradigm for the New Millennium  

   / ed. Ann-Marie Borbely, Jan F. Kreider. -  Boca Raton: CRC

   Press, 2001. -  400p.: fig.. -  (Mechanical Engineering

   Series/ ed. Frank Kreith)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 D -(053899)

 

Domestic energy and affordable warmth / ed. T.A.Markus. -  

   London: E. & FN Spon, [s.d.]. -  147p.: fig., tabl.. - 

   (Watt Committee Report ; 30)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 D -(048444)

 

Economic instruments for environmental management: a worldwide 

   compendium of case studies / eds. Jennifer Rietbergen-

   McCracken, Hussein Abaza. -  London: UNEP: Earthscan

   Publications Ltd, 2000. -  208p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 E -(053999)

 

Economics/Education / ed. T. Nejat Veziroglu. vol.8. - 

Washington: Hemisphere Publishing, 1983. -  473 p.: tabl.

 

Alternative energy sources III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037962) vol.8

 

Ecowat Network (27-29 May, 1994:Chania) Proceedings

Ecowat Network (1994:Chania): proceedings. -  Chania: Municipal Enterprise for Water and Sanitation of Chania, 1994. -  490p.: ill., tabl.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.91 Ε -(001652)

 

Efficient use of energy. -  2nd. -  London: Butterworths, 1982. - 

602p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.402E -(035383)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  621.402D -(002748)

 

Eibenschuts, J.

Latin America and the Caribbean / Juan Eibenschuts. -  London: World Energy Council, 1992. -  102p.: fig., tabl.. -  (WEC Commission-Regional Session ; 4)

 

Energy for tomorrow's world (15th:1992:Madrid) : The realities,

the real options and the agenda for achievement : WEC

Commission

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053040)

 

Electrical energy in agriculture / ed. Kenneth L. McFate. - 

Amsterdam: Elsevier, 1989. -  372p.: fig.,tabl.. -  (Energy  in world agriculture/ ed. B. A. Stout ; 3)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7966 E -(002028)

 

Energy '08 (3η:20-23 Νοεμβρ., 2008:Αθήνα, Ελλάδα) ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας διαχείριση & εξοικονόμιση ενέργειας, Διεθνής

έκθεση, κατάλογος εκθετών

Photovoltaic '08(20-23 Νοεμβρ., 2008:Αθήνα, Ελλάδα), Διεθνής έκθεση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλογος εκθετών

Energy '08 (3η:2008:Αθήνα, Ελλάδα): ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαχείριση & εξοικονόμιση ενέργειας: Διεθνής έκθεση [Κατάλογος εκθετών] = Energy '08 (3rd:2008:Athens, Greece): renewable energy sources management & save energy: International exhibition [exhibitor's catalogue] -- engPhotovoltaic '08 (2008:Αθήνα, Ελλάδα): Διεθνής έκθεση φωτοβοταϊκών συστημάτων [κατάλογος εκθετών] = Photovoltaic '08 (2008:Athens, Greece): International exhibition on photovoltaic systems [exhibitor's catalogue -- eng.

 -  Αθήνα: [χ.ό.], 2008. -  412σ.: εικ.

Η μεγαλύτερη έκθεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα / The biggest international exhibition on rnewable energy sources in Greece

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7909495 E -(062695)

 

Energy(13th:1986:Cannes) needs and expectations synthesis of the

proceedings

Energy (13th: 1986: Cannes): needs and expectations synthesis of the proceedings. -  London: WEC World Energy Conf., 1987. -  363p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906W -(038248)

 

Energy Conservation in Buildings - Heating, Ventilation and

Insulation (14-15 October, 1981, 6-7 May, 24,28 & 30

September, 21 October, 1982:Brussels proceedings of the

Contractors' Meeting

Energy Conservation in Buildings - Heating, Ventilation and Insulation (1981 and 1982: Brussels) [proceedings] / ed. by H. Ehringer, G. Hoyaux, P. Zegers. -  Dordrecht: D. Reidel Pub., 1983. -  239p.: fig.,tabl.. -  (New Ways to Save Energy / CEC)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917E -(034401)

 

Energy Conservation in Transport - Applications and Techniques(10

May, 17 June, 1,7 and 22 October: 1982 Brussels) proceedings

of the Contractors' Meeting

Energy Conservation in Industry - Applications and Techniques (1982: Brussels) [proceedings] / ed. H. Ehringer, G. Hoyaux, P.A. Pilavachi. -  Dordrecht: D. Reidel Pub., 1983. -  425p.: fig.,tabl.. -  (New Ways to Save Energy/ CEC)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917E -(034399)

 

Energy Conservation in Transport - Combustion, Heat Recovery and

Rankine Cycle Machines (10 and 18 June and 29 October: 1982

Brussels) proceedings of the Contractors' Meeting

Energy Conservation in Industry - Combustion, Heat Recovery and Rankine Cycle Machines (1982: Brussels) [proceedings] / ed. by H. Ehringer, G. Hoyaux, P.A. Pilavachi. -  Dordrecht: D. Reidel Pub., 1983. -  239p.: ill.,tabl.. -  (New Ways to Save Energy/ CEC)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917E -(034400)

 

Energy Conservation in Transport - New engines and flywheels(21 &

28 October, 1982:Brussels) proceedings of the Contractors'

Meeting

Energy Conservation in Transport - New engines and flywheels (1982: Brussels) [proceedings] / ed. by H. Ehringer, G. Hoyaux, P.A. Pilavachi. -  Dordrecht: D. Reidel Pub., 1983. -  163p.: fig.. - (New Ways to Save Energy / CEC)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917E -(034398)

 

Energy Point. -  Αθήνα: Περιοδικός τύπος Α.Ε.

Energy R and D programme energy conservation research. -  2nd. -  Brussel: [s.n.], 1982. -  192p.: fig. . -  (New Ways to Save Energy/ CEC)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916E -(037473)

 

Energy and building envelope (22-25 April, 1986 : Thessaloniki)

International symposium

Energy and building envelope (1986:Thessaloniki): International symposium: Proceedings = Ενέργεια και περίβλημα κτιρίου (1986:Θεσσαλονίκη): Διεθνές συμπόσιο: Πρακτικά. -  Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ-Υπηρεσία δημοσιευμάτων, 1986. -  360p.: fig.,tabl.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7917 ENE -(002647)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7917 E -(000861)

 

Energy and building in Mediterranean area (3o:8-10 Apr., 1992 :

Thessaloniki, Greece)

Energy and building in Mediterranean area (3o:1992:Thessaloniki, Greece). -  Thessaloniki: [s.n.], 1992. -  310p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 Ε -(044095)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  333.7917 -(001037)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7917ΕΝΕ -(003799)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.791 ENE -(000163)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7917 Ε -(001263)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  333.7917E -(000361)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  333.7917E -(000361)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7917Ε -(000981)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  333.7917Ε -(000981)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7913Ε -(002544)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.7917 -(001083)

 

Energy conservation: feasibility assessment of a total energy

plant for coop city. -  New York: American Hydrotherm Co., 1978. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.8 E -(029587)

 

Energy efficient & occupant friendly buildings(4th:25-27 Sept.,

2005 : Athens, Hellas) Proceedings of the annual regional

conference, Region-At-Large (RAL)

Energy efficient & occupant friendly buildings (4th:2005:Athens): Proceedings of the annual regional conference: Region-At-Large (RAL) / ed. C. A. Balaras. -  Athens: ASHRAE-Hellenic Chapter, 2005. -  1cd-rom

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.7916 E -(058834)

 

Energy for rural and Island Communities (3o : 1983 : Inverness,

Scotland) proceedings of the international conference

Energy for rural and Island Communities (3o : 1983 : Inverness, Scotland): proceedings of the international conference / ed. J. Twidell. -  Oxford: Pergamon Press, 1984. -  468p.: ill.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 E -(036816)

 

Energy for the future / ed. S. D. Rooke. -  London: E & FN Spon,

1995. -  225p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 E -(048454)

 

Energy in food processing / ed. R. Paul Singh. -  Amsterdam:

Elsevier, 1986. -  375p.: fig.,tabl.. -  (Energy in world agriculture/ ed. B. A. Stout ; 1)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7966 E -(002027)

 

Energy planning in public buildings: Procedures to be followed. - 

Lyon: European Commission - Directorate General for Energy, 1997. -  75p.: ill., tabl.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7917 Ε -(002010)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.7917 Ε -(004886)

 

Energy research and development administration conference on

cogeneration and integrated energy utility systems. -  Washington: Argonne Nat. Lab., 1977. -  102p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.8 E -(029586)

 

Energy resources & technology: status report. -  New York:

[s.n.], [s.d.]. -  5pts in one

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79A -(030934)

 

Energy saving in the design and operation of pumps(7 March, 1996

: London)

Energy saving in the design and operation of pump (1996 : London). -  London: MEP Mechanical Engineering Publications Limited, 1996. -  141p.: fig., tabl.. - (IMechE Seminar Publication ; 1996-1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.6 Ε -(049954)

 

Energy statistics year-book 1970-1975. -  Luxemburg: Kirchberg,

1976. -  (96),249p.: all tables

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790212 E -(027894)

 

Energy utilisation in South Africa. -  Pretor: [s.n.], 1978

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790968 E -(030798) vol.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790968 E -(030794) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790968 E -(030796) vol.1

 

Energy, regional science and public policy (1975 : Louvain),

proceedings of the international conference

Energy, regional science and public policy (1975 : Louvain): proceedings of the international conference / ed. M. Chatterjii. -  Berlin: Springer-Verlag, 1976. -  318p.: fig.,tabl.. -  (Lecture notes in economics and mathematical systems / ed. M. Beckmann and H. P. Kuenzi ; 126)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 I -(027792)

 

Environment of oil / ed. R. Gilbert. -  Boston: Kluwer Academic

Pub., 1993. -  307p.: fig.,tabl.. -  (Studies in Industrial

    Organ. ; 17)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  338.476655E -(047139)

 

Environment, energy, and economy: Strategies for sustainability /

ed. Yoichi Kaya, Keiichi Yokobori. -  Tokyo: United Nations University Press, 1997. -  381p.: fig., tabl.

This document represents the proceedings of the Tokyo Conference on "Global Environment, Energy and Economic Development" held at the United Nations University Headquarters in Tokyo, 25-27 October 1993

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 E -(052404)

 

Environment, technology and economic growth: The challenge to

sustainable development / ed. Andrew Tylecote, Jan van der Straaten. -  Cheltenham: Edward Elgar, 1997. -  254p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 E -(049486)

 

Environmental action plan of the energy distribution sector in

the Netherlands 1991. -  Hague: [s.n.], 1991. -  34p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009492E -(039212)

 

Environmental design: An introduction for architects and

engineers / ed. Ran. Thomas. -  London: E. & FN Spon, 1996. - 

 

225p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  721.0467 Ε -(048465)

 

Erickson, P.A.

A practical guide to environmental impact assessment / Paul A. Erickson. -  San Diego: Academic Press, 1994. -  266p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 E -(049655)

 

Europe - Intelligent Energy (400)

euleb European high quality low energy buildings. -  [s.l.]: [s.n.], [s.d.]. -  cd

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.7917 E -(060276)

 

European Commission -, Directorate General for Energy (DG XVII)

Ενεργειακός σχεδιασμός περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Συνοπτική παρουσίαση: Ανάδοχος αναπτυξιακή εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ) ΑΕ. -  [χ.τ.], 1996. -  22σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 Ε -(048497)

 

European Commission, Directorate General for Energy (DG XVII)

The european renewable energy study: prospects for renewable energy in the european community and eastern europe up to 2010 : annex 3 : reference data. volume 4. -  Luxembourg: Office Offic. Publ. of the EC, 1994. -  73p.: tabl.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.79 E -(000711)

 

European Commission, Directorate General for Energy and Transport

20% renewable energy by 2020 = 20% erneuerbare Energiem im Jahr 2020 -- ger = 20% d'energies renouvelables en 2020 -- fre. -  Brussels:  European Commission - Directorate General for Energy and Transport, 2008

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ DVD  333.79 Ε -(061946)

 

European Commission, Directorate General for Energy and Transport

Sustainable building: promotional handbook. -  [s.l.]: European Commission - Directorate General for Energy and Transport, 2002. -  91p.: fig., ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 S -(054432)

 

European Communication Council

Needs for strategic R&D in support of improved energy efficiency in the process industries: views of research experts. -  Luxembourg: [s.n.], 1989. -  35p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  333.79 U -(001292)

 

European Communication Council.

Community demonstration programme in the sector of geothermal energy. -  [s.l.]: [s.n.], 1989. -  172p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.88C -(041336)

 

European Communication Council.

Energy in the Community 1992 and Beyond. -  Brusseles: [s.n.], 1989. -  31p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ2299 -(002299)

 

European Communication Council.

Energy conservation (1979-1983): syrvey of results. -  Bruxelles: ECC European Communities Commission, 1983. -  309p.: ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917E -(034554)

 

European Communication Council.

Sciences et technologie nucleaires: procedure d'autoristion pour la construction et l' exploitation d' etablisements nucleair. -  Bruxelle: ECC European Communities Commission., 1976. -  102p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7924094 E -(028256)

 

European Economic Community

EC contractors meeting (23-24 June, 1981:Copenhagen), energy form biomass

EC Contractors meeting (1981:Copenhagen): energy from biomass. -  [s.l.]: [s.n.], 1981. -  220p.: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  666.953E -(033991)

 

European Economic Community

Laws and regulations relating to the natural gas industry. -  [s.l.]: EEC, 1965. -  75p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.82330264E -(033831)

 

Executive Assembly Meeting (19 September, 2009 :Reykjavik), draft

agenda

Executive Assembly Meeting (2009: Reykjavik) [draft agenda. -  Reykjavik: World Energy Council, 2009. -  [v.p.]

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5508 -(005508)

 

Exergy, life cycle assessment and sustainability workshop &

symposium(2nd:19 - 21 June, 2011:Nisyros, Greece) proceedings

of ELCAS 2011, final confernece of cost action C24

Exergy, life cycle assessment and sustainability workshop & symposium (2nd:2011:Nisyros, Greece) [proceedings of ELCAS 2011: final conference of cost action C24] / ed. Christopher J. Koroneos, Dimitrios D. Rovas and Aris Th. Dompros. -  Nisyros: [s.n.], 2011. -  722p.: fig., ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 E -(064345)

 

FAO

Forest resources of the ece region: Europe - USSR - North America. -  Geneva: UN-ECE, 1985. -  223p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.75F -(040108)

 

Farming and the countryside: an economic analysis of external

costs and benefits / ed. Nick Hanley. -  London: CAB, 1991. -  328p.: fig.,tabl.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.76 F -(002110)

 

Field, Barry C.

Environmental Economics: An Introduction / Barry C. Field, Martha K. Field. - 4th.- Boston: McGraw-Hill, 2006. - 503 p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 F -(061049)

 

Field, M.

Future systems / Marcus field. -  London: Phaidon Press Ltd., 1999. -  207p.: ill., fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 F -(053995)

 

Financing energy self-reliance: a background paper to an energy

strategy for Canada. Policies for self-reliance. -  Canada: [s.n.], 1977. -  54p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790971F -(031812)

 

Fluidized bed systems (12-13 October, 1982:Brussels) proceedings

of Contractors' Meeting

Fluidized bed systems (1982: Brussels) [proceedings]. -  Dordrecht: REIDEL PUB., 1983. -  279p.: ill.,tabl.. -  (New Ways to Save Energy/ CEC)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917E -(034402)

 

Forum ενέργειας (2o :8-9 Φεβρουαρίου 2013 :Πάτρα), Εξοικονόμηση

ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος σε περίοδος κρίσης

Forum ενέργειας (2ο : 2013 : Πάτρα): Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος σε περίοδος κρίσης. -  Πάτρα, 2013. -  [20] εισηγήσεις: πίν., σχημ.

Forum ενέργειας (2ο : 2013 : Πάτρα) : Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος σε περίοδος κρίσης/ ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας , Σύμβουλος ΕΠΕ

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 822 -(000822)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ CD-ROM Μ 339  -(000339)

 

Foster, St.

Groundwater in Rural Development: Facing the challenges of supply & resource sustainability / Stephen Foster, John Chilton, Marcus Moench, [et.al]. -  Washington: World Bank, 2000. -  98p.: fig.,tabl.. -  (World Bank Technical Paper ; no 463)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.61 G -(054271)

 

Framji, K.K.

Irrigation and drainage in the world: a global review / K. K. Framji, B. C. Garg, S. D. L. Luthra. -  3rd edition. -  New Delhi: ICID International Commission on Irrigation and Drainage, 1981 (vol.I), 1982 (vol.II), 1983 (vol.III). -  3 vols.1-491p. (vol.I)492-1159p. (vol.II)1160-1667p. (vol.III): fig., ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.913 F -(060767) vol.III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.913 F -(060768) vol.II

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.913 F -(060765) vol.I

 

Frankham, Richard

Introduction to conservation genetics / Richard Frankham, Jonathan D. Ballou, David A. Briscoe ; line draw.: Karina H. Mclnness. – [s.l.] : Cambridge University Press, 2002. -  617p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.9516 F -(059960)

 

Fujita, Mas.

Spatial development planning:A dynamic convex programming

 

approach / Masahisa fujita. -  Netherlands, 1978. -  319p.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.94 F -(001089)

 

Funtamentals of passive solar heating / A. Zold, M. Santamouris.

-  Athens: Central Institution Energy Efficiency Education, 1994. -  135p.: fig.,tabl.. -  (Energy conservation in buildings/ ed. M. Santamouris, D.N. Asimakopoulos)

SAVE Programme

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7923 Ζ -(003804)

 

Gibson, M.

Environmental sustainability: A framework for action / Martin Gibson. -  London: Chadwick House Group Limited, [s.d.]. -  131p.: fig.,tabl.. -  (The CHGL series on the environment)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72 G -(054318)

 

Gilpin, A.

Environmental economics: A critical overview / Alan Gilpin. -  New York: John Wiley & Sons. Ltd, 2000. -  334p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 G -(053937)

 

Global biodiversity: earth's living resources in the 21st century

/ ed. B. Groombridge, M. D. Jenkins. -  Cambridge: World Conservation Press, 2000. -  246p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.9516 G -(054329)

 

Global warming and the built environment / ed. Rob. Samuels. - 

London: E & FN Spon, 1996. -  261p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  307.76 G -(048455)

 

Goldblatt, David, L.

Sustainable energy consumption and society: personal, technological, or social change? / David L. Goldblatt. -  Dordrecht: Springer, 2005. -  204p.: fig., tabl.. -  (Alliance for Global Sustainability Bookseries Science and Technology: Tools for sustainable development/ ed. Dr.Joanne M. Kauffman ; vol.7)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7913 G -(059930)

 

Greening of urban transport: planning for walking & cycling in

western cities / ed. Rod. Tolley. -  London: Belhaven Press, 1990. -  309p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  388.41G -(042851)

 

Guidelines for the design and retrofitting of energy efficient

museums for antiquities in the mediterranean countries. -  Athens, 1998. -  4p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3356 -(003356)

 

Guy, S.

A Sociology of Energy, Buildings and the Environment: Constructing knowledge, designing practice / Simon Guy, Elizabeth Shove. -  London: Routledge, 2000. -  164p.. -  (Routledge Research Global Environmental Change Series/ ed. Jim Skea, Michael Redclift, Martin Pairy [et.al] ; 5)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 G -(054356)

 

Handbook of energy utilization in agriculture / ed. David

Pimentel. -  Boca Raton: CRC Press, 1980. -  475p.: fig.,tabl.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7966 H -(002053)

 

Handbook of regenerative landscape design / ed. Robert L. France.

-  Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis , 2008. -  444p.: fig., tabl.. -  (Integrative Studies in Water Management and Land Development/ Robert L. France)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7153 F -(062130)

 

Hansen, Shirley J.

Manual for Intelligent Energy Services / Shirley J.Hansen. -  Lilburn: The Fairmont Press New , 2002. -  299p.: fig, tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 H -(057052)

 

Hedley, D. (340)

World energy: the facts and the future / ed. D. Hedley. -  2nd. -  London: Euromonitor Pub., 1986. -  290p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79W -(040960)

 

Hellenic Wind Energy Association conference and exhibition

(5th:10-14 Oct., 1994:Thessaloniki, Macedonia, Greece)

European wind energy association conference and exhibition (5th:1994:Thessaloniki, Macedonia, Greece) / ed. J. L. Tsipouridis. -  Thessaloniki: Helexpo, 1994. -  Vp. + pp.1-808 + XIp. (vol.I)XXVIIp. + pp.809-1305 (vol.II)157p.(book of abstracts): fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.31213606 Ε -(003198) programme

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.31213606 Ε -(064325) vol.II

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.31213606 Ε -(064324) vol.I

 

Helsel, D.R.

Statistical methods in water resources / D.R.Helsel, R.M.Hirsch. -  Amsterdam: Elsevier Ltd., 1992. -  522p.: fig.,tabl.. -  (Studies in environmental science ; 49)

Υπάρχει μια δισκέτα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 H -(045899)

 

Holtz, M.

Electrical energy savings on office buildings. -  Stockholme: SCBR, 1990. -  various paging: fig.,tabl.. -  (Swedish Council for Building Research. ; D17)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  690S/D17:1990 -(002479)

 

Homer, J.

Natural gas in developing countries: Evaluating the benefits to the environment / John Homer. -  Washington : The International Bank for Reconstruction and Development, 1993. - 38p.:tabl..- (World Bank Discussion Papers ; 190)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3346 -(003346)

 

Howe, Charles W.

Natural resource economics: issues, analysis, and policy / Charles W. Howe. -  N.York: J.Wiley & Sons, 1979. -  350p.: fig.,tabl.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7 H -(002036)

Hydrocarbon technology / ed. T. Nejat Veziroglu. vol.6. - 

Washington: Hemisphere Publishing, 1983. -  455 p.: tabl.

Alternative energy sources III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037960) vol.6

 

Improved energy efficiency in the process industries (23 - 25

Oct., 1990:Brussels, Belgium) proceedings

Improved energy efficiency in the process industries (1990:Brussels, Belgium) [proceedings]/ ed. P. A. Pilavachi. -  Brussels: CEC Comm. of the European Communities, 1991. -  307p.: fig., tabl.. -  (Report/ Comm. of the European Communities ; EUR 13541 EN-FR)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 C -(043293)

 

Indirect solar: Geothermal energy / ed. T. Nejat Veziroglu.

vol.4. -  Washington: Hemisphere Publishing, 1983. -  505 p.:

tabl.

Alternative energy sources III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037958) vol.4

 

Industrial metabolism: Restructuring for sustainable development

/ ed. Robert U. Ayres, Udo E. Simonis. -  Tokyo: United Nations University Press, 1994. -  376p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72 I -(052845)

 

Industrial processes (1988:Brussels, Belgium)(29 Jun., 1988 :

Brussels, Belgium) proceedings

Industrial processes (1988:Brussels, Belgium) [proceedings] / ed. P. A. Pilavacihi. -  Brussels: CEC Comm. of the European Communities, 1989. -  313p.: fig., tabl.. -  (Report/ Comm. of the European Communities ; EUR 12246 EN)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 C -(043294)

 

Integrated Water Management: The Key to Sustainable Water

Resources (3rd : 21-22 March, 2002 : Athens) international forum proceedings

Integrated Water Management: The Key to Sustainable Water Resources (3rd: 2002: Athens) [proceedings volume. -  Athens: ΕΥΔΑΠ Α.Ε., [s.d.]. -  417 p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 Ι -(062743)

 

Intern. Energy Agency

Natural gas transportation: Organisation and regulation. -  Paris: OECD, 1994. -  344p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  388.56 Ν -(048520)

 

Intern. Energy Agency

Wind energy annual report 1995. -  Colorado: NREL National Renewable Energy Laboratory, 1996. -  158p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.92 I -(048527)

 

International Energy Agency (IEA)

Energy conservation: The role of demand management in the 1980's. -  Paris: OCDE, 1981. -  68p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 I -(033098)

 

International exergy, energy and environment symposium(2nd:3-7

July, 2005:Kos Island, Greece)

International exergy, energy and environment symposium (2nd:2005:Kos Island, Greece). -  Kos Island: [s.n.], [s.d.]. -  141p.+ 1 cd-rom

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.79 I -(059476) proceedings

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 I -(059475) abstract

 

Intersociety energy conversion engineering conference(20th:Aug.,

1985:Miami, Florida) proceedings

Soc. of Automotive Engineers, (United States).

Intersociety energy convertion engineering conference (20th: 1985: Miami, Florida) [proceedings]. -  Miami: [s.n.], 1985. -  3 vols

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906I -(037305) vol.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906I -(037304) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906I -(037303) vol.1

 

Intersociety energy conversion engineering conference(23rd:31

July - 5 Aug., 1988:Denver,Colorado) Proceedings

Intersociety energy conversion engineering conference (23rd: 1988: Denver, Colorado) [proceedings / ed. D. Goswami. -  New York: [s.n.], 1988. -  4 vols619p. (vol.1)551p. (vol.2)797p. (vol.3)606p. (vol.4): fig.,tabl.

Stirling engines, heat engines, thermoelectric power (vol.1)

Mechanical energy storage, thermal energy storage (vol.2)

Aerospace and space power, photovoltaics, space nuclear power (vol.3)

Wind energy, solar energy, energy conservation and convention (vol.4)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042I -(044393) vol.4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042I -(044392) vol.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042I -(044391) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042I -(044257) vol.1

 

Ion, C.D.

Availability of world energy resources / C. D. Ion. -  London: Craham & Trotman, 1975. -  234p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.7911 I -(027791)

 

Jaczewski, M.

Central and Eastern Europe: Bulgaria, Czech & Slovak Federal Republic, Hungary, Poland, Romania / M.Jaczewski. -  London: World Energy Council, 1992. -  v.p.: fig., tabl.. -  (WEC Commission-Regional Session ; 6)

Energy for tomorrow's world (15th:1992:Madrid) : The realities, the real options and the agenda for achievement : WEC Commission

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053042)

 

Jansson, B.

Energy savings by subsurface use / B. Jansson, W. Torbjorn. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1985. -  23p.: fig.. - (Swedish Council for Building Research ; D21)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D21:1985 -(001429)

 

Japanese Ministry of Construction

Drought conciliation and water rights: Japanese experience. -  Kojimachi: Infrastructure Development Institute , 1997. -  31p.: fig.,tabl.. -  (IDI Water Series ; 1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 D -(049731)

 

Juuti, Petri S. (340)

Environmental History of Water: Global views on community water supply and sanitation / ed. Petri S. Juuti, Tapio S. Katko, Heikki S. Vuorinen. -  London: IWA Publishing, 2007. -  629 p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.6109 Ε -(062176)

 

Klingberg, Tag.

Energy conservation in rented building / Tag. Klingberg. -  Stockholm: [s.n.], 1984. -  113p.: fig., tabl.. -  (Swedish Council for Building Research ; m84:11)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  690S/M84:11 -(035333)

 

Kenney, W.F.

Energy conservation in the process industries / W. F. Kenney. -  Orlando Florida: Academic Press, 1984. -  329p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042K -(035368)

 

Kenney, W.F.

Recovering Waste Heat / Kenney W. F.. -  [s.l.]: [s.n.], 1984

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.402K -(034880)

 

Killen, L.

Energy: impact of renewable derived fuels on energy & agriculture sectors / L. Killen, W. Dunne. -  Luxemburg: [s.n.], 1990. -  187p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 C -(043276)

 

Kolstad, C.D.

Environmental economics / Charles D. Kolstad. -  New York: Oxford University Press, 2000. -  400p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 K -(053050)

 

Kron, N.

Local energy planning local energy management processes and programs / N. Kron, B. Sundstrom, F. Snickars. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1986. -  181p.: tabl.. -  (Swedish Council for Building Research ; D10)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D10:1986 -(001394)

 

L' economie des hydrocarbures / ed. Jean Masseron. -  Paris:

Editions TECHNIP, 1975. -  571p.: fig., tabl.. -  (Science et

Tegbnique du Petrole ; 14)

Preface de Jean Chapelle

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.823 M -(027902)

 

Laurien, Hel.

Taschenbuch erdgas / Hel. Laurien. -  Munchen: [s.n.], 1966. -  678p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.8233 L -(038644)

 

Little, Den.

Renewable natural resources: a management handbook for the 1980 / Dan Little. -  Boulder Colorado: Westnew Press, 1982. -  315p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 R -(035052)

 

Lamm, J.

Energy in physical planning: a method for developing the municipality / J. Lamm. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1986. -  144p.: fig.. -  (Swedish Council for Building Research ; D14)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D14:1986 -(001398)

 

Land Use Policy. -  Oxford: Pergamon Press

Land information systems: an annotated bibliography. -  [s.l.]: Molds, 1978. -  195p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  016.33373 M -(033103)

 

Land records (1976:Orono,Maine) symposium proceedings

Land records (1976:Orono,Maine): symposium proceedings. -  Orono: Univ. of Maine, 1976. -  241p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7306L -(033104)

 

Landis, J.W.

North America / J. W. Landis, A. J. O'Connor. -  London: World Energy Council, 1992. -  103p.: fig., tabl.. -  (WEC Commission-Regional Session ; 5)

Energy for tomorrow's world (15th:1992:Madrid) : The realities, the real options and the agenda for achievement : WEC Commission

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053041)

 

Landscape ecology of a stressed environment / ed. Claire C.Vos,

Paul Opdam. -  London: Chapman & Hall, 1993. -  310p.: fig.,tabl.. -  (IALE Studies in Landscape Ecology ; 1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72 L -(048960)

 

Lawrence, K. (340)

Energy conservation sourcebook / ed. K. Lawrence. -  Rockv: Aspen Pub., 1980. -  507p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 E -(033318)

 

Les couts des commages causes a l'environnement. -  Paris: OCDE,

1974. -  362p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.7 O -(024771)

 

Lotti, Carlo

Water resources systems structures and management / Carlo Lotti ; intro. Myron B. Fiering. -  Roma: Godel, 1975. -  255p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.91 L -(060818)

 

Mankabady, Sami

Energy law / S. Mankabady. -  London: Euromoney Books, 1990. -  465p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79026M -(041090)

Monnier, E.

Guide pour la conception de programmes locaux pour la maitrise de l'energie dans l'habitat / E. Monnier , L. Puiseux. -  Paris: [s.n.], 1985. -  47p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 M -(039270)

 

Monnier, E.

Methodes pour l'evaluation des programmes d'economies, d'energie dans l'habitat: rapport final de recherche / E. Monnier, B. Vallet, C. Bordenave. -  Paris: Centre Scientifique et Technique du Batiment, 1985. -  123 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7917 M -(039269)

 

Macmillan dictionary of energy. -  London: Macmillan Press, 1988.

-  300p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π333.7903M -(047239)

 

Margen, Peter

Economics of heat storage in small and large systems: general / Peter Margen. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1986. -  15,(14)p.: fig.,tabl.. -  (Swedish Council for Building Research. ; D23)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D23:1986 -(001406)

 

Margen, Peter

Role and economics of different types of energy storage / Peter Margen. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1985. -  42p.: fig., tabl.. -  (Swedish Council for Building Research ; D5)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D5:1985 -(001413)

 

McCallum, R.

Environmentally appropriate technology: renewable energy and other developing technologies for a conserver society in Canada / R. McCallum. -  4th. -  Canada: Fisheries & Environment, [s.d.]. -  (Fisheries & Environment ; 15)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 M -(029582)

 

McDonald, Alan

Energy in a finite word: Executive summary / Alan McDonald. -  Laxenburg: [s.n.], 1981. -  68p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Mc -(033602)

 

McDonald, Alan

Energy in a finite world: executive summary / Alan McDonald. -  Luxembourg: IIASA, 1981. -  68p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 MC -(033995)

 

Mer et littoral: rapport du groupe de travail. -  Paris:

Documentation on Francais, 1980. -  364p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91M -(040528)

 

Mexico, Ministr. of Energy

National energy program 1987 - 88: Federal Executive Branch. -  Mexico: Ministry of Energy, 1984. -  169p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790972 N -(035684)

 

Mitchell, William J.

Implication of commercial building codes for energy conservation / Mitchel Will, Butler K.. -  Madison: [s.n.], 1974. -  12p.: fig.. -  (IES REPORT ; 42)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7I -(033751)

 

Modelling change in integrated economic and environmental systems

/ ed. S. Mahendrarajah, A.J. Jakeman, M.McAleer. -  Chichester: John Wiley and sons, 1999. -  398p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 M -(052516)

 

Montbrial de, Th.

Energie: le compte a rebours / Th. de Montbrial . -  Liguge: J. C. Lattes, 1978

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7911 M -(029829)

 

Morton, Rogers C.B.

Thesaurus of water resources terms: a collection of water resources and related terms for use in indexing technical information / Rogers C. B. Morton, Ellis L. Armstrong. -  [s.l.]: U.S. Dep. of the Interiors: Bureau of Reclamation, 1971. -  340p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΠΛΗ Π 025.4933391 M -(060801)

 

Moss, Keith

Energy management in buildings / Keith J. Moss. -  2nd. -  London: Taylor & Francis, 2006. -  225p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 M -(061047)

 

Nallo, E.

Local energy planning: energy conservation programs and their impact / E. Nallo, R. Canella. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1986. -  77p.: 7 charts. -  (Swedish Council for Building Research. ; D3)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D3:1986 -(001387)

 

National Academy of Technologies of France - (NATF)

Energy Prospects for the 21st Century: Commissioned Report to the National Academy of Technologies of France (NATF). -  [s.l.]: National Academy of Techmologies of France (NATF), 2008. -  176 p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Ε -(061931)

 

National Research Council, (United States).

Assigning economic value to natural resources. -  Washington: National Academy Press, 1994. -  185p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 A -(048278)

 

National conference on renewable energy sources(6th: 3-5 Nov.,

1999 : Volos), Summaries of papers presented, Special issue

National conference on renewable energy sources (6th : 1999 : Volos): Summaries of papers presented: Special issue / ed. George Tsilingiridis. -  Thessaloniki: Institute of Solar Technology, 2000. -  192p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042 N -(053110)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΝΑΤ -(005379)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002837)

 

National energy data profile(15th:1992)

National energy data profile (15th:1992). -  [s.l.]: World Energy Council, 1992. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(053037)

 

National energy data profile from 35 countries (14th:1989)

National energy data profile from 35 countries (14th:1989). -  [s.l.]: World Energy Council, 1989. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(053044)

 

National land use symposium (15-18 Apr.,1974:Little Rock,

Arkansas) Proceedings

National land use symposium (1974:Arkansas): Proceedings. -  Washington: American Congress on Surveying and Mapping, 1974. -  122p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.715 Ν -(033102)

 

National resources board: a report on national planning and

public works in relation to natural resources and including land use and water resources with finding recommendations. Part III, Report of the Water Planning Committee. -  Washington, D.C.: [Water Planning Committee], 1934. -  p. 253-388: fig., ill., maps

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.91 N -(051750)

 

Ness, Larry

Securing Utility and Energy Infrastructures / Larry Ness. -  New Jersey: Wiley-Interscience, 2006. -  340p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Ν -(060136)

 

New perspectives for energy refurbishment of buildings in the

framework of european and national policy (14-15 Oct., 2004 :

Αathens) Proceedings

New perspectives for energy refurbishment of buildings in the framework of european and national policy (2004:Athens): Proceedings. -  Athens: ΚΑΠΕ, 2004. -  1 cd-rom

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  721.0467 N -(060284)

 

Nikitin, Valentin

Les principes fondamentaux du developpement des resources mineraux en USSR / Valentin Nikitin, Youri Houdin. -  , 1987

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, 2η έκτακτη έκδοση 1992  : σ.442-445

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,έκτακτη 1992

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 02/92 -(003236)

 

Norwegian energy policy in context of global energy situation /

ed. H. Gabrielsen, John Grue. -  Oslo: Det Norske Videnskaps - Akademi (DNVA): Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 2012. -  129p.: fig., ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 G -(064246)

 

Nuclear energy: Synthetic fuels / ed.T.Nejat Veziroglu. vol.5. - 

Washington: Hemisphere Publishing, 1983. -  477 p.: tabl.

Alternative energy sources III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037959) vol.5

 

O'Callaghan, J.R.

Land Use: the interaction of economics,ecology and hydrology / J.R. O'Callaghan. -  London: Chapman & Hall, 1996. -  200p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.73 Ο -(049293)

 

OCDE

Etiquetage-Energie-un moyen d'economiser l'energie: rapport du comite de la politique a l'egard des consommateurs. -  Paris: OCDE, 1976. -  51p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 O -(027416)

 

OCDE

L'agence internationale de l'energie et les economies d'energie: Examen 1976. -  Paris: OCDE, 1976. -  63 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 O -(027191)

 

OCDE

L'agriculture face aux politiques d'utilisation du sol. -  Paris: OCDE, 1976. -  94 p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.76 O -(027163)

 

OCDE

Politique energetique: problemes et objectifs. -  Paris: Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques, 1966. -  203p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  620.9 O -(015676)

 

OECD

Basic statistics of energy 1950-1964 = Statistiques de base de l'energie 1950-1964. -  Paris: OECD, 1966. -  420p.: tabl.

Supplementary issue volume complementaire

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  620.901 O -(012120)

 

OECD

Energy balances of OECD countries: 1973/75 = Bilans energetiques des pays de l'OCDE: 1973/1975 -- fre. -  Paris: OECD, 1976

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790212 O -(027883)

 

OECD

Energy balances of OECD countries = Bilans energetiques des pays de l'OCDE 1960/1974 -- fre. -  Paris: OECD, 1976. -  510p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790212 O -(027753)

 

OECD

Energy statistics = Statistiques de l'energie 1973/1975 -- fre. -  Paris: OECD, 1976. -  244p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790212 O -(027884)

 

OECD

Energy statistics 1973/1975 = Statistiques de l' energie 1973/1975 -- fre. -  Paris: OECD, 1976. -  244p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790212 O -(027608)

 

OECD

Perspectives energetiques mondiales: reevaluation des evolutions a long terme et des politiques dans le donaire energetique. -  Paris: OECD, 1977. -  119p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7912 O -(027594)

 

OECD

Ενεργειακή πολιτική: εκθέσεις 19 χωρών. -  Paris: OECD, 1980. -  Αποτελείται από 19 εισηγήσεις σε ντοσιέ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094E -(040515)

 

Ocean and its resources ; tran. Inna Medova. -  Moscow: Progress,

1979. -  149 p.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.9164 OCE -(002104)

 

Odum, Howard T.

Environment, power, and society / Howard T. Odum. -  New York: Wiley-Interscience, 1971. -  331p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.79 O -(060812)

 

Org. for European Economic Co-operation

L' energie en Europe: nouvelles perspectives. -  Paris: L' Organisation Europeenne de Cooperation Economique, 1960. -  141p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  620.9 Ο -(015664)

 

Orlando, Joseph A.

Cogeneration planner's hanbook / Joseph A. Orlando. -  Lilburn: The Fairmont Press,Inc., 1991. -  314p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 333.793 O -(049064)

 

Palmborg, Chr.

Social habits and energy consumer behavior in single family homes / Chr. Palmborg. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1986. -  105p.: fig., tabl.. -  (Swedish Council for Building Research. ; D24)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D24:1986 -(001407)

 

Passet, R.

Οικονομία και περιβάλλον: Μία βιοοικονομική προσέγγιση / Rene Passet ; μετφρ.Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου, Αναστάσιος Δαρβέρης, Ελένη Παπαζαχαροπούλου ; επιμ.Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου. -  2η συμπληρωμένη, βελτιωμένη. -  Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1987. -  406 σ.: σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  304.2 PAS -(005169)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  304.2 P -(002414)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ ΑΡΧ  304.2 I7 -(000771)

 

Pelling, Mark (340)

Natural disasters and development in a globalizing world / ed. Mark Pelling. -  Oxon: Routledge, 2003. -  250 p.: tabl., fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 N -(060185)

 

Pilavachi, P.A. (340)

Energy efficiency in industrial processes future R & D requirements (1988: Brussels) [proceedings] / ed. P. A. Pilavachi. -  Brussel: [s.n.], 1988. -  415p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79C -(040157)

 

Plant engineers and managers guide to energy conservation. -  New

York: [s.n.], 1977. -  363p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917T -(032108)

 

Plenar waermeverbund CH. -  2. Auflage. -  Zuerich: Arbeitsgrupe

Plenar, 1977. -  167p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79072 P -(061110)

 

Policy/Environment / ed. T. Nejat Veziroglu. vol.9. -  Washington   

    : Hemisphere Publishing, 1983. -  355 p.: tabl.

Alternative energy sources III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037963) vol.9

 

Portable D.C powered rugged magnetoteluric laboratory providing

real. -  Santa Monica: CEMR, 1986. -  44p.: diagr.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 1342 -(001342)

 

Pre-drying processes for the efficient and clear utilisation of

brown coals in the enlarged EU market(23 Apr, 1999:Athens,  Greece) Workshop proceedings

Pre-drying processes for the efficient and clear utilisation of brown coals in the enlarged EU market (1999:Athens, Greece): Workshop proceedings. -  322p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  662.6222 E -(051160)

 

Preparatory study to determine eligible projects in the fields of

environmental protection within the context of the Cohesion Fund: Final report / Max Dohmann, Fraunhofer Gesellschaft, C. Terzis. -  [s.l.]: [s.n.], 1993. -  228 p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 P -(058253)

 

Priest, Joseph

Energy: principles,problems,alternatives / Joseph Priest. -  4th. -  Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1991. -  339p.: fig.,tabl.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.79P -(001535)

 

Principles of energy conservations: a report for a subsidiary

committee of the energy policy committee. -  Pretoria: Dep. of Planning & Environment, 1978. -  88p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 P -(030184)

 

Problemes de la pollution trasfrontiere. -  Paris: OCDE [1974. - 

328p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.7 O -(024066)

 

Process energy conservation / ed. R. Greene. -  New York: McGraw-

Hill, 1982. -  323p.: ill.,tabl.. -  (Chemical Engineering Books)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 P -(033986)

 

Quarterly bulletin of energy statistics 4-1976. -  Luxembourg:

Kirchberg, 1976. -  (24),104p.: all tables

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790212 E -(027893)

 

Rau, Hans

Εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα / Rau Hans. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1982. -  240σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  697.78R -(034987)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  697.78R -(001645)

 

Riesner, Willi

Rationelle energieanwendung / Willi Riesner. -  Leipzig: VEB Dutscher Verlag, 1974. -  92p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.7909431 R -(030800)

 

RIO+10: Brazil on the way to sustainable development. -  [s.l.]:

Ministry of Foreign Relations - Cultural and Information Department, [s.d.]. -  119p.: ill.. -  (Texts from Brazil ; no 09)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 R -(054611)

 

Rudawsky

Mineral economics: development and management of natural resources / Rudawsky. -  Amsterdam: Elsevier, 1986. -  192p.: fig.. -  (Developments in Economic Geology ; 20)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7068R -(039192)

 

Randulof

EU-Black Sea region: Extending Co-operation between two key players in the world energy market / Randulof. - 1998

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Ιαν.-Φεβρ. 1999 , τεύχ.1 : σ.150-153

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.1/1999

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 1/99 -(003219) τ.1

 

Renewable energy sources, an architectural design-lab for the

climate change (8 May, 2010:Athens, Greece) conference –

presentation - images

Renewable energy sources, an architectural design-lab for the climate change (2010:Athens, Greece): conference - presentation - images. -  Athens: UIA, 2010. -  cd-rom

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  721.0467 R -(063804)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ CD-ROM  721.0467 REN -(006715)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ CD-ROM  721.0467 R  -(006680)

 

Renewable energy: sustainable energy concepts for the future /

ed. Roland Wengenmayr, Thomas Buehrke. -  Weinheim: Wiley - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008. -  118p.: fig., ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.794 W -(062445)

 

Report of the engineering board of review of the sanitary

district of Chicago on the lake lowering controversy and a program of remedial measures. part II, The technical bases for the recommendations of the board of review. -  [Chicago], 1925. -  109p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.72 R -(051772)

 

Report on the future control and management of table mountain and

the southern peninsula mountain chain. -  Pretor: [s.n.], 1978. -  113p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.78416R -(030748)

 

Restoration ecology and sustainable development / ed. Krystyna M.

Urbanska, Nigel R. Webb, Peter J. Edwards. -  Cambridge: Cambridge University Press, 1997. -  397p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7153 R -(049485)

 

Retrofitting of buildings for energy conservation / ed. Milton

Meckler. -  2nd. -  Lilburn : The Fairmond Press, 1994. -  489p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 R -(048913)

 

Rifai, Taki

Les prix du petrole: economie de marcheau ou strategie de puissance / Taki Rifai. -  Paris: Editions TECHNIP, 1974

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.8232 R -(028854)

 

Ristinen, R.

Energy and the environment / Robert Ristinen, Jack Kraushaar. -  New York: John Wiley & Sons, 1999. -  367p.: fig., tabl.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.79 RIS -(005581)

 

Robertson, E.

Biocοmbustibles: Biosphere, Biomasse, Bioconversion, Biocombustibles / E. Robertson. -  Paris: SCM, 1979. -  80p.. -  (Collection Energie Solaire)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.953 R -(033315)

 

Rogou, Victor

La technique des rechercher et de la prorpection / Victor Rogou. -  1987

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, 2η έκτακτη έκδοση 1992  : σ.341-343

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,έκτακτη 1992

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 02/92 -(003236)

 

Role of chemical engineering in utilizing the  nation's forest

resources. -  New York: [s.n.], 1980. -  (Symposium Series/ AICHE, 0065-8812 ; 195)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  660A/SS195 -(032255)

 

Rosenberg, P.

The alternative energy handbook / Paul Rosenberg. -  Lilburn: The Fairmont Press, 1993. -  266p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 621.042 R (049068)

 

Ross, David

Power from the waves / David Ross. -  Oxford: Oxford University Press, 1995. -  212p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.794 R -(049494)

 

S. African energy the way ahead (1986:Pretoria) proceedings

S. African energy the way ahead (1986: Pretoria) [proceedings]. - Johanes: Creda Press, 1986. -  94p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906S -(037752)

 

Salim, E.

Our forests, our future: Report of the World Commission on forests and sustainable development / Emil Salim, Ola Ullsten. -  Cambridge: Cambridge University Press, 1999. -  205p.: col. ill., fig., maps

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.75 S -(052687)

 

Samso Energy Academy

Samso: a renewable energy island: 10 years of development and evaluation. -  Samso: PlanEnergi, 2007. -  60p.

A description and evaluation of the last 10 years' work on Samso towards 100% renewable energy

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.794 S -(004654)

 

Schmidt, J.

Performance of European wind turbines: A statistical evaluation from the European wind turbine database Eurowin / J. Schmid, H.P.Klein. -  London: Elsevier Applied Science, 1991. -  167p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.312136 Sch -(048457)

 

Schmoldt, Dan.

Building knowledge-based systems for natural resourse management / D. Schmoldt, H. M. Rauscher. -  New York: Chapman & Hall, 1996. -  386p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  006.33 Sch -(048458)

 

Schwaller, A.

Ηλεκτρικές πηγές ενέργειας & περιβάλλον: τεχνολογία ισχύος / A. Schwaller, A. Gilberti ; μετφρ. Γεώργιος Σάγος ; επιμ. Στέφανος Τουλόγλου.- 2η εκδ.-  Αθήνα: Ιων, 1999.- 454σ.: σχ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7913 S -(002483)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7913 S -(005835)

 

Seabrooke, W.

Recreational land management / W.Seabrooke, C.W.Miles. -  2nd. -  London: E & FN Spon, 1993. -  122p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.73 S -(048459)

 

Second report on the ommunity programme for the rational use of

energy: di rective proposal and recommendations of the 

council. -  Brussels: [s.n.], 1977. -  145p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094E -(032342)

 

Secure wind power penetration in isolated systems (16-17

July, 1999 : Heraklion, Crete) Workshop

Secure wind power penetration in isolated systems (1999 : Crete, Greece): CARE Workshop: General description. -  Heraklion, Crete, 1999. -  v.p.: fig.,tabl.

EC DGXII JOULE,Project JOR3-CT96-0119

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.45 S -(050840)

Selected works in water resources / ed. Asik K. Biswas. - 

Illinois: International Water Resources Association Business Office, 1975. -  382p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.91 B -(060810)

 

Sewell, Way. R. D.

Images of Canadian futures: the role of conservation and renewable energy / Way. R. D. Sewell, H. D. Foster. -  Ottawa: Canada - Dept. of the Environment and the Energy Dev. Sector, 1976. -  (Envir. Canada off Science Advis ; 13)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 S -(029575)

 

Siebert, Horst

Economics of the environment: Theory and Policy / Horst Siebert. -  6th . -  Berlin: Springer, [s.d.]. -  325p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 S -(060270)

 

Small hydro power (Jun., 1999:Athens, Greece) Seminar

Small hydro power (1999:Athens, Greece): Seminar. -  Athens: [s.n.], 1999. -  92p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.914 S -(051433)

 

Smith, P.

Sustainability at the cutting edge: emerging technologies for low energy buildings / Peter F. Smith. -  Oxford: Architectural Press, 2003. -  178p.: fig., ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7962 S -(056018)

 

Soc. Centr. d' Hypotheques et de Logement, (Canada)

Economies d' energie dans l' habitation. -  Ottawa: Soc. Centr. d' Hypotheques et de Logement, 1977

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  697 E -(029581)

 

Solar energy. -  [s.l.]: Pergamon Press, [s.d.]. -  340p.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.79 S -(001719)

 

Solar energy / ed. T. Nejat Veziroglu. -  Washington: Hemisphere

Publishing, 1983. -  3 vols: tabl.

Alternative energy sources III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037957) vol.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037956) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 A -(037955) vol.1

 

South - East Europe energy dialogue(3rd:18 - 19 Jun., 2009 :

Thessaloniki, Greece) proceedings

Threats and opportunities in the energy markets in the current economic crisis (3rd:2009:Thessaloniki, Greece) [proceedings]. -  cd-rom

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  CD-ROM 333.79 S -(063061)

 

Statistical year-book of the World Power Conference 1933 & 1934 /

ed. Fr. Brown. -  London: World Power Conf., Central Office, 1936. -  111p.: all tables

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΧ  333.790212 S -(000129)

 

Steiner, Fre.

Living landscape: an ecological approach / Fre. Steiner. -  New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1991. -  356p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7314 S -(043718)

 

Steiner, Fre.

The living landscape: an ecological approach to landscape planning / Frederick Steiner. -  2nd. -  New York: McGraw-Hill, 2000. -  477p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7317 S -(054304)

 

Stout, B.

Handbook of energy for world agriculture / B. A. Stout. -  London: Elsevier Appl. Science Pub., 1990. -  504p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π338.16S -(041051)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7966 S -(001593)

 

Studebaker, Joh

Slashing utility costs handbook / John M. Studebaker. -  Lilburn: The Fairmont Press,Inc., 1993. -  257p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 333.7932 S -(049069)

 

Study of regulations, codes and standards related to energy use

in buildings. -  New York: United Nations Pub., 1984. -  54p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917S -(037657)

 

Supplying water and saving the environment for six billion people

5-8 Nov., 1990:San Francisco) proceedings

Supplying water and saving the environment for six billion people (1990: San Francisco): proceedings. -  San Francisco: ASCE , 1990. -  191p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.61S -(045011)

 

Survey of energy resources 2001 (18th:21-25 Oct., 2001:Buenos

Aires, Argentina) World Energy Congress

Survey of energy resources 2001 (18th:2001: Buenos Aires, Argentina): World Energy Congress. -  19th. -  Argentina: World Energy Council, 2001

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.7911 S -(053703)

 

Sweden, Ministr. of Agriculture

Water in Sweden: national report to the United Nations water conference. -  Stockhoml: [s.n.], 1977. -  133p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91009485W -(034665)

 

Swedish Council for Building Research

Energy 85: energy use in the built environment. -  Stockholme: Swedish Council for Building Research, 1986. -  v.p.:fig., tabl.-(Swedish Council for Building Research ; D1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D1:1985 -(001409)

 

Swedish Council for Building Research

Large scale thermal energy storage projects in  operation. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1985. -  54p.: fig.. -  (Swedish Council for Building Research ; D18)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  690S/D18:1985 -(001426)

 

Swedish Council for Building Research.

Energy conservation in buildings in China and Sweden: seminar in China. -  Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1986. -  634p.: ill.,tabl.. -  (Swedish Council for Building Research ; D9)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  690 S/D9:1986 -(001393)

 

TRB

Considerations in tranpsortation energy contingency planning. -  Washington: TRB, 1980

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  380.5T/SR191 -(032913)

 

TRB

Energy, air quality, and fuels 1998. -  Washington: National Academy Press, 1998. -  138 p.: fig.,tabl.. -  (Transportation Research Record/ TRB, 0361-1981 ; 1641)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC1641 -(003585)

 

TRB

Energy, air quality, and fuels 1999: Energy and environment. -  Washington: Transportation Research Board, 1999. -  99p.: fig., tabl.. -  (Transportation Research Record / TRB ; 1664, 0361-1981)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC1664 -(003672)

 

TRB

Energy, air quality, and fuels 2001: Energy and environment. -  Washington: National Academy Press, 2001. -  91p.: fig., tabl.. -  (Transportation Research Record/ TRB ; 1750, 0361-1981)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC 1750 -(004011)

 

TRB

Transportation energy: data, forecasting policy and models. -  Washington: TRB, 1979

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  380.5T/REC764 -(032862)

 

Tuovinen, P.

Studies ship casualties in the Baltic Sea 1979-1981 / P. Tuovinen, V. Kostilainen, A. Hamalainen. vol.11. -  Helsinki: Baltic Marine Environment Protection Commission, 1983. -  88p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.70916334 B -(035347) vol.11

 

Ten years after the signing of the Helsinki convention. vol.10. - 

Helsinki: Baltic Marine Environment Protection Commission, 1983. -  151p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.70916334 B -(035346) vol.10

 

The UNESCO Press

International directory of new and renewable energy information sources and research centres. -  Denver: UNESCO, 1982. -  469p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π333.79025I -(034296)

 

The ecological basis of conservation: Heterogeneity, Ecosystems,

and Biodiversity / eds. S. T. A. Pickett, R. S. Ostfeld, M. Shachak, G. E. Likens. -  New York: Chapman & Hall, 1997. -  466p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.9516 Ε -(049658)

 

The sixty-ninth annual report of the board of water commissioners

of the city of Hartford, Conn. to the court of common council for the year ending December 31,1922. -  Hartford: The Cooley, Hart & Reid Co., [1922]. -  102p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.91 S -(051587)

 

Thermochemical energy storage (7-9 Jan.,1980:Stockholme),

proceedings of the international seminar

Thermochemical energy storage (1980: Stockholme): proceedings of the international seminar. -  Stockholme: Swedish Council for Building Research, 1980. -  434p.: fig.,tabl.. -  (Swedish Council for Building Research ; D25)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  690S/D25:1980 -(031933)

 

Thesaurus economie de l'energie. -  Paris: Editions TECHNIP,

1974. -  62p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 025.4933379 Th -(044629)

 

Third world energy horizons (11th:11 Sept., 1980:Munich),

proceedings

A regional approach to consumption and sources of supply (11th: 1980: Munich): World energy conference = Une approche regionale des consommations et des soureces d' appronisionnement : Conference mondiale de l'energie -- fre. -  Paris: Conf. Mondial de l'energie, 1981. -  267p.: tabl.

Horizons energetiques du tiers monde 2000-2020

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(033851)

 

Thumann, Albert

Energy management guide for government buildings / Albert Thumann, Robert Hoshide.-  Lilburn: The Fairmont Press,Inc. , 1994. -  551p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916 Th -(049060)

 

Tietenberg, T.

Environmental and natural resource economics / Tom Tietenberg. -  5th. -  Massachusetts: Addison-Wesley, 2000. -  630p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 T -(052514)

 

Tisdell, C.

Economics of environmental conservation: economics for environmental & ecological management / Clement Tisdell. -  Amsterdam: Elsevier, 1991. -  232p.: fig.,tabl.. - 

 

(Developments in environmental economics ; 1)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.72 T -(002096)

 

To build and take care of what we have built with limited

resourses (9th:April, 1983:Stockholm, Sweden) Summaries

To build and take care of what we have built with limited resources (9th:1983:Stockholm, Sweden) [Summaries]. -  Stockhom: CIB, 1983. -  606p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 016.690 T -(034501)

 

UNDP

World energy assessment: energy and the challenge of sustainability. -  New York: UNDP, 2000. -  vii,508p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(055735)

 

UNEP

Futures for the Mediterranean Basin: the blue plan / ed. M. Grenon. -  New York: [s.n.], 1989. -  279p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.9164 F -(045609)

 

UNIDO

Information sources on non-concentional sources of energy. -  New York: United Nations Pub., 1978. -  110p.. -  (UNIDO Guides to Information Sources ; 30)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 028.7 U -(032558)

 

Umar, I.H.

Sub-Saharan Africa / I.H. Umar, Z.A. Gata. -  London: World Energy Council, 1992. -  112p.: fig., tabl.. -  (WEC Commission-Regional Session ; 3)

Energy for tomorrow's world (15th:1992:Madrid) : The realities, the real options and the agenda for achievement : WEC Commission

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053039)

 

Understanding the earth system: Compartments, process and

interactions / ed. Eckart Ehlers, Thomas Krafft. -  Berlin: Springer, 2001. -  290p.: fig., ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72 U -(054096)

 

Une politique l'education pour l'Europe. -  Luxenburg: Lux.

Europeenne, 1982. -  68p.: fig.

Docummentation 1982 no 5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094E -(038230)

 

United Nations, Centr. on Transnational Corp.

Climate change & transnational corporations: analysis & trends. -  New York: UN - Centre on Transnat. Corp., 1992. -  110p.: fig.,tabl.. -  (Environment Series ; 2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 C -(045610)

 

United Nations, Dept. of Economic and Social Dev.

Energy statistics yearbook 1990 = Annuaire de statistics de l'energie -- fre. -  New York: United Nations - Dept. of Economic & Social Dev., 1992. -  482p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.790212 E -(045612)

United Nations scientific conference on the conservation and

utilization of resources (17 Aug.- 6 Sept., 1949 :Lake Success, New York)

United Nations scientific conference on the conservation and utilization of resources (1949 : Lake Success, New York). vol. 3, Fuel and energy resources. -  New York: United Nations Department of Economic Affairs, 1951. -  333p. [62 abstr.]: ill., tabl., fig., maps

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.706 U -(000702)

 

United States, Counc. on Environmental Quality

Global 2.000 Report to the President of the  U.S. entering the 21st century. -  New York: Pergamon Press, 1980. -  2 v.. -  (Pergamon Policy Studies)

The Summary Report (v.1)

The Technical Report (v.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7U -(032446)

 

United States, Dept. of Energy

Comprehensive community planning for energy management and conservation: developing and applying a coordinated approach to energy. -  Washington: Dept. of Energy, 1977. -  30p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.8 C -(029599)

 

United States, Energy Research & Dev. Admin.

Grid connected integrated community energy system: final report. -  Missouri: U.S. Energy Research & Developement Administration, 1977. -  3 vols

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.8 G -(029686) vol.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.8 G -(029685) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.8 G -(029601) vol.1

 

Urban Land Inst.

Urban Land Institute (Washington) focus on energy conservation: a project list. -  Washington: ULI Urban Land Institute, 1978. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.8 U -(029594)

Urbaniec, K.

Modern energy economy in beet sugar factories / K. Urbaniec. -  Amsterdam: Elsevier, 1989. -  382p.: fig.,tabl.. -  (Sugar Series ; vol.10)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  664.12U -(042614)

 

Vaillant, J.R.

Les problemes du dessalement de l'eau de mer et des eaux saumatres / J.R.Vaillant. -  Paris: Editions Eyrolles, 1970. -  343p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.91 V -(021174)

 

Van, Herman G.

The economic choice between hydroelectric and thermal power developments / Herman G. Van de Tak. -  [s.l.]: International Bank for Reconstruction and Development, 1966. -  70p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  620.93 V -(013896)

 

Vision 2001: Energy & Environmental Engineering / ed. Jana

Ricketts Flanagan. -  Lilburn: The Fairmont Press,Inc, 1996. -  624p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628 V -(049057)

 

WEC on cd-rom'95 (16th : 1995 : Tokyo), Proceedings of the

congress

WEC on cd-rom'95 (16th : 1995 : Tokyo): Proceedings of the congress. -  Frederick, Maryland: WEC, 1995

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.79 W -(047976)

 

Walther, K.

Wasser bedrohtes Lebenselement / Herausgeben von Karl August Walther unter fachlicher Mitwirkung von Bernd H. Dieterich. -  Zurich: Montana-Verlag, c1964. -  294 p.: fig., ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.91 W -(053272)

 

Wasserstoff als Energietraeger: Tecnik, Systeme, Wirtschaft / ed.

   Car. Winter. -  Berlin: Springer-Verlag, 1986. -  372p.:   

   fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  661.08 W -(045688)

 

Water Resources Sustainability / ed. Larry W. Mays. -  New York:

McGraw-Hill, 2007. -  330 p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 W -(061044)

 

Water resources; Health, Environmental and Development / ed.

Brian H.Kay. -  London: E & FN Spon, 1999. -  250p.: 

fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 W -(050788)

 

Waterpower'89 (23-25 Aug.,1989:New York) proceedings of the

international conference on hydropower

Waterpower '89 (1989:New York): proceedings of the international conference on hydropower / ed. A. Eberhardt. -  New York: ASCE Amer. Soc. Civil Eng., 1989. -  3 vols 654p.(vol.1) 655-1156p.(vol.2) 1157-1874p.(vol.3): fig.,tabl.

Planning/economics reservoir (vol.1)

Licensing/legal epri sessions environmental...(vol.2)

Generators electrica design mechanica (vol.3)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.914 W -(045149) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.914 W -(045077) vol 3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.914 W -(045165) vol.1

 

WEC survey of energy resiyrces 1986-cme enquete sur les

ressources energetiques 1986. -  Oxford: World Energy Conference, 1986. -  217p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906W -(038036)

 

Wendes, Herb

HVAC retrofits: Energy savings made easy / Herb Wendes. -  Lilburn: The Fairmont Press, 1994. -  471p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  697 W -(049073)

 

Whipple, W.

Water resources: A new era for coordination / William

 

Whipple, Jr. -  Reston, Virginia: ASCE, 1998. -  123p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 W -(052270)

 

Wizelius, Tore

Developing Wind Power Projects: Theory and Practice / Tore Wizelius. -  London: Earthscan, 2007. -  290 p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.92 W -(061468)

 

Wood, Christopher

Environmental impact assessment: A comparative review / Christopher Wood. -  London: Longman, 1995. -  337p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 W -(049281)

 

Wood, Janet

Local Energy: Distributed generation of heat and power / Janet Wood. -  London: Institution of Engineering and Technology (IET), 2008. -  193 p.: fig.. -  (Power and Energy Series ; 55)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 W -(062151)

 

World Energy Conference

Energy terminology: a multi-lingual glossary. -  2nd. -  Oxford: Pergamon Press, 1986. -  539p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 333.7901 4E -(038037)

 

World Energy Conference

Global energy perspectives 2000-2020 = Perspectives energetiques mondiales 2000-2020 -- fre. -  Paris: Conference Mondiale de l'Energie, 1989. -  35p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3885 -(003885)

 

World Energy Conference

Survey of energy resources 1989. -  London: World Energy Conference, 1989. -  190p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7911 W -(053015)

 

World Energy Conference (13th : 1986 : Cannes)

National energy data profile (13th: 1986: Cannes) [Proceedings]. - Cannes: [s.n.], 1986. -  κλασσέρ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906W -(038035)

 

World Energy Conference (13th : 5-11 Oct.,1986:Cannes)Conclusions

World Energy Conference (13:1986:Cannes). -  Cannes: [s.n.], 1986. -  15σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906W -(038332)

 

World Energy Conference (13th : 1986 : Cannes)

World Energy Conference (13th:1986:Cannes): Long term evolution of the.... -  London: WEC World Energy Conf., 1987. -  32p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906W -(038597)

 

World Energy Conference

Developing countries energy technology: case studies = Technologies energetiques dans les pays en developpement: etudes de cas -- fre.- London:[s.n.], 1989. -  ix,65p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906W -(041854)

World Energy Conference

Methanol: prospects for the long term demand and manufacture from coal. -  London: WEC World Energy Conf., 1987. -  138p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906W -(038802)

 

World Energy Congress (18th : 21-25 Octoberr, 2001: Buenos Aires)

preliminary programme

Energy Markets: The Challenges of the New Millenium (18th: 2001: Buenos Aires) [preliminary programme]. -  Buenos Aires: World Energy Council, 2001. -  34 p.: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5460 -(005460)

 

World Energy Congress (18th : 9-14 September, 2001 : Sydney)

proceedings

World Energy Congress (18th: 2001: Sydney) [proceedings]. -  Sydney: The Australian National Committee World Energy Council, 2001. -  [30 p.]: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(062119)

 

World Energy Congress (18th:21-25 Oct., 2001:Buenos Aires,

Argentina), Communications, Technical papers

Energy Markets: The challenges of the new millenium (18th:2001:Buenos Aires, Argentina): World Energy Congress: Communications: Technical papers. -  Argentina: World Energy Council, 2001. -  1 cd-rom 296p. (abstracts)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.7906 W -(053704)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(060096) abstracts

 

World Energy Congress (19th : 5-10 September, 2004 : Sydney)

proceedings

World Energy Congress (19th: 2004: Sydney) [proceedings]. -  Sydney: The Australian National Committee World Energy Council, 2004. -  [30 p.]: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(062120)

 

World Energy Council

Conselho Mundial da Energia - Comm. Brasileiro

Brazil 2013: energy resource = Brasil 2013: recursos energeticos. -  Rio de Janeiro: Comite Brasileiro do Conselho Mundial da Energia, 2013. -  60p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5815 -(005815)

 

World Energy Council

Deciding the future:Energy policy scenarios to 2050. -  London: World Energy Council, 2007. -  100p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 D -(061304)

 

World Energy Council

Drivers of the Energy Scene: A Report of the World Energy Council. -  London: World Energy Council, 2003. -  88 p.: diagr.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 D -(062116)

 

World Energy Council

Energy Markets in Transition: The Latin American and Caribbean Experience: A Report by a Study Group of the World Energy Council. -  London: World Energy Council, 2001.- 84p.

: diagr.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Ε -(062114)

 

World Energy Council

World energy council (15th : 20-25 Sept., 1992 : Madrid, Spain) Congress

Energy and development = Energie et developpement = Energia y desarrollo: Division 3 -- fre -- spa. -  [s.l.]: World Energy Council, 1992. -  4 vol.: fig., tabl.

World energy council (15th:1992:Madrid) : Congress = Conseil mondial de l'energie (15eme:1992:Madrid) : Congres = Consejo mundial de la energia (15:1992:Madrid) : Congreso

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053033) vol 3.4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053032) vol 3.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053031) vol 3.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053030) vol 3.1

 

World Energy Council

Energy and sustainable development. -  London: First Magazine: World Energy Council, 2002. -  32p.: ill.. -  (Global Energy Report)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4114 -(004114)

 

World Energy Council

World energy council (15th : 20-25 Sept., 1992 : Madrid, Spain) Congress

Energy and the economy = Energie et economie = Energia y economia: Division 2 -- fre -- spa. -  [s.l.]: World Energy Council, 1992. -  3 vol.: fig., tabl.

World energy council (15th:1992:Madrid) : Congress = Conseil mondial de l'energie (15eme:1992:Madrid) : Congres = Consejo mundial de la energia (15:1992:Madrid) : Congreso

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053029) vol 2.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053028) vol 2.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053027) vol 2.1

 

World Energy Council

World energy council (15th : 20-25 Sept., 1992 : Madrid, Spain) Congress

Energy and the environment = Energie et environnement = Energia y entorno: Division 1 -- fre -- spa. -  [s.l.]: World Energy Council, 1992. -  4 vol.: fig., tabl.

World energy council (15th:1992:Madrid) : Congress = Conseil mondial de l'energie (15eme:1992:Madrid) : Congres = Consejo mundial de la energia (15:1992:Madrid) : Congreso

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053026) vol 1.4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053025) vol 1.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053024) vol 1.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053023) vol 1.1

 

World Energy Council

Energy consumption in industrial processes: aluminium, cement, glass, pulp, paper, steel, sugar. -  London: World Energy Council, 1987

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(039936)

 

World Energy Council

World energy council (15th : 20-25 Sept., 1992 : Madrid, Spain) Congress

Energy cooperation = Cooperation energetique = Cooperacion energetica: Division 4 -- fre -- spa. -  [s.l.]: World Energy Council, 1992. -  3 vol.: fig., tabl.

World energy council (15th:1992:Madrid) : Congress = Conseil mondial de l'energie (15eme:1992:Madrid) : Congres = Consejo mundial de la energia (15:1992:Madrid) : Congreso

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053036) vol 4.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053035) vol 4.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053034) vol 4.1

 

World Energy Council

Energy dictionary = Dictionnaire de l' energie = Energieworterbuch = Diccionario de la energia. -  France: Jouve Systems d' Information, 1992. -  633p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 333.7903 E -(054401)

 

World Energy Council

Agence de l' Environment et de la Maitrise de l' Energie

Energy efficiency: a worldwide review: indicators, policies, evaluation. -  London [World Energy Council. -  v.p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 E -(058145)

 

World Energy Council

Energy for tomorrows world-Acting now: WEC statement 2000. -  London: World Energy Counsil, 2000. -  175p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Ε -(062122)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.79 ΕNE -(001113)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.79 Ε -(003543)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.79 Ε -(002654)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Ε -(006454)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.79 Ε -(004584)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Ε -(000639)

 

World Energy Council

Conselho Mundial da Energia - Comm. Brasileiro

Estatistica brasileira de energia 2010 = Brazilian energy statistics 2010. -  Rio de Janeiro: Comite Brasileiro do Conselho Mundial da Energia, 2010. -  40p.: fig., tabl.. -  (Boletim anual do comite brasileiro do Conselho Mundial da Energia= Annual bulletin of the brazilian committee of the World Energy Council ; No 56)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5772 -(005772)

 

World Energy Council

Conselho Mundial da Energia -, Comm. Brasileiro

Estatistica brasileira de energia 2011 = Brazilian energy statistics 2011. -  Rio de Janeiro: Comite Brasileiro do Conselho Mundial da Energia, 2010. -  52p.: fig., tabl.. -  (Boletim anual do comite brasileiro do Conselho Mundial da Energia= Annual bulletin of the brazilian committee of the World Energy Council ; No 57)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5816 -(005816)

 

World Energy Council

Isolated domestic energy markets: the case of gas. -  London: World Energy Council, 1987. -  15p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(039934)

 

World Energy Council

Living in one world: sustainability from an energy perspective. -  London: World Energy Counsil, 2001. -  196p.: ill., tab.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 L -(062123)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.79 L -(002653)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 L -(006459)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.79 L -(004583)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 L -(000640)

 

World Energy Council

National energy data profile = Perfil nacional de dados sobre energia: Brazil 2001 -- spa. -  Rio Janeiro: World Energy Council-Brazilian Committee, 2001. -  20p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  Φ 3995 -(003995)

 

World Energy Council

Pricing Energy in Developing Countries: A Report of the World Energy Council. - London: World Energy Council, 2001.- 97 p.: diagr.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 P -(062113)

 

World Energy Council

Promoting the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all. -  London: World Energy Council, [s.d.]. -  9 papers: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5463 -(005463)

 

World Energy Council

Prospects and potential for ocean thermal energy conversion. -  London: World Energy Council, 1987. -  50p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(039935)

 

World Energy Council

Regulating District Heating and Cogeneration in Central and Eastern Europe: A Report of the World Energy Council. -  London: World Energy Council, 2004. -  142 p.: diagr.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.3121 R -(062117)

 

World Energy Council

World energy council (15th:20-25 Sept., 1992:Madrid, Spain) Congress

Round tables and global energy addresses = Tables rondes et sessions strategiques = Mesas redondas y sesiones estrategicas -- fre -- spa. -  [s.l.]: World Energy Council, 1992. -  139p.

World energy council (15th:1992:Madrid) : Congress = Conseil mondial de l'energie (15eme:1992:Madrid) : Congres = Consejo mundial de la energia (15:1992:Madrid) : Congreso

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053021)

 

World Energy Council

World energy council(15th:20-25 Sept., 1992:Madrid, Spain) Congress

Summaries of the papers = Resumes des rapports = Resumenes de las comunicaciones -- fre -- spa. -  [s.l.]: World Energy Council, 1992. -  535p.

World energy council (15th:1992:Madrid) : Congress = Conseil mondial de l'energie (15eme:1992:Madrid) : Congres = Consejo mundial de la energia (15:1992:Madrid) : Congreso

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053022)

 

World Energy Council

Survey of energy resources 1992. -  16th. -  London: World Energy Council, 1992. -  222p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(053016)

 

World Energy Council

The Challenge of Rural Energy Poverty in Developing Countries. -  London: World Energy Council, 1999. - 185 p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 Ch -(062118)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7 C -(006455)

 

World Energy Council

The future of African energy. -  London: First Magazine : World Energy Council, 2003. -  28p.: ill.. -  (Global Energy Report)

Published by First Magazine in collaboration with the World Energy Council to mark the First African Energy Commission (AFREC) Seminar, Algiers, 23-24 April 2003

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4292 -(004292)

 

World Energy Council

World Energy Council Directory. -  [s.l.]: World Energy Council, 2003. -  [46 p.]

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5462 -(005462)

 

World Energy Council

World Energy Council Directory. -  [s.l.]: World Energy Council, 2001. -  [46 p.]

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5461 -(005461)

 

World Energy Council (15th : 20-25 Sept., 1992 : Madrid, Spain),

congress

World Energy Council (15th:1992:Madrid,Spain): congress. -  London: WEC - World Energy Council, 1993. -  214p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79W -(045550)

 

World energy conference (10th : 19-23 Sept.,1977 : Instabul)

World energy conference (10th:1997:Instabul) = Conference mondiale de l'energie(10eme:1977:Instabul): Proceedings. -  Instabul: Energy Conf. Organ. Group., 1977. -  3 vol.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(030375) chronicle

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(030374) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(030373) vol.1

 

World energy conference (11th : 8 - 12 Sept., 1980 : Munich)

Round-Table Discussions no.1-no.3, Position papers-Source

papers

World Energy Conference (11th: 1980: Munich) [Round-Table discussions no.1-no.3]-  London: [s.n.], 1980. -  625 p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(032414)

 

World energy conference (11th : 8-12 Sept., 1980 : Munich) Round-

Table Discussions no.4-no.7, Position papers-Source papers

World energy conference (11th:1980:Munich): Round-Table discussions no.4-no.7: Position papers-Source papers. -  London: World energy conference, 1980.- 541 p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(032415)

 

World energy conference (11th : 8-12 Sept., 1980 : Munich) Manual,

Technical papers-position papers- source papers, Titles-Authors-Keywords

World energy conference (11th:1980:Munich): Manual: Technical papers-position papers-source papers: Titles-Authors-Keywords. -  London: [s.n.], 1980.- 153 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(032413)

 

World energy conference (13th : 5-11 Oct., 1986 : Cannes)

World energy conference (13th: 1986: Cannes): working group. -  Cannes: [s.n.], 1986. -  26 φυλλάδια σε κουτιά

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(038049)

 

World energy conference (13th : 5 - 11 Oct., 1986 : Cannes,

France)

World energy conference (13th:1986:Cannes, France) = Cannes conference mondiale de l'energie (13th:1986:Cannes, France) -- fre. -  London: World Energy Council, 1987. -  2 vols.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(039938) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(039937) vol.1

 

World energy conference (14th : 17-22 Sept., 1989 : Montreal,

Canada)

Energy for tomorrow (14th:1989:Montreal, Canada). -  Montreal: [s.n.], 1989. -  15 vols

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3884 -(003884) conclusions

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(042795)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(042003) div.4,ses.4.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(042002) div.3,ses.3.4,3.5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(042001) div.3,ses.3.2,3.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(042000) div.3,ses.3.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(041999) div.2,ses.2.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(041998) div.2,ses.2.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(041997) div.2,ses.2.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(041996) div.1,ses.1.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(041995) div.1,ses.1.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(041994) div.1,ses.1.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(041993) round tables

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(042005) div.4,ses.43a,43b

 

World energy conference (17 - 18 Sept., 1987:Seoul, Korea)

World energy conference (1978:Seoul, Korea) = Conference mondiale de l'energie. -  Seoul: [s.n.], 1987. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.706W -(035354)

 

World energy conference(1978:Alberta, Canada) Proceedings

Comm. National Francais

World energy conference (1978:Alberta, Canada): Proceedings. -  Paris: Comite National Francais, 1978. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 C -(030082)

 

World energy congress (21st : 2010 : New Delhi, India), big

proposal for hosting, efficiency, environment & ethics in

energy

World energy congress (21st:2010:New Delhi, India) = Congres mondial de l'energie (21e:2010:New Delhi, India): big proposal for hosting: efficiency, environment & ethics in energy -- fre. -  New Delhi: [s.n.], 2010.- 143p.: ill.+ 2 leaflets

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(055539)

 

World energy council (15th : 20-25 Sept.,1992:Madrid, Spain),

Congress

Cronicle = Chronique = Cronica -- fre -- esp. -  Madrid: WEC - World Energy Council, 1993. -  183p.

World energy council (15th:1992:Madrid) : Congress = Conseil mondial de l'energie (15eme:1992:Madrid) : Congres = Consejo mundial de la energia (15:1992:Madrid) : Congreso

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(045549)

 

World energy council(16th : 8-13 Oct.,1995 : Tokyo, Japan)

World energy Council (16th:Tokyo, Japan). -  Tokyo: WEC - World Energy Council, 1995. -  4 divines: fig., tabl.

Energy and economic developements (div.1)

Energy - economy interface (1.1)

Energy supply potential (1.2)

International and regional energy cooperation (1.3)

Energy for developing countries & economies (1.4)

Future sustainable energy supply (div.2)

Energy supply and delivery systems (2.1)

Adv.fossil energy technologies (2.2)

Non-Fossil energy technologies (2.3)

Social aspects of energy supply (2.4)

More efficient use of energy (div.3)

Rational energy end - use technologies (3.1)

Energy concervation and effective policies (3.2)

Energy for a better environment (div.4)

Global environmental issues (4.1)

Innovative environmental technologies (4.2)

Policies and actions for a better environment (4.3)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(048001) cronicle

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047764) summaries

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047778) div.4/4.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047777) div.4/4.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047776) div.4/4.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047765) sum.in RT & WG

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047775) div.3/3.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047774) div.3/3.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047768) div.1/1.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047767) div.1/1.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047766) div.1/1.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047769) div.1/1.4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047984) roundup

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047772) div.2/2.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047770) div.2/2.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047771) div.2/2.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 W -(047773) div.2/2.4

 

World energy council (19-21 Sept., 1990 : Rio de Janeiro),

minutes of the meeting of the WEC executive assembly

World energy council: minutes of the meeting of the WEC executive assembly (1990:Rio de Janeiro, Brazil). -  Rio de Janeiro: [s.n.], 1990. -  31p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79W -(042889)

 

World energy yearbook 1996. -  London: Petroleum economist, 1996.

-  167p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  665.5384W -(048377)

 

World engineers' convention (19-21 Jun., 2000 : Hannover,

Germany)

Energy: Professional congress. -  Duesseldorf: VDI Verlag GmbH, 2000. -  306p.: fig., tabl.+ 1 συμπλήρωμα

World engineers' convention (2000:Hannover)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(052243)

 

World engineers' convention (19-21 Jun., 2000 : Hannover,

Germany)

Environment climate, health: Professional congress. -  Duesseldorf: VDI Verlag GmbH, 2000. -  118p.: fig., tabl.+ 1 συμπλήρωμα

World engineers' convention (2000:Hannover)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(052241)

 

World engineers' convention (19-21 Jun., 2000 : Hannover,

Germany)

Information and communication: Professional congress. -  Duesseldorf: VDI Verlag GmbH, 2000. -  171p.: fig., tabl.+ 1 συμπλήρωμα

World engineers' convention (2000:Hannover)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(052240)

 

World engineers' convention (19-21 Jun., 2000 : Hannover,

Germany)

Mobility: Professional congress. -  Duesseldorf: VDI Verlag GmbH, 2000. -  274p.: fig., tabl.

World engineers' convention (2000:Hannover)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(052242)

 

World engineers' convention (19-21 Jun., 2000 : Hannover,

Germany)

The future of work: Professional congress. -  Duesseldorf: VDI Verlag GmbH, 2000. -  123p.: fig., tabl.+ 1 συμπλήρωμα

 

World engineers' convention (2000:Hannover)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(052244)

 

World engineers' convention (19-21 Jun., 2000 : Hannover,

Germany)

Women in engineering and science: International forum. -  Duesseldorf: VDI Verlag GmbH, 2000. -  151p.: fig., tabl.

World engineers' convention (2000:Hannover)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 W -(052245)

 

World engineers' convention (2004 : Beijing, China), proceedings

The world engineers' convention (2004 : Beijing, China) [proceedings]. -  Beijing: China Science and Technology Press, 2004. -  2 cd

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.7906 W -(060102) cd2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.7906 W -(060102) cd1

 

World oil and gas review 2004: O & G. -  Rome: Eni Sociate per 

Azioni, 2004. -  2 vols209p.89p.: fig., ill., tabl.+ 1 cd

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.8233 W -(058087)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.8233 W -(058086)

 

World power yearbook. -  London: Petroleum economist, 1996. - 

118p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79W -(048378)

 

Xylinas, D.

Plitique energetique de la Grece axes possibles de development / D. Xylinas. -  Paris: [s.n.], 1980

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7909495X -(038033)

 

Young, A.

Land resources: Now & for the future / Anthony Young. -  Cambridge: Cambridge University Press, 1998. -  319 p.: ill., fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.73 Y -(054132)

 

Zaaijer, J.W

Εθνιοί δρυμοί και δάση αναψυχής εις την Ελλάδα: αναλυσις προβλημάτων / J. W. Zaaijer. -  Αθήνα: ΟΗΕ, 1981. -  [96]σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.784 J -(035360)

 

Zischka, Anton

Vom tretrad zur atomenergie / Anton Zischka. -  Gutersloh [Bertelsmann], 1958. -  397p.: fig.,ill.,tabl.

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.79 Z -(001358)

 

Αϊβαλής, Βασίλης

Θέση του ΤΕΕ/ΤΔΕ απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια / Αϊβαλής Βασίλης, Κουμανάκος Δημήτρης, Τσακανίκα Περσεφόνη, Φαρμάκη Βασιλική. -  Πάτρα, 2010. -  13 σ.+ 1 CD

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 777 -(000777)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 777 -(000777)

 

Αϊβαλής, Βασίλης

Σχολιασμός - παρατηρήσεις σχετικά με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανε·σιμες πηγές ενέργειας / Αϊβαλής Βασίλης, Κουμανάκος Δημήτρης, Λόη Ολυμπία  . -  Πάτρα, 2009. -  10 σ.+ 1 CD

Το πόρισμα της Ομάαδς Εργασίας

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 768 -(000768)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 768 -(000768)

 

ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Research in the fields of energy and the environment: Selected scientific articles of the laboratory of heat and environmental engineering / ed. N.Moussiopoulos. -  Thessaloniki: Ziti, 1999(vol.1), 2003(vol.2), 2008(vol.4). -  3 vols. 152p.(vol.1) 154p.(vol.2) 141p.(vol.4): fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 R -(054996) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 A -(050808) [vol.1]

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7917 RES -(005892) vol.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7917 RES -(005247) [vol.1]

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7917 R -(003583) vol.4

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7917 R -(005736)

 

Αγγελάκης, Α.

Κοινοτικές οδηγίες, αποφάσεις κ.λ.π. περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων / Α. Αγγελάκης, Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Αρχοντής, Μ. Ζαχαριάς, Θ. Καπετανάκη, Α. Κεφαλάς, Κ. Μάνου-Πασχάλη, Ν. Ρούμελης, Α. Σπηλιόπουλος, Γ. Χατζηκωστή - Ζάγουρα . -  Αθήνα, 1993. -  229 σ.: πίν., σχήμ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1331 -(001331)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 648 -(000648)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 83 -(000083)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.910026495 Α -(001244)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΕΛ  Μ 200 -(000575)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 154 -(000154)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 155 -(000155)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 119 -(000119)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 259 -(000259)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 200 -(000200)

 

Αγγελάκης, Α.

Νομοθεσία της Ελλάδας στον τομέα του νερού / Α. Αγγελάκης, Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Αρχοντής, Μ. Ζαχαριάς, Θ. Καπετανάκη, Α. Κεφαλάς, Κ. Μάνου - Πασχάλη, Ν. Ρούμελης, Α. Σπηλιόπουλος, Γ. Χατζηκωστή - Ζάγουρα . -  Αθήνα, 1993. -  520 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1330 -(001330)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 650 -(000650)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 84 -(000084)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.910026495 Α -(001245)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 153 -(000153)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 226 -(000226)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 156 -(000156)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 120 -(000120)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 258 -(000258)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 199 -(000199)

 

Αγγελάκης, Κ.

Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας από την εφαρμογή συστήματος πρώτυπης διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε σημειακό ηλεκτρικό έλεγχο: Διερεύνηση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων / Κώστας Αγγελάκης, Βασίλης Παπαχρήστος, Πάνος Σπανός, Florina Pupla. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 2003. -  133 σ.: πιν., σχημ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7917 ΑΓΓ -(005945)

 

Αγγελής, Μ.

Γεωθερμικό πεδίο Νέας Κεσσάνης: Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα / Αγγελής Μάριος, Κιαμήλ Ιμπραχήμ . -  Ξάνθη, 2001. -  πολλ. αρ.: εικ., πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.88 Α -(002552)

 

Αδάμου, Σ.

Σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ / Στεφανία Αδάμου. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1999. -  82 σ.: σχεδ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7917 ΑΔΑ -(005284)

 

Αδαμαντιάδης, Α.

Power sector reform in developing countries and the role of the world bank / Α. Αδαμαντιάδης, J. Besant-Jones, H. Mangesh. - 1996. -  17 σ.

Αποτελέσματα 16ου παγκοσμίου συνεδρίου ενέργειας-Τόκυο '95 (1996 : Αθήνα)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1595 -(001595)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 852 -(000852)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Α -(001016)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 215 -(000215)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 439 -(000439)

 

Αειφόρος ανάπτυξη : Ειδικά περιβαλλοντικά & ενεργειακά θέματα

(27-29 Σεπτ., 2006:Αθήνα) Πρακτικά σεμιναρίου

Αειφόρος Ανάπτυξη : Ειδικά περιβαλλοντικά & ενεργειακά θέματα (2006: Αθήνα) / συντ. Εμμανουήλ Ζούλιας. -  [Αθήνα]: Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, 2006. -  πολλ. αρ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72 Α -(062832)

 

Αθανασιάδου, Ευτυχία

Feasibility studies for natural gas development / Eftichia Athanasiadou. -  London: [s.n.], 1999. -  71, [36]p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.8233 A -(059195)

 

Αιολική ενέργεια (10-11 Απρ., 2009 :Χαλκίδα) Εφαρμογές και

προβλήματα της διείσδυσης μεγάλης κλίμακας

Αιολική ενέργεια (2009 : Χαλκίδα): Εφαρμογές και προβλήματα της διείσδυσης μεγάλης κλίμακας. -  Χαλκίδα, 2009. -  15 εισηγ. (150 σ.): εικ., πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα του διημέρου http://library.tee.gr/digital/m2383/m2383_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2383 -(002383)

 

Αιολική ενέργεια (10-11 Απρ., 2009 :Χαλκίδα) Εφαρμογές &

διείσδυση της μεγάλης κλίμακας, Πρακτικά

Αιολική ενέργεια (2009 : Χαλκίδα): Εφαρμογές & διείσδυση της μεγάλης κλίμακας [Πρακτικά]. -  Χαλκίδα, 2009. -  42 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2428 -(002428)

 

Αλεξιάδης, Χ.

Ορυκτός πλούτος και αντιμονοπωλιακή ανάπτυξη / Χ. Αλεξιάδης, Μ. Νάζος, Γ. Παντέκης. -  Αθήνα: Εκδόσεις "Σύγχρονη Εποχή", 1986. -  245σ.: πίν.. -  (Μελέτες ΚΜΕ ; 24)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.809495 Α -(040565)

 

Αλιβιζάτος, Γ.

Ενεργειακά πάρκα / Γ. Αλιβιζάτος, Κ. Στελακάτος, Α. Τορτοπίδης. -  Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1991. -  157σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Α -(043854)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.79 Α -(001501)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Α -(003101)

 

Αμάραντος, Παναγιώτης

Οι Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο / Παναγιώτης Αμάραντος, Στέργιος Δακουράς, Αθανάσιος Νταγκούμας, Παύλος Παυλίδης. -  Θεσσαλονίκη, 2006. -  125 σ.: πίν., σχ.

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 2,97 MB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1308.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2156 -(002156)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1308 -(001308) cd-rom

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1307 -(001307)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 204 -(000204)

 

Ανάλυση ενεργειακών σεναρίων διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ στο

ενεργειακό σύστημα και επίτευξης των εθνικών στόχων του 2020 με χρήση των μοντέλων MARKAL, ENPEP, WASP, COST. -  Αθήνα:[χ.ό.], 2010. -  36σ.: πίν.

Η εκτύπωση του υλικού έγινε από το διαδίκτυο με απόφαση της ΔΕ του Τμήματος

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oXNSJpc0O3Y%3D&tabid=285&language=el-GR

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Α -(006682)

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Η θέση τους στο νέο ενεργειακό

τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας (29 Νοεμ. - 1

Δεκ., 2007 : Λάρισα)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Η θέση τους στο νέο ενεργειακό τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας [2007 : Λάρισα]. -  Λάρισα: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2007. -  35 εισηγ.: πίν., σχ., διαγρ.

Τα περιεχόμενα του συνεδρίου http://library.tee.gr/digital/kdth/kdth_3460/kdth_3460_contents.htm

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ CD-ROM  333.79 Α -(003460)

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Η θέση τους στο νέο ενεργειακό

τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας (29 Νοεμ. - 1

Δεκ., 2007 : Λάρισα)

Εκθεση αποτελεσμάτων επιστημονικού τριημέρου ΑΠΕ. -  Λάρισα: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2008. -  [πολλ. αρ.]

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.79 Ε -(003511)

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε οικιστικά σύνολα / επιμ. Εύη

Τζανακάκη, Εύη Μπάτρα. -  Αθήνα: Ειδική Εκδοτική ΑΕΒΕΕ, 2002. -  32σ.: πιν., σχ.

Το αντίτυπο (ΑΙΤ-Β 000485) είναι εκτύπωση από το Διαδίκτυο

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5765 -(005765)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  333.7916 ΑΝΑ -(000181)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7916 Α -(006706)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.7916 Α -(000485)

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κρήτη: Οδηγός για τους επενδύτες

την τοπική και την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. -  Ηράκλειο: [χ.ό.], 2000. -  86σ.: είκ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  333.79 Α -(000401)

 

Ανδρεδάκη, Μ.

Εκτίμηση της ζήτησης του νερού και τιμολογιακή πολιτική: Μοντέλα και εφαρμογή σε Δ.Ε.Υ.Α. / Μανωλία Ανδρεδάκη. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2004. -  177 σ.: σχ.+ παράρτημα

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.91 ΑΝΔ -(006097)

 

Αννινος, Θ.

Γλαύκος Δημοτική Επιχείρηση Πατρών / Θεοδ. Κ. Αννινος. -  Πάτρα: [χ.ό.], 1975. -  68σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7909495 Α -(000548)

 

Αντωνίου, Θ.

Φυσικό αέριο στην Ελλάδα / Θ. Αντωνίου. τ.2. -  Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1986. -  316p.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.823309495 Α -(040564)

 

Αξιοποίηση υδάτινων πόρων Ηπείρου (5-6 Μαίου, 1990 : Ιωάννινα)

πρακτικά

Αξιοποίηση υδάτινων πόρων Ηπείρου (1990:Ιωάννινα): εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης του υδάτινου προβλήματος του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων / επιμ. Σ. Ρουσάκης. -  Ιωάννινα: [χ.ό.], 1990. -  229 σ.: εικ.

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΗΠ  331.91 Ρ -(001059)

 

Αποστολάκης, Μ.

Το ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας γεωργικών και δασικών υποπροϊόντων: έρευνα στον ελληνικό χώρο / Μ. Αποστολάκη, Σ. Κυρίτση, Χ. Σούτερ. -  Αθήνα: ΕΛΚΕΠΑ, 1987. -  208σ.: πίν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.953Α -(046214)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.953ΑΠΟ -(004967)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.953 ΑΠΟ -(000188)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  333.953Α -(000236)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.953Α -(001511)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ ΑΡΧ  333.953Α -(000807)

 

Αποστολίδης, Α.

Εκκίνηση μονάδας ατμοηλεκτρικού σταθμού. Συμπαραγωγή θερμότητας - ηλεκτρισμού / Απόστολος Αποστολίδης, Θεόδωρος Βαβούρας. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1995. -  πολλ.αρ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  621.312132 ΑΠΟ -(004892)

 

Αποτελέσματα 16ου παγκοσμίου συνεδρίου Ενέργειας - Τόκυο '95

(Πρακτικά). -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1996. -  120 σελ.

Είναι τα πρακτικά της Μελέτης με αριθ. εισ. 1595.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1607 -(001607)

 

Αποτελέσματα 16ου παγκοσμίου συνεδρίου ενέργειας - Τόκυο '95( 3

Ιουλ., 1996 : Αθήνα)

Αποτελέσματα 16ου παγκοσμίου συνεδρίου ενέργειας-Τόκυο '95 (1996 : Αθήνα). - Αθήνα: ΤΕΕ, 1996. -  86 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1595 -(001595)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 852 -(000852)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Α -(001016)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 192 -(000192)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 190 -(000190)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 215 -(000215)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 373 -(000373)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 439 -(000439)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 162 -(000162)

 

Ασσαριωτάκης, Ζ.

Ενεργειακές κατασκευές σε δημόσια έργα / Ζαχαρίας Ασσαριωτάκης, Νικόλαος Ζωγραφάκης, Χαράλαμπος Κουτρούλης, Μιχαήλ Κτενιαδάκης. -  Ηράκλειο: ΤΕΕ Τμ. Ανατ. Κρήτης, 2000. -  134σ.: πιν.,σχ.+ 1 δισκέτα

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1039 -(001039)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 107 -(000107)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7962 Α -(002410)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 227 -(000227)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  M 377 -(000377)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 508 -(000508)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 186 -(000186)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 541 -(000541)c.1

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 59 -(000059)

 

Αυγερινός, Κωνσταντίνος

Μεθοδολογία αξιολόγησης επένδυσης αιολικού πάρκου: Με εφαρμογή στη νήσο της Νάξου / Κωνσταντίνος Αυγερινός. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 2010. -  108σ.: πιν., σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.794 ΑΥΓ -(006614)

 

Βέλτιστη εκμετάλλευση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή (11 Μαΐου,

2009 :Πτολεμαΐδα)

Βέλτιστη εκμετάλλευση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή (2009 : Πτολεμαΐδα). - Πτολεμαΐδα, 2009.- 7 εισηγ.: εικ., πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2420/m2420_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2420 -(002420)

 

Βέλτιστη εκμετάλλευση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή (11 Μαΐου,

2009 : Πτολεμαΐδα) Πρακτικά

Βέλτιστη εκμετάλλευση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή (2009 : Πτολεμαΐδα) [Πρακτικά]. -  Πτολεμαΐδα, 2009. -  163 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2420

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2430 -(002430)

 

Βόλφσων, Ε.

Οικοδομικά ενεργειακά συστήματα / Εσθήρ Βόλφσων. -  Πάτρα: [χ.ό.], 1983. -  145σ.: πιν.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7913 Β -(001260)

 

Βαλλήνδρας, Μ.

Δυνατότητες και προοπτικές για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα / Μ. Βαλλήνδρας, Χ. Γεωργαλάς, Π. Γιαννούλης. -  Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1988. -  692σ.: πίν.. -  (Θέματα Προγραμματισμού= Reports on Planning/ ΚΕΠΕ ; 38)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  330Κ/ΘΠ38 -(037126)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  330Κ/ΘΠ38 -(002896)

 

Βασενχόβεν, Λουδοβίκος

Sustainable development: Θεωρητικές προσεγγίσεις μιάς κρίσιμης έννοιας / Λ. Βασενχόβεν, Κων. Λάσκαρις, Λεω. Λουλούδης ; επιμ. Κων.Λάσκαρις. -  Αθήνα: Παπασωτηρίου, 1996. -  197σ.: πίν.

Petra II Programme

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  338.9 S -(048489)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  338.9 S -(004414)

 

Βασιλάκος, Ν.

Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης: Το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης / Ν. Βασιλικός, Π. Βατσολάκης, Α. Κροκιδάς, Δ. Χρηστάκης. -  Ηράκλειο: [χ.ό.], 1996. -  2τ. 208σ.(τ.1) 137σ. (τ.2): εικ., πίν., σχ., χάρτ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 328 -(000328) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 327 -(000327) τ.1

 

Βελεγράκη, Θ.

Συνθήκες διαχείρισης υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη του Π. Κομψάτου και οι επιπτώσεις του στο οικοσύστημα της Βιστωνίδας / Βελεγράκη Θεοδώρα . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2003. -  185σ.: πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.91 Β -(003147)

 

Βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς δημόσιων κτιρίων (16 Μαϊου,

1996 : Θεσσαλονίκη) Ημερίδα

Βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς δημόσιων κτιρίων (1996:Θεσσαλονίκη): Ημερίδα. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1996. -  πολλ. αρ.

Εκδήλωση στα πλαίσια του προγράμματος SAVE

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7916 ΒΕΛ -(004692)

 

Βελτιστοποίηση της καύσεως υγρών και αερίων καυσίμων. -  Αθήνα:

[χ.ό.], 1978. -  18σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917Υ -(040499)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  662.6 Π -(001220)

 

Βερβέρης, Δ.

Σχεδιασμοί ενεργειακής κατανάλωσης της Ελλάδας / Δημήτρης Βερβέρης. -  Πάτρα: [χ.ό.], 1989. -  πολλ. αρ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7909495 Β -(002112)

 

Βλάσσης, Γεώργιος

Μοντελοποίηση της ωριαίας λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης πριν και μετά την εισαγωγή υβριδικού σταθμού άντλησης-ταμίευσης 20 MW / Βλάσσης Γεώργιος. -  Χανιά: [χ.ό.], 2009. -  cd-rom 122σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  ΔΙΠ 333.259 Β -(002867)

 

Βορειοδυτική Ελλάδα: αυτοδύναμη ανάπτυξη με αξιοποίηση των

φυσικών πόρων: Απρίλιος 1995. -  Αθήνα: HELLENEWS-ΕΞΠΡΕΣ, 1995. -  32σ.: εικ.

Hellenews

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.7 Β -(003389)

 

Βουδούρης, Γ.

Theses presentees a la faculte des sciences de l'universite de Paris / Georges Boudouris. -  [s.l.], 1960. -  87p.: tab.,fig.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΤ  333.8233 Β -(000896)

 

Βουλουβούτης, Αλέξανδρος

Καύσιμα μεταφορών και αειφόρος ανάπτυξη / Αλέξανδρος Βουλουβούτης, Χαρίτων Κουρίδης, Γεώργιος Κουφοδήμος, Στέλλα Μπεζεργιάννη, Γεώργιος Φονταράς.- Θεσσαλονίκη, 2008.- 85 σ. :  πίν., διαγρ., φωτγρ.+ 1 cd-rom

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 2,45 MB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1403.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΜΕΛ Μ 2399 -(002399)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1403 -(001403)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1402 -(001402)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Ασκήσεις και προβλήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Γιάννης Βουρδουμπάς. -  Αθήνα: ΣΕΛΚΑ - 4Μ Τeκδοτική, 2011. -  131σ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.794 Β -(003255)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Ενεργειακή πολιτική και ελληνική περιφέρεια / Γιάννης Βουρδουμπάς. -  Αθήνα: ΣΕΛΚΑ - 4Μ Τeκδοτική, 2011. -  111σ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.79 Β -(003254)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ξενοδοχεία της Κρήτης / Βουρδουμπάς Ιωάννης. -  2009. -  cd-rom

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 646 -(000646)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Εφαρμογές των γεωθερμικών αντλιών θερμότητος στα κτίρια / Βουρδουμπάς Ιωάννης. - 2009. -  cd-rom

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 646 -(000646)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Μελέτη αξιοποίησης των καυσαερίων του θερμοηλεκτρικού σταθμού της Δ.Ε.Η. στην Ξυλοκαμάρα: Τελική Έκθεση / Βουρδουμπάς Ι., Μπαλαντινάκης Ι.. -  Χανιά: [χ.ό.], 1996. -  66σ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  333.7911 Β -(002361)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες ενεργειακές τεχνολογίες: Δοκίμια για την ενέργεια / Βουρδουμπάς Γιάννης. -  Χανιά: [χ.ό.], 2006. -  110σ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.79 Β -(001224)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  333.79 Β -(001224)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.79 Β -(004856)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση θερμοκηπίων: ηλιακή ενέργεια: βιομάζα: γεωθερμία: αντλίες θερμότητος: συστήματα συμπαραγωγής: ανάκτηση θερμότητος από βιομηχανίες / Γιάννης Στυλ. Βουρδούμπας. -  Χανιά: ΣΕΛΚΑ, 2000. -  πολλ.αρ.: πίν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  631.34 B -(055691)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  621.042 Β -(001916)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  631.34 B -(004679)

 

Βουτετάκης, Σ.

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος - H2 / Σπυρίδων Βουτετάκης, Ευθύμιος Κικκινίδης, Γεώργιος Μαρνέλλος, Λεωνίδας Ντζιαχρήστος, Ιωάννης Παναπακίδης. -  Θεσσαλονίκη, 2010. -  118 σ.: εικ., πιν.

Περιεχόμενα της μελέτης (text/pdf 2,23 MB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1502/kma_m1502_HTech.pdf

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1502 -(001502)

 

Γέρου, Κ.

Διατάξεις και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη οικιστικών συνόλων / Γέρου Καλλιόπη. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2005. -  132σ.: εικ., πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 333.794 Γ -(003459)

 

ΓΓΕΤ

Τομέας ενέργειας: Περίληψη. -  Αθήνα: ΓΓΕΤ, [1994]. -  65σ.: πιν.

Μελέτες πρόβλεψης τεχνολογικών επιπτώσεων για τους χρονικούς ορίζοντες 2000 και 2010

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  338.45 Μ -(048109)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΦΥΛ  Φ 74 -(000074)

 

Γαλάνης, Ν.

Εφικτότης και συνθήκαι χρήσεως των ήπιων μορφών ενέργειας εν Ελλάδι: αιολική ηλιακή γεωθερμική ενέργεια / Νικολάου Θ. Γαλάνη. -  Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1976. -  144σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7909495 Γ -(034052)

 

Γελεγένης, Ι.

Πηγές ενέργειας: Συμβατικές και ανανεώσιμες /Ι. Ι. Γελεγένης, Π. Ι. Αξαόπουλος. -  Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική, 2005. -  383σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Γ -(059288)

 

Γερασίμου, Ι.Γ.

Έρευνα επί των δυνατοτήτων αξιοποιήσεως της λίμνης Καστοριάς / Ι.Γ.Γερασίμου, Α.Γ.Σιμώτα, Σ.Σ.Κολάγγη. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1970. -  69σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.9 Γ -(020228)

 

Γεωργάτου, Χριστίνα

Αναγωγή ανεμολογικών δεδομένων στην ποιοτική εκτίμηση του αιολικού δυναμικού: Εφαρμογή σε αιολικά πεδία της Κρήτης με χρήση GIS / Γεωργάτου Χριστίνα. -  Χανιά: [χ.ό.], 2005. -  110σ.: εικ., πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.794 Γ -(002379)

 

Γεωργία και περιβάλλον(25 Φεβρ.,2000:[Αθήνα]), Πρακτικά συνεδρίου

συνάντησης εργασίας

Γεωργία και περιβάλλον (2000:[Αθήνα]): Πρακτικά συνεδρίου συνάντησης εργασίας. -  [Αθήνα]: Κέντρο Γαία - Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2000. -  469σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 Γ -(054577)

 

Γεωργοτάς, Νικόλαος

Εκτίμηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων / Νικόλαος Γεωργοτάς. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1983

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Σεπτ.-Δεκ. 1983, τεύχ.9-12 : σ.21-24

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.9-12/1983

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 9-12/83 -(003365)

 

Γεωργοτάς, Νικόλαος

Ερευνητικό πρόγραμμα για την εκτίμηση του υδατικού δυναμικού / Νικόλαος Γεωργοτάς. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1983

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Σεπτ.-Δεκ. 1983, τεύχ.9-12 : σ.21-24

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.9-12/1983

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 9-12/83 -(003365)

 

Γιαννούλης, Π.

Ηπιες μορφές και χημική αποθήκευση ενέργειας / Π. Γιαννούλης. -  Πάτρα: [χ.ό.], 1989. -  πολλ. αρ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Γ -(045972)

 

Γραμμέλης, Π.

Ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε θερμικές εγκαταστάσεις / Π. Γραμμέλης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1996. -  168σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  662.88 Γ -(048871)

 

Γρεβενιώτης, Κ.

Δημόσια κτίρια για μια αειφόρο ανάπτυξη: Οδηγός εφαρμογής της ΚΥΑ 21475/4707 για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων / Κωνσταντίνος Γρεβενιώτης, Λάμπρος Πυργιώτης ; συμμετείχαν Ηλίας Λίτσος, Νικόλαος Καφαντάρης. -  Αθήνα: ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 2000. -  32σ.: πιν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΦΥΛ  Φ 2469 -(002469)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.7916 Δ -(000459)

 

Γρηγοριάδου, Αναστασία-Λουκία

Εισαγωγή βιομάζας στο ενεργειακό μίγμα για τη θέρμανση κτιρίων: Ένα στρατηγικό μοντέλο βελτιστοποίησης / Αναστασία-Λουκία Γρηγοριάδου. -  Θεσσαλονίκη, 2012. -  402σ.: διαγρ., εικ., πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.794 ΓΡΗ -(006873)

 

Γρηγοριάδου, Β.

Συνθήκες διαχείρισης των υδατικών πόρων στην λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα / Γρηγοριάδου Βασιλική . -  Ξάνθη, 2002. -  192σ.: πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.91 Γ -(003011)

 

Δ.Ε.Η

Τα πρώτα δέκα χρόνια 1950-1960: Ιστορία-Εργο-Αποστολή. -  [χ.τ.]: Περιοδικό "Αρχιτεκτονική", [χ.χ.]. -  : εικ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΤ  333.7909495 Δ -(000164)

 

Δήμου, Ν.

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια στην περιοχή Θεσσαλίας: Βασικές αρχές σχεδιασμού παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων - Κλιματολογικά στοιχεία και εφαρμογή τους σε κατοικία στην περιοχή Θεσσαλίας / Νίκος Δήμου, Γιώργος Ζαρογιάννης, Νίκος Κουτούγιας. -  Λάρισα, 1996. -  158 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1604 -(001604)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7917094954 Δ -(001414)

 

ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο: το καύσιμο του παρόντος και του μέλλοντος. -  Αθήνα: ΔΕΠΑ, 2003. -  [24σ.]: εικ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΦΥΛ  Φ 141 -(000141)

 

ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο: Βιομηχανικές και εμπορικές χρήσεις. -  2η. -  Αθήνα: ΔΕΠΑ, 1994. -  47σ.: πίν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ3048 -(003048)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  333.8233 Δ -(000342)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  333.8233 Δ -(000181)

 

ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο στη Θεσσαλονίκη. -  Αθήνα: ΔΕΠΑ, 199?. -  χ.α.: πίν.,σχ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  333.823309495 Δ -(000182)

 

Δαμιανίδης, Λ.

Ενα πρόγραμμα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού στην περιοχή Ν.Κεσσάνης / Λ.Δαμιανίδης, Χ.Ζαχαριάς . -  , 1989

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1992, τεύχ.6 : σ.130-134

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.6/1992

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/92 -(003157)

 

Δαμιανίδης, Μωυσής

Οδηγός μελέτης και υλοποίησης φωτοβολταϊκών έργων / Μωυσής Δαμιανίδης, Γεώργιος Κατσαρός, Ματθαίος Τόλης, Φώτιος Στεργιόπουλος. -  Θεσσαλονίκη, 2011. -  174σ.: πίν., σχ.

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 8,57 MB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1515/kma_m1515_PVGuide_Approved.pdf

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1515 -(001515)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 332 -(000332)

 

Δαρδαμάνης, Γ.

Φυσικό αέριο / Γιάννης Δαρδαμάνης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Τσαντικίδης. -  Θεσσαλονίκη: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1993. -  [39]σ.: πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 618 -(000618)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 277 -(000277)

 

Δερβίσης, Μενέλαος

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων: θεσμικό πλαίσιο, διαχειριστικά & χρηματοδοτικά εργαλεία / Δερβίσης Μενέλαος. -  Πάτρα: [χ.ό.], 2011. -  280σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 Δ -(063674)

 

Διαβούλευση επί των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών

επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο και το Δυτικό Κατάκολο(23-24 Ιουλ., 2012:Πάτρα) Πρακτικά

Διαβούλευση επι των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο και το Δυτικό Κατάκολο (2012:Πάτρα): απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της διημερίδας [Πρακτικά]. -  Πάτρα, 2012. -  52σ.+ παρουσιάσεις

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και εισηγήσεις ομιλητών

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 810 -(000810)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 810 -(000810)

 

Διακουμάκης, Γεώργιος

Καταγραφή και αξιοποίηση ζωικής βιομάζας στους Δήμους Γεροποτάμου και Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνου / Γεώργιος Διακουμάκης. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 2008. -  200σ.: εικ., πίν., σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.953 ΔΙΑ -(006499)

 

Διαρκείς - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(19 Νοεμ., 2005:Λάρισα)

Διαρκείς - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [2005:Λάρισα]. -  Λάρισα: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 1999. -  5 εισηγ.: πίν., σχ., διαγρ.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε και στα Τρίκαλα την Παρασκευή 11-11-2005

Το υλικό της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/larlib/ekdiloseis/3381/3381_contents.htm

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ CD-ROM  333.79 Δ -(003381)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ CD-ROM  333.79 Δ -(003381)

 

Διαχείριση και τεχνολογίες αξιοποίησης βιόμαζας και

απορριμμάτων(23 Ιουν., 1997:Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης), Πρακτικά ημερίδας

Διαχείριση και τεχνολογίες αξιοποίησης βιόμαζας και απορριμμάτων (1997:Θέρμη): Πρακτικά ημερίδας. -  Θεσσαλονίκη: Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης "Ανατολική Α.Ε.", 1997. -  157σ.: πιν.,σχ.

Συγχρηματοδότηση πρόγραμμα "pacte" European Commission

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 Δ -(050458)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.728 ΔΙΑ -(005066)

 

Διαχείριση υδατικών πόρων(13-16 Νοεμ., 1996 :Λάρισα), Πρακτικά

διεθνούς συνεδρίου

Διαχείριση υδατικών πόρων (1996 : Λάρισα): Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. -  Λάρισα: ΤΕΕ, Τμ. Κεντρ. και Δυτ. Θεσσαλίας, 1996. -  2 τ.: [χ.α.]: πίν., σχ.  

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1618.1 -(001618) τ.1

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1618.2 -(001618) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 855 -(000855) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 854 -(000854) τ.1

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 35.2 -(000035)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 35.1 -(000035)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  551.480949506 Δ -(001741) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  551.480949506 Δ -(000875) τ.1

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 194 -(000194) τ.2

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 193 -(000193) τ.1

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 113 -(000113) τ.2

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 112 -(000112) τ.1

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 192 -(000192) τ.2

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 191 -(000191) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 540 -(000540) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  M 541 -(000541) τ.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 383 -(000383) τ.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 383 -(000383) τ.1

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 42 -(000042) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 41 -(000041) τ.1

 

Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαΐδας –

Αμυνταίου(15 Φεβρ., 1997 : Πτολεμαΐδα)

Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου (1997 : Πτολεμαΐδα). -  Κοζάνη: ΤΕΕ-Τμ.Δυτ.Μακεδονίας, 1997. -  10 εισηγ. [150 σ.]: πίν., σχ., χάρτ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1634 -(001634)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 894 -(000894)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 180 -(000180)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.9100949562 Δ -(001418)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 203 -(000203)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 214 -(000214)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 88 -(000088)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 398 -(000398)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 366 -(000366)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 85 -(000085)

 

Διαχείριση-αξιοποίηση υδατικών πόρων Ν. Δράμας(22 Μαίου, 1993

: Δράμα), Πρακτικά

Διαχείριση-αξιοποίηση υδατικών πόρων Ν. Δράμας (1993 : Δράμα) [Πρακτικά]. -  Δράμα: ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Μακεδονίας, 1993. - 268 σ.  : πίν., σχ. 

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1551 -(001551)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ ΜΕΛ  Μ 337 -(000336)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 790 -(000790)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 12 -(000012)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 146 -(000146)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 181 -(000181)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 258 -(000258)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 337 -(000337)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 23 -(000023)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 9 -(000009)

 

Διδασκάλου, Παναγιώτης

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά συστήματα / του Διδασκάλου Παναγιώτη-Κων/νου. -  Χανιά: [χ.ό.], 2007. -  cd-rom201σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  ΔΙΠ 621.312136 Δ -(002771)

 

Διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά

προβλήματα, προοπτικές, ασφάλεια(4 Νοεμβ., 2004 :Αθήνα)

Διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά προβλήματα, προοπτικές, ασφάλεια (2004 : Αθήνα). -  Αθήνα, 2004. -  25 εισηγ. [300 σ.]: διαγρ., πίν., σχ., χάρτ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2023 -(002023)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.823309495 Δ -(003052) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.823309495 Δ -(003051) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 455 -(000455)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 628 -(000628)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 590 -(000590)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 124 -(000124)

 

Διπλάρης, Γ.

Ερευνα εκτίμησης της πραγματικής κατανάλωσης νερού στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης / Διπλάρης Γεώργιος, Πλατής Δημήτριος . -  Ξάνθη, 1993. -  πολ. αρ.: πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.91 Δ -(002172)

 

Δούκα-Κότσιρα, Β.

Πορίσματα του συνεδρίου "Το ενεργειακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα". / Β. Δούκα-Κότσιρα, Ν. Μπατιστάτος, Δ. Πολυχρονόπουλος, Κ. Στελακάτος. -  Αθήνα, 1980. -  78 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 551 -(000551)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 093 -(000093)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 162 -(000162)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 104 -(000104)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 80 -(000080)

 

Δούναβης, Αθανάσιος

Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικών- κτηνοτροφικών αποβλήτων / Αθανάσιος Δούναβης, Μιχαήλ Κορνάρος. -  Πάτρα, 2013. -  πολ. αρ.

Έκθεση Ομάδας Εργασίας

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 827 -(000827)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 827 -(000827)

Δογάνης, Στάθης

Σεμινάριο για τις επιπτώσεις των ενεργειακών αποφάσεων στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των ανθρώπινων οικισμών: [Συμπεράσματα και προτάσεις] / Στ.Δογάνης. -  [Αθήνα: ΤΕΕ, 1980

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Απρ.-Ιούλ. 1980, τεύχ.4-7 : σ.29-38

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.4-7/1980

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 4-7/80 -(003352)

 

ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Η αξιοποίηση των ήπιων πηγών ενέργειας: γενικά στοιχεία, περιβάλλον, θεσμικό πλαίσιο: αιολικά συστήματα, ηλιακή ενέργεια, μικρά υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, βιομάζα. -  Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 1990. -  117σ.

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  333.79 Α -(000257)

 

ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα: οικονομική και πολιτική προσέγγιση / επιμ. Γεώργιος Βαβίζος, Α. Ζανάκη. -  Αθήνα: ΕΛΚΕΠΑ, 1989. -  194σ.: διαγρ.,πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.953Π -(046234)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.953ΠΑΡ -(004966)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  333.953Π -(000235)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.953Π -(001523)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  333.953Π -(000005)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.953Π -(005230)

 

ΕΜΠ

Πρώτη στην Ελλάδα κατοικία με γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης - ψύξης & παραγωγής ζεστού νερού. -  Αθήνα: ΕΜΠ, 1993. -  16σ.: εικ., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 2884 -(002884)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 2863 -(002863)

 

ΕΟΜΜΕΧ

Συμβολή του ΕΟΜΜΕΧ στην εξοικονόμηση ενέργειας. -  Αθήνα: ΕΟΜΜΕΧ, [χ.χ.]

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ843 -(000843)

 

Εγκαταστάσεις υγραερίου(5 Νοεμβρ., 2004:Χανιά)

Εγκαταστάσεις υγραερίου. -  Χανιά, 2004. -  πολλ. αρ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM M 584 -(000584)

 

Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας(9ο :26-28 Μαρτίου,

2009 :Πάφος, Κύπρος), Πρακτικά εθνικού συνεδρίου

Ήπιες μορφές ενέργειας (9ο:2009:Πάφος, Κύπρος): Πρακτικά εθνικού συνεδρίου / επιμ. Γ.Τσιλιγκιρίδης, Α.Τσιτσιμπίκου. -  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2009. -  787 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(062414)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.79 ΗΠΙ -(006611)

 

Εθνικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας(31 Μαΐου, 1996 :Αθήνα)

Εθνικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (1996 : Αθήνα). - 

 

Αθήνα: ΤΕΕ, 1996. -  112 σ.  : πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1584 -(001584)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 843 -(000843)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 187 -(000187)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 204 -(000204)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 368 -(000368)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 443 -(000443)

 

Εθνικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας(31 Μαΐου, 1996 :Αθήνα),

Πρακτικά

Εθνικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (1996 : Αθήνα) [Πρακτικά]. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1996. -  136 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1600 -(001600)

 

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση

Πρόγραμμα RES & RUE: Καθαρή ενέργεια. -  [χ.τ.]: Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση, [χ.χ.]. -  125σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 Π -(059154)

 

Ενέργεια & περιβάλλον(16 Δεκ., 2008:Πάτρα, Ελλάδα), Πρακτικά

ημερίδας

Ενέργεια & περιβάλλον (2008:Πάτρα, Ελλάδα) [Πρακτικά ημερίδας] / επιμ. Νικόλαος Σπύρου. -  Πάτρα: Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. , 2008. -  cd

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.794 E -(062731)

 

Ενέργεια(8-10 Μαρτ., 2010 :Αθήνα), Σημερινή εικόνα-Σχεδιασμός-

Προοπτικές, Πρακτικά

Ενέργεια (2010 : Αθήνα): Σημερινή εικόνα-Σχεδιασμός-Προοπτικές [Πρακτικά].- Αθήνα, 2010.- 3τ. 215σ.(τ.1) 216σ. (τ.2) 223σ.(τ.3)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2506.3 -(002506.3)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2506.2 -(002506.2)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2506.1 -(002506.1)

 

Ενέργεια (8-10 Μαρτ., 2010 :Αθήνα), Σημερινή εικόνα-Σχεδιασμός-

Προοπτικές

Ενέργεια (2010 : Αθήνα): Σημερινή εικόνα – Σχεδιασμός -Προοπτικές. -  Αθήνα, 2010. -  3τ. [380]σ.(τ.1) [450]σ.(τ.2) [400]σ.(τ.3): εικ., πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα του συνεδρίου http://library.tee.gr/digital/m2483/m2483_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2483.3 -(002483) τ.3

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2483.2 -(002483) τ.2

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2483.1 -(002483) τ.1

 

Ενέργεια 2002(12-15 Ιουν., 2002:Αθήνα)

Περιλήψεις εισηγήσεων του παγκόσμιου συνέδριου ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2002 = Abstracts of the international congress ENERGY 2002 / επιμ. Γ.Κεραμάρης, Τ.Ιορδάνης -- eng.- [x.τ.]: ΠΣΔΜΗ, 2002. -  78σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Π -(055825)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Π -(002576)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7906 Π -(004477)

 

Ενέργεια 2002, προσυνέδριο Εύβοιας(18-20 Απρ., 2002:Χαλκίδα)

Εισηγήσεις προσυνέδριου Εύβοιας του παγκόσμιου συνέδριου ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2002 [2002:Χαλκίδα] / επιμ. Γ.Κεραμάρης, Τ.Ιορδάνης. -  Αθήνα: ΠΣΔΜΗ, 2002. -  187σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Π -(054281)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  333.7906 Π -(000059)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Π -(002578)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.7906 Π -(004849)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.7906 Π -(001180)

 

 

Ενέργεια 2002, προσυνέδριο Κοζάνης(21-23 Μαρτ., 2002:Κοζάνη,

Ελλάδα)

Εισηγήσεις προσυνέδριου Κοζάνης του παγκόσμιου συνέδριου ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2002 (2002:Κοζάνη, Ελλάδα) / επιμ. Γ. Κεραμάρης, Τ. Ιορδάνης. -  Αθήνα: ΠΣΔΜΗ, 2002. -  190σ.[πολλ.αρ.] (συμπληρωματικές εισηγήσεις): πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Π -(054282)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Π -(063157) συμπλ. εισηγήσεις

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  333.7906 Π -(000058)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1078 -(001078)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Π -(002577)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.7906 Π -(001233)

 

Ενέργεια:(4-5 Ιουλίου 2003:Πάτρα), Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη

Δυτική Ελλάδα

Ενέργεια (2003 : Πάτρα): Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Δυτική Ελλάδα. -  Πάτρα, 2003. -  22 εισηγ., [210σ.]: πίν.,σχ.

Ενέργεια (2003 : Πάτρα) : Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Δυτική Ελλάδα/ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας

Η Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών υπάρχει στο Μ 614

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 576 -(000576)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 551 -(000551)

 

Ενέργεια:(4-5 Ιουλίου 2003:Πάτρα), Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη

Δυτική Ελλάδα, [Πρακτικά]

Ενέργεια (2003 : Πάτρα): Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Δυτική Ελλάδα [Πρακτικά]. -  Πάτρα, 2003. -  170σ.: πιν.,σχ.

Ενέργεια (2003 : Πάτρα) : Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Δυτική Ελλάδα/ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών της Μ 576

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 614 -(000614)

 

Εναλλακτικές τεχνολογίες ενεργειακών εγκαταστάσεων(03 Δεκ.,

2004:Αιθουσα Συνεδρίων ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ηράκλειο)

Εναλλακτικές τεχνολογίες ενεργειακών εγκαταστάσεων. -  Ηράκλειο, 2004. -  πολλ. αρ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 585 -(000585)

 

Ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδος (1970-1976). -  Αθήναι: [χ.ό.],

1978

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7909495Α -(031335)

 

Ενεργειακό πρόβλημα: Το παρόν και το μέλλον. -  Πειραιάς: [χ.ό.],

1980. -  133σ.: πίν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Σ -(032096)

Ενεργειακό πρόβλημα και η Ελλάδα. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1980. - 

96σ.: εικ.,πίν.

Περιοδικό Οικονομία & Κοινωνία, Φεβρουάριος

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 1274 -(001274)

 

Ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων(19-20 Ιουλ.,

2004:Μήλος), Θερινό σχολείο

Ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων (2004: Μήλος): Θερινό σχολείο. -  Μήλος, 2004. -  πολλ. αρ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  333.7916 Ε -(001054)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7916 Ε -(001054)

 

Εξοικονόμηση ενέργειας(12-13 Ιουν., 2009 :Μυτιλήνη), Σημερινή

κατάσταση και προοπτικές

Εξοικονόμηση ενέργειας (2009 : Μυτιλήνη): Σημερινή κατάσταση και προοπτικές. -  Μυτιλήνη, 2009. -  15 εισηγ. [250] σ.: εικ., πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα του διημέρου http://library.tee.gr/digital/m2413/m2413_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2413 -(002413)

 

Εξοικονόμηση ενέργειας(12-13 Ιουν., 2009 :Μυτιλήνη), Σημερινή

κατάσταση και προοπτικές, Πρακτικά

Εξοικονόμηση ενέργειας (2009 : Μυτιλήνη): Σημερινή κατάσταση και προοπτικές [Πρακτικά]. -  Αθήνα, 2009. -  192 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2413

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2427 -(002427)

 

Εξοικονόμηση ενέργειας - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην

κοινοτική οδηγία(30 Απριλίου 2009 :Αγρίνιο), Προσυνεδριακή εκδήλωση

Εξοικονόμηση ενέργειας - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην κοινοτική οδηγία (2009 : Αγρίνιο): Προσυνεδριακή εκδήλωση. -  Αγρίνιο, 2009. -  πολλ.αρ. [3 εισηγήσεις]+ 1 CD

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1536 -(001536)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 255 -(000255)

 

Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα Κτίρια(04 Φεβρουαρίου,

2009:Χανιά)

Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα Κτίρια (2009 : Χανιά). -  Χανιά, 2009. -  cd-rom

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM M 646 -(000646)

 

Εξοικονόμηση ενέργειας στην Πάτρα, Σεμινάριο(11 Νοεμ. 1982:Πάτρα)

Εξοικονόμηση ενέργειας στην Πάτρα ( 1982 : Πάτρα): Σεμινάριο. -  Πάτρα: ΕΛΚΕΠΑ, 1982. -  πολλ.αρ.: πιν.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7917 Ε -(002563)

 

Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στα κτίρια(3 Ιουλ. 2009

:Κέρκυρα)

Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στα κτίρια (2009 : Κέρκυρα). -  Κέρκυρα, 2009. -  15 εισηγ. [210] σ.: εικ., πίν., σχ.

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά βλ. Μ 2457

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2414 -(002414)

 

Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στα κτίρια(3 Ιουλ.,

2009:Κέρκυρα), Πρακτικά

Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στα κτίρα (2009 : Κέρκυρα) [Πρακτικά]. -  Κέρκυρα, 2009. -  150 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2414

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2414/m2414_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2457 -(002457)

 

Εξοικονόμηση νερού(18 Ιουν., 1990 :Θεσσαλονίκη), Προτάσεις κατά

τομείς δραστηριότητας

Εξοικονόμηση νερού (1990 : Θεσσαλονίκη): Προτάσεις κατά τομείς δραστηριότητας.- Θεσσαλονίκη, 1990.- 96 σ.: πίν., σχ. 

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1110 -(001110)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 732 -(000732)

 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ενέργεια στην Ευρώπη: Η Εσωτερική Αγορά Ενέργειας. -  Λουξ.: [χ.ο.], 19--. -  66σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ2214 -(002214)

 

Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα(19 Ιαν., 2012

:Αθήνα), Πρακτικά

Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (2012 : Αθήνα) [Πρακτικά]. -  Αθήνα, 2012. -  (92 σ.)

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2578

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2587 -(002587)

 

Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα(19 Ιαν., 2012

:Αθήνα)

Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (2012 : Αθήνα). -  Αθήνα, 2012. -  11 εισηγ. [110 σ.]: πίν., σχ.

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 2587

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2578/m2578_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2578 -(002578)

 

Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα(25 Μαΐου,

2012 :Ηράκλειο)

Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα(26 Μαΐου, 2012 :Χανιά)

Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (2012 : Ηράκλειο, Χανιά).- Ηράκλειο Χανιά, 2012. - 16 εισηγ.[100 σ.]: πίν., σχ.

Επανάληψη της ημερίδας που έγινε στην Αθήνα, με αριθ. εισαγ. Μ 2578

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2589/m2589_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2589 -(002589)

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Thermie δράσεις τύπου Α' και Β': δράσεις επίδειξης στον τομέα της μη-πυρηνικής ενέργειας. -  [χ.τ.]: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995. -  πολλ. αρ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Th -(047321)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.79 ΤΗΕ -(000621)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.79T  -(002736)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Διακήρυξη της Μαδρίτης: Πρόγραμμα δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη. -  [χ.τ.]: [χ.ό], 1994. -  [χ.α.]

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5347 -(005347)

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υποστηρικτικοί θεσμοί γαι την ανάπτυξη ενεργειακής τεχνολογίας των στερεών καυσίμων, του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Σχέδιο τελικής έκθεσης. -  Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995. -  2τόμοι 169σ. 106σ.(παράρτημα): πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Υ -(048088)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Υ -(048089) παράρτημα

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Δ/νση V

Οδηγός ενεργειακού ελέγχου και καταγραφής στη βιομηχανία. -  Αθήνα: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, [χ.χ.]. -  31σ.: πιν., σχ.

Το κείμενο είναι εκτύπωση από το διαδίκτυο

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.7917 Ο -(000482)

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Δ/νση V

Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας μέσω θερμομόνωσης. -  Αθήνα: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 1999. -  33σ.: πιν., σχ.

Η αναπαραγωγή του εγχειριδίου αυτού έγινε στα πλαίσια του προγράμματος "Ε.Π.Ε. 3.4.6" Δεκέμβριος 1999

Το κείμενο είναι εκτύπωση από το διαδίκτυο

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.7917 O -(000483)

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Δ/νση V

Οδηγός καύσης λεβήτων και κλιβάνων - φούρνων. -  Αθήνα: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 1996. -  29σ.: πιν., σχ.

Το κείμενο είναι εκτύπωση από το διαδίκτυο

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  621.4023 Ο -(000484)

 

Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας(13-17 Σεπτ.,1987:Πάτρα), πανελλήνιο

συνέδριο με ευρωπαϊκή συμμετοχή

Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας (1987:Πάτρα): πανελλήνιο συνέδριο με Ευρωπαϊκή συμμετοχή. -  Πάτρα: ΤΕΙ Αθήνας, 1987. -  796,11σ.: πίν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906Ε -(040446)

 

Εφαρμογή ενός ειδικά αναπτυχθέντος συστήματος για την ταχεία

εξέταση περιγραφή ταξινόμηση και χαρτογράφηση ορεινών εδαφών (περιοχών Πιερίων). -  Αθήνα: [χ.ό.], 1979. -  140σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.70949554Π -(032204)

 

Ζάνου, Β.

Οδηγός κοινωνικο-οικονομικών μελετών για την ολοκληρωμένη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος = Guide of socio-economic studies for the intergrated management of the water environment / Βέτα Ζάνου. -  Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2000. -  177σ.. -  (Μονογραφίες Θαλάσσιων Επιστημών= Monographs on Marine Science ; 3, 1108-37-94)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 Ζ -(052093) c.1

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  331.91 Ζ   -(001219)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  331.91 Ζ   -(000844)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.91 ΖΑΝ -(005700)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.91 ΖΑΝ -(000697)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.91009495 Ζ -(002443)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  331.91 Ζ   -(000350)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.91 ΖΑΝ -(003007)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.91 Ζ -(002077)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70068 Z -(004137)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.70068 Ζ -(004677)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  331.91 Ζ   -(000226)

 

Ζερβός, Α.

Πρόταση εθνικής πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Αρθούρος Ζερβός. -  Αθήνα: Greenpeace, 1998. -  27 σ.: πίν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  333.7909495 ΖΕΡ -(000148)

 

Ζερβός, Αρθούρος

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Αρθούρος Ζερβός. -  Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2005. -  πολλ.αρ.: πιν., σχ.

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.794 Ζ -(000435)

 

Ζησκάτας, Ζήσης

Τεχνικοοικονομική μελέτη οριζοντίου συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας / Ζήσης Ζησκάτας. -  Βόλος: [χ.ό.], 2006. -  96σ.: σχ., φωτ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  621.44 ΖΗΣ -(006359)

 

Η ανάδειξη του Ολύμπου ως φυσικού-πολιτιστικού και τουριστικού

πόλου της χώρας(13-14 Μαρτ., 1993 :Λάρισα)

Η ανάδειξη του Ολύμπου ως φυσικού-πολιτιστικού και τουριστικού πόλου της χώρας (1993 : Λάρισα). -  Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 1993. -  204 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1375 -(001375)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  333.7841606 Α -(000354)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 685 -(000685)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 19 -(000019)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  333.7841606 Α -(000088)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7841606 Α -(001208)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 142 -(000142)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 72 -(000072)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.78416 ΠΡΑ -(002148)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 170 -(000170)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 286 -(000286)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 365 -(000365)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 37 -(000037)

 

Η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Εθνικές

προτεραιότητες και ευρωπαϊκή στρατηγική(30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 1998:Αθήνα), Πρακτικά εθνικού συνεδρίου

Η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (1998:Αθήνα): Εθνικές προτεραιότητες και ευρωπαϊκή στρατηγική: Πρακτικά συνεδρίου / επ. Α.Ζερβός, Κλ.Ταμπάκη. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1998. -  574σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.04206 Ε -(051162)

 

Η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Προοπτικές και

προτεραιότητες προς το στόχο του 2010(3o:23-25 Φεβρουαρίου 2005 :Αθήνα), Πρακτικά εθνικού συνεδρίου

Η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (3ο: 2005 :Αθήνα): Προοπτικές και προτεραιότητες προς το στόχο του 2010: Πρακτικά εθνικού συνεδρίου / επ. Αρθούρος Ζερβός. -  Αθήνα: Ηλιότοπος, 2005. -  680σ.: πιν.,σχ.

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.794 Ε -(000594)

 

Η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Προτεραιότητες σε

συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς(2o:19-21 Μαρτίου :Αθήνα), Πρακτικά εθνικού συνεδρίου

Η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2ο: 2001 :Αθήνα): Προτεραιότητες σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς: Πρακτικά συνεδρίου / επ. Α. Ζερβός, Κλ. Ταμπάκη. -  Αθήνα: ΕΜΠ, 2001. -  567σ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.794 E -(004285)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.794 E -(004853)

 

Ηλιάδης, Γεώργιος

Διερεύνηση της κοινοτικής διαχείρισης αρδευτικών συστημάτων: Εφαρμογή σε αρδευτικά δίκτυα του νομού Ευρυτανίας / Γιώργος Ηλιάδης, Κώστας Δεδικούσης. -  Θεσσαλονίκη, 2011. -  88σ.+3 παραρτήματα: εικ., διαγρ., πιν., χαρτ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.913 ΗΛΙ -(006796)

 

Ηλιακή ενέργεια γιά θέρμανση χώρων και νερού: Στοιχεία

υπολογισμού εγκαταστάσεων. -  Αθήνα: Calpak, 1980. -  12σ.: διαγρ.,πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ2073 -(002073)

 

Ηλιακή ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας(6 Δεκ.,1986:Ιωάννινα

Ηλιακή ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας (1986:Ιωάννινα). -  Ιωάννινα: [χ.ό.], 1986. -  : σχ.,πιν.

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.7923 Η -(001259)

 

Ηλιακή ενέργεια, Ενεργητικά συστήματα(3ο:2-3 Μαίου,1990:Αθήνα),

Πρακτικά σεμιναρίου

Ηλιακή ενέργεια, Ενεργητικά συστήματα (3ο:1990:Αθήνα): Πρακτικά σεμιναρίου. -  Αθήνα: ΚΑΠΕ, 1990. -  280σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.47Η -(042887)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  621.47ΗΛΙ -(000169)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  621.47Η -(000285)

 

Ήπιες μορφές ενέργειας(2ο:6-8 Νοεμ., 1985:Θεσσαλονίκη)

Ηπιες μορφές ενέργειας (2ο:1985:Θεσσαλονίκη). -  Θεσσαλονίκη: 1985. -  2τ., 980σ.: εικ., πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Η -(036734) τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(002779) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(002783) Συμπλ.τόμ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7906Η -(001822) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7906Η -(001518) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7906Η -(000360) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7906Η -(000359) τ.1

 

Ήπιες μορφές ενέργειας(3ο:9-11 Νοεμ., 1988:Θεσσαλονίκη)

Ηπιες μορφές ενέργειας (3ο:1988:Θεσσαλονίκη): Πρακτικά εθνικού συνεδρίου. -  Θεσσαλονίκη: 1988. -  2τ.1032(vol.B): εικ., πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Η -(041522) τ.A'

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Η -(041523) τ.B'

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(002808) τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(002809) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7906Η -(001491) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906Η -(002946) τ.1

 

Ήπιες μορφές ενέργειας(4ο:6-8 Οκτ., 1992:Ξάνθη)

National conference on renewable energy sources [4th:1992:Xanthi]: summaries. -  Thessaloniki: Inst.of Solar Technology, 1993. -  146p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042N -(046149)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042N -(046149)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(003726)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7906 Η -(001485)

 

Ήπιες μορφές ενέργειας(5o:6-8 Νοεμβρίου, 1996:Αθήνα), Εθνικό συνέδριο

Ηπιες μορφές ενέργειας (5ο:1996:Αθήνα): Πρακτικά εθνικού συνεδρίου / επιμ. Γ.Τσιλιγκιρίδης. -  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 1996. -  3 τόμοι

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(048590) τ.Β

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(048589) τ.Α

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(005046) τ.Γ

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(004798) τ.Β

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(004797) τ.Α

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002839) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002838) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002841) τ.3

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.79Η -(000745) τ.2

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.79Η -(000039) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Η -(004840) τ.Γ'

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Η -(004839) τ.Β'

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Η -(004838) τ.Α'

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000475) τ.Β

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000474) τ.Α

 

Ήπιες μορφές ενέργειας(6ο:3-5 Νοεμβρίου,1999:Βόλος),

Βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών, Πρακτικά εθνικού συνεδρίου

Ηπιες μορφές ενέργειας (6ο:1999:Βόλος): Βελτιστοποίηση ενεργειακ·ν διεργασι·ν: Πρακτικά εθνικού συνεδρίου / επ. Γ.Τσιλιγκιρίδης. -  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 1999. -  3τόμοι555σ.(τ.Α')528σ.(τ.Β')165σ.(τ.Γ'): πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(053109) τ.Γ'

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(051353) τ.Β'

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(051352) τ.Α'

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  333.79 Η -(000419) t.b

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  333.79 Η -(000419) t.a

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(005268) τ.Α'

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(005378) τ.Γ'

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(005269) τ.B'

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002836) τ.3

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002835) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002834) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Η -(004212) τ.Γ'

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Η -(004211) τ.Β'

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Η -(004210) τ.Α'

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000471) τ.Γ'

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000471) τ.Γ'

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000470) τ.Β'

 

Ήπιες μορφές ενέργειας(7ο:6-8 Νοεμβρίου,2002:Πάτρα), Πρακτικά εθνικού συνεδρίου

Ηπιες μορφές ενέργειας (7ο:2002:Πάτρα): Πρακτικά εθνικού συνεδρίου / επιμ. Γ. Τσιλιγκιρίδης, Ι. Καούρης. -  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2002. -  2τόμοι488σ.(τ.Α')412σ.(τ.Β'): πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(054924) τ.Β'

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(054923) τ.Α'

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(005875) τ.Α'

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(005876) τ.Β'

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002773) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002772) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Η -(004493) τ.Β'

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Η -(004492) τ.Α'

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.79 Η -(003030) τ.Β'

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.79 Η -(003029) τ.Α'

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.79 Η -(004836) τ.Β'

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.79 Η -(004812) τ.Α'

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000473) τ.Β'

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000472) τ.Α'

 

Ήπιες μορφές ενέργειας(8ο:29-31 Μαρτίου, 2006 :Θεσσαλονίκη),

Πρακτικά εθνικού συνεδρίου

Ηπιες μορφές ενέργειας (8ο:2006:Θεσσαλονίκη): Πρακτικά εθνικού συνεδρίου / επιμ. Γ. Τσιλιγκιρίδης, Γ. Μαρτινόπουλος, Α. Μιχόπουλος. -  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2006. -  660σ.: πίν., σχ.

Συνοδεύεται από τεύχος περιλήψεων

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(060760)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.79 ΗΠΙ -(006610)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000477) περιλ.

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η -(000476)

 

Θεοφύλακτος, Κωνσταντίνος Γ.

Energy efficiency in industry / C.G.Theofylactos ; ed. Μ.Σανταμούρης. -  Athens: Central Institution for Energy Efficiency Education (CIENE), 1995. -  227p.: fig.,tabl.. -  (Energy conservation in buildings/ ed. M. Santamouris, D.N. Asimakopoulos)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042 θ -(048102)

 

Θράκη και φυσικό αέριο(6 Οκτ., 1991 :Κομοτηνή )

Θράκη και φυσικό αέριο (1991 : Κομοτηνή). -  Κομοτηνή, 1991. -  158 σ.: πίν., σχ., χάρτ., διαγρ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1526 -(001526)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 393 -(000393)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.8233094957 Θ -(001183)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 113 -(000113)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 363 -(000363)

 

Ιατρίδης, Μηνάς

Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανική ψύξη / Μηνάς Ιατρίδης. -  Αθήνα: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 1996. -  57σ.: πιν., σχ.

Το κείμενο είναι εκτύπωση από το διαδίκτυο

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  621.56 Ι -(000481)

 

Ιβάντσος, Γ.

Κατάλογος φορέων σχετικών με θέματα φυσικών πόρων / Γ. Ιβάντσος . -  Αθήναι: [χ.ό.], 1979. -  πολλ. αρ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 333.706 Ι -(039754)

 

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής

Ήπιες μορφές ενέργειας (4ο:1992:Ξάνθη): πρακτικά εθνικού συνεδρίου / επιμ. Γ.Τσιλιγκιρίδης, Μ.Στογιάννη. -  Ξάνθη: ΔΠΘ-ΠΟΛ.ΣΧ., 1992. -  3τ.587σ. (τ.Α)594σ. (τ.Β)103σ. (τ.Γ): εικ., πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79Η -(046374) τ.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(046375) τ.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Η -(046373) τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 Η -(004028) Συμπλ.τομ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 Η -(004026) τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 Η -(004027) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7906Η -(001821) τ.3

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7906Η -(001820) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  333.7906Η -(001516) τ.1

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.79 Η  -(000478) Συμπληρ.τομος

 

Ιωαννίδου, Σοφία

Διαχείριση υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης της Λίμνης Βεγορίτιδας / Σοφία Ιωαννίδου, Ευαγγελία Μιχαλάκη, Βασιλική Μπαλιώτη. -  Θεσσαλονίκη, 2006. -  144σ.: πιν., σχ., χαρτ.+ παραρτήματα

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.91 ΙΩΑ -(006444)

 

Κάκος, Στέλιος

Διαχείριση υδατικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας / Κάκος Στέλιος. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2003. -  130σ.: πίν., σχ.+ 2 πτυσσόμενοι χάρτες

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.91009495 Κ -(003202)

 

Κάπος, Μ.

Φωτοβολταϊκά-αιολικά-υδρομετρικά: ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας / Μιλτ.Μ. Κάπου. -  Αθήνα: Κάπος, 2009. -  128σ.: πιν., σχ., φωτ.

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  333.79 Κ -(000973)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Κ -(006642)

 

Κάππης, Χρήστος

Πηγές ενέργειας Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Δυνατότητες - προοπτικές / Χρήστος Κάππης, Βασίλειος Καψάλης, Νικόλαος Μασίκας, Δημήτριος Μολόχας, Σωκράτης Παστρωμάς, Δημήτριος Τζογάνης. -  Αγρίνιο, 2008. -  35σ.: πιν., σχ.

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 273 -(000273)

Κάτσης, Π.

Περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασμός Νομού Σερρών: ενημερωτικό τεύχος / Π.Κάτσης, Δ.Ασημακόπουλος, Ε.Γεωργοπούλου. -  [χ.τ.]: ΤΕΔ & Κ. Νομού Σερρών, 1994. -  22σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7916Π -(047114)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  333.7916ΠΕΡ -(000126)

 

Κόκλης, Σ.

Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη της λίμνης Βεγορίτιδας / Κόκλης Σταύρος . -  Ξάνθη, 2003. -  180σ.: πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.91 Κ -(003174)

 

Κόμβου, Τ.

Διαχείριση υδατικού δυναμικού στη Νήσο Λέσβο: συνθήκες ύδρευσης / Ταξιαρχούλα Κόμβου. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2004. -  πολλ. αρ.: πίν., σχ., χάρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.91009495 Κ -(001467)

 

ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ενεργειακή συμπεριφορά καταναλωτών - ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. -  Αθήνα: ΚΑΠΕ, [χ.χ.]. -  20σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  Φ 4685 -(004685)

 

ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). -  [χ.τ.]: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, [χ.χ.]. -  23 σ.: έγχρ. εικ., σχ., πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4458 -(004458)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΦΥΛ  Φ 736 -(000736)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.79 Κ -(003344)

 

ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κανονισμός ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας: ΚΟΧΕΕ. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2000. -  4 τόμοι 26σ.(τ.1) 109σ. (τ.2) πολλ. αρ.(τ.3) πολλ. αρ.(τ.4): πίν.

Γενική προσέγγιση (τ.1)

Ενεργειακές απαιτήσεις και όρια (τ.2)

Μέθοδοι υπολογισμού (τ.3)

Ενεργειακή μελέτη και πιστοποίηση (τ.4)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.794 Κ -(001170) τ.4

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.794 Κ -(001169) τ.3

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.794 Κ -(001168) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.794 Κ -(001167) τ.1

 

ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια. -  Αθήνα: ΚΑΠΕ, [χ.χ.]. -  15σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4686 -(004686)

 

ΚΕΠΕ

Ενέργεια. -  Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1991. -  209σ.: πίν., χάρτες. -  (Εκθέσεις= Reports/ ΚΕΠΕ ; 21)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  330 Κ / ΕΠ 21 -(044445)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  330Κ/ΕΠ21 -(002956)

 

Κονδύλης, Ι.

Χρήση γής: διερεύνηση υπεδάφους (με γεωφυσικές διασκοπήσεις) και ποιότητα υπογείων νερών του πεδινού τμήματος του Δέλτα Νέστου / Ιωα. Κανδύλης, Κ. Αναστασιάδης, Α. Γεωργιάδης. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 1994. -  111σ.: πιν., πτυσ.χάρτες.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.73 Κ -(047062)

 

Καύσιμα μεταφορών και αειφόρος ανάπτυξη(28 Νοεμβρ., 2008 : 

Θεσσαλονίκη)

Καύσιμα μεταφορών και αειφόρος ανάπτυξη (2008 : Θεσσαλονίκη). -  Θεσσαλονίκη, 2008. -  [160] σ.: πιν., διαφ., διαγρ.

Στην συγκεκριμένη ημερίδα περιέχεται και η ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον ίδιο τίτλο: Καύσιμα μεταφορών και αειφόρος ανάπτυξη

Περιεχόμενα της εκδήλωσης http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1413/kma_m1413_contents.htm

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1413  -(001413)

 

Καζάνας, Θ.Α.

Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πόσιμου νερού από το γεωθερμικό πεδίο της Νισύρου / Καζάνας Θ. Αριστομένης, Χατζής Ν. Παναγιώτης. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 2002. -  2τόμ. 145σ.(τ.1) p.p 146-239(τ.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.88 Κ -(054621) τ.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.88 Κ -(054622) τ.2

 

Κακλαμάνης, Α.Φ.

Περιγραφή και αποτίμηση εξωτερικού κόστους του συστήματος παραγωγής βιοηλεκτρισμού απο ενεργειακά φυτά-γεωργικά παραπροϊόντα / Αναστασίου Φ.Κακλαμάνη. -  Αθήνα, 1997. -  146σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.9539 Κ -(059243)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.9539 Κ -(052066)

 

Καλόστος, Σ.

Εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας στη βιομηχανία κατά την περίοδο 1960-1990 / Σταύρος Καλόστος, Σταύρος Φανός. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ο.], 1993. -  108 σ.: πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.790122 ΚΑΛ -(004427)

 

Καλαμπαλίκας, Νικόλαος Γ.

Η Ενεργειακή Πολιτική της Ελλάδος / Καλαμπαλίκα Γ. Νικολάου. -  Κοζάνη: [χ.ό.], 2004. -  178σ.: διαγρ., πίν.,χάρτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Κ -(058907)

 

Καλδέλλης, Ιωάννης Κ.

Διαχείριση της αιολικής ενέργειας: Θεωρία, Υποδειγματικά Παραδείγματα, Ερωτήσεις Κατανόησης-Εμβάθυνσης, Άλυτα Προβλήματα, Στοιχεία Αγοράς, Αιολικές Μηχανές, Μελέτη Αιολικού Δυμαμικού, Ενεργειακή Παραγωγή, Νομοθετικό Πλαίσιο, Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες / Ιωάννης Κλεάνθη Καλδέλλης. -  2ηανανεωμένη με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. -  Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2005. -  595σ.: πιν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.92 Κ -(060527)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.92 ΚΑΛ -(003501)

 

Καλδέλλης, Ιωάννης Κ.

Διαχείριση της αιολικής ενέργειας: Θεωρία, υποδειγματικά παραδείγματα, άλυτα προβλήματα, στοιχεία αγοράς, μελέτη αιολικού δυναμικού, νομοθετικό πλαίσιο, χρηματοδοτικές ευκαιρίες / Ιωάννης Κλεάνθη Καλδέλλης. -  Αθήνα: Αθ.Σταμούλης, 1999. -  533σ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.92 Κ -(053456)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  333.92 Κ -(000165)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.92 Κ -(005929)

 

Καλδέλλης, Ιωάννης Κ.

Υπολογιστικές εφαρμογές ήπιων μορφών ενέργειας: Αιολική ενέργεια, μικρά υδροηλεκτρικά / Ιωάννης Κλεάνθης Καλδέλλης, Κοσμάς Αλεξάνδρου Καββαδίας. -  Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2005. -  555σ.: πιν., σχ.

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.7 ΚΑΛ -(003509)

 

Καλλής, Γ.

Water for the city:Critical issues and the challenge of sustainability / G.Kallis, H.Coccossis. -  [s.l.]: Univ. of the Aegean - Dep. of Environmental Studies , 2001. -  214p.: fig.,maps

Final METRON project synthesis report

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.61 Κ -(053767)

 

Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική

Οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και υδροηλεκτρική ενέργεια / Αγγελική Καλλία-Αντωνίου. -  Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, 2007. -  σ.61-70

Ανάτυπο του περιοδικού "Ενέργεια και Δίκαιο" τεύχ. 7ο, έτος 4ο, Α'εξάμηνο 2007

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5021 -(005021)

 

Καλλιγέρης, Ιωάννης

Αξιοποίηση εγχωρίων πηγών ενέργειας / Γιάννη Καλλιγέρη, Μανόλη Ορφανουδάκη, Γιωργή Συντζανάκη. -  Χανιά, 1978. -  : πίν., σχήμ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Ιαν. 1979, τεύχ.1 : σ.5-35

Ανάτυπο απο τα Τεχνικά Χρονικά, Μηνιαία εκδ. ΤΕΕ, 1/1979, έτος 48

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 311 -(000311)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.1/1979

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ ΜΕΛ  Μ 421 -(000111)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 200 -(000200)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 1/79 -(003361)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 27 -(000027)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 200 -(000200)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 40 -(000040)

 

Καλλιγέρης, Ιωάννης

Αξιοποίηση εγχωρίων πηγών ενέργειας / Γιάννης Καλλιγέρης, Μανώλης Ορφανουδάκη,ς Γιώργος Συντζανάκης. -  Χανιά, 1978. -  84σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  Μ 421 -(000421)

 

Καμαριανός, Νικόλαος

Αξιολόγηση της εφαρμογής των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε νέα υφιστάμενα και διατηρητέα κτίρια / Νικόλαος Καμαριανός, Δώρα Μάνου, Βασίλειος Μπλάτσιος, Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα. -  Θεσσαλονίκη, 2006. -  36 σ.: φωτ., σχ.

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 3,73 MB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1366.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2214 -(002214)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1365 -(001365)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1366 -(001366)

 

Καπετάνος, Γ.

Αποθήκευση ενέργειας / Γεωργίου Καπετάνου, Σαϊντ Ζάκερι, Χοσάμ Χοσεϊν. -  Θεσσαλονίκη, 1988. -  150σ.: πιν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7911 Κ -(044171)

 

Καπλάνης, Σ.

Ήπιες μορφές ενέργειας / Σ. Ν. Καπλάνης. -  Αθήνα: Εκδόσεις Ίων, 2003. -  2τ. 192σ.(τ.1) 660σ.(τ.2) + 1 cd (τ.2)

Περιβάλλον & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (τ.Ι)

Ηλιακή Μηχανική (τ.ΙΙ)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 H -(060443) τ.ΙΙ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 H -(060517) τ.Ι

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.7 ΚΑΠ -(003549) τ.2

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.7 ΚΑΠ -(003548) τ.1

 

Καραγιάννης, Α.

Νερό: Εισαγωγή στο θέμα του νερού απο γεωχημική βιολογική οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά / Αλ. Καραγιάννης. -  Αθήνα: Φοίβος, 1990. -  459σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91Κ -(046996)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.91ΚΑΡ -(004968)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  628.1Κ -(001526)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  628.1Κ -(003494)

 

Κασσάπης, Πέτρος

Ο κρίσιμος ρόλος των μεταφορών στην ενέργεια: μελέτη ΙΕΝΕ, Μ04 / Πέτρος Κασσάπης.- Αθήνα: ΙΕΝΕ, 2009. -  71σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  380.59 K -(062709)

 

Κατεμλιάδης, Χ.

Ανάλυση ενεργειακών ισοζυγίων της Ελλάδας (1960-1979) αποθέματα και εξοικονόμηση ενέργειας / Χρήστος Κατεμλιάδης, Δημήτρης Μήρτσος, Κ·στας Νικολαϊδης. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ο.], 1980. -  155 σ.: διαγρ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7912 ΚΑΤ -(003525)

 

Κατράκης, Σ.Δ

Ο Ορυκτός πλούτος της Ελλάδος / Σταύρος Δ.Κατράκης. -  Θεσσαλονίκη, 1974. -  15σ.

Ανάτυπο του Μηνιαίου Δελτίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τεύχ.7, 1974

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3322 -(003322)

 

Κατσαρέλης, Δημήτρης

Μελέτες φυσικού αερίου / Δημήτρης Κατσαρέλης. -  Αθήνα: ΣΕΛΚΑ 4Μ, [χ.χ.]. -  46 σ.: εικ.+ 1 CD. -  (Τετράδια Μηχανικού)

Περιλαμβάνει παράρτημα:σ.45-46

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7 Κ -(006376)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  665.73 Κ -(000787)

 

Κατσιέρης, Δ.

Τηλεπισκόπηση και αεροφωτογραφία στην έρευνα του ορυκτού πλούτου / Δημ.Κατσιέρης. -  , 1978. -  : εικ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Απρ. 1981, τεύχ.3-4 : σ.130-132

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.3-4/1981

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3-4/81 -(003123)

 

Κατσικάτσος, Γ.

Γεωλογικές - γεωφυσικές έρευνες στη Λέσβο για τον εντοπισμό περιοχών  με γεωθερμικό ενδιαφέρον / Γ.Κατσικάτσος, Ε.Βονδικάκης. -  , 1989

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1992, τεύχ.6 : σ.116-119

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.6/1992

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/92 -(003157)

 

Κεχαϊδης, Γ.

Φυσικό αέριο και βιομηχανικές του χρήσεις / Κεχαϊδης Γεώργιος. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2005. -  442σ.: εικ., πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 333.8233 Κ -(003596)

 

Κοδοσάκης, Δ.

Διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας / Δημήτρη Κοδοσάκη. -  Αθήνα: Εκδόσεις Α. Σταμούλης, 1994. -  275σ.: πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7 ΚΟΔ -(004990)

 

Κοδοσάκης, Δ.

Διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας / Δημήτρη Ε. Κοδοσάκη. -  Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης, 1992. -  267σ.: πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7068 Κ -(051044)

 

Κολιογιώργη, Αργυρώ

Εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις / Αργυρώ Κολιογιώργη. -  Χανιά: [χ.ό.], 2008. -  cd-rom 80σ.: εικ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  ΔΙΠ 333.76 Κ -(002941)

 

Κολλάς, Ι.

Η πυρηνική ενέργεια στις σοσιαλιστικές χώρες: Τσεχοσλοβακία, Λ. Δ. Γερμανίας και Ε.Ε.Σ.Δ. / Γιάννης Κόλλας. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1981. - : πίν.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Δεκ. 1981, τεύχ.12 : σ.57-65

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.12/1981

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 12/81 -(003371)

 

Κονταξής, Γ.

Σύγχρονο ενεργειακό management καταναλωτών μέσης τάσης / Γ. Κονταξής, Α. Κραβαρίτης, Δ. Μπριλάκης, Γ. Σακκάς, Α. Σαφάκας, Μ. Χαμπάκης. -  Αθήνα, 1998. -  38 σ.: πίν.

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

http://www.library.tee.gr/digital/m1697a.pdf  (218 KB) http://www.library.tee.gr/digital/m1697b.pdf  (190 KB) http://www.library.tee.gr/digital/m1697c.pdf  (970 KB)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1697 -(001697)

 

Κοσμίδης, Ι.

Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Δήμου Ξάνθης / Ιωσήφ Κοσμίδη. -  Τρίκαλα: Ενεργειακό Κέντρο Ν. Τρικάλων, 1998. -  5σ.

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί: δυνατότητες και προοπτικές (1998:Τρίκαλα)

Στήριξη: Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ. XVII), Πρόγραμμα SAVE II

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  621.312134 Μ -(000947)

 

Κουτίτας, Χ.

Πλήρως βυθισμένη διάταξη παραγωγής ενέργειας από τα κύματα = Fully submerged dence for the energy extraction of the sea swell / Χριστόφορος Γ. Κουτίτας -- eng. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1978. -  : σχήμ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Δεκ. 1978, τεύχ.12 : σ.17-19

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.12/1978

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 12/78 -(003360)

 

Κυπαρίσσης, Κ.

An assessment method for analysing the human rights implications of electricity generation projects / Konstantinos Kyparissis. -  Abo: [s.n.], 2002. -  70p.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7932 KYP -(006079)

 

Κυπαρίσσης, Κ.

Examination of a two-phase thermosyphon loop for low-grade waste heat recovery / Konstantinos Kyparissis. -  Cranfield: [s.n.], 1999. -  92p.: fig., tabl.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7938 KYP -(006080)

 

Κυπριανίδου, Π.

Πολυκριτηριακή προσέγγιση του προβλήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά καύσιμα / Πατρίτσια Κυπριανίδου. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2000. -  πολλ. αρ.: πιν., σχ.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.4834 Κ -(053085)

 

Κωνσταντινίδης, Νίκος

Διαχείριση επενδυτικών αιτημάτων για χρηματοδότηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ σε επιχειρήσεις και ιδιώτες από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα / Κωνσταντινίδης Νίκος. -  , 2009. -  cd-rom

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 646 -(000646)

 

Λέλλης, Γ.

Η ενέργεια στην περιφέρεια Θεσσαλίας / Γεωργίου Λέλλη. -  Λάρισα: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2000.- 232σ.: εικ., πίν.,διαγρ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  621.042094954 Λ -(002122)

Λέλλης, Γ.

Η ενέργεια στην περιφέρεια Θεσσαλίας / Γεωργίου Λέλλη. -  Λάρισα: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1995.- 173σ.:εικ., πίν., διαγρ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  621.042094954 Λ -(001365)

 

Λίτας, Γ.

Συνθήκες διαχείρισης των υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη του Ποταμού Αξιού / Λίτας Γεώργιος . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2005. -  166σ. + 2 παραρτήματα: πίν., σχ., χάρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.7 Λ -(003510)

 

Λίτος, Χαράλαμπος

Το νέο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια / Λίτος Χαράλαμπος. -  , 2009. -  cd-rom

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 646 -(000646)

 

Λιβιεράτος, Α.

Ενεργειακό πρόβλημα: απογραφή και ανάλυση / Αντώνης Λιβιεράτος. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1983. -  227σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.791Λ -(034489)

 

Λαϊάκη, Τ.

Χρήση γης στα Τενάγη Φιλίππων: Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της τύρφης - χρήση G.I.S. / Λαϊάκη Τατιάνα. -  Ξάνθη, 2000. -  πολλ. αρ.: εικ., πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.73 Λ -(002720)

 

Λαμπρόπουλος, Κ.

Οικονομοτεχνική: προβλήματα διανομής ηλ. ενέργειας / Κ. Λαμπρόπουλος. -  Πάτρα: [χ.ό.], 1991. -  312σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7932 Λ -(059564)

 

Λαμπροπούλου, Β.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς - η ελληνική εμπειρία / Β. Λαμπροππούλου, Α. Καραγεωργόπουλος, Μ. Κορνάρος, Θ. Τσούτσος = Environmental impacts of small hydropower plants (SHPs) - the greek experience / V. Lambropoulou, A. Karageorgopoulos, M. Kornaros, T. Tsoutsos  -- eng. -  Αθήνα, 2004. -  : πίν., σχ.

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : III, Ιαν.- Δεκ. 2004, τ. 24, τεύχ. 1-2 : σ. 9-24

Εκτεταμένη περίληψη στα Αγγλικά

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 845 ΚΒ) http://library.tee.gr/digital/techr/2004/techr_2004_iii_1_2_9.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Επιστ.έκδ.ΙΙΙ,τεύχ.1-2/04

 

Λατινόπουλος, Π.

Οργάνωση και λειτουργία της υδατικής βιομηχανίας στην Αγγλία και Ουαλλία / Περικλής Δ. Λατινόπουλος. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1983

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Σεπτ.-Δεκ. 1983, τεύχ.9-12 : σ.63-65

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.9-12/1983

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 9-12/83 -(003365)

 

Λειβαδιώτης, Ξ.

Οικονομοτεχνική μελέτη συστήματος εκμετάλλευσης ΑΠΕ για θέρμανση θερμοκηπίων / Λειβαδιώτη Ξενοφώντα. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2004. -  133σ.: εικ., πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.79 Λ -(003506)

 

Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας(13-14 Μαϊου, 1997

:Αθήνα), Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Πρακτικά

Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας (1997 : Αθήνα): Παρούσα κατάσταση και προοπτικές [Πρακτικά]. -  Αθήνα, 1997. -  459 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ημερίδας με αρ. εισ. Μ 1643.1 & Μ 1643.2 - Δημοσίευση των πρακτικών στα Τεχν. Χρον.: Γενική Εκδ., τεύχ. 5/97 & τεύχ. 6/97

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1647 -(001647)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 884 -(000884) τ.1

 

Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας(13-14 Μαΐου, 1997

:Αθήνα), Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας (1997 : Αθήνα): Παρούσα κατάσταση και προοπτικές. -  Αθήνα, 1997. -  14 εισηγ. [200 σ.](τ.1) 18 εισηγ. [230 σ.](τ.2): διαγρ., πίν., σχ.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Σεπτ.- Οκτ. 1997, τεύχ. 5 : 184 σ.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.- Δεκ. 1997, τεύχ. 6 : 232 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΤΧ 620 Διμην.έκ., τεύχ. 6/97

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΤΧ 620 Διμην.έκ., τεύχ. 5/97

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1643.2 -(001643) τ.2

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1643.1 -(001643) τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 885 -(000885) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 884 -(000884) τ.1

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 246.2 -(000246.2) τ.2

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 246.1 -(000246.1) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  TX 6/97 -(003216)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  TX 5/97 -(003215)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 215 -(000215) τ.1

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 376 -(000376)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 244 -(000244) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 243 -(000243) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 394 -(000394)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 427 -(000427) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 426 -(000426) τ.1

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 156 -(000156)

 

Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας(9-10

Ιουν., 2005 :Αθήνα), Πρακτικά

Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας (2005 : Αθήνα) [Πρακτικά]. -  Αθήνα, 2005. -  480 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2069

Περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2119 -(002119)

 

Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας(9-10

Ιουν., 2005 :Αθήνα)

Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας (2005:Αθήνα). -  Αθήνα, 2005. -  37 εισηγ. [550σ.]: πίν., σχ.

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 2119

Περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2069 -(002069)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1268 -(001268) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1267 -(001267) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  621.312106 Λ -(003238)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 254 -(000254)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 342 -(000342)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 438 -(000438) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 437 -(000437) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 668 -(000668)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 602 -(000602) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 601 -(000601) τ.1

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 165 -(000165)

 

Μάρκος, Α.

Διαχείριση υδατικών πόρων στον Νομό Ιωαννίνων / Μάρκος Αναστάσιος. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2003. -  πολλ. αρ.: πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.91009495 Μ -(003228)

 

Μήτσιος, Ιωάννης

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας κτιρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές CEN με χρήση του πρωτοκόλλου KNX/EIB / Μήτσιος Ιωάννης. -  Χανιά: [χ.ό.], 2008. -  127σ.: διαγρ., εικ. πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7916 Μ -(002728)

 

Μαλικόπουλος, Στέφανος Κ.

Αι υδραυλικαί δυνάμεις της Ελλάδος / Στεφάνου Κ. Μαλικόπουλου ; επιμ. Δημητρίου Κ. Στυλιανόπουλου. -  Αθήναι: [χ.ό], 1947. -  103σ.: πιν.,σχ.

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.914 Μ -(001163)

 

Μαντζάρη, Β.

Διερεύνηση ανανεώσιμων και εναλλακατικών πηγών ενέργειας για κτιριακή χρήση / Μαντζάρη Βασιλικής . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2005. -  332σ.: εικ., πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 333.79 Μ -(003533)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.79 Μ -(003508)

 

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (25 Ιαν.- 25 Φεβρ., 2011:

Αθήνα)

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (2011 : Αθήνα). -  Αθήνα, 2011. -  7 εισηγ. [190 σ.]: πίν., σχ.

Με τον ίδιο τίτλο πραγματοποιήθηκε κύκλος 15 ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση των μελετητών στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2573/m2573_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2573 -(002573)

 

Μελέτη χωροθέτησης τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού

αερίου στην Κρήτη: Τελικό Σχέδιο. -  Αθήνα: [χ.ό], 1997. -  33σ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  553.285 Μ -(002627)

 

Μεταφορές και ενέργεια. Μέτρα και προοπτικές για την Ελλάδα:

εισηγήσεις. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1979. -  7 εισηγήσεις

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  380.59 M -(032337)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  380.59 Μ -(031252)

 

Μικρά & μίνι συστήματα ΑΠΕ & ΟΧΕ(22 Μαϊου,2002:Αθήνα,Ελλάδα),

Ημερίδα - έκθεση

Μικρά & μίνι συστήματα ΑΠΕ & ΟΧΕ (2002:Αθήνα,Ελλάδα): Ημερίδα - έκθεση. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2002

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  333.794 Μ -(054564)

 

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, δυνατότητες και προοπτικές(16

Σεπτ., 1998 :Τρίκαλα)

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί [1998:Τρίκαλα]: δυνατότητες και προοπτικές. -  Τρίκαλα: Ενεργειακό Κέντρο Ν. Τρικάλων, 1998. -  100 σ.: πίν., σχ.

Στήριξη: Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ. XVII), Πρόγραμμα SAVE II

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1722 -(001722)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  621.312134 Μ -(000375)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  621.312134 Μ -(000947)

 

Μινουδάκη, Χρυσή

Πρόβλεψη κατανάλωσης νερού στο Ν. Χανίων χρησιμοποιώντας το νεύρο-ασαφές σύστημα / Χρυσή Μινουδάκη . -  Χανιά: [χ.ό.], 2007. -  cd-rom95σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  ΔΙΠ 333.91 Μ -(002960)

 

Μοδινός, Μιχάλης

Η αρχαιολογία της ανάπτυξης: πράσινες προοπτικές / Μιχάλης Μοδινός. -  Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1996. -  222σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.715 M -(058303)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.715 M -(053422)

 

Μουρίκης, Γ.

Χρήση γης και διερεύνηση υπεδάφους παράκτιας περιοχής Μαγγάνων - Νέας Κεσσάνης (Νομού Ξάνθης) / Μουρίκης Γεράσιμος, Περζαμάνης Ιωάννης.- Ξάνθη, 1994.- πολλ. αρ.: πιν., σχ.,χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.73 Μ -(002344)

 

Μπίκας, Δ.

Energy and building in Mediterranean area (3rd: 1992: Thessaloniki, GR) [conclusions] : international conference / D. Bikas, N. Chrysomallidou, M. Papadopoulos -- gre. -  [s.l.]: [s.n.], [s.d.]. -  15p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5540 -(005540)

 

Μπίτζιος, Δημήτριος

Ταξινόμηση πολυμεταλλικών κοιτασμάτων των περιοχών Κίρκης, Αισύμης - Λεπτοκαρυάς, Βιρύνης και Πευκών / Δημήτριος Μπίτζιος, Κων/νος Καρτιτζόγλου. - 1978. -  : πίν., σχήμ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Απρ. 1981, τεύχ.3-4 : σ.133-139

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.3-4/1981

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3-4/81 -(003123)

Μπακιρτζής, Αναστάσιος Γ.

Οικονομική λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας / Αναστάσιου Γ. Μπακιρτζή. -  Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1998. -  376σ.: πιν., σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7932 ΜΠΑ -(006035)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7932 Μ -(006054)

 

Μπαλαράς, Κ.

Στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας σε αθλητικά κέντρα: Ενεργειακή βελτιστοποίηση και προτάσεις για την ποιότητα των εσωτερικών συνθηκών / Κωνσταντίνος Μπαλαράς. -  Αθήνα: Ανωση, [χ.χ.]. -  167σ.: πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7916 ΜΠΑ -(005348)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7916 Μ -(005711)

 

Μπαλούτσος, Γ.

Δάση και νερό: Επίδραση της δασικής βλάστησης και των ορεινών υδρονομικών έργων στην απορροή, στη διάβρωση του εδάφους και στις πλημμύρες / Γεώργιος Μπαλούτσος, Παναγιώτης Μιχόπουλος, Γεώργιος Καπετανόπουλος. -  Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, 2003. -  34σ.: διαγρμ., εικ., πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4357 -(004357)

 

Μπλάτσιος, Βασίλειος

Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση / Βασίλειος Μπλάτσιος, Αννα Γκεγκλάκου, Νικόλαος Πανουσιάδης, Αρτεμις Σκουρτανιώτη, Νικόλαος Τσοχατζίδης. - Θεσσαλονίκη, 2005.- 126 σ.: πίν., εικ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2058 -(002058)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1240 -(001240)

 

Μπούσιος, Α.

Το Ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας / Αιμίλιος Δ. Μπούσιος. -  Αθήνα: ΓΓΕΤ-Κέντρο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων, 1998. -  41σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3357 -(003357)

 

Νέες & βελτιωμένες τεχνολογίες για τη μεταφορά & αποθήκευση

υγροποιημένου φυσικού αερίου (27-28 Ιουν., 1994 : Αθήνα) πρακτικά διημερίδας

Νέες & βελτιωμένες τεχνολογίες για τη μεταφορά & αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου (1994: Αθήνα): πρακτικά διημερίδας. -  Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994. -  4 φυλλάδια σε ντοσιέ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  622.3385Ν -(046727)

 

Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στο πλαίσιο

της ευρωπαϊκής και ελληνικής πολιτικής (14-15 Οκτ., 2004 : Αθήνα)

Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και ελληνικής πολιτικής (2004: Αθήνα). -  Αθήνα: ΚΑΠΕ, 2004. -  4σ.+ 8 φυλλάδια

Πρόγραμμα συνεδρίου συνοδευόμενο από 8 φυλλάδια με παρουσιάσεις - εισηγήσεις

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.7916 Ν -(004563)

 

Νικολάου, Βαγγέλης

Υδροηλεκτρικό δυναμικό στην Ήπειρο: μικρά υδροηλεκτρικά έργα / Βαγγέλης Νικολάου, Γιώργος Σταμουλάκης, Κώστας Τσιτογιάννης. -  Ιωάννινα, 2009. -  74 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2405 -(002405)

 

Νικολάου, Τριανταφυλλιά

Συγκριτική αξιολόγηση δύο μεθόδων υπολογισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων με βάση το ΚΕΝΑΚ / Τρ. Νικολάου. -   2009. -  cd-rom

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 646 -(000646)

 

Νικολαΐδης, Νικόλαος

Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων για τις λεκάνες απορροής των ποταμών Κερίτη - Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά: Έκθεση προς δημόσια διαβούλευση / Νικόλαος Π. Νικολαΐδης, Γεώργιος Καρατζάς [κ.α.]. -  Χανιά: [χ.ό.], 2010. -  286σ.: εικ., πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  333.910094959 Ν -(002810)

 

Ντουρουντάκης, Στέφανος

Αειφόρος κοστολόγηση φυσικού πόρου: εφαρμογή στην περίπτωση του νερού / Ντουρουντάκης Στέφανος. -  Χανιά: [χ.ό.], 2007. -  cd-rom107σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  ΔΙΠ 333.72 Ν -(002938)

 

Ο πετρελαϊκός τομέας στην Ελλάδα(29-30 Μαΐου, 2009

: Αλεξανδρούπολη)

Ο πετρελαϊκός τομέας στην Ελλάδα (2009 : Αλεξανδρούπολη). -  Αλεξανδρούπολη, 2009. -  14 εισηγ. (100 σ.): εικ., πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ Μ 2388 -(002388)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2388 -(002388)

 

Οι νέες ρυθμίσεις για τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις. Στρεβλώσεις

της αγοράς ενέργειας και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ποιοί ωφελούνται, ποιοί καταστρέφονται: στο πλαίσιο της απόφασης ανάδειξης του "άρθρου μόνου" Ν. 4093/2012 και ποιούς εξυπηρετεί(19 Δεκ., 2012 :Αθήνα) Πρακτικά 114 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2599

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2601 -(002601)

 

Οι νέες ρυθμίσεις για τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις. Στρεβλώσεις

της αγοράς ενέργειας και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ποιοί ωφελούνται, ποιοί καταστρέφονται: στο πλαίσιο της απόφασης ανάδειξης του "άρθρου μόνου" Ν. 4093/2012 και ποιούς εξυπηρετεί(19 Δεκ., 2012 : Αθήνα)

2 εισηγ. [33 σ.]: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ Μ 2599 -(002599)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2599 -(002599)

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και το νέο θεσμικό

πλαίσιο(29 Μαΐου, 2010 : Βόλος)

Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και το νέο θεσμικό πλαίσιο (2010 : Βόλος). -  Βόλος, 2010. -  5 εισήγ. [120] σ.: εικ., πίν., σχ.

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2537/m2537_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ Μ 2537 -(002537)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2537 -(002537)

 

Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως

Μελέτη βιομηχανίας φωταερίου περιοχής Αθηνών-Πειραιώς. Μέρος 1ο, Προκαταρκτική Μελέτη. -  [χ.τ.]: Μελετητής, 1962. – 76 σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΤ  333.8233 Μ -(000032)

 

Ορφανίδης, Π.

Το ενεργειακό πρόβλημα και η κρίσι πετρελαίου / Π. Ορφανίδης. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1976. -  : πίν., σχήμ. διαγρ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Αύγ.- Σεπτ. 1976, τεύχ.8-9 : σ.5-38

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.8-9/1976

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 8-9/76 -(003346)

 

Ορφανουδάκης, Ν.

Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και στα κτίρια / Ν. Ορφανουδάκης, Κ. Κράλλης, Χ. Παπαπαύλου. - [χ.ό.], 1999. -  54σ.

Εφαρμογές νέων δομικών υλικών - βιοκλιματική αρχιτεκτονική

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 506 -(000506)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 239 -(000239)

 

Παν. Αθηνών - Τμ. Φυσικής - Τομ. Εφαρμογών

Ομάδα μελετών κτιριακού περιβάλλοντος. -  Αθήνα: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  24σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4042 -(004042)

 

ΠΣΔΜΗ

Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει στο περιβάλλον. -  Αθήνα: Τροχός Τεχνικές Εκδόσεις ΕΠΕ, 1999. -  174σ.: εικ., πιν., σχ.

Ανάλεκτα εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος-Συμβολή του "Δελτίου του Π.Σ.Δ.Μ.-Η." στην HELECO 1999

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 Τ -(050816)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7917 Τ -(004100)

 

Παλεογιάννης, Σπύρος

The Fourth Corridor Gas Pipelines: Perspectives, Uncertainties and Implications for SE Europe and Greece / Spiros Paleoyannis. -  Athens: Institute of Energy for South - East Europe, 2009. -  21 p.: fig..- (Κείμενα εργασίας ; 10)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5516 -(005516)

 

Πανίδης, Δ.

Πηγές ενέργειας - μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια / Δημήτρης Πανίδης. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1996. -  115 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.790723 ΠΑΝ -(004757)

 

Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών  Πόρων(1η:2004:Αθήνα),

Πρακτικά

Εκπαίδευση, έρευνα και τεχνολογία στην υδρολογία και περιβαλλοντική διαχείριση υδατικών πόρων στην Ελλάδα (1η:Αθήνα:2004): Παρούσα κατάσταση και προοπτικές: Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας. -  Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2004. -  107σ.: διαγρ.,πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91009495 Ε -(059184)

 

Το ενεργειακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα (1977 :

Αθήνα) : Πρακτικά συνεδρίου/ ΤΕΕ

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Απρ. 1978, τεύχ.3-4 : σ.35-42

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 337.1 -(000337) τ.1

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.3-4/1978

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3-4/78 -(003114)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 55 -(000055) τ.1

 

Παπαδόπουλος, Α.

Διαχείριση υδατικών πόρων στο Νομό Πέλλας / Παπαδόπουλος Αλέξανδρος . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2005. -  211σ.: πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 333.91 Π -(003519)

 

Παπαδόπουλος, Μ.

Energy and building envelope (1986:Thessaloniki): International symposium: Conclusions = Ενέργεια και περίβλημα κτιρίου (1986:Θεσσαλονίκη): Διεθνές συμπόσιο: Συμπεράσματα / M.Papadopoulos, K.Eumorfopoulou, D.Bikas. -  Θεσσαλονίκη, 1986. -  [16]σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  333.7917 ΕΝΕ -(000074)

 

Παπαδόπουλος, Μ.

Energy efficient enclosures for buildings (1983:Thessaloniki): International congress of I.A.S.S.: Conclusions = Βέλτιστος ενεργειακός σχεδισμός του περιβλήματος στα κτίρια (1983:Θεσσαλονίκη): Διεθνές συνέδριο του I.A.S.S.: Συμπεράσματα / M.Papadopoulos, K.Axarli. -  Θεσσαλονίκη, 1983. -  15σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  333.7916 ΕΝΕ -(000075)

 

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Αθ.

Κώδικας πιστοποιητικού εξοικονόμησης πόσιμου νερού σε δημόσια - δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους - κοινωφελείς οργανισμούς στην επικράτεια της Ελλάδας / Νικόλαου Αθ. Παπαδόπουλου. -  Τρίκαλα: [συγγρ.], 2009. -  69σ.: πίν., σχήμ., διαγρ.+ CD-ROM

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ CD-ROM  333.91009495 Π -(003527)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.91009495 Π -(003527)

 

Παπαδόπουλος, Ραφαήλ

Εξηλεκτρισμός. Το κόστος και τα όρια της επιτυχίας / Ραφαήλ Παπαδόπουλος. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1978. -  : σχήμ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Αύγ. 1978, τεύχ.8 : σ.76-81

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.8/1978

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 8/78 -(003351)

 

Παπαδόπουλος, Ραφαήλ

Λιγνίτης: Η μονόπλευρη χρησιμοποίηση και τα όρια στην εντατικοποίηση της παραγωγής / Ραφαήλ Παπαδόπουλος. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1978. -  : σχήμ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Δεκ. 1978, τεύχ.12 : σ.20-24

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.12/1978

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 12/78 -(003360)

 

Παπαδόπουλος, Ραφαήλ

Πυρηνική ενέργεια: προσδοκίες και προβλήματα / Ραφαήλ Παπαδόπουλος. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1981. -  : σχήμ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ. 1981, τεύχ.11 : σ.57-61

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.11/1981

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 11/81 -(003364)

 

Παπαδόπουλος, Ραφαήλ

Τι θα γίνει όταν τελειώσει το πετρέλαιο; / Ραφαήλ Παπαδόπουλος. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1977

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Απρ. 1977, τεύχ.3-4 : σ.22-26

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.3-4/1977

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3-4/77 -(003348)

 

Παπαδόπουλος, Ραφαήλ

Το ελληνικό ενεργειακό πρόβλημα: το σήμερα και το αύριο στην Κοινή Αγορά / Ραφαήλ Παπαδόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1976. - πίν.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Αύγ.-Σεπτ. 1976, τεύχ.8-9 : σ.39-43

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.8-9/1976

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 8-9/76 -(003346)

 

Παπαδημητρίου, Ειρήνη

Σχεδιασμός υβριδικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας / Ειρήνη Παπαδημητρίου. -  Κοζάνη: [χ.ό.], 2007. -  122, [39]σ.: πιν., σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ CD-ROM  621.042 ΠΑΠ -(006588)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  621.042 ΠΑΠ -(006513)

 

Παπαδημητρίου, Ι.

Ενέργεια από τον ήλιο / Ιωάν. Κ. Παπαδημητρίου. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], 1989. -  31σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.47 Π -(040776)

 

Παπαθανασόπουλος, Α.

Ερευνα και παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα / Αντ. Παπαθανασόπουλος. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1983. -  27 σ.  : σχ. 

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Ιαν.-Μάϊος 1983, τεύχ.1-5 : σ.5-16

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 735 -(000735)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.1-5/1983

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 1-5/83 -(003367)

 

Παπακωνσταντίνου, Κ.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του ηδροηλεκτρικού και θερμικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας / Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Δημήτριος Βρόϊκος. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.]. -  282 σ.: πιν., σχημ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.790212 ΠΑΠ -(005363)

 

Παπαμαστοράκης, Δ.

Η διαχείριση των υδατικών πόρων Κρήτης / Δημήτρης Παπαμαστοράκης, Μαρίνος Κριτσωτάκης. -  Ηράκλειο: [χ.ό.], 2000. -  πολλ. αρ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  333.91 Π -(002415)

 

Παυλίδου, Αικατερίνη

Περιβαλλοντική & οικονομική αξιολόγηση ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίου τριτογενούς τομέα: εφαρμογή στην Κρήτη / Παυλίδου Αικατερίνη . -  Χανιά: [χ.ό.], 2008. -  cd-rom123σ.: εικ., πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  ΔΙΠ 333.7917 Π -(002957)

 

Πεζόπουλος, Γ.

Ενεργειακαί ανάγκαι της Ελλάδος και κάλυψις αυτών / Γ.Ν. Πεζόπουλου. -  Αθήναι: Ομοσπονδία Τεχνικών Επιστημόνων και Ειδικών. -  58σ.: πιν.. -  (Μελέται Οικονομικοτεχνικαί ανασυγκροτήσεως και αξιοποιήσεως της Ελλάδος ; Νο. 3)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΤ  333.79 Π -(000505)

 

Περδίος, Σταμάτης Δ.

Οδηγός εκπόνησης μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου: Νομοθεσία - αρχιτεκτονικός σχεδιασμός - θερμομονωτική επάρκεια - Η/Μ εγκαταστάσεις - κατανάλωση ενέργειας - εκπομπές CO2 - ενεργειακή κατάταξη / Σταμάτης Δ. Περδίος. -  Αθήνα: Τeκδοτική, 2011. -  136σ.: πίν., σχ.

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.7916 Π -(001258)

 

Περδίος, Σταμάτης Δ.

Οικονομική αξιολόγηση επεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας / Σταμάτης Δ. Πέρδιος.- Αθήνα: Τeκδοτική, 2005. -  184 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 Π -(062324)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  721.04672 Π -(006499)

 

Πετρόπουλος, Ι.

Energy Audit for the Walter Sickert Hall of City University: Project for the partial fulfilment of the MSc in Energy Management / Iakovos Petropoulos. -  London: [s.n.], 1998. -  47p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 P -(053171)

 

Πετρελαϊκός αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη(8 Ιουν., 2011 :

Αθήνα) Επιπτώσεις και προοπτικές, Πρακτικά

Πετρελαϊκός αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη (2011 : Αθήνα) [Πρακτικά]: Επιπτώσεις και προοπτικές.- Αθήνα, 2011. - 109 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2574

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2576 -(002576)

 

Πετρελαϊκός αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη(8 Ιουν., 2011 :

Αθήνα) Επιπτώσεις και προοπτικές

Πετρελαϊκός αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη (2011 : Αθήνα): Επιπτώσεις και προοπτικές.-  Αθήνα, 2011. -  9 εισηγ. [80 σ.]

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά βλέπε Μ 2576

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2574/m2574_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2574 -(002574)

 

Πλανάκης, Ο.

Αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας από τις θερμές πηγές Λέσβου / Οδυσσέας-Νίκος Πλανάκης. -  1989

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1992, τεύχ.6 : σ.120-121

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.6/1992

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/92 -(003157)

 

Πολίτης, Α.

Ιστορικό και προοπτικές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα / Ανδρέας Πολίτης, Αναστασία Μαύρου. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ο.], 1994. -  238σ.: πιν., σχημ., χαρτ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.793209495 ΠΟΛ -(004518)

 

Πολυράκης, Γιάννης Θ.

Περιβαλλοντική γεωργία / Γιάννης Θ. Πολυράκης. -  Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχάλου, 2003. -  461 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.76 Π -(058506)

 

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος

Sustainable Energy Communities: A practical guide for insular and ecologically sensitive areas / ed. Theocharis Tsoutsos. -  [s.l.]: Rerina, [s.d.]. -  109 p.: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 005128 -(005128)

 

Πολυχρονόπουλος, Δημήτρης

Θεώρηση του προβλήματος από το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων / Δ. Πολυχρονόπουλος. -  1984. -  σελ.70-73

Σκοπιμότητα εισαγωγής λιθάνθρακα στην ελληνική ενεργειακή οικονομία (1984 : Αθήνα) ΤΕΕ - ΜΕ Ενέργειας

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Ιαν.- Μάρτ. 1984, τεύχ.1-3 : σ.70-73

Τυπώθηκε στα Τεχνικά Χρονικά, Μηνιαία Εκδ. τεύχ.: 1-3/84

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1118 -(001118)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.1-3/1984

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 1-3/84 -(003129)

 

Πουλασικίδης, Ν.

Το Τεχνολογικό Κέντρο Γαιανθράκων. Σκοποί-οργάνωση / Ν. Πουλασικίδης. -  1994. - : πίν., σχήμ.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάιος-Ιούν. 1990, τεύχ.3 : σ.58-62

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.3/1990

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3/90 -(003148)

 

Πυρηνική ενέργεια (9 Δεκ., 2009 : Θεσσαλονίκη) Λύση για την

κλιματική αλλαγή ή απειλή στο περιβάλλον;

Πυρηνική ενέργεια (2009 : Θεσσαλονίκη): Λύση για την κλιματική αλλαγή ή απειλή στο περιβάλλον;. -  Θεσσαλονίκη, 2009

Περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1449/kma_m1449_contents.htm

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1449  -(001449)

 

 

Ρόκος, Δ.

Διαχείριση κι αξιοποίηση φυσικών διαθέσιμων κι ανάπτυξη / Δημήτρης Ρόκος. -  [Αθήνα: ΤΕΕ, 1980. -  : πίν., σχήμ.

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Αύγ.-Σεπτ. 1980, τεύχ.8-10 : σ.12-23

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.8-10/1980

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 8-10/80 -(003353)

 

Ρόκος, Δ.

Διερεύνηση κι απογράφη φυσικών διαθέσιμων κι ολοκληρωμένες αποδόσεις / Ρόκος Δημήτριος. -  Αθήνα: ΕΜΠ, [χ.χ.]. -  8 τεύχη

Σημειώσεις του ΕΜΠ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7Ρ -(030604)

 

Ρόκος, Δ.

Κτηματολόγιο: φυσικά διαθέσιμα και ολοκληρωμένες αποδόσεις: κείμενα έρευνας και διδασκαλίας / Δ.Ρόκου. -  Αθήνα: Παρατηρητής, 1979. -  304σ.: πίν., σχ.. -  (Θέματα ανάπτυξης - κτηματολογίου και πολιτικής γής ; 1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7Ρ -(032809)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7ΡΟΚ -(000621)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  333.7Ρ -(000189)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7Ρ -(000091)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.7Ρ -(000055)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  333.7Ρ -(000054)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.7ΡΟΚ -(000139)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7Ρ -(000130)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7Ρ -(000382)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  333.7Ε3 -(000275)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.7Ρ -(001625)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.7Ρ -(001066)

 

Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων(20 Μαρτ., 2010:

Ιωάννινα) Πρακτικά

Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων (2010 : Ιωάννινα) [Πρακτικά]. -  Ιωάννινα, 2010. -  149 σ.

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις HELECO 2011

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2516

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2516/m2516_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2498 -(002498)

 

Ραυτόπουλος, Θ.

Η υδροηλεκτρική εκμετάλλευσις Βουραϊκού-Κραθίδος / Θεόδωρου Ι. Ραυτόπουλου. -  [χ.τ.]: Τύποις "Πυρσού" Α.Ε., 1940. -  95σ.: πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  621.312134 Ρ -(058768)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΤ  333.790724 Ρ -(000462)

 

Ριζοπούλου, Σ.

Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας στο Νομαρχιακό Μέγαρο Ξάνθης / Ριζοπούλου Σταυρούλα . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2003. -  πολλ. αρ.: εικ., πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.7916 Ρ -(003141)

 

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ): Έκθεση της ΡΑΕ. -  Αθήνα, 2003. -  23σ.

Επικαιροποιημένη έκθεση Μαϊου 2002

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  333.794 ΑΝΑ -(000175)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.794 ΑΝΑ -(001074)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.794 Α -(006180)

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Εκθεση πεπραγμένων: Ιούλιος 2000 - Δεκέμβριος 2002. -  Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2004. -  308σ.: εικ., πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7909495 Ε -(062885)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7909495 Ε -(002291)

 

Σαββάκης, Νικόλαος

Συγκριτική αξιολόγηση θερμικών ζωνών για αξιοποίηση υλικών αλλαγής φάσης σε δομημένο περιβάλλον / του Σαββάκη Νικόλαου. -  Χανιά: [χ.ό.], 2010. -  174σ.: εικ., πίν. σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  ΔΙΠ 333.794 Σ -(003261)

 

Σακελλαρόπουλος, Γ.

Διερεύνηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τεχνολογιών για την βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του συστήματος δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών στην περιοχή Θεσσαλονίκης: τελική έκθεση: περίοδος 17-3-2003 ως 15-12-2003 / Γ. Π. Σακελλαρόπουλος. -  Θεσσαλονίκη: ΣΑΣΘ-Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, 2003. -  273σ.: εικ., πιν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7968 Σ -(055897)

 

Σαμιωτάκης, Αντώνης

Ανάλυση ενεργειακής ζήτησης στην Κρήτη με βάση το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού / Σαμιωτάκη Αντώνη. -  Χανιά: [χ.ό.], 2009. -  110σ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  ΔΙΠ 333.79072 Σ -(002839)

 

Σανταμούρης, Μάνθος (340)

Ηλιακή ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια αστικού περιβάλλοντος: Πρόγραμμα COMETT / Επιμ. Μ. Σανταμούρης, Δ.Ν. Ασημακόπουλος. -  Αθήνα: ΚΕΝΕ, 1994. -  206σ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7923 Κ -(003800)

 

Σαραντόπουλος, Δημήτριος Ν.

Η πρόκληση της επελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας: δομή και λειτουργία αγορών - κόστος παραγωγής τιμολόγηση δικτύου μεταφοράς - διαχείρισης κινδύνου / Δημητρίου Ν. Σαραντόπουλου, Νικολάου Γ. Ψωρούλα. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2005. -  176σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7932 Σ -(062744)

 

Σεμινάριον επί της ενεργεαικής πολιτικής της Γαλλίας(Φεβρουάριος,

1981 : Αθήνα) ανακοινώσεις

Σεμινάριον επί της ενεργειακής πολιτικής της Γαλλίας (1981: Αθήνα) [ανακοινώσεις]. -  Αθήνα: Ελληνογαλλική Ένωση, 1981. -  4 μέρη

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094406 Σ -(032434) μέρος 4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094406 Σ -(032433) μέρος 3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094406 Σ -(032432) μέρος 2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79094406 Σ -(032431) μέρος 1

 

Σημαντώνη, Μάρθα

Εκδήλωση για τα 10 χρόνια από την ίδρυση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ): Απολογισμός δράσης δεκαετίας-στόχοι για το μέλλον / Μάρθα Σημαντώνη. -  Αθήνα: ΚΑΠΕ, 1997. -  18σ.: πίν., διαγρ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3362 -(003362)

 

Σηφάκης, Ιωάννης

Ταυτοποίηση μοντέλου για την περιγραφή θερμικής συμπεριφοράς κτηρίου και εφαρμογή βέλτιστου τετραγωνικού ελέγχου σ' αυτό / Σηφάκης Ιωάννης.- Χανιά: [χ.ό.], 2006.- cd-rpm77σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  ΔΙΠ 333.7911 Σ -(002963)

 

Σκανδαλίδης, Κώστας

Εφαρμογή ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε κατοικίες / Κων. Σκανδαλίδης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1988. -  137σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 Σκ -(044981)

 

Σούλτης, Δημήτρης Χρ.

Αύριο τι;: Ενέργεια - Περιβάλλον - Άνθρωπος: Σύγχρονες τάσεις και κάποιες σκέψεις - Μια πρώτη προσέγγιση / Δημήτρης Χρ. Σούλτης. -  Αθήνα: Δίαυλος, 2007. -  173σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 Σ -(061353)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 Σ -(060890)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.7 Σ -(001429)

 

Σούλτης, Δημήτριος

Το φυσικό αέριο στην Ήπειρο / Δημήτριος Σούλτης, Γεώργιος Σταμουλάκης, Χρήστος Τόμος, Αριστοτέλης Υφαντής. -  [Ιωάννινα], 1998. -  103σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1757 -(001757)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 966 -(000966)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  Μ 77 -(0000055)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.8233094953 Σ -(000958)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 211 -(000211)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 55 -(000055)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  Μ 291 -(000291)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 457 -(000457)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 364 -(000364)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 452 -(000452)

 

Σταματάκης, Κ.

Μεγιστοποίηση της χρήσης φυσικού αερίου στη βιομηχανία ως περιβαλλοντικά αποδεκτού καυσίμου / Κων/νος Σταματάκης, Δημήτρης Παπασωτηρίου, Μαρία Φιλιππαίου, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Θεοδόσιος Θεοδοσίου, Γιώργος Κωστόπουλος, Γεώργιος Γκολέμης. -  Αθήνα, 1998. -  [62] σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1786 -(001786)

 

Στυλιανίδης, Κοσμάς Αθανάσιος

Η ενεργειακή μας πολιτική / Κλεωνύμου Στυλιανίδου. -  Εν Αθήναις, 1956. -  16σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΤ  333.79 Σ -(000506)

 

Στυμπίρης, Γ.

Πρόταση μελετών-έργων & παρεμβάσεων διαχείρισης υδατικών πόρων περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης για το Γ Κ.Π.Σ. / Γιάννη Στυμπίρη, Παναγιώτη Γεωργιάδη. -  Καβάλα: [χ.ό.], 1999. -  73σ.: πίν., χάρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.91009495 Σ -(000139)

 

Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων (Οκτ.-

Νοέμβρ., 2010 : Θεσσαλονίκη)

Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων (2010 : Θεσσαλονίκη). -  Θεσσαλονίκη, 2010

Περιεχόμενα του σεμιναρίου http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1488/kma_m1488_contents.htm

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1488 -(001488)

 

Σωτηρόπουλος, Δ.

Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λγνιτικής παραγωγής / Δ. Σωτηρόπουλο, Ε. Καρλόπουλο, Α. Σιδηρόπουλο, Δ. Μαυροματίδη, Α. Κακάλη. -  Κοζάνη, 2012. -  19σ. + Παραρτήματα

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 333 -(000333)

 

ΤΕΕ

Λεξικό ενέργειας: Βασικές έννοιες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αερίων καυσίμων = Energy dictionary: Basic concepts of renewable sources of energy and gaseous fuels -- eng = Energiewoerterbuch: Grundbegriffe erneuerbarer energietraeger und gasfoermiger brennstoffe -- ger. -  Αθήνα, 1998. -  643σ.: σχ.

Το παρόν λεξικό αποτελεί την έντυπη εκδοχή του έργου THALIS που ενισχύθηκε από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα LINGUA III/VB και LEONARDO DA VINCI και το οποίο εκπόνησαν από το 1994 έως το 1998 το ΤΕΕ και οι εταίροι του ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο της Βιέννης

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 333.7903 Λ -(050217)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΠΛΗ  Π 333.7903 Λ -(001179)

 

ΤΕΕ - Τμ. Θράκης

Πηγές ενέργειας και υδατικό δυναμικό στην περιοχή της Θράκης (1996 : Ξάνθη). - Κομοτηνή: ΤΕΕ - Τμ. Θράκης, 1996.-  182 σ.: διαγρ., πίν., σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 893 -(000893)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  Μ 197 -(000197)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.910094957 Π -(001417)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 188 -(000188)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 125 -(000125)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 200 -(000200)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 36 -(000036)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 396 -(000396)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 352 -(000352)

 

Τα Νέα

Αφιέρωμα Ενέργεια: Ήλιος νερό αέρας. -  Αθήνα: Τα Νέα, 2007. -  31σ.: εικ., σχ.

Αφιέρωμα από Τα Νέα Σαββατοκύριακο, 24-25 Νοεμβρίου 2007

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5066 -(005066)

 

Τα βιοκαύσιμα κι ο αναπτυξιακός τους ρόλος για την βιομηχανία και

τον αγροτικό τομέα( 3-4 Νοεμ., 2006 :Θεσσαλονίκη)

Strategy for biomass and biofuels -- eng. - 2006. -  τ.1, [19]σ.: διαγρ.

Τα βιοκαύσιμα κι ο αναπτυξιακός τους ρόλος για την βιομηχανία και τον αγροτικό τομέα/ΤΕΕ/ΤΚΜ τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1351 -(001351)τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1336 -(001336)

 

Τεχνολογίες και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε

νησιωτικές περιοχές (8-9 Μαΐου, 2009 :Ρόδος)

Τεχνολογίες και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιωτικές περιοχές (2009 : Ρόδος). -  Ρόδος, 2009. -  14 εισηγ. [150] σ.: εικ., πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2385/m2385_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2385 -(002385)

 

Τεχνολογίες και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην

Κρήτη (22-23 Μαΐου, 2009 :Χανιά)

Τεχνολογίες και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κρήτη (2009 : Χανιά). -  Χανιά, 2009. -  20 εισηγ.: εικ., πίν, σχ.

Τα περιεχόμενα του διημέρου http://library.tee.gr/digital/m2387/m2387_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2387 -(002387)

 

Τζινκώστας, Δ.

Το ενεργειακό καθεστώς στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε. / Δημήτρης Τζινκώστας, Χρήστος Σαρηγιαννίδης. -  Θεσσαλονίκη, [2000]. -  96 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.79026 ΤΖΙ -(005332)

 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (2 & 3

Απρ., 1998 :Θεσσαλονίκη), Πρακτικά

Το νέο θεσμικό πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (1998 : Θεσσαλονίκη) [Πρακτικά]. -  Θεσσαλονίκη: ΤΕΕ, 1998. -  557 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του συνεδρίου με αρ. εισ. Μ 1687 - Δημοσιεύτηκε στα Τεχν. Χρον., Γεν. έκδ., τεύχ.1/1999 & τεύχ.2/1999

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 1749 -(001749)

 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας(2-3

Απρ., 1998 :Θεσσαλονίκη)

Το νέο θεσμικό πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (1998 : Θεσσαλονίκη). -  Θεσσαλονίκη): ΤΕΕ , 1998. -  40 εισηγ., [659 σ.]: διαγρ., πίν., σχ.

Για πρακτικά βλ. αριθ. εισ. Μ 1749

Εγινε έκδοση στα Τεχνικά Χρονικά, Γεν. Εκδ., τεύχ.: 1/99, 2/99

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1687 -(001687)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 934 -(000934) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 933 -(000933) τ.1

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 184 -(000184)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 2/99 -(003220) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 1/99 -(003219) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  621.31026 Ν -(001813) τ.2

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 319 -(000319) τ.2

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 318 -(000318) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 271 -(000271) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 271 -(000271) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 428 -(000428)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 568 -(000568) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 567 -(000567) τ.1

 

Το πρόβλημα ύδρευσης Θεσσαλονίκης(5 Δεκ., 1988 :Θεσσαλονίκη)

Το πρόβλημα ύδρευσης Θεσσαλονίκης (1988 : Θεσσαλονίκη). -  Θεσσαλονίκη, 1988. -  Ποικίλη σελιδαρίθμηση

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 383 -(000383)

 

Το πρωτόκολλο του Κυότο(16 Φεβρ., 2005:Αθήνα, Ελλάδα), μια

πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Το πρωτόκολλο του Κυότο (2005:Αθήνα, Ελλάδα): μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση / επιμ. Χριστίνα Θεοχάρη. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2005. -  91σ.: εικ., πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.794 Θ -(062783)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.794 ΠΡΩ -(006621)

 

Το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα(26 Ιουν., 2009 :

Λάρισα) Πρακτικά

Το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα (2009 : Λάρισα) [Πρακτικά]. -  Λάρισα, 2009. -  81 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2442 -(002442)

 

Το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα(26 Ιουν., 2009 :

Λάρισα)

Το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα (2009 : Λάρισα). -  Λάρισα, 2009. -  12 εισηγ. [160] σ.: πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2411/m2411_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2411 -(002411)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ CD-ROM  333.823309495 Φ -(003580)

 

Τσάδαρη, Β.

Χωροθέτηση νέου Θ.Η.Σ. Κρήτης στη θέση Αθερινόλακκος - Σητείας: Περιβαλλοντική ενεργειακή αντιμετώπιση / Β. Τσάδαρη, Α. Βλάσση. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  22σ.: διαγρ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  621.312094959 Τ -(002384)

 

Τσάκωνας, Β.

Αξιοποίηση ήπιων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο νομό Χανίων / Τσάκωνας Βασίλης. -  Χανιά: [χ.ό.], 1987.-  πολλ. αρ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  Μ 57 -(000057)

 

Τσέτσης, Σταύρος Χρ.

Πράσινες μετακινήσεις στις πόλεις: πολιτικές για μια βιώσιμη κινητικότητα στα αστικά κέντρα: μια ευρωπαϊκή θεώρηση / επιμ. Σταύρος Χρ. Τσέτσης, Βούλα Χρ. Τσέτση. -  Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2013. -  303σ.: εικ., πίν., σχ., χάρτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7968 Τσ -(065058)

 

Τσικαλάκης, Αντώνιος Γ.

Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε νησιωτικά δίκτυα: Εφαρμογή στο δίκτυο της Κρήτης το έτος 2000 / Αντώνιος Γ. Τσικαλάκης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2002. -  210σ.: σχ., πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.794 Τσ -(058179)

 

Τσιλιγκιρίδης, Γεώργιος

Ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας στο Νομό Θεσσαλονίκης / Γιώργος Τσιλιγκιρίδης, Ανέστης Χριστοφορίδης, Σωτήρης Ψημμένος. -  Θεσσαλονίκη, 1993. -  124 σ.: πίν., σχ. 

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1492 -(001492)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 625 -(000625)

 

Τσιλιγκιρίδης, Γεώργιος

Χρονική και χωρική ανάλυση της χρήσης ενέργειας και των συνεπαγομένων εκπομπών αερίων ρύπων κατά την περίοδο 1960-'90 στην Ελλάδα / Γιώργου Τσιλιγκιρίδη. -  Θεσσαλονίκη, 1995. -  πολλ. αρ.: πιν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Τσ -(050431)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.79 ΤΣΙ -(005080)

 

Τσιραμπίδης, Ανανίας Ε.

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος / Ανανίας Ε.Τσιραμπίδης. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη, 2005. -  391σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  549 ΤΣΙ -(006239)

 

Τσουμάνης, Παν

Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων και η λειτουργία της Π.Ε.Υ.Δ. Κρήτης / Τσουμάνης Π.. -  Ηράκλειο: [χ.ό.], 2000. -  21σ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  333.91 Π -(002416)

 

ΥΒΕΤ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1989. -  287σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7909495Α -(040892)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  333.7909495Α -(000506)

 

ΥΒΕΤ

Μελέτη πρόβλεψης τεχνολογικών επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας. -  Αθήνα: ΥΒΕΤ , [χ.χ.]. - 23σ.(μέρος Α'-τ.1) 261σ.(μέρος Β'-τ.1) 504σ.(μέρος Β'-τ.2) σ.505-516 (μέρος Β'-τ.3) πολλ. αρ.(μέρος Γ') 102σ.(μέρος Δ') πολλ. αρ.(μέρος Ε')178σ. (summary)

Εκπονήθηκε από την ΕΒΙΑΜ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 Μ -(047377 - 047384)

 

ΥΒΕΤ

Νόμος 1739/87 για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. -  Αθήνα: ΥΒΕΤ - Υπουργείο Βιομηχανίας Ερευνας και Τεχνολογίας, 1988. -  πολλ. αρ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 Ν -(039758)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  333.91Ν -(002023)

 

ΥΠΕΧΩΔΕ

Greek National Report 1996: To the United Nations Commission on Sustainable Development (CSD). -  Athens: Ministry for the Environment Physical Planning and Public Works, 1996.- 72 p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 G -(062295)

 

Υγραέριο(5 Απρ., 1999 : Θεσσαλονίκη) Χρήσεις - ασφάλεια - έλεγχοι

εγκαταστάσεων

Υγραέριο (1999 : Θεσσαλονίκη): Χρήσεις - ασφάλεια - έλεγχοι εγκαταστάσεων. -  Θεσσαλονίκη, 1999. -  [59]σ.: πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1367 -(001367)

 

Υδάτινοι πόροι: Πρόγραμμα μακροχρόνιου προοπτικής 1970-1985:

Οριστική έκθεσις: Παράρτημα ΙΙ. -  Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1972. -  πολλ. αρ.: πιν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  330 Κ -(060809)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  330 Κ -(002411)

 

Υδατικοί πόροι Ν. Δωδεκανήσου(20-21 Σεπτ. 1991 :Ρόδος)

Υδατικοί πόροι Ν. Δωδεκανήσου. -  Ρόδος: ΤΕΕ, 1991. -  145 σελ.: πίν., σχήμ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1178 -(001178)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.9100949587 Υ -(000728)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 125 -(000125)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 35 -(000035)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 125 -(000125)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 124 -(000124)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 28 -(000028)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 49 -(000049)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 397  -(000397)

 

Υπ. Συντονισμού

Βασικές αρχές εξοικονομήσεως ατμού στην βιομηχανία. -  Αθήναι: Επιτροπή Εξοικονόμησης Ενέργειας Βιομηχανιών, 1976. -  18σ.: πίν.-(Επιτροπή Εξοικονόμησης Ενέργειας Βιομηχανιών ; 3)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917Υ -(030570)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  621.18Λ -(001217)

 

Υπ. Συντονισμού

Ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδος: τόμος ΙΕ', Η ενδεδειγμένη πολιτική δια την εκμετάλλευσιν των υδατοπτώσεων. -  Αθήναι: Υπ. Συντονισμού, 1949. -  199σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.91009495Ε -(038469)

 

Υπ. Συντονισμού

Εξοικονόμηση ενέργειας στην Αλουμίνιον Ελλάς Α.Ε.. -  Αθήναι: Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε., 1981. -  24σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  333.7917 Υ -(000891)

 

Υπ. Συντονισμού

Εξοικονόμηση ενέργειας στην Χημικαί Βιομηχανίαι Βορείου Ελλάδος Α.Ε.. -  Αθήναι: Χημική Βιομηχανία Βορείου Ελλάδος Α.Ε., 1981. -  37σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  333.7917 Υ -(000858)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.7917Ε -(000040)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΟΝ  333.7917Υ -(000977)

Υπ. Συντονισμού, Εθνικόν Συμβούλιον Ενέργειας

Εκθεσις επί της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδος. -  Αθήναι: Υπ. Συντονισμού - Εθνικόν Συμβούλιον Ενέργειας, 1976. -  29σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.3745 Ε -(026722)

 

Υφαλμύρωση υπόγειων υδάτων (10 Δεκ., 1998 : Αθήνα) Πρακτικά

Υφαλμύρωση υπόγειων υδάτων (1998 : Αθήνα) [Πρακτικά]. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. -  214 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ημερίδας με αριθ. εισ. Μ 1707

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1738 -(001738)

 

Υφαλμύρωση υπογείων υδάτων (10 Δεκ., 1998 : Αθήνα)

Υφαλμύρωση υπογείων υδάτων (1998 : Αθήνα). -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1998. -  13 εισηγ. [160 σ.]: πίν., σχ.

Για πρακτικά βλ. Μ 1738

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1707 -(001707)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 962 -(000962)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  628.167 Υ -(001088)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 235 -(000235)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 286 -(000286)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 451 -(000451)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 550 -(000550)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 447  -(000447)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 30 -(000030)

 

Υφιστάμενα κτίρια : Εξοικονόμηση ενέργειας & περιβάλλον(12 Μαρ,

1999:Θεσσαλονίκη), Διεθνές συνέδριο

Υφιστάμενα κτίρια : εξοικονόμηση ενέργειας & περιβάλλον (1999:Θεσσαλονίκη): Διεθνές συνέδριο. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1999. -  166σ.: πιν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 Υ -(051163)

 

Φαράκος, Γρηγόρης Κ.

Ενεργειακή οικονομία και πολιτική / Γρηγόρη Κ. Φαράκου. -  Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο, 1964. -  358σ.: πιν.. -  (Ελληνική προοπτική. 1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.79 Φ -(064303)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  333.79 Φ -(059098)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΧ  333.79 Φ -(000261)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.79 Φ -(00379)

 

Φλωράς, Χ.

Χαρακτηριστικά των πόσιμων υδάτων και επιδράσεις αυτών επί της ποιότητός των / Χρήστος Φλωράς. -  Αθήναι: [συγγρ.], 1956. -  221 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  661.08 ΦΛΩ -(000709)

 

Φρυδάς, Ν.

Infrastructure Unbundling in Europe / Nicholas Frydas. -  Athens: Institute of Energy for South-East Europe, 2009. -  25p.: fig.. -  (Κείμενα εργασίας ; 9)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5515 -(005515)

 

Φυσικό αέριο και ανάπτυξη(25 Νοεμβρ., 1988 :Καβάλα)

Φυσικό αέριο και ανάπτυξη (1988 : Καβάλα). -  Καβάλα: [χ.ό.], 1988. -  10 εισ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.8233 Φ -(002205)

 

Φυσικό αέριο και αστική κατανάλωση στην Ελλάδα(28-29 Μαϊου, 1996

:Αθήνα)

Φυσικό Αέριο και αστική κατανάλωση στην Ελλάδα (1996 : Αθήνα). -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1996. -  199 σ.  : πίν., σχ.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάϊος - Ιούν. & Ιούλ.- Αύγ. 1998, τεύχ. 3 & 4

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 1803

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1583 -(001583)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.4/1998

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.3/1998

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 845 -(000845)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 190 -(000190)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 4/98 -(003177) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3/98 -(003176) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.823309495 Φ -(001002)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 210 -(000210)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 372 -(000372)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 409 -(000409)

 

Φυσικό αέριο και αστική κατανάλωση στην Ελλάδα (28-29 Μαϊου, 1996

: Αθήνα) Πρακτικά

Φυσικό Αέριο και αστική κατανάλωση στην Ελλάδα (1996 : Αθήνα) [Πρακτικά]. -  Αθήνα, 1996. -  355 σ. 

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 1583

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1803 -(001803)

 

Φωτοβολταϊκά συστήματα(2 Ιουλ., 2007 : Πάτρα) Προοπτικές

επενδυτικής δράσης

Οδηγός για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών στο δίκτυο ΧΤ. -  2007. -  [50] σ.: πίν., σχ.

Φωτοβολταϊκά συστήματα (2007 : Πάτρα) : Προοπτικές επενδυτικής δράσης/ ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας, ΠΣΔΜ-Η Τμ. Πάτρας, ΠΣΔΜ-Η

Η εισήγηση περιέχεται στο συνοδευτικό τεύχος

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ CD-ROM Μ 2379 -(002379)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ CD-ROM  Μ 704 -(000704)

 

Χαλυβοπούλου, Ε.

Οικονομική ανάλυση της ηλεκτρικής επιχείρησης / Ελισάβετ Χαλυβοπούλου. -  Θεσσαλονίκη: [x.ό.], 1998. -  114 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7932 ΧΑΛ -(005193)

 

Χαρώνης, Παναγιώτης

Βιοαέρια και ενέργεια από βιομάζα / Π. Χαρώνης. -  Αθήνα: Ιων, 1989. -  170σ.: πιν., σχ.

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.953 ΧΑΡ -(005009)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.953 Χ -(003683)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.953 Χ -(001094)

 

Χαρώνης, Παναγιώτης

Ηλιακά παθητικά θερμοκήπια / Π. Χαρώνης. Τόμος 1. -  Αθήνα: Ιων, 1988. -  127σ.: σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  631.34 ΧΑΡ -(003022)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  631.34 Χ -(000805)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  631.34 Χ -(005295)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  631.34 Χ -(001101)

 

Χατζηλιάδου, Α.

Εξοικονόμηση του νερού στις βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης / Χατζηλιάδου Αννα. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 2005. -  95σ.: πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 333.91 Χ -(003611)

 

Χουρπουλιάδης, Χρήστος

Εκτίμηση ενεργειακής παραγωγής και εκπεμπόμενου θορύβου εγκαταστάσεων στροβίλων ανέμου / Χρήστος Χουρπουλιάδης. -  Θεσσαλονίκη, 2010. -  213σ: εικ., πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.794 ΧΟΥ -(006727)

 

Χριστιάς, Β.

Υδάτινοι πόροι περιοχής Ηπείρου και αξιοποίηση αυτών / Χριστιά Βασίλειου . -  Ξάνθη, 1995. -  178σ.: εικ., πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.91009495 Χ -(002358)

 

Χριστοφοράτος, Δ.

Χρήση και εφαρμογές φυσικού αερίου για την (οικονομική) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας / Δημήτρη Χριστοφοράτου . -  Ξάνθη, 1998. -  πολλ. αρ.: εικ., πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  333.8233 Χ -(002919)

 

Ψαρράς, Νικόλαος

Γεωθερμία και κλιματισμός θεωρία και πρακτικοί κανόνες: "η ενέργεια κάτω από τα πόδια σου" / Νικόλαος Ψαρράς. -  Αθήνα: Shape Τεχνικές Εκδόσεις Ε.Π.Ε., 2012. -  187σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.88 Ψ -(064045)

 

Ψυχογιός, Δ.

Ζήτημα των εθνικών γαιών / Δ. Ψυχογιός. -  Αθήνα: ΑΤΕ-Δ/νση Μελετών & Προγραμματισμού, 1994.- 332σ.: πίν.,σχ..- (ΑΤΕ ; 6)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.33509495Ψ -(047126)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.33509495 ΨΥΧ -(000760)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.33509495 Ψ -(004862)