ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

"Πίνδος" Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού: στόχοι & δραστηριότητες.

    Τρίκαλα: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  21σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009143 Π -(060545)

 

10ο Λύκειο Λάρισας, Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πηνειός: περιβαλλοντική εργασία. -  Λάρισα: [χ.ο.], 1998. -  95σ.: εικ., πίν.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  363.70094954 Π -(000125)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70094954 Π -(001281)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  363.70094954 Π -(000052)

 

1η έκθεση για την έρευνα της ρύπανσης περιβάλλοντος ανατολικής

Κρήτης. -  Ηράκλειο, 1976. -  17σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 591 -(000591)

 

2η έκθεση για την έρευνα της ρύπανσης του περιβάλλοντος

Ανατολικής Κρήτης: Έρευνα τελικού αποδέκτη. -  Ηράκλειο,  1977. -  17σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 687 -(000687)

 

ASHRAE

Thermal environmental conditions for human occupancy. -  Atlanta, Gerorgia: ASHRAE, 2013. -  52p.: fig., tabl. -  (Standard/ ANSI / ASHRAE ; 55-2013, 1041-2336)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5927 -(005927)

 

ASTM

Atmospheric Analysis. Volume 11.07. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2008. -  1514p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.07, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΤΕΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Atmospheric Analysis. Volume 11.07. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2011. -  1574p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.07, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΤΕΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Atmospheric Analysis. Volume 11.07. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2009. -  1526p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.07, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Biological Effects and Environmental Fate; Biotechnology. Volume 11.06. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2008. -  1625p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.06, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΤΕΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ASTM 

 

 

ASTM

Biological Effects and Environmental Fate; Biotechnology. Volume 11.06. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2011. -  1530p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.06, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΤΕΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Biological Effects and Environmental Fate; Biotechnology. Volume 11.06. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2009. -  1618p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.06, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

 

ASTM

Occupational Health and Safety; Protective Clothing. Volume 11.03. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2008. -  551p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.03, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΤΕΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Occupational Health and Safety; Protective Clothing. Volume 11.03. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2011. -  682p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.03, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΤΕΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Occupational Health and Safety; Protective Clothing. Volume 11.03. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2009. -  620p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.03, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Thesaurus on resource recovery terminology / ed. H.I.Hollander. -  Philadelphia: ASTM, 1983. -  281p. -  (STP/ ASTM ; 832)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π363.72820014Τ -(047240)

 

ASTM

Waste Management. Volume 11.04. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2011. -  938p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.04, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΤΕΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Waste Management. Volume 11.04. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2008. -  979p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.04, 0192-2998)

 

Water and Environmental Technology

ΤΕΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ASTM 

 

ASTM

Waste Management. Volume 11.04. -  West Conshohocken,PA: ASTM, 2009. -  974p. -  (Annual Book of ASTM Standards ; section 11 ; volume 11.04, 0192-2998)

Water and Environmental Technology

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΠΡΟ ASTM 

 

Abboo, R. (340)

Hazardous waste (1987:Budapest, Hungary): detection, control, treatment [proceedings / ed. R. Abboo. -  Amsterdam: Elsevier Ltd., 1988. -  969p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7287 H -(043053) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7287 H -(043025) vol.1

 

Abwasser- und abluftreiningung im anlagenbau. -  Leipzig: VEB

Deutscher Verlag fuer Grundstoffindustrie, 1973. -  136p.:

fig. -  (Technik und Umweltschutz: Luft - Wasser - Boden –

Laerm ; Nr. 7)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.700431 A -(028974)

 

Acid rain sourcebook: based on papers presented at the first

international conference held in Washington on March 27-28,

1984 / ed. T. Elliott, R. Schwieger. -  N. York: McGraw-Hill,

1984. -  290p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7386A -(036948)

 

Acidification and its policy implications (5-9 May, 1986 : Amsterdam) Proceedings of an international conference

Acidification and its policy implications (1986:Amsterdam) [proceedings of an international conference] / ed. T. Schneider. -  Amsterdam: Elsevier, 1986. -  513p.: fig., tabl. -  (Studies in Environmental)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7386A -(039152)

 

Administrative structures for environmental management in the

European community. -  Luxembourg: Commission of the European

    Communities, 1993. -  192p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 A -(61806)

 

Air. -  Bruxelles: Commission des Communautes Europeennes, 1993. 

-  xlix, 345p.: tabl. -  (Legislation communautaire en

matiere d environnement ; 2)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  363.70026 L -(001612)

 

Anno, P.

Law and practice relating to pollution control in Italy / P. Anno. -  London: ECC European Communities Commission., 1976. -  342p. + suppl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 L -(028013)

 

Apsimon, H. (340)

Acid rain in Europe: Counting the cost / Ed.Helen Apsimon,David Pearce,Ece Ozdemiroglu. -  London: Earthscan

 

Pub., 1997. -  190p.: fig.,tabl.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7386 A -(005795)

 

Assadourian, Erik

Η κατάσταση του κόσμου 2009: Η κλιματική αλλαγή μόλις άρχισε / Erik Assadourian, ...[κ.ά.] ; επιμ. Linda Starke ; επιμ. ελληνικής έκδοσης Μιχάλης Προμπονάς. -  Αθήνα: Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη: ΔΗΩ. -  328σ.: σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  304.25 ΚΑΤ -(006600)

 

Aswathanarayana, U.

Geoenvironment: An introduction / U.Aswathanarayana. -  Rotterdam: A.A.Balkema, 1995. -  xxii, 270p.: ill.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  550 ASW -(004562)

 

Bacow, L.

Environmental dispute resolution / L.S. Bacow, M.Wheeler. -  N.York: Plenum Press, 1984. -  372p.: fig., tabl. -  (Environment,development,and public policy: Environmental policy and planning/ ed. L.Susskind)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  344.73046Β -(001538)

 

Barnea, Matei

Pollution et protection de l'atmosphere / Matei Barnea, Pascu Ursu. -  Paris: Editions Eyrolles, 1974. -  307p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7392B -(027430)

 

Baseline studies and monitoring of metals, particularly mercury

and cadmium, in marine organisms. -  Athens: FAO, 1986. - 

200p.: fig., tabl. -  (MAP Technical Reports Series)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 M -(038978)

 

Beachmed-e: πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg IIIC-Zone

sud: η στρατηγική διαχείριση της προστασίας των ακτών για την

αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου =

strategic management of beach protection for sustainable

development of Mediterranean coastal zones. -  [χ.τ.]:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,[χ.χ.].- 119σ.:εικ.

Πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 809 -(000809)

 

Bell, F.G.

Geological hazards: Their assessment, avoidance and mitigation /  F.G.Bell. -  London: E & FN Spon, 1999. -  648p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.34 B -(050673)

 

Berry, R.

Indoor air quality in homes: Part 1: The Building Research Establishment indoor environment study / R.W. Berry, V.M. Brown, S.K.D. Coward et.al. -  Watford: Building Research Establishment, 1996. - 118 p.: fig.,tabl. -  (Building Research Establishment Report)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  613.5 I -(050496)

 

Biogeochemical studies of selected pollutants in the open waters.

-  Athens: [s.n.], 1986. -  42p.: fig.tabl. -  (Mediterranean Action Plan)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394M -(037944)

 

Biopolitics the bio-environment: Bio-diplomacy and international

cooperation / ed. Agni Vlavianos - Arvanitis. -  Athens: Biopolitics International Organisation, 1993. -  75p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 B -(050824)

 

Biopolitics the bio-environment / ed. Agni Vlavianos-Arvanitis. - 

Athens: Biopolitics International Organisation, 1991

(vol.III), 1993 (vol.IV). -  683p.(vol.III) 302p.(vol.IV):

fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 B -(050820) vol.IV

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 B -(050819) vol.III

 

Bond, R. (340)

Air pollution / ed. C.Straub, R.Bond. vol.1. -  Boca Raton: CRC Press, 1980. -  576p.

CRC Handbook of environmental control

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΠΛΗ Π 363.730212 C -(032772)

 

Bond, R. (340)

Solid waste / ed. R.Bond, C.Straub. vol.2. -  Ohio: CRC Press, 1973. -  580p.

CRC Handbook of environmental control

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΠΛΗ Π 363.730212 C -(032773)

 

Bond, R. (340)

Waste water treatment and disposal / ed. C.Straub, R.Bond. vol.4. -  Boca Raton: CRC Press, 1974. -  905p.

CRC Handbook of environmental control

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΠΛΗ Π 363.730212 C -(032775)

 

Bond, R. (340)

Water sapply and treatment / ed. C.Straub, R.Bond. vol.3. -  Boca Raton: CRC Press, 1973. -  835p.: πιν.

CRC Handbook of environmental control

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΠΛΗ Π 363.730212 C -(032774)

 

Boyce, A.

Introduction to environmental technology / Ann Boyce. -  New York: Van Nostrand Reinhold, 1997. -  478p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 B -(049986)

 

Braden, J.

Natural gas from Erie: an economic and environmental appraisal / D.Bromley, J.Braden. -  Madison: IES, 1980. -  150p.: fig. -  (IES REPORT ; 111)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7I -(033736)

 

Braun, L.

Η κατάσταση του πλανήτη: Μια έκθεση του Ινστιτούτου Worldwatch για μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία / Λέστερ Μπράουν, Πήτερ Βέμπερ, Τζων Γιάνγκ  [κ.ά.] ; μετφρ. Μιχάλης Μοδινός, Λιάνα Γαβριλάκη, Δημήτρης Κωστόπουλος  [κ.ά.]. -  Αθήνα: Διεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - Νέα Οικολογία, 1995. -  331σ.: σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  304.2 ΚΑΤ -(004643)

 

Brownlea, Arthur

Towards a safe and civil society (2000:Brisbane, Australia): the contribution of occupational and environmental health and safety in history, theory and practice [proceedings of ICOH 2000 / Arthur Brownlea, Dennis Else, Mahmoud Amr [et.al]. -  Toowoomba: University of Southern Queensland Printery, 2000. -  239p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7295 T -(064110)

 

Bruit. -  Bruxelles: Commission des Communautes Europeennes,

1993. -  xl, 189p.: xxxix, 290p. -  (Legislation

communautaire en matiere d environnement ; 5)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  363.70026 L -(001615)

 

Buckingham-Harfield, S. (340)

Environmental planning and sustainability / ed. Susan Buckinham-Hatfield, Bob Evans. -  Chichester: John Wiley & Sons, Inc., 1996. -  196p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(049381)

 

Buehring, W.A.

Environmental impact of electrical generation: a system wide approach / W.A.Buehring, W.K.Foell. -  Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1976. -  24p.: fig. -  (IES Report;67)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7I -(033754)

 

Camp, W.

Διαχείριση & προστασία φυσικών πόρων / William Camp, Thomas Daugherty ; μετφρ. Μαρία Ταλαντοπούλου ; επιμ. Κοσμάς Παυλόπουλος. -  3η εκδ. βελτιωμένη. -  Περιστέρι: Ιων, 1998. -  279σ.: εικ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7068 C -(004396)

 

Camp, W.

Διαχείριση και προστασία φυσικών πόρων / William Camp, Thomas Daugherty ; μετφρ. Μαρία Ταλαντοπούλου ; επιμ. Κοσμάς Παυλόπουλος. -  Περιστέρι: Ιων, 1997. -  307σ.: εικ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 CAM -(005141)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7 C -(002137)

 

Campbell, Neil

Diffuse pollution: An introduction to the problems and solutions / Neil Campbell, Brian D' Arcy, Alan Frost [et al.]. -  London: IWA Publishing, 2004. -  322p.: fig., tabl.+ 1 dvd

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 D -(060195)

 

Canada, Ministr. of Supply and Services.

What we can do for our environment: Hundreds of things to do now. -  Canada: [s.n.], 1990. -  49p.: chiefly ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ2555 -(002555)

 

Canter, L.

Environmental impact assessment / Lar. Canter. -  2th. -  New York: McGraw-Hill, 1996. -  660p.: fig.,tabl. -  (McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.703 C -(048188)

 

Carbon dioxide review 1982 / ed. William C.Clark. -  Oxford:

Clarendon Press, 1982. -  469 p.+ Χάρτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7384 C -(036032)

 

Case stydies of environmental protection measures in finnish pulp

and paper mills in the 1970's. -  Helsinki, 1981. -  75p.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 C -(001266)

 

Castillon, D.

Conservation of natural resourses: A resource management approach / David Castillon. -  2nd. -  Madison, WI: Brown & Benchmark, 1996. -  470p.: fig.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.72 CAS -(005131)

 

Changing the global environment: perspectives on human

involvement / ed. D.Botkin, M.Caswell, J.Estes. -  Boston:

Academic press, 1988. -  459p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705CH -(042308)

 

Chovin, P.

Phisicochimie et physiopathologie des polluants atmospheriques / P.Chovin, A.Roussel. -  Paris: Masson et Cie, Editeurs, 1973. -  303p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7392Ch -(027517)

 

Ciambrone, D.

Environmental life cycle analysis / David F. Ciambrone. -  Boca Raton, Florida: Lewis pub., 1997. -  145p.: fig.,tabl.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  658.5752 C -(005720)

 

Climate Change and Adaptation / ed. Neil Leary, James Adejuwon,

Vicente Barros [et al.].- London: Earthscan, 2008.- 381p.:    

fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  304.25 C -(061491)

 

Coastal water quality control (MED POL VII) = Controle des eaux

cotiers -- fre. -  Athens: [s.n.], 1986. -  146p.: fig.tabl.

-  (MAP Technical Reports Series)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394M -(037946)

 

Code de l' environnement: Protection de la nature-lutte contre

les nuisances. -  Paris: Dalloz, 1980. -  938p. -  (Petis

Codes Dalloz)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7002644C -(032776)

 

Code of federal regulation: Containing a codification of

documents of general  applicability and future effect:

Special edition of the federal register. -  Washington:

[s.n.], 1981. -  (Protec. of Environ./CFR ; 40)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 363.7002673 C -(033432)

 

Cole, G.M.

Assessment and remediation of petroleum contaminated sites / G.M.Cole. -  Boca Raton: Lewis Pub., 1994. -  360p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.55 C -(048236)

 

Colliard, C.

Law and practice relating to pollution control in France / C. Colliard. -  London: ECC European Communities Commission., 1976. -  190p. + suppl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 L -(028016)

 

Colls, J.

Air pollution: An introduction / Jeremy Colls. -  London: E & FN Spon, 1997. -  341p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392 C -(049278)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7392 COL -(005139)

 

Combustion efficiency and quality. -  New York: Plenum Press,

1995. -  289p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.532 C -(048307)

 

Comm. of the European Communities

Endox directory: Environmental information and documantation centres of the European Communities. -  Luxembourg: CEC, 1981. -  600p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π026.3637Ε -(032750)

 

Comm. of the European Communities

Energy and the environment: communication from the commission to the council. -  Brussels: Comm. of the European Communities, 1990. -  43p.: fig., tabl. -  (COM (89) ; 369 final, 0254-1475)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5782 -(005782)

 

Comm. of the European Communities

Energy planning in the European Community (at regional level): communication from the commission. -  Brussels: Comm. of the European Communities, 1991. -  22p. -  (COM (91) ; 53 final, 0254-1475)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5781 -(005781)

 

Comm. of the European Communities

Enex directory: Environmental expertisein the European Communities. -  Luxembourg: CEC, 1981. -  954p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π026.3637Ε -(032751)

 

Comm. of the European Communities

Water. vol. 7. -  Luxembourg: CEC, 1992. -  463p.: tabl.

European community environment legislation

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026E -(046576)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.700264EUR -(004396) vol.7

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.700264E -(003723)

 

Commission of the European Communities

The state of environment in the European Community: overview. vol.III. -  Brussels: [s.n.], 1992. -  176p.: fig., tabl., maps

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70094 S -(064291) vol.III

 

Committee on Spatial Development

ESDP European Spatial Development Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union: Agreed at the Inforaml Council of Ministers responsible for Spatial Planning in Postdam, May 1999. -  Luxemburg: European Commission, 1999. -  81 p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Ε -(062297)

 

Conservation and environmentalism: An encyclopedia / ed. Robert

Paehlke. -  New York: Garland Publishing, Inc., 1995. - 

771p. -  (Garland reference library of social science ;

vol.645)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 363.7003 C -(051267)

 

Cost effective steam and power generation by the combustion of

waste(23 Sept., 1993:London), Papers presented at a seminar

Cost effective steam and power generation by the combustion of waste(1993:London): Papers presented at a seminar. -  London: MEP, 1993. -  85p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  621.042 C -(047511)

 

Cost-benefit analysis of the different municipal solid waste

management systems:objectives and instruments for the year

2000: Final report, March 1996. -  Luxembourg: European

Commission, 1997. - 364p.:  fig.,tabl.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7285 C -(006133)

 

Croissance et environnement. -  174p.: fig.,tabl.

Journal officiel de la republique francaise : avis et rapports du conseil economique et social : mandature 1994-1999, no 17,16 Sept.1998

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 C -(050534)

 

Dargie, T.

State of the Scottish environment 1991 / T.C. Dargie, D.J. Briggs. -  Perth: Scottish Wildlife & Countryside Link, 1991. -  73p.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.70026411 DAR -(004506)

 

Davis, Allen P.

Stormwater management for smart growth / Allen P. Davis and Richard H. McCuen. -  New York: Springer, 2005. -  368p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7284 D -(059935)

 

Dechets. -  Bruxelles: Commission des Communautes Europeennes,

1993. -  xiv, 228p.: tabl. -  (Legislation communautaire en

matiere d environnement ; 6)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  363.70026 L -(001616)

 

Dellinger, B.

Minimization and control of hazardous combustion byproducts: Project summary / B. Dellinger, Ph. Taylor, Deb. Tirey. -  Cincinnati: EPA, 1991. -  7p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  363.7E -(002833)

 

Demkin, J.A. (340)

Environmental resource guide / ed. Joseph A. Demkin. -  New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 363.70025 E -(049538)

 

Design for environment: Creating eco-efficient products and

processes / ed. Jos. Fiksel. -  New York: McGraw-Hill, 1996.

-  513p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.5752 D -(048186)

 

Didier, J.

Law and practice relating to pollution control in Belgium and Luxembourg / J. Didier. -  London: ECC European Communities Commission., 1976. -  496p. + suppl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 L -(028017)

 

Dietrich, Thomas

Έλεχγος ρύπανσης & διαχείριση αποβλήτων / Thomas Dietrich, Gregor Haberle, Heinz Haberle, [et al.] ; μετφρ. Πολυάννα Παπαφράγκου ; επιμ. Ανδρόνικος Φιλιός. -  Αθήνα: Εκδόσεις Ίων, 2003. -  338σ.: πίν., σχ. -  (Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος ; 2)

Μετάφραση της 2ης έκδοσης

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.736 Ε -(060467)

 

Draft for a european coastal charter. -  [s.l.], 1980

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7394 D -(001263)

 

EPA

2100 Information resources management policy manual. -  Washington: EPA, 1992. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045980)

 

EPA

Agency catalog of data policies and standards. -  Cincinnati: EPA, 1991. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(046096)

 

EPA

EPA Information sources. -  Washington: EPA, 1991. -  8p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  363.7E -(002848)

 

EPA

Environmental management. -  Washington: EPA, 1991. -  32p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  363.7E -(002828)

 

EPA

Environmental technology sources: Matching solutions to problems. -  Washington: EPA, 1992. -  19p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  363.7E -(002819)

 

EPA

FY-1992 EPA research program guide: October 1, 1991 - September 30, 1992. -  Washington: EPA, 1991. -  141p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(046029)

 

EPA

Glossary of environmental terms & acronym list. -  Washington: EPA, 1989. -  29p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(046088)

 

EPA

Glossary of terms related to health, exposure, and risk assessment. -  Washington: EPA, 1989. -  34p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(045986)

 

EPA

Guidance on the application of refined dispersion models for air toxics releases. -  Cincinnati: EPA, 1991. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045987)

 

EPA

IRM strategic plan 1991-1995. -  Washington: EPA, 1990. -  28p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045981)

 

EPA

Information systems inventory (ISI). -  Cincinnati: EPA, 1991. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(046095)

 

EPA

Managing asbestos in place: A Building owner's guide to operations & maintenance programs for asbestos-containing materials. -  Washington: EPA. -  40p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045978)

 

EPA

Methods for aquatic toxicity identification evaluations / ed. T. J. Norberg. -  2nd. -  Washington: EPA, 1991. -  3 phasesv.p.: fig., tabl.

Toxicity characterization procedures (phase I)

Toxicity identification procedures (phase II)

Toxicity confirmation procedures (phase III)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(002843) phase II

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(002844) phase III

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(046025) phase I

 

EPA

NDPD operatioanl policies manual. -  Washington: EPA, 1992. -  v.p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045979)

 

EPA

Overview of strategic planning at the environmental protection agency. -  Washington: EPA, 1990. -  29p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045982)

 

EPA

Paying for progress: Perspectives on financing environmental protection. -  Washington: EPA, 1990. -  86p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045976)

 

EPA

Public private partnerships for environmental facilities: A Self-help guide for local governments. -  Washington: EPA, 1991. -  40p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045975)

 

EPA

Public-private partnership case studies: Profiles of success in providing environmental services. -  Washington: EPA, 1990. -  118p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(045977)

 

EPA

Risk assessment guidance for superfund. v.1, Human health evaluation manual (part A):Interim final. -  Washington: EPA, 1989. -  v.p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045992)

 

EPA

Small community wastewater systems. -  Washington: EPA, 1991. -  12p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  363.7E -(002820)

 

EPA

Wastes from the extraction & benefication of metallic ores, phosphate rock, asbestos, overburden from uranium mining, & oil shale. -  Washington: EPA, 1985. -  v.p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045990)

 

EPA, National Environmental Research Centr., Office for Research

and Dev.

Biological field and laboratory methods for measuring the quality of surface waters and effluents: Program Element 1BA027 / ed. Cornelius I. Weber. -  Cincinati: Environmental Protection Agency, 1973. -  v.p.: tabl. -  (Environmental Monitoring Series)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7 E -(051791)

 

EUROSTAT

Measuring progress towards a more sustainable Europe: proposed indicators for sustainable development: data 1980-99. -  [s.l.]: European Commission, 2001. -  167p.: fig., tabl.

Collection: Panorama of the European Union

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72 M -(057050)

 

Earth summit'92(3-14 Jun., 1992:Rio de Janeiro)

Earth summit'92 (1992:Rio de Janeiro). -  Rio de Janeiro: United Nations - Conf. on Environment and Dev., 1992. -  240p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045342)

 

Eau. -  Bruxelles: Commission des Communautes Europeennes, 1993.

-  lvi, 481p.: tabl. -  (Legislation communautaire en

matiere d environnement ; 7)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  363.70026 L -(001617)

 

Eckenfelder, W.W.

Activated sludge  treatment of industrial wastewater / W.Wesley Eckenfelder, Jack L. Musterman. -  Lancaster: Technomic Publ. co, 1995. -  281p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 E -(052836)

 

Economic instruments for environmental management: a worldwide

compendium of case studies / eds. Jennifer Rietbergen-

McCracken, Hussein Abaza. -  London: UNEP: Earthscan

Publications Ltd, 2000. - 208p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 E -(053999)

 

Effluent variability from wastewater treatment processes and its

control(2-4 Dec., 1974:Louisiana, USA), International

conference

Effluent variability from wastewater treatment processes and its control (1974:Louisiana, USA): Internatioanl conference. -  Oxford: [s.n.], 1976. -  258p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 I -(031364)

 

Emden (van), H.

Beyond silent spring: Integrated pest management and chemical safety / Helmut F.van Emden, David B.Peakall. -  London: Chapman & Hall, 1996. -  322 p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.1792 E -(049440)

 

Energy for the future / ed. S.D.Rooke. -  London: E & FN Spon,

1995. -  225p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.79 E -(048454)

 

Engineering & environment(2nd:7-9 Nov., 1985:New Delhi, India),

World congress

Engineering & environment (2nd:1985:New Delhi): World congress. -  New Delhi: India's Environment Scenerio, 1985. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700954 Ι -(036831)

 

Engineering within ecological constraints / ed. P. Schulze. - 

Washington: National Academy Press, 1996. -  213p.:

fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628 Ε -(048285)

 

Environment and housing in third world cities / ed. Ham Main. - 

Chichester: John Wiley & Sons, Inc., 1994. -  265p.:

fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70091724E -(047254)

 

Environment in the European Union at the turn of the century. - 

Copenhagen: European Environment Agency, 1999.- 2vols 42p.

(vol.1) 42p.(vol.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3767 -(003767)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3766 -(003766)

Environment:New European policies for 1996-2000(15-16

Febr.,1996Bruxelles), The MID-TERM review of the european

union's fifth action programme

Environment:New European policies for 1996-2000 (1996:Bruxelles): The MID-TERM review of the european union's fifth action programme. -  Bruxelles: Club de Bruxelles, 1996. -  81p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705094 Ε -(048376)

 

Environmental Engineering and Health Sciences(26-30

Oct.,1998:Cholura, Puebla, Mexico), Proceedings of the

International Symposium on Environmental Engineering and

Health Sciences:A Joint Effort for the XXI Century

Environmental Engineering & Health Sciences: Proceedings of the International Symposium on Environmental Engineering and Health Sciences:A Joint Effort for the XXI Century (1998:Mexico) / ed. Jose A.Raynal, John R.Nuckols, Rene Reyes, [et.al]. -  Colorado: Water Resources Publications, 2000. -  464p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.72 Ε -(054354)

 

Environmental and Water Resources Inst, (USA)ASCE

Comprehensive transboundary international water quality management agreement. -  Virginia: American Society of Civil Engineers, 2001. -  43p. -  (ASCE Standard ; 33-01)

Includes balloted revisions by the ASCE BIWQ Standards Committee in 1999 and 2000

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4236 -(004236)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  363.7394 COM -(000168)

 

Environmental aspects of irrigation and drainage(21-23 Jul.,

1976:Ottawa, Ontario)

Environmental aspects of irrigation and drainage (1976:Ottawa, Ontario). -  Ottawa: ASCE, 1976. -  739p.: fig., ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  627.5 E -(060772)

 

Environmental data index. -  Los Angeles: [s.n.], 1978. -  76p.:

tabl.+ 1 maps

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(031830)

 

Environmental education: principles, methods and applications /

ed. T.Bakshi, Z.Naveh. -  N.York: Plenum Press, 1978. - 

285p.: fig., tabl. -  (Environmental Science Research/ ed.

A. Hollaender ; 18)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  363.700712 E -(002022)

 

Environmental health impact assessment(2-6 Oct., 1978 :  

    Argostoli, Greece), Report

Environmental health impact assessment (1978:Argostoli): Report. -  Argostoli, 1978. -  44 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.73068 E -(030018)

 

Environmental impact assessment / ed. A. G. Colombo. vol.1. - 

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991.- 334p.:fig.

Το αντίτυπο με αρ. εισ. 64334 είναι φωτοτυπία

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.703 E -(064334)

Environmental management in Greece and scale comparison with the

existing situation in Canada: project report. -  Montreal:

[s.n.], 1978. -  336p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 X -(031279)

 

Environmental policy and the economy / ed. F.Dietz, F. van der

Ploeg, J. van der Straaten. -  Amsterdam: North-Holland,

1991.- 331p.:fig.- (Contributions to economic analysis ; 206)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  363.7 E -(002035)

 

Environmental policy, International agreements and International

trade / ed. Alistair Ulph. -  Oxford: Oxford University

Press, 2001. -  335p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 E -(054064)

 

Environmental science and technology(8th:8-10 Sept., 2003:Myrina,

Lemnos Island, Greece), Proceedings of the International

Conference

Environmental science and technology (8th:2003:Myrina, Lemnos Island, Greece): Proceedings of the International Conference / ed. T.D. Lekkas. -  Myrina: [s.n.], 2003. -  xxiv,278p.(vol.abstracts)1  cd-rom

Το cd-rom έχει τις εισηγήσεις του συνεδρίου και το βιβλίο τις περιλήψεις.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  363.705 Ε -(055327)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Ε -(055566) abstracts

 

Environmental science and technology(9th:1-3 Sept., 2005:Rhodes,

Rhodes Island, Greece), Proceedings of the International

Conference

Environmental science and technology (9th:2005:Rhodes, Rhodes Island, Greece): Proceedings of the International Conference / ed. T.D. Lekkas. -  Rhodes: [s.n.], 2005. -  1 cd-romxxixvii, 458p.(abstracts)

Το cd-rom έχει τις εισηγήσεις του συνεδρίου και το βιβλίο τις περιλήψεις.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  363.705 E -(058819)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 E -(058823) abstracts

 

Environmental toxicology and risk assessment / ed. J. S. Hughes.

-  Philadelphia: ASTM, 1995.- 413p.: fig.- (STP/ ASTM; 1218)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7384 E -(048556)

 

Environmental valuation: A worldwide compendium of casε studies /

ed. Jenifer Rietbergen-MaCracken and Hussein Abaza. - 

London: Earthscan Publications Ltd, 2000. -  232p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 E -(054000)

 

Erickson, P.A.

A practical guide to environmental impact assessment / Paul A. Erickson. -  San Diego: Academic Press, 1994. -  266p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 E -(049655)

 

Estimation of pollution damage / P. J. W. Saunders. - 

Manchester: Manchester University Press, 1976. -  126p.:

fig. -  (Studies in Environmental Pollution)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.736 S -(031595)

Estrada, J.

Environmental challenges confronting the oil industry / Javier Estrada, Kristian Tangen, Helge Ole Bergesen. -  Chichester: John Wiley & Sons, 1997. -  194p.: ill. -  (PETRO research series in petroleum economics and politics)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.8232 EST -(005133)

 

Ethics of environment and development: Global challenge,

international response / ed. J.R.Engel / μετφρ. Δ.Τουλιάτος.

-  London: Belhaven Press, 1990. -  264p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(042841)

 

Euro-CASE Workshops on Air Quality and Human Health(24 April,

1998 :Paris), workshop summary

The air I breathe and my health (1998: Paris) [workshop summary. -  Paris: European Council of Applied Sciences and Engineering, 1998. -  [250 p.]: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  613.5 Α -(062857)

 

European Collaborative Action Indoor Air Quality & Its Impact on

Man.

Evaluation of VOC emissions from building products: solid flooring materials. -  Luxemburg: European Commission, 1997. -  108p.: tabl. -  (Environment and quality of life: Report ; No.18)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.738 Ε -(049745)

 

European Collaborative Action Indoor Air Quality & Its Impact on

Man.

Total Volatile Organic Compounds (TVOC) in indoor air quality invstigations. -  Luxembourg: European Commission, 1997. -  47p. -  (Environment and quality of life: Report ; No.19)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.738 T -(049746)

 

European Commission

Environment and climate 1994-1998: Workprogramme. -  [s.l.]: European Commision, 1994. -  61p.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Ε -(003640)

 

European Commission

Environment statistics: pocketbook 2000: Data 1980-1997: DE/EN/FR. -  Luxembourg: European Commission, 2000. -  49p.: ill., tabl.

Υπάρχει κατάλογος περιεχομένων στα γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4356 -(004356)

 

European Communication Council

Europeens et leur environment. -  Bruxelles: [s.n.], 1983. -  64p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70094L -(034561)

 

European Economic Community

Etat de l'environment: premier. -  Bruxelles: ECC European Communities Commission, 1977. -  275p.: ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(028264)

 

European Environment Agency

Environment in the European union at hte turn of the century. -  Luxembourg: European Environmental Agency, 1999. -  448p.: fig., tabl., maps

Enviromental assessment report (No.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70094 E -(061823)

 

European Environment Agency

Environmental signals 2002: benchmarking the millennium. -  Copenhagen: EEA-European Environment Agency, 2002. -  147p.: fig., tabl. -  (Environmental Assessement Report ; no 9)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70094 E -(055952)

 

European Environment Agency

Europe's environment: the second assessment: A report on the changes in the pan-European environment as a follow-up to Europe's environment: The Dobris Assesment (1995),requested by the environment Ministers for the whole of Europe to prepare for the fourth ministerial conference in Aarhus,Denmark,June 1998. -  OxfordLuxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998. -  293p.: ill.,fig.,maps,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70094 E -(055455)

 

Exergy, life cycle assessment and sustainability workshop &

symposium(2nd:19 - 21 June, 2011:Nisyros, Greece), proceedings of ELCAS 2011, final confernece of cost action C24

Exergy, life cycle assessment and sustainability workshop & symposium (2nd:2011:Nisyros, Greece) [proceedings of ELCAS 2011: final conference of cost action C24 / ed. Christopher J. Koroneos, Dimitrios D. Rovas and Aris Th. Dompros. -  Nisyros: [s.n.], 2011. -  722p.: fig., ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 E -(064345)

 

FIB

Recycling of offshore concrete structures. -  Lausanne: Federation Internationale du Beton (FIB), 2002. -  29p.: fig., tabl. -  (Bulletin/ FIB ; 18)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  624 F -(004212)

 

Farrell, S. (340)

PIRA's international environmental information sources / ed. S. Farrell. -  Chippewa: PIRA, 1990. -  498p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 028.7 P -(044720)

 

Faucheux, S.

Οι μεγάλες απειλές για το περιβάλλον / Sylvie Faucheux, Jean-Francois Noel ; επιμ. Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου ; μετφρ. Μπέρτς Στεπανιάν. -  Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1993. -  204σ. -  (Οικονομική των συστημάτων και των δομών ; 3)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 FAU -(005171)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 F -(003736)

 

Fava, J.A.

Generalized methodology for conducting industrial toxicity reduction evaluations (TRES) / J.A.Fava, D.Lindsay, W.H.Clement. -  Washington: EPA, 1989. -  v.p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(046005)

 

Feates, Fr.

Integrated pollution management: Improving environmental performance / Fr. Feates, Rod. Barratt. -  London: McGraw-Hill, 1995. -  185p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.408 F -(048191)

 

Filho, W.L.

Developing an environmental education programme for higher education in Europe:items for cooperation / Walter Leal Filho. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1993. -  τ.1, σελ.442-450

 

Finland, Ministr. of the Interior

The 1979 baltic oil spill: Environmental studies. -  Helsinki, 1980. -  53p.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Τ -(001264)

 

Fly Ash Disposal and Deposition: Beyond 2000 AD / ed. U.Dayal,

R.Sinha, V.Kumar. -  New Delhi: Narosa Publishing House,

1999. -  241p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 F -(054053)

 

Gassner, A.

Climatic change and agricultural responses: a Statement on research and technological priorities between now and the year 2000 / A.Gassner. -  Madison: Inst.for Enviromental Studies, 1974. -  70p.: fig. -  (IES ; 20)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7I -(033741)

 

Georgescu-Roegen, Nicholas

Demain la decroissance: entropie - ecologie - economie / Nicholas Georgescu - Roegen. -  Paris: Editions Pierre - Marcel Favre, 1979. -  157p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 G -(060485)

 

Gerrard, J.

Mountain environments: An Examination of the physical geography of mountains / J. Gerrard. -  London: Belhaven Press, 1990. -  317p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009143G -(042837)

 

Gibson, M.

Environmental sustainability: A framework for action / Martin Gibson. -  London: Chadwick House Group Limited, [s.d.]. -  131p.: fig.,tabl. -  (The CHGL series on the environment)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72 G -(054318)

 

Gilpin, A.

Environmental impact assessment (EIA): Cutting edge for the twenty-first century / Alan Gilpin. -  New York: Cambridge University Press, 1995. -  182p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 G -(049625)

Gilpin, A.

Environmental planning: A Condensed encyclopedia / A. Gilpin. -  New Jersey: Noyes data Co., 1986. -  348p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π363.7003G -(038829)

 

Global environmental labelling(Sept., 1991:Lesvos, Greece),

International expert seminar

Global environmental labelling (1991:lesvos, Greece): international expert seminar. -  Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμ. Περιβαλλοντικών Σπουδών, 1992. -  103p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 G -(045506)

 

Gorsuch, A.

Development document for effluent limitations guidelines & standards for the coal mining point source category / A. Gorsuch, J. Denit, All. Philips. -  Washington: EPA, 1982. -  v.p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045984)

 

Gorz, Andre

Ecologie et politique / Andre Gorz, Michel Bosquet. -  Paris: Editions du Seuil, 1978. -  225p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  304.2 G -(059805)

 

Goudie, A.

Human impact on the natural environment / A. Goudie. -  3rd. -  Oxford: Blackwell Scientific Pub., 1990. -  388p.: fig., plat., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7G -(045226)

 

Graedel, T.

Design for environment / T.E. Graedel, B.R. Allenby. -  New Jersey: Prentice-Hall, 1996. -  175p.: fig.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  658.5752 GRA -(005149)

 

Gratt, L.B.

Air toxic risk assessment and management: public health risk from normal operations / Lawrence B.Gratt. -  New York: Van Nostrand Reinhold, 1996. -  388p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392 G -(049992)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7392 GRA -(005143)

 

Grenier-Sargos, A.

Defense de l'environnement-agriculture et environnement: Un combat commun. / A. Grenier-Sargos. -  Paris: Presses Universitaires, 1975. -  342p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 G -(028927)

 

Gribbin, John

Το θερμοκήπιο γη: Η παγκόσμια υπερθέρμανση και η Γαία / John Gribbin ; επιμ. Μάριος Βερέττας ; μετφρ. Θανάσης Βέμπος. -  Αθήνα: ΩΡΟΡΑ, 1992. -  543 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7392 GRI -(003943)

 

Guidance on land use planning as required by Council Directive

96/82/EC (Seveso II) EUR 18695 EN / ed. M. D. Christou, S. Porter. -  Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities, 1999. -  58p.: fig. -  (Environment and quality of life: Report)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.11 GUI -(005281)

 

HELECO '03(4ο :30 Ιαν.- 2 Φεβρ., 2003 :Αθήνα), Διεθνής έκθεση και

συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος, Πρακτικά συνεδρίου

HELECO '03 (4ο : 2003 : Αθήνα): Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία του περιβάλλοντος [Πρακτικά συνεδρίου = HELECO '03 (4th : 2003 : Athens): International exhibition and conference on environmental technology [Conference proceedings ; επιμ. Κ/Ξ Erasmus-Helexpo -- eng. -  Αθήνα, 2003. -  4 τ.535 σ. (τ.1)+ Πρόγραμμα 562 σ. (τ.2)498 σ. (τ.3)190 σ. (τ.4): πίν., σχ.

Υπό την αιγίδα του προέδρου της Ελλην. Δημοκρατίας κ. Κων/νου Στεφανόπουλου

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1889 -(001889) τ.4

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1888 -(001888) τ.3

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1887 -(001887) τ.2

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1886 -(001886) τ.1

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  620.806 H -(000360) t.3

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  620.806 H -(000360) t.2

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  620.806 H -(000360) t.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1091  -(001091) πρόγραμμα

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1090  -(001090) τ.4

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1089 -(001089) τ.3

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1088 -(001088) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1087 -(001087) τ.1

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 134 -(000134) τ.4

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 133 -(000133) τ.3

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 132 -(000132) τ.2

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 131 -(000131) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  620.806 H -(002758) τ.3

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  620.806 H -(002757) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  620.806 H -(002756) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  620.806 H -(000044)τ.2

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 213 -(000213) τ.4

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 212 -(000212) τ.3

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 211 -(000211) τ.2

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 210 -(000210) τ.1

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 284 -(000284) τ.4

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 283 -(000283) τ.3

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 283 -(000283) τ.3

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 282 -(000282) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 470 -(000470) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  M 471 -(000471) τ.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 553 -(000553) τ.4

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 552 -(000552) τ.3

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 551 -(000551) τ.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 550 -(000550) τ.1

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 477 -(000477) τ.4

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 476 -(000476) τ.3

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 475 -(000475) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 474 -(000474) τ.1

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 793 -(000793) τ.3

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 792 -(000792) τ.2

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 791 -(000791) τ.1

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 155 -(000155) τ.3

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 154 -(000154) τ.2

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 153 -(000153) τ.1

 

HELECO '05(5ο :3-6 Φεβρ., 2005 :Αθήνα), Διεθνής έκθεση και

συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος

HELECO '05 (5ο : 2005 : Αθήνα): Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος [Πρακτικά = HELECO '05 (5th : 2005 : Athens): International exhibition and conference on environmental technology [Proceedings ; επιμ. Κ/Ξ Erasmus-Helexpo -- eng. -  Αθήνα, 2005. -  1 cd-rom+ [127 σ.] Πρόγραμμα 238 σ. Βιβλίο περιλήψεων 157 σ. Κατάλογος εκθετών: πίν., σχ.

Υπό την αιγίδα του προέδρου της Ελλην. Δημοκρατίας κ. Κων/νου Στεφανόπουλου

Τα περιεχόμενα του συνεδρίου http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ CD-ROM Μ 2045 -(002045)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2047 -(002047) Εκθέτες

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2046 -(002046) Περιλ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1376 -(001376) Πρόγρ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1375 -(001375) Εκθέτες

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1348 -(001348) cd-rom

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1347 -(001347) περιλ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM M 553 -(000553)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 468 -(000468)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 658 -(000658)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 657 -(000657) Εκθέτες

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 656 -(000656) Περίλ. 

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ CD-ROM Μ 200 -(000200)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 202 -(000202) Εκθέτες

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 201 -(000201) Περιλ.

 

HELECO '99(3ο :3-6 Ιουν., 1999 :Θεσσαλονίκη), Τεχνολογία

περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα, Διεθνής έκθεση και συνέδριο

HELECO '99 (3o : 1999 : Θεσσαλονίκη): Κατάλογος εκθετών. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1999. -  187σ.

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  620.806 H -(000361)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  Μ 38 -(000038)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 211 -(000211)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 475 -(000475)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  620.806 H -(001848)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 315 -(000315)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 523 -(000523)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 47 -(000047)

 

HELECO '99(3ο :3-6 Ιουν., 1999 :Θεσσαλονίκη), Τεχνολογία

περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα, Διεθνής έκθεση και συνέδριο

HELECO '99 (3o : 1999 : Θεσσαλονίκη): Πρόγραμμα συνεδρίου. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1999

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  620.806 H -(000362)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 86 -(000086)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 39 -(000039)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 210 -(000210)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 476 -(000476)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  620.806 H -(001849)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 316 -(000316)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 524 -(000524)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 48 -(000048)

 

HELECO '99(3ο :3-6 Ιουν., 1999 :Θεσσαλονίκη), Τεχνολογία

περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα, Διεθνής έκθεση και συνέδριο

HELECO '99 (3ο : 1999 : Θεσσαλονίκη): Τεχνολογία περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα: Διεθνής έκθεση και συνέδριο = HELECO '99 (3rd: 1999 : Thessaloniki): Environmental technology for the 21st century: International exhibition and conference -- eng. -  Αθήνα, 1999. -  3 τ.  528 σ.(τ.1)+ Πρόγραμμα 553 σ.(τ.2)190 σ.(τ.3): πίν., σχ.   

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1734 -(001734) τ.3

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1733 -(001733) τ.2

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1732 -(001732) τ.1

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  620.806 H -(000363) t.2

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  620.806 H -(000363) t.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1009 -(001009) τ.3

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1008 -(001008) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1007 -(001007) τ.1

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 86.3 -(000086.3)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 86.2 -(000086.2)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 86.1 -(000086.1)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  620.806 H -(001779) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  620.806 H -(000887) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  620.806 H -(000285) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  620.806 H -(000284) τ.1

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 212 -(000212) τ.1

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 37 -(000037) τ.3

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 37 -(000037) τ.2

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 36 -(000036) τ.1

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 209 -(000209) τ.2

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 208 -(000208) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 477 -(000477) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  M 478 -(000478) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  620.806 H -(001847) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  620.806 H -(001846) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 473.3 -(000473.3) τ.3

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 473.2 -(000473.2) τ.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 473.1 -(000473.1) τ.1

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 314 -(000314) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 313 -(000313) τ.1

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 486 -(000486)τ.2

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 485 -(000485)τ.1

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 50 -(000050) τ.2

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 49 -(000049) τ.1

 

Halon-Κατάργηση:Μετά τι;Συμβουλές για εναλλακτικά κατασβεστικά

προιόντα και οδηγίες προς τους χρήστες.-[χ.τ.],[χ.χ.].- 9σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.377 H -(003177)

 

Hamed, C.

Economic utilization of Agricultural. Bi-products and aquatic weeds:an environmental perspective for developing countries / C. Hamed, C. Mousli. -  , 1991. -  σ. 201-206

Μηχανική περιβάλλοντος και οικονομία (1991 : Αθήνα) : Βαλκανικό περιφερειακό σεμινάριο/ ΤΕΕ

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1389 -(001389)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 774 -(000774)

 

Handbook of Approach and Avoidance Motivation / ed. Andrew J.

Elliot. -  New York: Psychology Press - Taylor & Francis

Group, 2008. -  664 p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 155.9 Η -(062572)

 

Hannigan, John

Environmental sociology / John Hannigan. -  2nd. -  London: Routledge, 2006. -  194p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 H -(060055)

 

Hazardous and industrial wastes(21st:25-27 Jun., 1989:Lancaster,

Pennsylvania, USA), proceedings

Hazardous and industrial wastes (21st:1989:Lancaster, Pennsylvania, USA) [proceedings / ed. Charles A. Cole, David A. Long. -  Lancaster, Pennsylvania: Technomic Publishing Co., Inc., 1989. -  732p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.42 H -(043263)

 

Health and the Environmrnt. -  Copenhagen: Region office for

Europe World Health Organisation, 1977. -  163p. -  (Public

Health in Europe ; 8)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  353.6094 H -(051728)

 

Heavy metals in the environment. -  Edimbur: ΕΜΠ, 1985

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.738H -(036616)

 

Helmle, P.

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και ανοικτών χώρων / Paul Helme, Σπύρος Αμούργης, Νίκος Καλογεράς [κ.α.]. Τόμος Α, Περιβαλλοντική τεχνολογία. -  Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 2001. -  289σ.: πιν.,σχ.

Πρόγραμμα σπουδών Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  711.42 H -(004519)

 

Helzer, S.

Decusuib analysis of strategies for redusing upholstereo furniture fire losses / S. Helzer, B. Buchbinder, G. Offensend. -  Washington: Dept. of Commerce, 1979. -  138p. -  (NBS Technical Note ; 1101)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.37068H -(035472)

 

Henry, G.

Environmental science and engineering / G. Henry, G. Heinke. -  New Jersey: Prentice-Hall, 1989. -  728p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628 Η -(045767)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  628 ΗEN -(003975)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  628 Η -(002018)

 

Humphrey, C.R.

Environment, energy and society: a new synthesis / Craig R. Humphrey, Tammy L. Lewis, Frederich H. Buttel. -  Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2002. -  344p.: fig.

Πίνακας περιεχομένων http://library.tee.gr/digital/library/contents/contents_55483.htm

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  304.2 Η -(055483)

 

Hunt, Dav.

Environmental management systems: Principles and practice / D.Hunt, C.Johnson. -  London: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1995. -  299p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.408 Η -(048164)

 

IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and

Environment:Traditions and Culture(22-24 March 2014 :Patras,

Greece), e-Proceedings

IWA Regional symposium on water, wastewater and environment:Traditions and culture (2014 : Patras, Greece): e-Proceedings / edited by I.K. Kalavrouziotis, A.N. Angelakis. -  Patras, Greece: Hellenic Open University, 2014. -  1409p.: fig.,tabl.

Symposium Programme & Proceedings USB, Under the Aegis of UNESCO,Hellenic Ministry of Environment Energy and Climate Change, Hellenic Ministry of Rural Development and food, and Hellenic Ministry of Education affairs, Culture

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ CD-ROM  363.7284 I -(001343)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ 363.7284 I -(001343) Symposium Programme

 

Indian's environment scenario(2nd:7-9 Nov., 1985:New Delhi),

World congress on engineering & environment

Indian's environment scenario(1985:New Delhi): world congress on engineering & environment. -  N. Delhi: [s.n.], 1985. -  10,(25)p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700954I -(036829)

 

Int. Maritime Organization

Facilities in ports for the reception of oily wastes. -  London: Int. Maritime Organization, 1980. -  202p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  623.8I -(034825)

 

Int. Maritime Organization

Regulations for the prevention of pollution by oil. -  London: Int. Maritime Organization, 1982. -  165p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  623.8I -(034837)

 

Int. Maritime Organization

Safety recommendations on the use of ports by nuclear merchant ships. vol.1. -  London: Int. Maritime Organization, 1980. -  21p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  623.8I -(034868)

 

Intern. Environmental Information System, (United Nations

Environment Programme)

Guide to environment and development sources of information on CD-ROM and the Internet. -  Nairobi: United Nations Environment Programme, 1997. -  296p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 028.7 G -(053344)

 

Jacobsson , A.

SHE management systems for small to medium-sized enterprises / Andres Jacobsson. -  Warwickshire: Institution of Chemical Engineers (IChemE), 2000. -  118p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.408 J -(055056)

 

Japan, Ministr. of Foreign Affairs

Development of environmental protection in Japan. -  Tokyo: Min. of Foreign Affairs, [s.d.]. -  174p.: ill., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700952 D -(029872)

 

Japan, Ministr. of Foreign Affairs

Environmental policy of Japan. -  [s.l.]: Ministr. of Foreign Affairs, 1977. -  197p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700952 E -(029874)

 

Jensen, C.

Law and practice to pollution control in Denmark / C. Jensen. -  London: ECC European Communities Commission., 1976. -  208p. + suppl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 L -(028012)

 

Jones, C.

UK environmental statements 1988-1990: AN Analysis / C. Jones, Nor. Lee, C. Wood. -  Manchester: [s.n.], 1991. -  77p.: tabl. -  (Occasional Paper ; vol. 29)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  712 U -(044677)

 

Kumpf, W.

Mull und abfallbesetigung verwaltung raumordnung abfallwirtschaft im ausland: W.Kumpf, K.Maas, H.Straub. -  Berlin: Erich Schmidt, 1964. -  5 vol.: tabl.,fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026K -(038003) vol.5

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026K -(038002) vol.4

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026K -(038001) vol.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026K -(038000) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026K -(037999) vol.1

 

Kendle, T.

Urban nature conservation: Landscape management in the urban countryside / Tony Kendle, Stephen Forbes. -  London: E & FN Spon, 1997. -  352p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.042 K -(050096)

 

Kofi Asante-Duah, D.

International trade in hazardous waste / D.Kofi Asante-Duah, Imre V.Nagy. -  London: E & FN Spon, 1998. -  189p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7287 K -(050058)

 

Kolstad, C.D.

Environmental economics / Charles D. Kolstad. -  New York: Oxford University Press, 2000. -  400p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7 K -(053050)

 

Koren, Her.

Handbook of environmental health and safety: Principles and practices / Her. Koren. -  Michigan: Lewis Pub., 1991. -  604p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 363.7 K -(045558)

 

Kraan, D. (340)

Environmental protection: public or private choise / ed. D. Kraan. -  Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 1991. -  323p.: fig., tabl. -  (ECONOMY AND ENVIRONMENT. 4)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Ε -(047889)

 

Kraemer, Ludwig

Focus on European environmental law / Ludwig Kraemer. -  London: Sweet & Maxwell, 1992. -  321p.

Το αντίτυπο με αρ. εισ. 64328 είναι φωτοτυπία

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 K -(064328)

 

Kula, Erhun

Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων / Erhun Kula, Άγγελος Πρωτοπαπάς. -  Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005. -  494σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Κ -(060399)

 

Laurenzi-Tabass, M.

Use of LPG in moter vehicles / M. Laurenzi - Tabass. -  Athens: ΠΕΡΠΑ, 1983. -  2 vols

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392 Y -(035568) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392 Y -(035567) vol.1

 

Licis, I.

Industrial pollution prevention opportunities for the 1990S / Iva.Licis, Her.Skovronek, M.Drabkin. -  Washington: EPA, 1991. -  60p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7E -(046028)

 

LaGrega, M.

Hazardous waste management / Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans. -  New York: McGraw-Hill, 1994. -  1146p.: fig., tabl.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7287 L -(001134)

 

Land-based and marine hazards: Scientific and management issues /

επιμ. M.I.El-Sabh, S.Venkatesh, H.Denis, T.S.Murty. -  Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. -  301p.: fig., tabl. - (Advances in Natural and Technological Hazards Research ; 7)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.34 L -(049566)

 

Lee, Nor.

Methods of environmental impact assessment for use in project appraisal and physical planning / Norman Lee, Christopher Wood. -  Manchester: University of Manchester, 1980. -  78p. -  (Occasional Paper ; 7)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  712 U -(039761)

 

Lee, Norman

Reviewing the quality of environmental statements / Norman Lee, Raymond Celley. -  Manchester: [s.n.], 1990. -  46p.: tabl. -  (Occasional Paper ; vol. 24)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  712 U -(040128)

 

Lee, Norman.

Environmental impact assessment: a training guide / Norman Lee. -  2nd. -  Manchester: [s.n.], 1989. -  184p.: fig., tabl. -  (Occasional Paper ; vol. 18)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  712 U -(040126)

 

Les juges et la protection de l'environnement(1998:Bruxelles)

Symposium

Les juges et la protection de l'environnement (1998:Bruxelles): Symposium.- Bruxelles: Bruylant,1998. -  241p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  344.046 U -(052335)

 

Lundgren, Regina E.

Risk communication: a handbook for communicating, environmental, safety, and health risks / Regina E. Lundgren, Andrea H. McMakin. -  4th edition. -  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2009. -  362p.: fig., ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.408 L -(062473)

 

Makofske, W.J.

Τεχνολογία & Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα / William J. Makofske, Eric F. Karlin ; μετφρ. Μαρία Ταλαντοπούλου. -  Περιστέρι: Εκδόσεις Ίων, 2001. -  432σ.: εικ., πιν.

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.703 MAC -(003493)

 

Makofske, W.J.

Τεχνολογία & παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα / William J. Makofske, Eric F.Karlin ; μετφρ. Μαρία Ταλαντοπούλου. -  Περιστέρι: Εκδόσεις ΙΩΝ, 1997. -  432σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.703 Μ -(050898)

 

Man and machine noise(11th:1980:Varna, Bulgaria), Papers of ALCB

congress

Man and machine noise (1980:Varna, Bulgaria): papers of ALCB congress. vol.1, Plenary papers-medical papers. -  Varna: Int. House of Scientists, 1980. -  2 vol.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7406M -(033256)

 

Management of urban biodegradable wastes: Collection,

occupational health, biological treatement, product quality

criteria and user demand / ed. Jeans Aage Hansen. - 

Copenhagen: James & James

 

(Science Publishers) Ltd., 1996. -  343p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 M -(049646)

 

Management ολικής ποιότητας(23 Οκτ.-22 Δεκ., 1995:Θεσσαλονίκη)

Management ολικής ποιότητας (1995 : Θεσσαλονίκη). -  , 1995. -  20 εισηγ. [778 σ.]: διαγρ., πιν.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Μηχανικών Εθνικού Σκέλους 1995

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 809 -(000809)

 

Martin, A. E.

Environmental health aspects of human settlements: Report on a study / A.E.Martin, D.Oeter. -  Copenhagen: World Health Organization - Regional Office for Greece, 1978. -  44p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4169 -(004169)

 

Martyn, John

UNISIST: report on the evaluation of infoterra / John Martyn. -  Paris: The UNESCO Press, [s.d.]. -  120p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7002854 N -(035730)

 

Martz, Geo

Προστασία του περιβάλλοντος / Georg Martz ; μετφρ. Νεόφυτου Ν. Παπαδόπουλου. -  Αθήναι: Μόσχος Γκιούρδας, 1977. -  191σ.

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  363.7 Γ -(000445)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 MAR -(006225)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7Μ -(000090)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.703 MAR -(001510)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7 Γ -(000261)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Γ -(001147)

 

McAloone, T.C.

Industrial Application of Environmentally Concious Design / T.C.McAloone. -  London: Professional Engineering Publishing Limited, 2000. -  199p.: fig.,tabl. -  (Engineering Research Series/ ed. Duncan Dowson)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.5752 M -(052880)

 

McCormick, John

Global Environmental Movement: Reclaiming Paradise / John McCormick. -  London: Belhaven Press, 1989. -  259p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7M -(042842)

 

McGraw-Hill recycline handbook / ed. Her. Lund. -  New York:

McGraw-Hill, 1993. -  v.p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 363.7282 Μ -(048258)

 

McKay, Kim

Ζωή στο πράσινο: 100 τρόποι για να διατηρήσετε τον πλαντήτη υγιή μέσα από την καθημερινή σας ρουτίνα / Κίμ Μακεί, Τζένι Μπόνιν. -  Αθήνα: National Geographic, 2006. -  127σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70525 M -(063625)

 

McLoughlin, J. Brian

Law and practice relating to pollution control in the United Kingdom / J. Brian McLoughlin. -  London: ECC European Communities Commission., 1976. -  386p. + suppl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 L -(028011)

Mellanby, Ken (340)

Air pollution, acid rain and the environment / ed. Ken Mellanby. -  London: Elsevier, 1989. -  129p.: fig.,tabl. -  (Watt Committee Report ; 18)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7386 AI -(041898)

 

Metal speciation in the environment(6th:2 Sept.,

1999:Pythagorion, Samos), Post conference symposium

proceedings, Conference on environmental science and

technology

Metal speciation in the environment (6th:1999:Pythagorion, Samos): Post conference symposium proceedings: Conference on environmental science and technology / ed. Nikolaos S. Thomaidis, Themistokles D. Lekkas. -  Athens: Global Nest, 2000. -  127p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 M -(053115)

 

Modak, P.

Conducting environmental impact assessment in developing countries / Prasad Modak, Asit K. Biswas. -  Tokyo: United Nations University Press, 1999. -  364p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 M -(052858)

 

Moran, M.J.

Introduction to environmental sciences / J. M. Moran, M. D. Morgan, J. H. Wiersma. -  New York: Freeman, 1986. -  709 p.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  36370068 MOR -(003982)

 

Morgan, R.

Environmental impact assessment: A methodological perspective / Richard K.Morgan. -  Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. -  307p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 Μ -(050786)

 

Mountainous Crete. -  Heraklion: Natural History Museum of Crete,

2006. -  78p.: ill.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7009495 M -(004971)

 

Mukammal, E.I.

Air pollutants, meteorology, and plant injury / E.I.Mukammal, C.S.Brandt,R.Neuwirth, D.H.Pack, W.C.Swinbank. -  Geneva: WMO World Meteorological Organization, 1970. -  73p.: fig. -  (Technical Note / WMO ; 96)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  551.5 S -(021601)

 

Munn, R.E.

Dispersion and forecasting of air pollution / R.E.Munn, A.E.J.Eggleton, L.Facy, D.H.Pack, F.H.Schmidt. -  Geneva: WMO World Meteorological Organization, 1972. -  116p.: fig., tabl. -  (Technical Note / WMO ; 121)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  551.5 S -(022131)

 

National Report of Greece: United Nations Conference on

Environment and Development, Brazil, June 1992. -  Athens:

[s.n.], 1991. -  139 p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7006 Ν -(061842)

 

National Research Counc., Assoc. Comm. on Scientific Criteria for

Environmental Quality, (Canada)

Effects of aerosols on atmospheric processes. -  Ottava Rima: [s.n.], 1982. -  208p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7387N -(035178)

 

National conference on air pollution: proceedings: Washington,

D.C., November 18-20, 1958. -  Washington, D.C.: U.S.

Department of Health, Education and Welfare, 1959.- ix,526 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7392 N -(051729)

 

National strategy for Greek nature(9-11 May, 1993 :Athens,

Greece), preparatory workshop

National strategy for Greek nature (1993:Athens, Greece): preparatory workshop. -  Athens: [s.n.], 1993. -  v.p.: maps, tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70509495 N -(061868)

 

Natural Radiation Environment (NRE-VII)(7th:20-24 May,

2002:Rhodes, Greece), International Symposium, Book of

Abstracts

Natural Radiation Environment (NRE-VII) (7th:2002:Rhodes, Greece): International Symposium: Book of Abstracts / ed. J.P.Mc Laughlin, S.E.Simopoulos, F.Steinhaeusler. -  Athens: National Technical University of Athens, 2002. -  446p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.17 N -(054279)

 

Nature. -  Bruxelles: Commission des Communautes Europeennes,

1993. -  xxxiii, 368p.: tabl. -  (Legislation communautaire

en matiere d environnement ; 4)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  363.70026 L -(001614)

 

Nebel, B.

Environmental science: The way the world works / Bernard J.Nebel, Richard T.Wrigth. -  6th. -  New Jersey: Prentice-Hall, 1998. -  698p.: fig.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 NEB -(005130)

 

Nevers (de), N.

Air pollution control engineering / N. Nevers. -  New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1995. -  506p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.53 D -(048163)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  628.53 NEV -(004558)

 

Nitroarenes occurrence, metabolism, and biological

impact(4th:1989:Cleveland, Ohio, USA)

Nitroarenes occurrence, metabolism, and biological impact (4th:1989:Cleveland, Ohio, USA) [Proceedings / ed. P. Howard, S. Hectt. -  Cleveland, Ohio: Plenum Press, 1990. -  333p.: fig., tabl. -  (Environmental Science Research/ ed. A. Hollaender ; 40)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7384 N -(043196)

 

Nitrogen in organic wastes applied to soils / ed. Jens Hansen,

Kaj Henriksen. -  London: Academic Press, 1989. -  381p.:

fig., tabl. -  (International Solid Waste Professional

Library)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  628.44 NIT -(005135)

 

Noise abatement policies(7th-9th:May, 1980:Paris, France),

Reports

Noise abatement policies (1980:Paris, France) [reports. - 

Paris: OECD, 1980. -  390p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7406 C -(035854)

 

Noise and the automobile(16-19 Nov., 1993:Birmingham), Selected

papers from automobile'93

Noise and the automobile (1993:Birmingham): Selected papers from automobile'93. -  London: MEP, 1994. -  121p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.741 N -(047522)

 

Norris, Rob.

Handbook of bioremediation / Rob.Norris, Rob.Hinchee ; ed. Jon. Matthews. -  Boca Raton: Lewis Pub., 1994. -  258p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.5 Η -(048237)

 

OCDE

Politique de l'environnement en Suede. -  Paris: OCDE, 1977. -  157p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009485 O -(027755)

 

OECD

Economic and ecological interdependence: a report on selected environment and resource issue = Interdependance economique et ecologique -- fre. -  Paris: OECD, 1982. -  86p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 O -(035853)

 

OECD

Environmental policies in Greece: a review. -  Paris: OECD, 1983. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7309495 O -(035852)

 

OECD environmental data = Donnees OCDE sur l' environnement:

compendium 1989 -- fre. -  Paris: OECD, 1989. -  328p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  344.046 O -(064258)

 

Ortolano, L.

Environmental regulation and impact assessment / Leonard Ortolano. -  New York: John Wiley & Sons, 1997. -  604 p.: fig.,tab.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 O -(052379)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.703 ORT -(005151)

 

Ott, Wayne

Environmental Indices: Theory and Practice / Wayne Ott. -  Ann Arbor, Mich.: Ann Arbor Science, 1978. -  371 p.: fig., tabl.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 OTT -(002224)

 

Our waste: our responsibility towards sustainable waste

management in New Zealand:Project report. -  Canterbury: University of Canterbury, 1992. -  467p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 O -(049243)

 

Palmstierna, H.

Future imperative for the human environment / H. Palastierna. -  [s.l.]: United Nations, 1972. -  24p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3017 -(003017)

 

Patnaik, P.

Comprehensive guide to the hazardous properties of chemical substances / P. Patnaik. -  New York: Van Nostrand Reinhold, 1992. -  763p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  615.902 P -(045743)

 

Pelton, How.

Noise control management / How. Pelton. -  New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. -  267p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  620.23 P -(048449)

 

Petts, Judith

Environmental impact assessment for waste treatment and disposal facilities / Judith Petts, Gev Eduljee. -  Chichester: John Wiley & Sons, Inc., 1994. -  485p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 P -(049280)

 

Piasecki, B.W.

Environmental management and business strategy: Leadership skills for the 21st century / Bruce W. Piasecki, Kevin A. Fletcher, Frank J. Mendelson. -  New York: John Wiley and sons, 1999. -  348p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.408 P -(052380)

 

Pierzynski, Gar.

Soils and environmental quality / Gar. Pierzynski, J. Sims, G. Vance. -  Boca Raton: Lewis Pub., 1994. -  313p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.55 Ρ -(048238)

 

Pistulka, Walter

Der gesunde schlafbereich / Walter Pistulka. -  4th. -  Wien: Oesterreichisches Institut fuer Baubiologie, 1988.- 55p.:fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  613.5 P -(059407)

 

Planning and environmental impact assessment in practice / ed.

Joe Weston ; contr.auth. Peter Bulleid, Richard Frost,

Michael Lee-Wright, Andrew McNab, Richard Read, Elizabeth

Street. -  Harlow [Addison-Wesley Longman Limited, Edinburgh

Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England: Addison-Wesley Longman

Limited, 1997. -  205p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 P -(049565)

 

Plastics,rubber,and paper recycling: A pragmatic approach /

ed.Charles P.Rader, Sheryl D.Baldwin, David D.Cornell

et.all.. -  Washington: American Chemical Society, 1995. - 

532p.: fig.,tabl. - (ACS Symposium Series ; 609)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7282 P -(050042)

Poell, Guenther

Returnable and non-returnable packaging: The management of waste and resources towards an  eco-social market economy / Guenther Poell, Friedrich Schneider. -  London: James & James (Science Publishers) Limited, 1993. -  153p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 P -(049656)

 

Politique d'information en matiere d' environnement dans la

communaute europeenne: analyse et recommandations. - 

Amsterdam: [s.n.], 1978. -  29p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  363.7094 I -(000707)

 

Politique generale. -  Bruxelles: Commission des Communautes

Europeennes, 1993. -  xl, 189p.: tabl. -  (Legislation

communautaire en matiere d environnement ; 1)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  363.70026 L -(001611)

 

Pollack, J.

Law and practice relating to pollution control in the Netherlands / J. Pollack, J. Graeff. -  London: ECC European Communities Commission., 1976. -  184p. + suppl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 L -(028014)

 

Pollution by detergents = Pollution par les detergents -- fre. - 

Paris: OCDE, 1971. -  61p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7384 O -(021905)

 

Pollution engineering practice handbook / ed. Paul Cheremisinoff,

Richard Young. -  Ann Arbor, Mich.: Ann Arbor Science, 1976.

-  1073 p.: fig., tabl.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.73 CHE -(001705)

 

Population, land management, and environmental change / ed. Juha

I. Uitto, Akilo Ono. -  Tokyo: United Nations University

Press, 1996. -  89p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.408 P -(053051)

 

Prat, J.

La polution des eaux par les detergents / J.Prat, A.Giraud. -  Paris: OCDE, 1964. -  90 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7384 P -(000375)

 

Precaution from Rio to Johannesburg[2002:Geveva, Swiss],

Proceedings of a Geneva environment netwrok roundtable

Precaution from Rio to Johannesburg [2002:Geneva, Swiss]: Proceedings of a Geneva environmental network roundtable. -  Geneva: [s.n.], 2002. -  44p.: tabl.

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (text/pdf 274 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/fyl_4641.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4641 -(004641)

 

Principles of environmental enforcement. -  [s.l.]: [s.n.], 1991.

-  [v.p.]: tabl.

Φωτοτυπημένο βιβλίο

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 P -(064326)

 

Produits chimiques, risques industries et biotechnologie. - 

Bruxelles: Commission des Communautes Europeennes, 1993. - 

lii, 450p.: tabl. -  (Legislation communautaire en matiere d

environnement ; 3)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  363.70026 L -(001613)

 

Protection and restoration of the environment(3rd:28-30 Aug.,

1996:TUC Conference Center, Chania), Proceedings of an

international conference

Protection and restoration of the environment (3rd:1996:Chania): Proceedings of an international conference / ed. E. Diamantopoulos, G. Korfiatis. -  Chania: TUC, 1996. -  766p.: tabl.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7 P -(001698)

 

Protection and restoration of the environment, Proceedings of an

international conference(4:Jul.,1998:Halkidiki,Macedonia)

Protection and restoration of the environment (4:1998:Halkidiki,Greece): Proceedings of an international conference / ed.K.L.Katsifarakis, G.P.Korfiatis, Y.A.Mylopoulos, A.C.Demetracopoulos. -  Sani,

 1998. -  508p.(vol.1)p.p.514-1018 (vol.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.737 P -(050205) vol.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.737 P -(050206) vol.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.737 PRO -(005088) vol.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.737 PRO -(005089) vol.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  628 P -(004791) vol.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  628 P -(004790) vol.1

 

Protection of the environment bibliography. -  Bruxelles: [s.n.],

1978. -  140p. -  (Documentation Bulletin/CEC ; B11)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π016.3637Ρ -(032344)

 

Quality of the environment in japan 1977. -  Tokyo: Environment

Agency, 1977. -  274p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700952 Q -(029875)

 

Rowe, W.

Evaluation methods for environmental standards / Wil. Rowe. -  Florida: CRC Press, 1983. -  282p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π363.7R -(037250)

 

Racketts, Jana (340)

Competitive energy management and environmental technologies / Jana Racketts. -  Lilburn: Fairmont Press, 1995. -  684p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700682 C

 

Railway noise(6th:4-6 Nov.,1998:Island of Les Embiez),

International workshop

Railway noise-foreword (6th:1998:Island of Les Embiez). -  London: Academic Press, 2000. -  p.p.471-987: fig.

Journal of Sound and Vibration (Ref.), vol.231, nu.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡ  620.1

 

Rapports sur l'etat de l'environnement: Reunion du 6 Juillet

1978. -  [s.l.], 1978. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70094 Ι -(000706)

Raven, P.H.

Environment / Peter H.Raven, Linda R.Berg, George B.Johnson. -  2nd. -  Philadelphia: Saunders College Publishing, 1998. -  v.p.: fig.,ill.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 R -(052229)

 

Recycling of consumer dry cell batteries / David J.Hurd, David

M. Muchnick, Michael F. Schedler,[et.al.]. -  New Jersey:

Noyes Data Corporation, 1993. -  276p.: fig.,tabl. -    

(Pollution Technology Review ; no.213)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7282 R -(050787)

 

Reilly, Wil.

Reducing risk: Setting priorities & strategies for environmental protection / Wil. Reilly. -  Washington: EPA, 1990. -  26p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  363.7E -(002830)

 

Research on the toxicity of selected substances carcinogenicity.

-  Athens: [s.n.], 1987. -  118p.: fig., tabl. - 

(Mediterranean Action Plan)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 M -(038987)

 

Resource recovery and waste reduction: Fourth report to congress.

-  Washington: U.S. Environmental protection agency, 1977. - 

142p.: tabl.

This report (SW-600) was prepared by the Office of Solid Waste as required by Section 205 of the Solid Waste Disposal Act as amended in 1970 (Public Law 91-512) and was delivered August 1, 1977, to the President and the Congress

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 R -(051751)

 

Restoration and protection of the environment in the '90s(19-21

Aug., 1992:Thessaloniki), Conference proceedings

Restoration and protection of the environment in the '90s (1992:Thessaloniki): Conference proceedings = Αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος στην δεκαετία του '90 (1992:Θεσσαλονίκη): Πρακτικά συνεδρίου / ed. G. Korfiatis, D. Dermatas, A. Demetrakopoulos -- gre. -  Thessaloniki: [s.n.], 1992. -  386p.: fig.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 RES -(004507)

 

Ristinen, R.

Energy and the environment / Robert Ristinen, Jack Kraushaar. -  New York: John Wiley & Sons, 1999. -  367p.: fig., tabl.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.79 RIS -(005581)

 

Rogers, P.

An introduction to sustainable development / Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal, John A. Boyd. -  London: Earthscan Publications Ltd, 2008. -  416p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  338.927 R -(062156)

 

Rubber reuse and solid waste management. -  [Washington]: US

Environmental Protection Agency, 1971. -  120p.: fig., tabl.

-  (An environmental protection publication in the solid

 

waste management series (SW-22c))

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 R -(051599)

 

Rugman, Al.

Environmental regulations and corporate strategy: A NAFTA perspective / Alan Rugman, John Kirton, Julie Soloway. -  Oxford: Oxford University Press, 1999. -  258p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  344.046 R -(052940)

 

Salcedo, R.N.

Environmental impacts of hazardous waste treatment, storage and disposal facilities / R.N.Salcedo, R.L.Chrismon. -  Lancaster: [s.n.], 1989. -  160p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7287S -(042142)

 

Shrimer, D. (340)

Atmospheric sulfur deposition (2nd:1979:Gatlinburg, Tennessee, USA): environmental impact and health effects / ed. D. Shrimer. -  Michigan: Ann Arbor Science Publications, 1980. -  568p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.532L -(034188)

 

Schnoor, J.

Περιβαλλοντικά μοντέλλα: Τύχη και μεταφορά ρύπων στον αέρα, νερό και έδαφος / Jerald L. Schnoor ; μετφρ. Βασίλειος Χρ. Γκέκας. -  Θεσσαλονίκη: Τζιόλα, 2003. -  759σ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  628.52 S -(004653)

 

Schumacher, Fr.

Werden einer wohnstadt: 100 bilder von nen Hamburg / Fr. Schumacher. -  Hamburg: [s.n.], 1932. -  85p.,69ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7291 Sch -(044610)

 

Seminar on participation by women in decisions concerning

regional and environmental planning(25-27 Oct., 1990:Athens,

Greece), conclusions

Seminar on participation by women in decisions concerning regional and environmental planning (1990:Athens, Greece): conclusions. -  Strasbourg: [s.n.], 1990. -  9p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5309 -(005309)

 

Seminar on the recent development in the technological field in

respect to prevention of pollution of the Baltic Sea Area(18

to 22 Octomber, 1976): (Under the convention on the

protection of the marine environment of the Baltic Sea Area).

-  Hanasaari, 1976. -  572p.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 S -(001391)

 

Seveso 2000(10-12 Nov., 1999:Athens), Risk management in the

European Union of 2000: The challenge of implementing Council

Directive "Seveso II", European conference

Seveso 2000 (1999:Athens): Risk management in the European Union of 2000: The challenge of implementing Council Directive "Seveso II": European conference proceedings (draft). -  Athens: [s.n.], 1999. -  353p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.11 S -(054933)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.11 SEV -(005316)

 

Sharratt, Paul (340)

Environmental management systems / ed. Paul Sharratt. -  Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1995. -  200p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.408 E -(049129)

 

Silver, C.

One earth, one future: our changing global environment / Cheryl Simon Silver, Ruth S. DeFries. -  Washington: National Academy Press, 1990. -  196p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  551.69 S -(048286)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  363.7S -(001527)

 

Smith, C.V.

Some environmental problems of livestock housing / C.V.Smith. -  Geneva: WMO World Meteorological Organization, 1972. -  71p.: fig., tabl. -  (TECHNICAL NOTE/ WMO ; 122)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  551.5 S -(022322)

 

Social costs of air pollution in the greater Athens region. - 

Αθήνα: [χ.ό.], 1980. -  174σ.: διαγρ.,πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.73920949512Π -(032418)

 

Solid waste management: Selected topics / ed. Michael J. Suess. - 

Copenhagen: World Health Organization, 1985. -  210p.: fig.,

tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 S -(051600)

 

Sorrell, Rog.

St. Francis of Assisi and nature: Tradition and innovation in western christian attitudes toward the environment / Rog. Sorrell. -  New York: Oxford Press, 1988. -  204p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  231.7S -(045218)

 

Stanford Research Inst.

Hazardous wastes: A risk-benefit framework applied to cadmium and asbestos :Final report EPA. -  California: Stanford Research Inst., 1975. -  v.p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728H -(030318)

 

Steiger, Hei.

Law and practice relating to pollution control in the Federal Republic of Germany / Hei. Steiger, O. Kimminich. -  London: ECC European Communities Commission., 1976. -  420p. + suppl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 L -(028015)

 

Stessel, Richard Ian

Recycling and resource recovery engineering: principles of waste processing / Richard Ian Stessel. -  Berlin: Springer, 1996. -  263p.: fig. -  (Environmental engineering/ ed. U. Foerstner, R. J. Murphy, W. H. Rulkens)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.4458 S -(049338)

 

Strauss, Werner

Air pollution control / ed. Werner Strauss. Part I. -  New York: Wiley - Interscience, 1971. -  451p.: fig., tabl. - 

 

(Environmental science and technology)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7392 S -(021301)

 

Sustainable Metals Management: Securing our Future - Steps

Towards a Closed Loop Economy / ed. Arnim von Gleich, Robert

U. Ayres, Stefan Goessling - Reisemann. -  Dordrecht:

Springer, 2006. -  607 p.: fig., tabl. -  (ECO - Efficiency

in Industry and Science/ ed. Arnold Tukker ; vol. 19)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  669 S -(060184)

 

Sustaining urban water resources in the 21st century(7-12 Sept,

1997:Malmo, Sweden), Proceedings

Sustaining urban water resources in the 21st century (1997:Malmo, Sweden): Proceedings / ed. A. Charles Rowney, Peter Stahre, Larry A. Roesner. -  Reston: ASCE, 1999. -  574p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.1 S -(052594)

 

Swedish Counc. for Environmental Information.

Environmental information system in Sweden. -  Stockholm: EIS, 1978. -  37p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  025.063637S -(030185)

 

Swedish work environment fund annual report 1979 = Les fonds

Suedois pour l'environnement du travail -- fre. -  Stockholm:

Swedish Environment Fund, 1980

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009485 S -(033474)

 

Sydenstricker, E.

Health and environment / by Edgar Sydenstricker. -  New York: McGraw-Hill, 1933. -  xii, 217 p.: fig., tabl. -  (Recent social trends monographs)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.72 S -(051722)

 

Teymur, N.

Environmental discourse: critical analysis of environmentalism in architecture planning design ecology social sciences and the media / Nec.Teymur. -  London: Question Press, 1982. -  220p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  720.1T -(034301)

 

TRB

Energy, air quality, and fuels 1998. -  Washington: National Academy Press, 1998. -  138 p.: fig.,tabl. -  (Transportation Research Record/ TRB, 0361-1981 ; 1641)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC1641 -(003585)

 

TRB

Environmental and social effects of transportation. -  Washington: National Academy Press, 1998.- 158 p.: fig., tabl.- (Transportation Research Record/ TRB, 0361-1981; 1626)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/REC1626 -(003539)

 

TRB

Environmental issues 2007. -  Washington: TRB, 2007.- 209p.: fig., tabl.- (Transportation Research Record / TRB; 2011)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟ  380.5 T / REC 2011 -(005108)

TRB

Environmental issues in transportation. -  Washington: National Academy Press, 1997. -  108p.: fig.tabl. -  (Transportation Research Record/ TRB, 0361-1981 ; 1601)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 Τ/REC1601 -(003572)

 

Technischen Univ. Berlin

Umweltschutz: konzepte & technische losungen. -  Berlin: Technische Universitat Berlin , 1991. -  309p.: fig., tabl.

VII.Internationales Weiterbildungsseminar, Berlin '91

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7 Τ -(001035)

 

Technologische loesungen fuer laeruschutz sowie  abwasser-und

abluftreiningung. -  Leipzig: VEB Deutsche Verlag fuer

Grundstoffind, 1976. -  213p.: diag.,tabl. -  (Technik und

Umweltschutz ; 14)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009431 T -(028975)

 

The UNESCO Press

Ecosocial systems and ecopolitics: a reader on human and social implications of environmental management in developing countries / ed. K. Deutsch. -  Paris: The UNESCO Press, 1977. -  368p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7068 E -(035907)

 

The UNESCO Press

Planning methods and the human environment. -  Paris: The UNESCO Press, 1981. -  68p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 G -(035910)

 

The global environment in the twenty-first century: Prospects for

international cooperation / ed. Pamela S. Chasec. -  Tokyo:

United Nations University Press, 2000. -  405p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 G -(052689)

 

The sustainability metrics: sustainable development progress

metrics recommended for use in the process industries. - 

Rugby: IChemE Institution of Chemical Engineers, 2003. - 

28p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4101 -(004101)

 

The use of chemicals in oil spill response(2nd10-11 Oct.,

1994:Victoria,British Columbia,Canada)

The use of chemicals in oil spill response / ed. Peter Lane. -  Philadelphia: ASTM [1916 Race Street Philadelphia,PA 19103, 1995. -  340p.: fig., tabl. - (STP/ ASTM ; 1252)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.52 U -(049088)

 

Train, Rus.

Development document for interim final effluent limitations guidelines standards of performance: Mineral mining & processing / Rus. Train, A. Breidenbach, E. Beck. -  Washington: EPA, 1976. -  432p.:  fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 E -(045983)

 

Transportation noise reference book. -  London: Butterworths,

1987. -  v.p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π363.74T -(040076)

 

UNEP

Caring for the earth: A learner's guide to sustainable living. -  New York: UNEP, 1992. -  32p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 C -(045608)

 

UNEP

Cleaner production: a guide to sources of information. -  Paris: UNEP, 1998. -  44p. -  (Cleaner production programme/ UNEP)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 363.7 C -(055537)

 

UNEP

Cleaner production assessment in dairy processing. -  Paris: UNEP: DENMARK.Ministry of Environment and Energy -  Agency of Environmental Protection, 2000. -  viii,97p.: fig., tabl. -  (Industrial Sector Guides)

Prepared by COWI Consulting Engineers and Planners AS

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.562 C -(055468)

 

UNEP

Cleaner production assessment in fish processing. -  Paris: UNEP: DENMARK. Ministry of Environment and Energy - Agency of Environmental Protection, 2000. -  viii,101p.: fig., tabl. -  (Industrial Sector Guides)

Prepared by COWI Consulting Engineers and Planners AS

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.562 C -(055466)

 

UNEP

Cleaner production assessment in meat processing. -  Paris: UNEP: DENMARK. Ministry of Environment and Energy -  Agency of Environmental Protection, 2000. -  viii,85p.: fig., tabl. -  (Industrial Sector Guides)

Prepared by COWI Consulting Engineers and Planners AS (Denmark)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  658.562 C -(055467)

 

UNEP

Common measures for the control of pollution = Mesures communes de cutte contre la pollution -- fre. -  Athens: UNEP, 1995. -  iv,69p. -  (MAP Technical Reports Series ; 95)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 Μ -(047880)

 

UNEP

Geneva green guide. -  Geneva: UNEP, 2003. -  93 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7006025 G -(056052)

 

UNEP

Human settlements: directory of institutions and experts in the Mediterranean region. -  Split: [s.n.], 1986. -  429p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700254H -(041957)

 

UNEP

IRPTC legal file 1986. -  GENEVA: IRPTC, 1987. -  2 vols. - 

 

(Data Profile Series ; 7)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7U/UNEP40416 -(040416) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7U/UNEP40415 -(040415) vol.1

 

UNEP

Implications of climate change for the Albanian coast. -  Athens: UNEP, 1996. -  185p.: fig.,tabl. -  (MAP Technical Reports Series ; 98)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 M -(048218)

 

UNEP

Integrated approach to development management and use of water resources (1994:Marsilles): proceedings of the workshop. -  Split: UNEP, 1995. -  ix,214p.: fig., tabl. -  (MAP Technical Reports Series ; 94)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 Μ -(047879)

 

UNEP

Iskenderun bay project. -  Athens: UNEP, 1994. -  2 vol.144p. (vol.1)142p. (vol.2): fig.,tabl.

Environmental management within the context of  environment-development (vol.1)

Systemic and prospective analysis (vol.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 U -(047234) vol.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 U -(047233) vol.1

 

UNEP

Recyclage des batteries plomb-acid et environnement. -  Paris: PNUE, 1998. -  xii,168p.: fig. -  (Technical Report/ UNEP ; no 14)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7282 R -(055463)

 

UNEP

Regional seas programme. -  Nairobi: UNEP, χ.χ. -  19p.: fig., ill

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3417 -(003417)

 

UNEP

Selected multilateral treatiesin the field of the environment. -  Nairobi: UNEP, 1982. -  525p.: tabl. -  (UNEP Reference Series ; 3)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026S -(040097)

 

United Nations

Global partnership for environment & development. -  New York: [s.n.], 1993. -  239p.: fig.

A guide to Agenda 21

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 G -(045606)

 

United Nations

National Report of Greece: Special Session of the General Assembly for an Overall Review and Appraisal of the Implemetation of Habitat Agenda: Instanbul +5. -  Athens: Ministry of the Environment - Spatial Planning and Public Works, 2001. -  62 p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009495 Ν -(060297)

 

United Nations -, Economic Comm. for Europe

Land administration in the UNECE region: Development trends and main principles. -  New York: United Nations, 2005. -  104p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7094 L -(059300)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  333.7094 L -(000094)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  333.7094 L -(001050)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7094 LAN -(006315)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.7094 LAN -(000962)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  333.7094 L -(000468)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7094 L -(003328)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  333.7094 L -(000660)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  333.7094 L -(001093)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.7094 LAN -(003423)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.7094 L -(002307)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  333.7094 L -(002307)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7094 L -(004997)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  333.7094 I7 -(001293)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  333.7094 L -(003640)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.7094 L -(004850)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.7094 L -(000343)

 

United Nations -, Economic Comm. for Europe

Sustainable development and biofuel use as a way towards the Kyoto protocol implementation and enhanced complex utilization of wood raw material and peat. -  New York: United Nations, 2005. -  106p.: fig., tabl. -  (Discussion Papers on Sustainable Forest Management ; no 2, 1020-9697)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 S -(060369)

 

United States Dept. of Commerce

Resource recovery plant implementation: Guides for municipal officials: Finance. -  [s.l.]: US Department of Commerce, 1975. -  20p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 R -(045343)

 

United States, Dept. of Healt, Education and Welfare

A pilot study of air pollution in providence, Rhode Island. -  Ohio: A Joint Study by the City of Providence and the Public Health Service, 1962. -  44p.: fig.,tabl. -  (Technical Report/ UNEP ; A62-15)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.705 P -(003627)

 

United States, Office of Solid Waste Management Programs

Decision-makers guide in solid waste management: Criteria:cost, institutional factors, resource conservation, environmental effects: Decisions: collection, transport, processing, disposal. -  2nd ed. -  [s.l.]: Environmental Protection Agency, 1976. -  158p.: fig., tabl. -  (Solid waste management series ; SW-500)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 D -(051601)

 

Vallely, B.

1001 τρόποι για να σωθεί ο πλανήτης μας / Bernadette Vallely ; μετφρ. Α.Σοκοδήμου. -  Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1992. -  178σ.: εικ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  304.2 V -(001979)

WHO - Regional Office for Europe

Enviromental Sanitation in European Tourist Areas: Report on WHO Meeting. -  Copenhagen: World Health Organization, 1980. -  33p. -  (EURO Reports and Studies. 18)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  φ 4165 -(004165)

 

WHO - Regional Office for Europe (340)

Environmental health services: A servey of administrative and legal provisions / ed. Robert B. Dean. -  Brussels: Consultant, Promotion of Environmental Health WHO Regional Office for Europe, 1983. - 220p.: fig. -  (Public Health in Europe ; 19)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  353.6094 E -(051741)

 

WHO - Regional Office for Europe

Health Aspects related to Indoor Air Quality: report on WHO Working Group. -  Copenhagen: World Health Organization, 1979. -  32p.: tabl. -  (EURO Reports and Studies. 21)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4161 -(004161)

 

WHO - Regional Office for Europe

Health and the environment(12-16 Dec., 1983:Vienna, Austria), Report on a WHO meeting Health and the environment (1983:Vienna): Report on a WHO meeting. -  Copenhagen: World Health Organization, 1986. -  54p.: fig. -  (EURO Reports and Studies ; 100)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.72 H -(051607)

 

WHO - Regional Office for Europe

Indoor air pollutants: exposure and health effects: report on WHO meeting. -  Copenhagen: World Health Organization, 1983. -  42p.: fig. -  (EURO Reports and Studies. 78)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4157 -(004157)

 

WHO - Regional Office for Europe

The Enviromental Health Officer in an Industrial Society: report on WHO Consultation. -  Copenhagen: World Health Organization, 1980. -  31p. -  (EURO Reports and Studies. 29)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4163 -(004163)

 

WHO - Regional Office for Europe

Training of sanitary engineers in Europe / ed. Robert B. Dean. -  Copenhagen: WHO World Health Organization, 1985. -  198 p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700254 T -(051723)

 

WHO

Waste discharge into the marine environment: principles and guidelines. -  Oxford: Pergamon Press, 1982. -  422p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728W -(035120)

 

Walsh, Fiona

Environmental assessment of opencast coal mines / Fiona Walsh, Nororman Lee, Christopher Wood. -  Manchester: [s.n.], 1991. -  98p.: fig., tabl. -  (Occasional Paper ; vol. 28)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  712 U -(040129)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  712 U -(044676)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  712 U -(001301)

 

Ward, Pet.

Mexico city: The Production and reproduction of an urban environment / Pet. Ward. -  London: Belhaven Press, 1990. -  262p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700972W -(042836)

 

Waste Incineration and the Environment. -  Cambridge: Royal

Society of Chemistry, 1994. -  158 p.: fig.,tabl. -  (Issues

in Environmental Science and Technology/ ed.R.E.Hester,

R.M.Harrison,1350-7583 ; 2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 W -(049383)

 

Waste Treatment and Disposal. -  Cambridge: The Royal Society of

Chemistry, 1995. -  158 p.: fig.,tabl. -  (Issues in

Environmental Science and Technology/ ed. R.E.Hester,

R.M.Harrison ; 3, 1350-7583)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 W -(049384)

 

Wasteguide: Framework and strategies for waste management in

european cities / ed. Jorgen D.Madsen. -  Copenhagen:

Environmental Protection Agency, 1999. -  85p.: ill.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  352.63 WAS -(005387)

 

Water Environment Federation

ASCE

Urban runoff quality management. -  Reston: American Society of Civil EngineersAlexandria: Water Environment Federation, 1998. -  259p.: fig., tabl. -  (WEF Manual of Practice ; No.23)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7284 U -(052271)

 

Water Pollution Control Federation. Journal. -  Washington: Water

Pollution Control Federation

Water Reuse: An International Survey of current practice, issues and needs / ed. Blanca Jimenez, Takashi Asano. -  London: IWA Publishing, 2008. -  628 p.: fig., tabl. -  (Scientific and Technical Report ; No. 20)

Table of contents http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy0903/2009368647.html

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7284 W -(062685)

 

Weathering and air pollution(primo corso/first course)2-9

Settembre 1991. -  Venezia, 1991. -  282p.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7392 W -(002782)

 

Wenk, Michael, S.

The European Union's Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) / Michael S. Wenk. -  Dordrecht: Springer, 2005. -  275p.: fig., tabl. -  (ECO - Efficiency in Industry and Science/ ed. Arnold Tukker ; vol.16)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7094 W -(060175)

 

Wentz, C.

Hazardous waste management / Charles A. Wentz. -  N.York: McGraw-Hill, 1989. -  461p.: fig.,tabl.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  363.7287 W -(000565)

 

Westman, Walter E.

Ecology, impact assessment, and environmental planning / Walter E. Westman. -  New York: John Wiley & Sons, 1985. -  532p.: fig., tabl.

Το αντίτυπο με αρ. εισ. 64336 είναι φωτοτυπία

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  577 W -(064336)

 

White, I.D.

Environmental systems: An introductory text / I. D. White, D. N. Mottershead, S. J. Harrison. -  London: Chapman & Hall, 1992. -  495 p.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.70068 WHI -(003978)

 

Wijetilleke, L.

Air quality management: Considerations for developing countries / Lakdasa Wijetilleke, Suhashini A.R.Karunaratne. -  Washington: World Bank, 1995. -  101 p.: tabl. -  (World Bank Technical Paper, 0253-7494 ; no.278)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7392 WIJ -(005163)

 

Williams, Paul T.

Waste treatment and disposal / Paul T. Williams. -  Chichester: John Wiley & Sons, 1998. -  417p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 W -(052381)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.728 WIL -(005572)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.728 W -(005476)

 

Williams, Paul T.

Waste treatment and disposal / Paul T. Williams. -  2nd. -  Chichester: John Wiley & Sons, 2005. -  380p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728 W -(059998)

 

Wood, Christopher

Environmental impact assessment: five training case studies / Christopher Wood. -  Manchester: University of Manchester, 1989. -  322p.: fig., tabl. -  (Occasional Paper ; 19)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  712 U -(040127)

 

Wood, Christopher

Environmental impact assessment training and research in the European Communities: Papers & proceedings of an EC workshop on EIA training / C. Wood, Nor. Lee / ed. D.Clapp. -  Manchester: [s.n.], 1991. -  284p.: tabl. -  (Occasional Paper ; vol. 27)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  712 U -(044675)

 

World Conservation Monitoring Centr.

Global biodiversity: Status of the earth's living resources ; ed. Br. Groombridge. -  London: Chapman & Hall, 1992. -  585p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  574.5 G -(048412)

 

World Energy Conference.

World energy conference: energy for our world: energy, society, environment. -  London: [s.n.], 1982. -  241p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906W -(033817)

 

World Meteorological Organization

Meteorological aspects of air pollution. -  Geneva: WMO World Meteorological Organization, 1970. -  69p.: fig., tabl. -  (Tecnical Note/ WMO ; 106)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  551.5 S -(021603)

 

World congress on engineering and environment(1981:Buenos Aires,

Argentina)

World congress on engineering and environment (1981:Buenos Aires, Argentina). -  Buenos Aires: World Federation of Engineering Organizations, 1981. -  171p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7006 W -(035685)

 

The Politics of the Environment: A survey / ed. Chukwumerije

Okereke. -  London: Routledge - Taylor & Francis, 2007. - 

289 p.

Publisher description http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0826/2008297421-d.html

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Ο -(062633)

 

Άδαμος, Ιωάννης

Διερεύνηση διακύμανσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου από την λειτουργία τεσσάρων σηματοδοτούμενων κόμβων στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου-Εργασίες πεδίου και θεωρητική προσομοίωση / Αδάμος Ιωάννης, Κασσίδη Μαρία. -  [Βόλος]: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  2τ. πολ.αρ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.74 Α -(058897) παράρτημα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.74 Α -(058896)

 

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Οι χημικοί για το περιβάλλον: Παρουσίαση βιβλιογραφίας. -  Θεσσαλονίκη: Σχήμα & χρώμα, [1998]. -  75 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.70016 ΧΗΜ -(005070)

 

Έρευνα και μελέτη της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα λύματα

και υγρά βιομηχανικά απόβλητα των ελαιουργείων. -  [χ.τ.],

[χ.χ.]

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 587 -(000587)

 

Όλυμπος: Κείμενα και εικόνες δύο αιώνων / επιμ. Σάκης

Κουρουζίδης. -  Κατερίνη: Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ, 2001. - 

412σ.: εικ., φωτ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009143 Ο -(053118)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7009143 ΟΔΗ -(005689)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7009143Ο -(000708)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7009143 Ο -(004272)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7009143 Ο -(004617)

 

Όλυμπος: Το βουνό των θεών. 2-31, αφιέρωμα Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου

1999. -  Αθήνα: Η Καθημερινή, 1999. -  31σ.: εικ.

Επτά Ημέρες η Καθημερινή

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4820 -(004820)

 

ΑΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ. ΜΜ - Εργ. Μετάδοσης Θερμότητας και

Περιβαλλοντικής Μηχανικής

20 years education and research in energy and environment / ed. O.-J. Ktenidou. -  Thessaloniki, 2009. -  68p.: fig.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  3 63.700682 YEA -(006547)

 

ΑΠΘ - Τμ. ΜΜ – Εργ. Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Ανάλυση κύκλου ζωής / επιμ. Ν.Μουσιόπουλος, Α.Μπούρα. -  Θεσσαλονίκη, 1998. -  130σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Α -(050214)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 ΑΝΑ -(005077)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70068 A -(005733)

 

ΑΠΘ - Τμ. ΜΜ - Εργ. Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Προδιαγραφές γιά μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Αναλυτικός προσδιορισμός αρχών, οδηγιών και κατευθύνσεων / επιμ. Ν. Μουσιόπουλος. -  Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1998. -  68σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 Α -(050476)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.703 ΠΡΟ -(005098)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Π -(005734)

 

Αγγελίδης, Μιχαήλ

ΒΙΟ.ΠΑ. Χανιών: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Μιχαήλ Αγγελίδης, Νικηφόρος Μπακάλης. -  Αθήνα, 1991. -  πολλ. αρ.: πίν., σχ., χάρτ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Α -(001671)

 

Αγγελίδης, Ο.

Χρήση και συντήρηση των αυτοκινήτων από το κοινό: τελική έκθεση / Ο. Αγγελίδης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1983. -  149σ.: εικ., πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.532 Χ -(035564) τελική έκθεση

 

Αδαμόπουλος, Α.

Κριτήρια για την ανίχνευση της εναπόθεσης των υλικών / Αδαμόπουλος Αλέξιος, Σιούτη Αικατερίνη. -  Ξάνθη, 1999. -  38σ.: πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.738 Α -(002396)

 

Αειφόρος Ανάπτυξη. -  Αθήνα: Ypsilon,Επιστημονική Εταιρεία

Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Αειφόρος ανάπτυξη - το κοινό μας μέλλον: Δημόσια συζήτηση για

την αειφορία και τις πολιτικές περιβάλλοντος / επιμ. Γιολάντα

Ζιάκα. -  Ερμούπολη, Σύρος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Νοτίου Αιγαίου, 2004. -  67σ.

Η συζήτηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου : νήσοι Ίος και Τήλος (Μάιος-Δεκέμβριος 2003)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.705 ΑΕΙ -(006139)

 

Αεροδρόμιο Ελληνικού: "Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου"(22 Απρ.,

2004 :Αθήνα)

Αεροδρόμιο Ελληνικού: "Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου" (2004 : Αθήνα). -  Αθήνα, 2004. -  17 εισηγ. [100 σ.]

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 1995

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1991 -(001991)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1168 -(001168)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  711.5580949512 Α -(002959)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 408 -(000408)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 609 -(000609)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 562 -(000562)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 132 -(000132)

 

Αθήνα-Αττική(22-24 Μαΐου, 1996:Αθήνα), στρατηγικός σχεδιασμός για

μια βιώσιμη ανάπτυξη, Διεθνές συνέδριο

Αθήνα-Αττική (1996:Αθήνα): στρατηγικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη: Διεθνές συνέδριο. -  Αθήνα: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, 1996. -  2 μέρη πολλ.αρ. (τεύχος περιλήψεων) 406σ. (πρακτικά): εικ., πίν., σχ., χάρτες (πρακτικά)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  307.76 Α -(060291) τεύχος περιλήψεων

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  307.76 Α -(061820) πρακτικά

 

Αλαφάκης, Ελευθέριος

Συλλογή-αξιολόγηση στοιχείων για το έλος στη Αγυιάς / Αλαφάκης Ελευθέριος, Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα, Καραλής Κωνσταντίνος, Κουβέλη Ελένη, Πανταζόπουλος Ιωάννης, Σταματίου Ελένη. -  Πάτρα, 2006. -  22 σ.

Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2266 -(002266)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 709 -(000709)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 709 -(000709)

 

Αλβανιτόπουλος, Ε.- Χ.

Διερεύνηση της συμπεριφοράς υποθαλάσσιου αγωγού λυμάτων με την χρήση μαθηματικών μοντέλων / Ελευθέριος - Χαρίλαος Αλβανιτόπουλος . - Ξάνθη: [χ.ό.], 2004. -  184σ.: εικ., σχ., χάρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 363.7284 Α -(003468)

 

Αλεξίου, Β.

Μελέτη επιπτώσεων στο τοπίο του Φαληρικού Ορμου / Βασ.  Αλεξίου, Ι. Ανδρίτσος, Στ. Κουρούλης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1986. -  81σ.: πίν.,σχ.- παρ. 6σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7Α -(037604)

 

Αλεξοπούλου, Σ.

Πιλοτική εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων / Σ. Αλεξοπούλου, Χ. Ναστούλη. -  1998

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1998, τεύχ.6 : σ.43-51

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.6/1998

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

 

Αλεξοπούλου, Σ.

Πιλοτική εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων / Σ. Αλεξοπούλου, Χ. Ναστούλη. -  1998. -  10 σ.: σχ.

Περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Λάρισα)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  658.408 Π -(002713)

 

Αλιμπέρτης, Α.

Το φαράγγι της Σαμαριάς και τα φυτά του: Οδοιπορικό / Αλιμπέρτης Αντώνης. -  Ηράκλειο, 1994. -  136σ.: φωτ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Α -(002658)

 

Αλιφραγκής, Γ.

Προβληματισμοί του Δήμου Πειραιά για τις επιπτώσεις του καύσωνα-νέφους στη διάρκεια του θέρους / Γ.Αλιφραγκής. -  , 1988. -  6 σελ.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.- Απρ. 1990, τεύχ.2 : σ.33-36

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 965 -(000965)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.2/1990

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 2/90 -(003150)

 

Αλμπαντάκης, Δημ

Διερεύνηση δυνατοτήτων φορέων ελέγχου περιβαλλοντικών όρων μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (Natura 2000): η περίπτωση του Κάβο Σίδερο περιοχή Σητείας Κρήτης / Αλμπαντάκης Δημήτριος. -  Πάτρα: [χ.ό.], 2008. -  172σ.: πίν., χάρτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 Α -(061618)

 

Ανάνιτσεφ, Κ.

Το περιβάλλον: Διεθνείς απόψεις / Κ. Ανάνιτσεφ ; Μετφρ.Μιχάλης Χριστοδουλίδης ; επιμ. Κ.Χ. Καμαρινόπουλος. -  Αθήνα: Πλανήτης, [χ.χ.]. -  224σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Α -(000543)

 

Ανώνυμος Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν

ΤΙΤΑΝ και περιβάλλον. -  Αθήνα: ΤΙΤΑΝ, [χ.χ.]. -  18σ.: εικ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΦΥΛ  Φ 140 -(000140)

 

Αναγνώστου, Α.

Μέθοδοι πρόβλεψης του κυκλοφοριακού θορύβου / Αναγν·στου Αθ. -  [χ.τ.], [χ.χ.]. -  πολλ. αρ.: πιν., σχ.+ 3 πτυσσόμενα σχέδια

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.747 Α -(002880)

 

Αναγνωστόπουλος, Δ.

Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του επιχειρησιακού προγράμματος "Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων" περιόδου 2007-2013. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2007. -  509σ.: πιν., σχ.+ 1 cd

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ CD-ROM  333.714 Α -(000785)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.714 Α -(000785)

 

Αναγνωστοπούλου, Μ. (070)

Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα / Μαρία Αναγνωστοπούλου, Ελένη Χοντολίδου, Χρυσούλα Αθανασίου, κ.α. -  Θεσσαλονίκη: ΕΚΒΥ, 1995. -  40σ.

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  577.6 Ε -(000871)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  574.526325068ΕΚΤ -(000132)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  577.6 ΕΚΤ -(000486)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  577.6Ε -(000737)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  577.6 ΕΚΤ -(002321)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  577.6 Ε -(002009)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΦΥΛ  Φ 67 -(000067)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  577.6 Ε -(001254)

 

Αναγνωστοπούλου, Χρ.

Η Νικόπολη: Χρήσεις γης, καταγραφή υπάρχοντος καθεστώτος κλπ θέσεις προτάσεις / Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Ελένη Ζιάκκα, Ελένη Χριστάκη . -  Ιωάννινα: ΤΕΕ-Τμ.Ηπείρου, 1995. -  40 σ.: σχεδ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ  928 -(000928)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  M 184 -(000184)

 

Ανακύκλωση(6 Μαρτ., 2010 :Πάτρα)

Ανακύκλωση (2010 : Πάτρα). -  Πάτρα, 2010.- 3 εισηγ. [60]σ.: εικ., πίν.

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2494/m2494_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2494 -(002494)

 

Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84(5 Μαΐου, 1998 :Αθήνα)

Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84 (1998 : Αθήνα). -  Αθήνα, 1998. -  19 εισηγ. [200 σ.]: πίν.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάϊος - Ιούν. 1999, τεύχ. 3

Για πρακτικά βλ. αριθ.εισ. Μ 1748

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1689 -(001689)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.3/1999

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 945 -(000945)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3/99 -(003221)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  711.552094951 Α -(001137)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 242 -(000242)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 279 -(000279)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 437  -(000437)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 566 -(000566)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 465  -(000465)

 

Αναστασίου, Γ.

Ειδικά χαρακτηριστικά του στόλου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων της Αθήνας και συσχέτιση με τους συντελεστές εκπομπής / Γ. Αναστασίου, Γ.Μητσιούλης. -  Θεσσαλονίκη, 1987. -  1 τ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7387 ΑΝΑ -(003675)

 

Αναστασοπούλου, Μαρία

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων / Αναστασοπούλου Μαρία, Βασιλείου Βασίλης, Καραλής Κώστας. -  Πάτρα, 2012. -  154σ.: εικ.

Ομάδα Εργασίας

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 808 -(000808)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 808 -(000808)

 

Ανθουλάκης, Σ.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων: η περίπτωση του Νομού Ξάνθης / Σπύρος Ανθουλάκης . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2003. -  115σ.: εικ., πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.728 Α -(003235)

 

Ανθρωπος και περιβάλλον στην Ελλάδα / επιμ. Χάρης Κοκκώσης ; φωτ.

Μωυσής Καπόν, Ραχήλ Καπόν. -  Αθήνα: Καπόν, 2002. -  119σ.:

φωτ.

Υπάρχει και η αγγλική έκδοση

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009495 Α -(054250)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  363.7009495 Α -(000137)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  363.7009495 Α -(000776)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7009495 ΚΟΚ -(005724)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  363.7009495 ΑNΘ -(000730)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  363.7009495 Α -(000521)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.7009495 ΚΟΚ -(003170)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7009495 Α -(002143)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Κ -(004329)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7009495 Α -(002968)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.7009495 Α -(000242)

 

Αντωνοπούλου, Κωνσταντίνα

Κωδικοποίηση νομοθεσίας σχετικής με το περιβάλλον / Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου, Χριστάκης Παρασκευάς, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος. -  Πάτρα: ΤΕΕ, Τμημ. Δυτ. Ελλάδας, 1995. -  πολλ.αρ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 336 -(000336)

 

Ανυφαντής, Β.

Ο κυκλοφοριακός θόρυβος απο αυτοκίνητα δίκυκλα και αεροπλάνα και οι επιπτώσεις των στο αστικό περιβάλλον / Βασ. Ανυφαντής. -  Αθήνα, 1985. -  152σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.741 Α -(036002)

 

Αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 5η

μανάδα του Αης ΑΓ. Δημητρίου της Δεη. -  Κοζάνη, 1995

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 330 -(000330)

 

Αποδελτιωμένη νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος. -  Αθήναι:

[χ.ό.], 1980. -  πολλ.αρ.

ντοσιέ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7026495 Π -(031581)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.70026495Π -(000247)

 

Αποστολόπουλος, Π.

Χείμαρρος Ξηριάς Λαμίας: Προβλήματα και προοπτικές: Τεχνική έκθεση / Αποστολόπουλος Παναγιώτης, Γκούτση Φαβιόλα, Κάπος Δημήτριος, Σαλόγιαννος Χρήστος. -  Λαμία, 1998. -  38 σ.: χάρτ.+ 1 παράρτημα με 12 χάρτες

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1762 -(001762)

 

Αράπογλου, Μ.

Δυνατότητες ανάπτυξης Ζαγορίου: Προτάσεις. -  Ιωάννινα: ΤΕΕ -Τμήμα Ηπείρου, 1983. -  64 σ.: πιν., χαρτ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 929 -(000929)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 89 -(000089)

Αραπόγλου, Γ.

Απορρύπανση του υπεδάφους και των υδροφόρων ταμιευτήρων από οργανικούς ρύπους με χρήση πλημμύρας υδατικών διαλυμάτων επιφανειακώς ενεργών ουσιών / Γεώργιος Αραπόγλου, Αθανάσιος Τριανταφύλλου. -  Πάτρα: [χ.ό.], 1997. -  71σ.: σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7384 Α -(005754)

 

Αργύρης, Χ.

Διερεύνηση επιπτώσεων από την εγκατάσταση  τσιμεντοβιομηχανίας στο Μηλάκι Αλιβερίου Ευβοίας / Χ. Αργύρης, Χ. Καλούδης, Α. Μουρμούρη, Γε·ργιος Μ. Σαρηγιάννης, Δημ. Χαραλάμπους. -  Αθήνα, 1980. -  86 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 640 -(000640)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 119 -(000119)

 

Αργυρόπουλος, Αλέξανδρος Ι.

Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του / Αλέξανδρος Ι. Αργυρόπουλος. -  Αθήνα: ΕΡΥΕΑ, 1974. -  10σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7 Α -(028343)

 

Αργυρόπουλος, Δ.

Αιολικό πάρκο 36,9 mw στη θέση Τρανή Ρίζα - Βρωμονέρι - Σκαντζοχέρι Δήμου Ρίου Ν. Αχαϊας: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Δημήτριος Σ. Αργυρόπουλος. -  Αθήνα: [χ.ο.], 2002. -  [200σ.]: σχ.+ 5  χαρτ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.714 Α -(004461)

 

Ασημακόπουλος, Δ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του Δήμου Ελληνικού / Δ. Ασημακόπουλος, Ν. Μαρκάτος, Μ. Χριστόλης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1990. -  139σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392 Α -(049227)

 

Αστικό περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας σε συνθήκες

κλιματικής αλλαγής (27 Νοεμβρ., 2009 :Θεσσαλονίκη), Ο ρόλος

των ΟΤΑ

Αστικό περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής (2009 : Θεσσαλονίκη): Ο ρόλος των ΟΤΑ. -  θεσσαλονίκη, 2009. -  13 εισηγ.: εικ., σχ.

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά βλ. Μ 2465

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2465/m2465_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2465 -(002465)

 

Αττική φύση. 2-31, αφιέρωμα Κυριακή 31 Ιανουαρίου 1999. -  Αθήνα:

Η Καθημερινή, 1999. -  31σ.: εικ.

Επτά Ημέρες η Καθημερινή

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4761 -(004761)

 

Αυγελής, Α.

Ρύπανση και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια ; επιμ. Μ. Σανταμούρης, Μ. Παπαγλάστρα / Α. Αυγελής, Α. Γεράνιος, Ε. Γιαμά, [κ.ά.].-  Αθήνα: Τeκδοτική, 2007.- 576σ.:  πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  613.5 Ρ -(062346)

 

Αυγητίδης, Β.

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Β. Αυγητίδης, Κ. Νικολάου, Ι. Περδίκης, Π. Πολύζου. -  2001. -  44 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1081 -(001081)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 331 -(000331)

 

Βώκας, Θ.

Μελέτη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων / Θανάσης Βώκας, Μπάμπης Ζιώγας, Χριστίνα Θεοχάρη, Κώστας Μπούρκας, Βασίλης Οικονόμου, Πέτρος Οικονομόπουλος, Γιάννης Πολύζος, Διαμαντής Σκορδίλης, Κώστας Σύψας, Γιάννης Φραντζής. -  Αθήνα, 1993. -  142 σ.: σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1315 -(001315)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 649 -(000649)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 73 -(000074)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  628.44 Β -(001243)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 157 -(000157)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 122 -(000122)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 257 -(000257)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 371 -(000371)

 

Βαβίζος, Γεώργιος

Εγχειρίδιο μελέτης του φυσικού περιβάλλοντος: Εξέλιξη, κατάσταση, ιδεολογίες, προστασία, πιέσεις, νομικό πλαίσιο, περιβαλλοντικές μελέτες / Γιώργος Βαβίζος, Γιώργος Βερροιόπουλος, Φρέντερικ Μπενταλί. -  Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008. -  471 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Β -(062316)

 

Βαβίζος, Γεώργιος

Μετρήσεις παραμέτρων περιβάλλοντος σε χώρους εργασίας / Γ. Βαβίζος. -  Αθήνα: ΜΕΠΠ, 1977. -  23, (15)σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7295 Μ -(028853)

 

Βαβίζος, Γεώργιος

Οδηγός εκπόνησης και ελέγχου μελετών προέγκρισης χωροθέτησης (ΚΥΑ, 69269/5387/90): Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Γιώργος Βαβίζος. -  Αθήνα: ΕΛΚΕΠΑ, 1995. -  103σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.703 Ο -(048276)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  363.703 Ε -(000773)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.703 OΔΗ -(004689)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  363.703 OΔΗ -(000567)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.714 O -(001289)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  363.703 O -(000465)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.703O -(000070)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  363.703 O -(000329)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.703 ΟΔΗ -(002405)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.703 O -(001691)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Ε -(003998)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  363.703 Ι8 -(001137)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.703 O -(000260)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.703 O -(002996)

 

Βαβίζος, Γεώργιος

Οικολογική θεωρία και πράξη στις περιβαλλοντικές μελέτες: Χλωρίδα, πανίδα και οικοσυστήματα / Γεώργιος Βαβίζος, Κατερίνα Ζαννάκη. -  Αθήνα: Παπαζήση, 1998. -  291σ.: πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Β -(050874)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7 Β -(001952)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Β -(005714)

 

Βαβίζος, Γεώργιος

Περιβάλλον: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Γιώργος Βαβίζος, Αριστείδης Μερτζάνης. -  Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2002. -  341σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 Β -(054391)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.714 Β -(002135)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Β -(004287)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.714 Β -(000904)

 

Βαλαώρας, Β.

Η υγιεινή του χωριού / Β.Γ. Βαλα·ρα. -  Αθήναι, 1945. -  120σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.72 Β -(051553)

 

Βαλαβανίδης, Α.

Εργασία περιβάλλον: προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην Ελλάδα / Α.Βαλαβανίδης. -  Αθήνα: Σύγχρονα Θέματα, 1988. -  206σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7295Β -(040366)

 

Βαλιάντζα-Αφτιά, Ε.

Αρμοδιότητες μηχανικών για την ανάληψη μελετών και κατασκευών σχετικών με την προστασία περιβάλλοντος / Ε. Βαλιάντζα - Αφτιά, Ν. Παναγιωτίδη, Α. Σαραντάκο, Χ. Μπιλλήρης, Σ. Κωνσταντινίδη. -  Αθήνα, 1977. -  49 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 123 -(000123)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 179 -(000179)

 

Βαλιούλης, Η.

Ενα πλαίσιο εκπόνησης ουσιαστικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Α. Βαλιούλης. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1992

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1993, τεύχ.6 : σ.113-117

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.6/1993

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/93 -(003252)

 

Βαλκανάς, Γ.

Ρύπανση περιβάλλοντος: επιστήμη και τεχνική αντιμετώπισις / Γεωργίου Βαλκανά . -  1η. -  Αθήνα: Παπαζήση, 1992. -  461σ.: πιν.,σχ.

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.73 ΒΑΛ -(003403)

 

Βαμβακοπούλου, Α.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του Αεροδρομίου Ρόδου / Βαμβακοπούλου Αννα.- Ξάνθη, 1999. -  126σ.: πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.743 Β -(002419)

 

Βαρελίδης, Πέτρος

Υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα (1993-2003) / Πέτρος Βαρελίδης, Κωνσταντίνα Γκούτη, Χαράλαμπος Ζιώγας, Χριστίνα Θεοχάρη, Ιωάννης Κωστοβασίλης, Αντζελα Λούτζιο, Ηλίας Μαυροειδής, Αγγελική Μποσδογιάννη, Αγγελική Μπούρα, Δημήτρης Οικονομίδης, Παντελής Παντελάρας, Σπύρος Παπαγρηγορίου, Αδαμάντιος Σκορδίλης, Ζαχαρένια Σκουλά, Ιωάννης Σπανός, Αναστάσιος  Στάμου, Βικτωρία Σωτηριάδου, Βασιλική Τσουκαλά, Θεοχάρης Τσούτσος, Δημήτρης Χατζηδάκης, Κίμων Χατζημπίρος. -  Αθήνα, 2004. -  3 σ., 24 σ.

Τα περιεχόμενα και το πλήρες κείμενο της μελέτης στο Διαδίκτυο http://library.tee.gr/digital/m2054/m2054_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2054 -(002054)

 

Βασενχόβεν, Λουδοβίκος

Sustainable development: Θεωρητικές προσεγγίσεις μιάς κρίσιμης έννοιας / Λ.Βασενχόβεν, Κων.Λάσκαρις, Λεω. Λουλούδης ; επιμ. Κων.Λάσκαρις. -  Αθήνα: Παπασωτηρίου, 1996. -  197σ.: πίν.

Petra II Programme

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  338.9 S -(048489)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  338.9 S -(004414)

 

Βασιλάκος, Ν.

Οικονομικά όργανα περιβαλλοντικής πολιτικής στο χώρο της ενέργειας / Νίκος Βασιλάκος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1997.- 62 σελ.:σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Β -(049710)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  363.705 Β   -(000102)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  363.705 Β   -(000227)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.705 ΒΑΣ -(004875)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  363.705 ΒΑΣ -(000259)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  363.705 Β -(000206)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.705 Β -(001426)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  363.705 Β -(000106)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  363.705 Β -(000353)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.705Β -(000051)

ΕΥΒ ΒΙΒΛ/ΧΑΛΚΙΔΑ  363.705 Β -(000053)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  363.705 Β -(000253)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.705 ΒΑΣ -(002535)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.705 Β -(001772)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.705 Β   -(005132)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  363.705 Γ3 -(001170)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.705 Β -(001157)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.705 Β -(003166)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.705 Β   -(000078)

 

Βασιλικιώτης, Γ.

Γνωμοδότηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης / Γ. Βασιλικι·της, Χ. Ζερεφός, Δ. Τολίκας. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1993. - 13 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  363.70309495 ΒΑΣ -(000113)

 

Βενετσάνος, Α.

Σπουδή στην ατμοσφαιρική διασπορά βαρέων ρύπων με δισδιάστατη μοντελοποίηση ρηχού στρώματος / Αλέξανδρου Βενετσάνου. -  [Πάτρα]: [χ.ό.], 2002. -  155σ.: πιν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Β -(054599)

 

Βιάζης, Γ.Α.

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Γιώργος Βιάζης. -  Αθήνα: [χ.ό., 199-]. -  [44]σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  363.703 ΜΕΛ -(000149)

 

Βιώσιμο αστικό περιβάλλον:Θεσμοί και διαχείριση, Η περίπτωση του

Νέου Ψυχικού(9-10 Οκτ.,1997:Νέο Ψυχικό)

Βιώσιμο αστικό περιβάλλον:Θεσμοί και διαχείριση (1997:Νέο Ψυχικό): Συνέδριο Δήμου Αθηναίων: Η περίπτωση του Νέου Ψυχικού. -  Αθήνα: Δήμος Νέου Ψυχικού, 1997. -  πολλ.αρ.+ 3 φυλλάδια

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Δ -(049723)

 

Βιοτεχνολογία: Τα πως και τα γιατί / επιμ. Ευαγγελία Καραμπίνα. - 

Αθήνα: ΕΘΙΑΓΕ, 2003. -  30σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4288 -(004288)

 

Βλάχος, Δ.

Περιβάλλον και ανάπτυξη: Διαλεκτικές σχέσεις και διεπιστημονικές προσεγγίσεις / Δ. Βλάχος, Κ. Καγκαράκης, Ερ. Καψωμένος [κ.ά.] ; επιμ. Δ. Ρόκος. -  Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2005. -  255σ. -  (Αντιπαραθέσεις ; 20)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Π -(060389)

 

Βλάχου, Σ.

Μαθηματικά μοντέλα σε προβλήματα διάχυσης ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος / Βλάχου Σταυρούλα . -  Ξάνθη, 1990. -  68σ.: πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.7396 Β -(001947)

 

Βλαβιανού-Αρβανίτη, Α.

Βιοπολιτική: Στρατηγική των επιχειρήσεων για το βιο-περιβάλλον / Αγνή Βλαβιανού - Αρβανίτη. -  Αθήνα: Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, 1994. -  3 τόμοι 132σ.(τ.Ι), 177σ.(τ.ΙΙ), 271σ.(τ.ΙΙΙ): σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Β -(050822) τ.ΙΙ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Β -(050821) τ.Ι

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.705 ΒΛΑ -(005200) τ.3

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.705 ΒΛΑ -(005199) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.705 ΒΛΑ -(005198) τ.1

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  363.705 ΒΛΑ -(000847) τ.1

 

Βλαβιανού-Αρβανίτη, Α.

Βιοπολιτική το βιο-περιβάλλον: Βιο-πολιτισμός / Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη. -  Αθήνα: Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, 1994. -  190σ.

Προτάσεις βιο-εκπαίδευσης

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 B -(050823)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Α -(003763)

 

 

Βλαβιανού-Αρβανίτη, Α.

Στρατηγική των επιχειρήσεων για το βιο-περιβάλλον [Πρακτικά συνεδρίου Βιοπολιτικής (1993 : Αθήνα) / Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη. -  Αθήνα: Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, 1994. -  2τ. 132σ. (τ.1)177σ., (τ.2): πίν.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Α -(003761) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 A -(003762) τ.2

 

Βλαστός, Α.

Οι επιπτώσεις των έργων Πολιτικού Μηχανικού στο περιβάλλον / Βλαστός Θ. -  1988. -  4 σ. 

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Απρ. 1990, τεύχ.2 : σ.6-9

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 965 -(000965)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.2/1990

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 2/90 -(003150)

 

Βούγιας, Σ.

Οι δρόμοι της αειφορίας:Περιβάλλον-Εργασία-επιχειρηματικότητα / Σπύρος Βούγιας, Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Μάρω Ευαγγελίδου.[κ.ά.] ; επ. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Μιχάλης Μοδινός. -  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα: Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ), 2003. -  260σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.72 Δ -(055538)

 

Βούλγαρης, Π.

Προστασία περιβάλλοντος / Π.Βούλγαρης. -  , 1981. -  σ. 55-65: σχήμ.

Πρακτικά προσυνεδρίου για την ανάπτυξη στην Ελλάδα [1981:Βόλος]/ ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 372 -(000372)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  338.949506 Α -(000549)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  M 319 -(000319)

 

Βογιατζής, Κ.

Ατμοσφαιρική μόλυνση από την οδική κυκλοφορία: η περίπτωση της οδού Δροσοπούλου / Κ. Βογιατζής. -  Αθήνα: ΕΜΠ, 1982. -  190σ.: πιν., σχ.

Ερευνητικό πρόγραμμα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.731Β -(034355)

 

Βογιατζής, Κων/νος Ε.

Διερεύνηση εδαφομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων από την εφαρμογή ελαστικής εμπέδωσης σιδηροτροχιάς και πλωτών πλακών σε τμήματα του τροχιοδρομικού δικτύου της Αθήνας / Δρ Κων/νος Ε. Βογιατζής = Investigation of ground-borne noise and vibration from rail elastic encapsulation and floating slab implementation in the Athens tramway network = Konstantinos E. Vogiatzis -- eng. -  Αθήνα, 2006. -  : πίν., σχ.

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : I, Σεπτ.- Δεκ. 2006, τ. 26, τεύχ. 3 : σ. 11-19

Εκτεταμένη περίληψη στα Αγγλικά

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 1071 KB) http://library.tee.gr/digital/techr/2006/techr_2006_i_3_11.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Επιστ. Εκδ. Ι, τεύχ.3/06

 

Βολικάκη, Χρ.

Ανάπτυξη μεθόδου για βραχύχρονο προσδιορισμό του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου / Βολικάκη Χρυσή. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2006. -  vii, 114σ.: πίν, σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7284 Β -(002554)

 

Βοντετσιάνος, Ι. (070)

Μελέτη και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από έργα υποδομής στο νομό Κερκύρας / Βοντετσιάνος Ιωάννης, Μπούα Αμαλία, Τρίαντος Νικόλαος. -  Κέρκυρα: ΤΕΕ Τμ. Κέρκυρας, 1994. - 76σ.: πιν., σχ.

Νέες μελέτες

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 45 -(000045)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 479 -(000479)

 

Βουγιούκαλος, Σ.

Προδιαγραφές διαθέσεως λυμάτων και αποβλήτων: Ιστορικό, εξελίξεις, κριτική και  προτάσεις / Σ. Βουγιούκαλος. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1995. -  12 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1494 -(001494)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 753 -(000753)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 248 -(000248)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 351 -(000351)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 50 -(000050)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 302 -(000302)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 263 -(000263)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Ανάπτυξη και περιβάλλον στη δυτική Κρήτη στα τέλη του 20ου αιώνα / Γιάννης Βουρδουμπάς. -  Χανιά: [χ.ο.], 2000. -  135σ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7009495 Β -(001876)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7009495 Β -(004678)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Εκτός των τειχών: Δοκίμια για την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος / Γιάννη Στ.Βουρδούμπα. -  Χανιά, 1997. -  102σ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  338.9 Β -(001776)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  307 B -(001776)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Θέματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος στην Δυτική Κρήτη / Γιάννη Στ. Βουρδουμπά. -  Χανιά, 1996. -  153σ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.700682 Β -(001740)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.700682 Β -(003012)

 

Βουρδουμπάς, Ιωάννης

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α: ΒΙ.ΠΕ. Χανίων / Ι. Βουρδουμπάς, Β. Τσάκωνας, Μ. Πρωϊμάκης. -  Χανιά: [χ.ό.], 1985. -  89σ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Β -(000912)

 

Βραγγάλας, Κ.

Μελέτη λειτουργίας τεχνητού υγροβιότοπου υπόγειας ροής στο Γομάτι Χαλκιδικής / Βραγγάλας Κωνσταντίνος . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2005. -  122σ.: εικ., πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 363.7284 Β -(003529)

Βρατσάνου, Ε.

Ορατές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διανομής και περιβάλλον / Ε. Βρατσάνου. -  1988. -  22 σ.  : εικ.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Απρ. 1990, τεύχ.2 : σ.60-75

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 965 -(000965)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.2/1990

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 2/90 -(003150)

 

Βυθούλκας, Π.

Μελέτη της εξέλιξης του ηχητικού επιπέδου  της Καβάλας με την προοπτική της κατασκευής της Εγνατίας - Παρακαμπτηρίου / Βυθούλκα Πέτρου, Παναγι·τη Κολιόπουλου, Ιωάννη Χατζηιωάννου . -  Ξάνθη, 1983. -  168σ.: πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.743 Β -(001998)

 

Γάκης, Ν.

Περιβαλλοντική γεωτεχνική και επιπτώσεις στον άξονα της Εγνατίας Οδού στη Θράκη / Γάκης Νικόλαος, Μαυρεδάκη Ολγα. -  Ξάνθη, 1997. -  3τ.170σ. (τ.1)πολλ. αρ. (τ.2)πολλ. αρ. (τ.3): πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.703 Γ -(002264) τ.3

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.703 Γ -(002263) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.703 Γ -(002262) τ.1

 

Γώγου, Δ.

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων: η εφαρμογή του Νόμου 2939 στο νομό Πιερίας / Γ·γου Ε. Δέσποινα. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2004. -  116σ.: πίν.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.728 Γ -(003293)

 

ΓΕΩΤΕΕ

Πράσινο στις πόλεις και τοπική αυτοδιοίκηση. -  Θεσσαλονίκη, 1995. -  142σ.

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  363.7 Π -(000371)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.7 ΠΡΑ -(002262)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7 Π -(001607)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7 Π -(003223)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Π -(002762)

 

ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Ανατ. Μακεδονίας

Οι προστατευόμενες περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας: για περιβαλλοντικούς λόγους. -  Καβάλα: ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, 2005. -  38 σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5183 -(005183)

 

Γαϊτανέλης, Ελευθέριος

Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Μελέτη λειτουργίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαδικασία επεξεργασίας στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ Κατερίνης / Ελευθέριος Γαϊτανέλης, Φώτιος Καμινιώτης, Κόντος Ιωάννης. -  Θεσσαλονίκη, 2011. -  172σ.: εικ., πιν., σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ CD-ROM  363.7285 ΓΑ¨Ι -(006779)

 

Γαϊτανίδης, Αλέξανδρος Κ.

Αδειοδότηση Βιομηχανιών Διέλασης Αλουμινίου / Αλέξανδρος Κ.

 

Γαϊτανίδης . -  Πάτρα: [χ.ό.], 2009. -  111 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  711.5524 Γ -(062970)

 

Γαβριηλίδης, Π.

Συλλογή βιβλιογραφίας για το περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη / Παντελής Γαβριηλίδης, Δημήτρης Γιαννακίδης, Κ·στας Κουτρούκης, Σοφία Μητσοπούλου, Γιώργος Τσιούλης. -  Θεσσαλονίκη: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 1987. -  111, 22 σ.: εικ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 388 -(000388)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 063 -(000063)

 

Γαβριηλίδης, Σάββας Θ.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος και ο ρόλος των θερμικών μηχανών / Σάββα Θ. Γαβριηλίδη. -  [χ.τ.]: Ε.Ρ.Υ.Ε.Α., 1973. -  31σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7 Γ -(023911)

 

Γαλανόπουλος, Χρήστος

Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Πάτρας / Χρήστος Γαλανόπουλος, Λευτέρης Αλαφάκης. -  Πάτρα, 2007. -  πολ. αριθμ.: φωτ.

Έκθεση ομάδας εργασίας

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 702 -(000702)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 702 -(000702)

 

Γεωεπιστήμες και περιβάλλον(15 - 18 Απρ., 1991:Αθήνα, Ελλάδα),

περιλήψεις συνεδρίου

Γεωεπιστήμες και περιβάλλον (1991:Αθήνα, Ελλάδα) [περιλήψεις συνεδρίου. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1991. -  148σ.

Υπάρχουν μόνο οι περιλήψεις

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  554.95 Γ -(043170)

 

Γεωργόπουλος, Α.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: αρχές - φιλοσοφία- μεθοδολογία. Παιχνίδια και ασκήσεις / Αλεξ.Γεωργόπουλου, Ελισαβετ Τσαλίκη. -  Αθήνα: Gutenberg, 1993. -  164σ.: εικ. -  (Εκπαίδευση και περιβάλλον ; 1)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΚ  363.700711 Γ -(001983)

 

Γεωργακόπουλος, Α.

Ο νόμος 1650/86-δύο χρόνια μετά / Α. Γεωργακόπουλος. -  , 1988. -  4 σελ.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Ιαν.-Φεβρ. 1990, τεύχ.1 : σ.65-67

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 965 -(000965)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.1/1990

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 1/90 -(003149)

 

Γεωργούλη, Α.

Επιπτώσεις των έργων εκτροπής του Αχελώου στο περιβάλλον / Γεωργούλη Αγγελική, Προβιά Ελένη . -  Ξάνθη, 1991. -  πολλ. αρ.: πιν., σχ.+ 1 σχέδιο

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.703 Γ -(001865)

 

Γεωργοπούλου, Δέσποινα

Καταγραφή περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε έργα υποδομής / Δέσποινα Γεωργοπούλου, Μαρία Καμηλαράκη, Βασίλειος Μπασδάνης, Αθανασία Νικολίτσα, Δέσποινα Φυτιλή, Φώτης Τέας. -  Λάρισα, 2003. -  177σ. : παραρτ. 38σ.+ 1 cd-rom

Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο http://library.tee.gr/digital/larlib/2940.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ CD-ROM Μ 2188 -(002188)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ CD-ROM  363.70026 Γ -(002940)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70026 Γ -(002940)

 

Γιαλύρη, Θ.

Στρατηγικός σχεδιασμός της βιομηχανίας - βιοτεχνίας στην Αττική / Θ.Γιαλύρη. -  , 1998. -  12σ.

Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84 (1998 : Αθήνα)/ ΤΕΕ

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάιος-Ιούν. 1999, τεύχ.3 : σ.77-83

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1689 -(001689)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.3/1999

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3/99 -(003221)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  711.552094951 Α -(001137)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 279 -(000279)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 566 -(000566)

 

Γιαννόπουλος, Π.

Ατμοσφαιρική ρύπανση περιβαλλοντικές επιπτώσεις / Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος. -  Πάτρα: ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, 1996. -  28σ.

Εισήγηση από το επιδοτούμενο σεμινάριο του ΤΕΕ  "Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων"

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 375 -(000375)

 

Γιαννακόπουλος, Ν.

Φυσικός και ιστορικός πλούτος του Νομού Μεσσηνίας και αναδειξή του μέσα από τα έργα υποδομής / Νίκου Γιαννακόπουλου,  [κ.α]. -  Τρίπολη: ΤΕΕ Τμ.Κεντρ. & Νότιας Πελοποννήσου, 1999. -  112σ.1 cd-rom: σχ.+ 1 cd

Μελέτη Ομάδας Εργασίας που παρουσιάστηκε στην κοινή σύσκεψη Δ.Ε. ΤΕΕ & Δ.Ε Περιφερειακ·ν Τμημάτων στην Καλαμάτα 7-9 Μαϊου 1999

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 998 -(000998)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  363.70094952 Γ -(000420)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ CD-ROM  363.70094952 Γ -(000939)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70094952 Γ -(000939)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  Μ 312 -(000312)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 29 -(000029)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 29 -(000029)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 469 -(000469)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 442 -(000442)

 

Γιαννακού, Αθηνά

Μελέτη περιβαλλοντικών συνθηκών στον αναπτυξιακό σύνδεσμο Ιωνίας-Σίνδου-Καλοχωρίου / Αθηνά Γιαννακού, Ευάγγελος Αγγέλης, Χρήστος Σκοινάς, [κ.ά.] . -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1995. -  πολλ. αρ.: πιν., χάρτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  338.9495 Μ -(060573)

 

Γιουμής, Ηλίας

Περιβαλλοντολογικοί δείκτες στα οδικά έργα / Ηλίας Γιουμής. - 

 

Θεσσαλονίκη, 2012. -  120σ.: εικ., πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7291 ΓΙΟ -(006792)

 

Γκιζάρη - Ξανθοπούλου, Αννα

Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ενωση / Αννα Γκιζάρη - Ξανθοπούλου. -  ΑθήναΘεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 2003. -  334σ.

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.705094 Γ -(000314)

 

Γκιζελή, Β.

Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα: (1920-1930) / Β. Γκιζέλη. -  Αθήνα: Επικαιρότητα, 1984. -  352σ.: εικ., πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.509495ΓΚ -(035268)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.509495 Γ -(000158)

 

Γκλέκας, Ι.

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης στη βιομηχανία (Κανονισμός EMAS και ISO 9000): Εμπειρίες, προβλήματα, ιδιαιτερότητες / Ι. Γκλέκας. - 1998. -  11 σ.: πίν.

Περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Αθήνα)

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1998, τεύχ.6 : σ.98-102

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1674 -(001674)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 938 -(000938)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  658.408 Π -(001124)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 265 -(000265)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 6 -(000006)

 

Γκούμας, Α.

Ο Ρόλος της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στην Περιβαλλοντική Διαχείριση: Εννοια - Μεθοδολογία - Προοπτικές / Γκούμας Άγγελος, Σπύρου Ελευθέριος. -  [Αθήνα], 2001. -  54σ.: σχ.

Διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών στην οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών συστημάτων Ειδίκευση:Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος. Μάθημα:" Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης"

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Γ -(054190)

 

Γκογκότσης, Διονύσιος

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: βιομηχανικές εγκαταστάσεις / Διονύσης Γκογκότσης. -  Αθήνα: ΣΕΛΚΑ 4Μ, [χ.χ.]. -  52 σ.: σχεδ., χαρτ.+ 1 CD. -  (Τετράδια Μηχανικού)

Περιλαμβάνει παράρτημα:σ.51-52

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Γ -(006343)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.714 Γ -(000789)

 

Γκογκότσης, Διονύσιος

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: τουριστικές εγκαταστάσεις / Διονύσης Γκογκότσης. -  Αθήνα: ΣΕΛΚΑ 4Μ, [χ.χ.]. -  72 σ.: σχεδ., χαρτ.+ 1 CD. -  (Τετράδια Μηχανικού)

Περιλαμβάνει παράρτημα:σ.71-72

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Γ -(006342)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.714 Γ -(000788)

 

Γουργιώτης, Λουκάς

Zones cotieres: Vers une politique communautaire durable / Loukas Gourgiotis. -  Athenes: Ant. N. Sakkoulas, 2000. -  223p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 G -(052029)

 

Δήμος Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκη

Δράση για το περιβάλλον: Ενα σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης για τους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. -  Θεσσαλονίκη: Δήμος Σταυρούπολης, 1995. -  74σ.: σχ.

Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος ECOS, σε συνεργασία με τους δήμους Πολίχνης, Ευόσμου, Ελευθερίου-Κορδελιού και τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Ιωνίας - Σίνδου - Καλοχωρίου

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7309495 ΔΡΑ -(004514)

 

ΔΕΗ

Περιβαλλοντολογική μελέτη τύπου Α για τον σταθμό DIESEL λινοπεραμάτων. -  Αθήνα, 1986

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.703 Π -(001433)

 

ΔΕΗ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υ.Η. Εργων

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους υφιστάμενους Υ.Η.Σ. στον ποταμό Αχελώο. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2005. -  251σ.: πιν., σχ.+ 1 χάρτης

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.714 Μ -(001198)

 

ΔΕΠ

Εγχειρίδιο ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος για σεισμικά ξηράς θάλασσας. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1984. -  129σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7295Ε -(037938)

 

Δήμος Πατρέων

Περιβάλλον υδάτινοι αποδέκτες.- Πάτρα:[χ.ό.], [χ.χ.].- 92σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.73 Π -(001244)

 

Δαλαβέρη, Φωτεινή

Διαχείριση απορριμάτων στη μείζονα περιοχή Θεσσαλονίκης / Φωτεινή Δαλαβέρη, Μαρία Τζιβελέκη, Γιάννης Φυντανίδης. -  Θεσσαλονίκη, 1984. -  185 σ.: εικ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.728 ΔΑΛ -(004012)

 

Δασκαλάκης, Ε.

Η πόλη και το περιβάλλον: Αναφορά στην Πάτρα / Ελευθέριος Δασκαλάκης, Ερατ· Μαλλίδου. -  Πάτρα: [χ.ο.], 1990. -  164σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7009495 Δ -(002206)

 

Δείκτες περιβάλλοντος και αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη / επιμ.

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Κωνσταντίνος Νικολάου. -  Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008. -  209σ.: εικ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.72 Δ -(004874)

 

Δελήμπασης, Ν.

Για την μελέτη του master plan περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας / Δελήμπασης Νικ., Κατσιφαράκης Κ., Μυλόπουλος Ι., Οικονομίδης Γ. -  Θεσσσαλονίκη [ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 1998. -  9 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 959 -(000959)

Δελαγραμμάτικας, Γεώργιος

Μελέτη του προβλήματος περιβάλλοντος περιοχής Αιδηψού / Γεώργιος Δελαγραμμάτικας, Α. Μπλάτσης, Μ. Τυλιανάκης, Δ. Χαραλάμπου. -  Αθήνα, 1976. -  25 σ. 

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 22 -(000022)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 153 -(000153)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 18 -(000018)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 299 -(000299)

 

Δεληγιάννης, Φ.

EMAS και βιομηχανία / Φ. Δεληγιάννης. -  1998. -  6 σ.

Περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Αθήνα)

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1998, τεύχ.6 : σ.33-35

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1674 -(001674)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 938 -(000938)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  658.408 Π -(001124)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 233 -(000233)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 265 -(000265)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 6 -(000006)

 

Δεληγιάννης, Φ.

Π.Δ. 84/84 και αειφόρος ανάπτυξη / Φ. Δεληγιάννης. -  , 1998

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάιος-Ιούν. 1999, τεύχ.3 : σ.64-66

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.3/1999

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3/99 -(003221)

 

Δεληγιάννης, Φωκίων

Βιομηχανία και περιβάλλον: Τα νέα θεσμικά εργαλεία συμβατότητας μέσω της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του οικολογικού ελέγχου / Φωκίων Δεληγιάννης, Χριστίνα Θεοχάρη, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Δ. Οικονομίδης, Π. Παναγόπουλος, Α. Σκορδίλης, Ν. Τσαραπατσάνης, Μαρ. Φιλιππαίου. -  Αθήνα, 1997. -  62 σ. + παραρτήματα [18,8,41,8]

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1651 -(001651)

 

Δημητρίου, Α.

Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος: Εκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες: Το βιβλίο του μαθητή / Ααναστασία Δημητρίου. -  Θεσσαλονίκη: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2001.- 60σ.: εικ., πίν.

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (text/pdf 495 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/elinyae/book_59167.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.17 Δ -(059167)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.17 ΔΗΜ -(005759)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.17 Δ -(002199)

 

Δημητρίου, Α.

Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος: Εκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες: Το βιβλίο του εκπαιδευτικού / Αναστασία Δημητρίου. -  Θεσσαλονίκη: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2002. -  96σ.: πιν.

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (text/pdf 382 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/elinyae/book_59168.pdf

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  363.17 ΔΗΜ -(001041)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.17 Δ -(001324)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.17 Δ -(000782)

 

Δημητρίου, Α.

Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος: έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες: Το βιβλίο του μαθητή / Αναστασία Δημητρίου. -  Θεσσαλονίκη: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2002. -  60σ.: εικ., πίν.

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (text/pdf 495 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/elinyae/book_59167.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5194 -(005194)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  363.17 ΔΗΜ -(001047)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.17 Δ -(001325)

 

Δημητρίου, Α.

Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος: έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες: το βιβλίο του εκπαιδευτικού / Αναστασία Δημητρίου. -  Θεσσαλονίκη: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2001. -  96σ.: πιν.

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (text/pdf 382 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/elinyae/book_59168.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.72 Δ -(061547)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.17 ΔΗΜ -(005758)

 

Δημητρουλοπούλου, Σάνη

Ελλάδα: Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2008 / Σάνη Δημητρουλοπούλου, Μαρία Κάπαρη, Βασίλης Πλεμμένος, [κ.ά.] ; επιμ. Σάνη Δημητρουλοπούλου.- Αθήνα: ΕΚΠΑΑ, 2009.- 300σ.: σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ CD-ROM  363.7 ΕΛΛ -(006549)

 

Διαβάτης, Η.

Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα διαχείρισης περιβάλλοντος - Η ελληνική εμπειρία / Η. Διαβάτης. - 1998. -  6 σ.

Περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Αθήνα)

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1998, τεύχ.6 : σ.20-22

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1674 -(001674)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 938 -(000938)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  658.408 Π -(001124)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 233 -(000233)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 265 -(000265)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 6 -(000006)

 

Διαμαντής, Νικόλαος

Ατμοσφαιρική ρύπανση από την κίνηση και παραμονή των πλοίων στο λιμάνι της Πάτρας κατά την τριετία 1987-1989 / Νικόλαος Διαμαντής, Ευστάθιος Παπαδόπουλος. -  Πάτρα: [χ.ο.], 1995. -  60σ.: σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7392 Δ -(003880)

Διαπούλης, Χ.

Από τη χλωρίδα του Ολύμπου / Χαρ.Διαπούλη. -  [χ.τ.], [χ.χ.]. -  14σ.

Ανατύπωσις από το περιοδικό "Βουνό",τεύχος 24,Δεκέμβριος  1935

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΤ  363.7009143 Δ -(001367)

 

Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος(14-15 Μαΐου, 2010 : Μυτιλήνη)

Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος (2010 : Μυτιλήνη). -  Μυτιλήνη, 2010. -  11 εισηγ. [215] σ.: εικ., πίν.

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά βλ. Μ 2534

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

Τα περιεχόμενα του διημέρου http://library.tee.gr/digital/m2517/m2517_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2517 -(002517)

 

Διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείων(Ηράκλειο:1989). -  Ηράκλειο,

    1989. -  94σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Δ -(000584)

 

Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος(18 Οκτ.-22 Δεκ.,

    1995:Θεσσαλονίκη)

Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος (1995 : Θεσσαλονίκη). -  1995. -  31 εισηγ. [704 σ.]

Πρόγραμμα Κατάρτισης Μηχανικών Εθνικού Σκέλους 1995

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 807 -(000807)

 

Διαχείριση της θαλάσσιας περιοχής Ηρακλείου σαν αποδέκτη

αποβλήτων. -  Ηράκλειο, [χ.χ.]

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 613 -(000613)

 

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων(Δεκ., 1992:Θεσσαλονίκη),

Ημερίδα

Ημερίδα για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (1992:Θεσσαλονίκη). -  Θεσσαλονίκη: [χ.ο.], 1992. -  105σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7285 ΗΜΕ -(004388)

 

Διαχείριση υγρών αποβλήτων με αποκεντρωμένα συστήματα

Επεξεργασίας (14-15 Οκτ., 2005 :Νεοχώρι Καρδίτσας)

Διαχείριση υγρών αποβλήτων με αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας (2005 : Νεοχώρι Καρδίτσας). -  Νεοχώρι Καρδίτσας, 2005. -  16 εισηγ. [200 σ.]: εικ. , πίν.+ 1 cd-rom

Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο http://library.tee.gr/digital/m2093/m2093_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ CD-ROM Μ 2093 -(002093)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2093 -(002093)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1293 -(001293)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 465 -(000465)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 683 -(000683)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 369 -(000369)

 

Διεθνής - Ευρωπαϊκή - Ελληνική Νομοθεσία για το περιβάλλον.

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001/EMAS

Επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης(13-14

Μαρτίου, 2007:Αθήνα), Εκπαιδευτικό Υλικό Σεμιναρίου

Διεθνής - Ευρωπαϊκή - Ελληνική νομοθεσία για το περιβάλλον. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001/EMAS. Επιθεωρήσεις συτημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (2007: Αθήνα) [Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίου. -  [χ.τ.]: Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, 2007. -  [πολλ. αρ.]: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026 Δ -(061508)

 

Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής

Διεθνής παιδεία για το βιο-περιβάλλον. -  Αθήνα: Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, 1994. -  95σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Δ -(050836)

 

Διεθνείς συμβάσεις για το περιβάλλον. -  Αθήνα: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,

1998. -  30σ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.70026 Δ -(000279)

 

Δράση του ΤΕΕ για το περιβάλλον: Ανασκόπηση δραστηριοτήτων 1996-

2002. -  Αθήνα, 2003. -  27 σ.: εικ.

Η μελέτη έγινε ενόψη του συνεδρίου της HELECO '03

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1897 -(001897)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1092 -(001092)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 137 -(000137)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  068.495 Τ -(002764)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 238 -(000238)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 555 -(000555)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 479 -(000479)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 806 -(000806)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 190 -(000190)

 

Δρακάτος, Παναγιώτης Α.

Εκκλησία και περιβάλλον / Παναγιώτου Α. Δρακάτου. -  Πάτρα: Τυπογραφείον Σ. Γαλιατσάτος, 1996 (τ.1), 1997 (τ.2). -  2τ. 454σ. (τ.1) σ.455-1004 (τ.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Δ -(055388) τ.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Δ -(055387) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Δ -(004529) τ.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Δ -(004528) τ.1

 

Δραστηριότητα Τ.Ε.Ε. σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος

(αποδελτίωση από ενημερωτικό δελτίο Τ.Ε.Ε.). -  Αθήνα: ΤΕΕ-

Γραφείο Τεκμηρίωσης, [χ.χ.]. -  πολλ.αρ.

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 169 -(000169)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 83 -(000083)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 300 -(000300)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 347 -(000347)

 

Δραστηριότητες ΤΕΕ σε θέματα περιβάλλοντος: ανασκόπηση της

περιόδου 1996-2004. -  Αθήνα: ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, 2005. -  40σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΤΕΕ Φ 4522 -(004522)

 

Δρυάς

Αργυροδίνης ποταμός, πράσινος τόπος..: Τέμπη - Δέλτα Πηνειού / επιμ. Γιάννης Πέτρου, Γιάννης Παπαδόπουλος ; φωτ. Βασίλειος Τσολάκης. -  Λάρισα: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, [2008]. -  79σ.: φωτ., σχ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70094954 Α -(003512)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.70094954 Α -(001154)

 

ΕPYEA

Κρίσιμα προβλήματα περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1983. -  40σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 K -(035767)

 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Οδηγός νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. -  Αθήνα: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 1999.- 16σ. - (Θέματα Νομοθεσίας ; Νο 3)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5543 -(005543)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.70026 Ο -(001975)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.70026 Ο -(001031)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.70026 Ο -(004302)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.70026 Ο -(001238)

 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα - Πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. -  Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 1999. -  350σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.11 Π -(053205)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.11 ΠΡΟ -(005280)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Π -(004451)

 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα - Πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. -  Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2000. -  350σ.

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.11 Π -(001308)

 

ΕΜΠ - Τμ. ΑΤΜ - Εργ. Τηλεπισκόπησης

Επιστήμες και περιβάλλον στα τέλη του αιώνα: Προβλήματα και προοπτικές / επιμ. Δ.Ρόκος. -  Αθηνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1994. -  393σ.: πιν.,σχ. -  (Οικολογική Σκέψη ; 9)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7Ε -(047317)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  363.7Ε -(001048)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  363.7Ε -(000272)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7ΕΠΙ -(004501)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  363.7 ΕΠΙ -(000285)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  363.7Ε -(000239)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7Ε -(000069)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  363.7Ε -(000020)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.7ΡΟΚ -(002218)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7Ε -(001594)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  363.7Ε -(001594)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7Ε -(003624)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  363.7Ι3 -(001105)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7Ε -(000051)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7Ε -(002730)

 

ΕΟΚ

Εταιρεία Οικολογίας & Ανάπτυξης

Προστασία και διαχείρηση των παράκτιων περιοχών: Δυνατότητα δημιουργίας απασχόλησης: Τελική έκθεση. -  [χ.τ.]: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 1986. -  243σ.: πίν., σχ., χάρτ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Π -(059834)

 

Εγχειρίδιο απογραφή επιστημονικών ομάδων, μαθηματικών μοντέλων,

ερευνητικών προγραμμάτων και φορέων-χρηστών: Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Ερευνας και Τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 4.2, Δράση

"Ανθρώπινα Δίκτυα Διάδοσης της Ε & Τ Γνώσης" Υπολογισμός

Διασποράς Ρύπων στην Ατμόσφαιρα ΥΔΡΑ / επιμ. Ν.Μουσιόπουλος.

-  Θεσ/νίκη, 1997. -  117σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392 Α -(050103)

 

Εθνικόν συνέδριον προστασίας της φύσεως(2-4

Νοεμβρίου,1970:Αθήναι), Εκθεσις - Εισηγήσεις - Πορίσματα

Εθνικόν συνέδριον προστασίας της φύσεως (1970:Αθήναι): Εκθέσις - Εισηγήσεις - Πορίσματα. -  Αθήναι, 1970. -  πολλ.αρ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.730949512 Ε -(028945)

 

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη και μελέτη οργάνωσης της διακίνησης

επισκεπτών περιοχής ορεινού όγκου Χελμού - Βουραϊκού:  Β'Φάση Προτάσεις οριοθέτησης, όρων προστασίας και διαχείρισης (περίληψη). - Πάτρα: [χ.ό.], 1999. -  21σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4535 -(004535)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Ν -(005963)

 

Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον / επιμ. Σπ.

Αμούργης. -  Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή

Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 1999. -  3τ. 323σ.

(τ.Α) 360σ.(τ.Β1) 248σ.(τ.Β2): πιν.,σχ.

Προγράμματα σπουδών Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής

Το φυσικό περιβάλλον (τ.Α) / Μ. Αριανούτσου [κ.α.]

Το ανθρωπογενές περιβάλλον (τ.Β1) / Κ. Σμπόνιας [κ.α.]

Το ανθρωπογενές περιβάλλον (τ.Β2) / Κ. Νικολάου [κ.α.]

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Α -(004516) τ.Β2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Α -(004515) τ.Β1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Α -(004514) τ.Α

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.7 Α -(001285) τ.Α

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.7 Α -(001287) τ.Β2

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.7 Α -(001286) τ.Β1

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Έννοια-Περιεχόμενο-Μέθοδοι-

Διαχείριση-Εφαρμογή(18-19 Μαΐου, 1992:Ηράκλειο)

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992:Ηράκλειο): Έννοια-Περιεχόμενο-Μέθοδοι-Διαχείριση-Εφαρμογή. -  Ηράκλειο, 1992. -  112σ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 385 -(000385)

 

Ελευθεριάδης, Ι.

Εφαρμογή του EMAS στην Siemens μέσω οδηγού περιβαλλοντικής προστασίας / Ι.Ε. Ελευθεριάδης. -  , 1998. -  9 σ.

Περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Αθήνα)

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1998, τεύχ.6 : σ.118-120

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1674 -(001674)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 938 -(000938)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  658.408 Π -(001124)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 233 -(000233)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 265 -(000265)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 6 -(000006)

 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΥΠΕΧΩΔΕ

Οι προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα. -  Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 2004. - 200 σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Ε -(063174)

 

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της

Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η κατάσταση του ελληνικού περιβάλλοντος = The state of the greek environment. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1991. -  55σ.: πίν., χάρτες

Ανάτυπο από το European Encironmental Yearbook

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5780 -(005780)

 

Ελληνική Εταιρεία: για την προστασία του περιβάλλοντος και της

πολιτιστικής κληρονομιάς. 2-32, αφιέρωμα Κυριακή 29

Σεπτεμβρίου 2002. -  Αθήνα: Η Καθημερινή, 2002. -  32σ.

Επτά Ημέρες η Καθημερινή

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4128 -(004128)

 

Ελληνική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην

Κατασκευή (2η :19 Οκτ., 2005 :Αθήνα), Η εθνική στρατηγική στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ελληνική πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή (2η : 2005 : Αθήνα): Η εθνική στρατηγική με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς = European construction technology platform (ECTP) -- eng. -  Αθήνα, 2005. -  23 εισηγ. [280 σ.]: σχ.

2η συνάντηση (Η 1η συνάντηση έγινε στις 5-2-05, βλέπε Μ 2044)

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 2121

Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο http://library.tee.gr/digital/m2091/m2091_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ CD-ROM Μ 2091 -(002091)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1303 -(001303)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  720.4706 Τ -(003317)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 444 -(000444)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 672 -(000672)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 187 -(000187)

 

Ελληνικό περιβάλλον: η υποβάθμισίς του και τα μέσα προστασίας

του. -  Αθήναι: ΕΡΥΕΑ, 1976. -  62σ. -  (Προστατεύστε το

Περιβάλλον σας)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Ε -(027606)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  363.7Ε  -(000476)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.7009495 ΕΛΛ -(000323)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7009495E -(000460)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7Ε  -(000370)

 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (340)

Νομοθεσία για το περιβάλλον: 1964-2000. -  Αθήνα: VenSoft Τεχνολογίες Πληροφορικής, 2000

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ CD-ROM  363.70026 ΝΟΜ -(006192)

 

Ελληνοκινεζικό φόρουμ για το περιβάλλον(1ο :3-4 Δεκ., 2009

    : Αθήνα)

Ελληνοκινεζικό φόρουμ για το περιβάλλον (1ο : 2009 : Αθήνα) = Greek-Chinese forum on the environment (1st : 2009 : Athens) -- eng. -  Αθήνα, 2009. -  22 εισηγ. [380 σ.]: εικ., πίν., σχ.+ 1 cd-rom

Τα περιεχόμενα του συνεδρίου http://library.tee.gr/digital/m2470/m2470_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2470 -(002470)

 

Ενέργεια - Αθήνα: Δήλος Επικοινωνίες

Ενέργεια και Περιβάλλον. -  Αθήνα: Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών

Ενέργεια και περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία(3 Ιουν. 2006), ημερίδα

Ενέργεια και περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία (2006): ημερίδα. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], 2006. -  1cd

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  363.700682 Ε -(061526)

 

Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ρ.Υ.Ε.Α. -  [χ.τ.]: ΕΡΥΕΑ

Ενημερωτικό δελτίο Ε.P.Y.E.A. ελληνικής εταιρείας ερεύνης ελέγχου ρυπάνσεως υδάτων εδάφους αέρος. -  Αθήνα: [χ.ο.], 1976. - 96σ. -  (Προστατεύστε το Περιβάλλον σας ; 20)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7 Ε -(001209)

 

Ενημερωτικό δελτίο Ε.P.Y.E.A. ελληνικής εταιρείας ερεύνης ελέγχου

ρυπάνσεως υδάτων εδάφους αέρος. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1977. - 

106σ. - (Προστατεύστε το Περιβάλλον σας ; 21)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7 Ε -(001212)

 

Ενημερωτικόν δελτίον Ε.P.Y.E.A. ελληνικής εταιρείας ερεύνης

ελέγχου ρυπάνσεως υδάτων εδάφους αέρος. -  Αθήνα: [χ.ο.], 1976. -  112σ. -  (Προστατεύστε το Περιβάλλον σας ; 17)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7 Ε -(001121)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Ε -(000204)

 

Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής

Οργάνωση στην Αθήνα 3μερης συνάντησης για τη διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων στην Ελλάδα. -  Αθήνα, 1984

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Τ -(000589)

 

Εξαρχόπουλος, Μ. (340)

Λίμνη Κάρλα: Η αρχαία Βοιβηίς: Η αποκατάσταση ενός υγρότοπου στην Ελλάδα από τους σημαντικότερους της Ευρώπης / επ. Μάκης Εξαρχόπουλος. -  Βόλος: ΤΕΕ-Τμ.Μαγνησίας, 1999

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΤΕΕ 551.482 Λ -(051516)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  551.482 Λ -(051516)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  551.482 Λ -(000605)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  551.482 Λ -(000813)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  551.482 ΛΙΜ -(005331)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  551.482 ΛΙΜ -(000612)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  551.482 Λ -(001974)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  551.482 Λ -(000087)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  551.482 ΛΙΜ -(002886)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  551.482 Λ -(001872)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  551.482 Λ -(003202)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  551.482 Ι7 -(001194)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  551.482 Λ -(004294)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  551.482 Λ -(001169)

 

Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος / επιμ. Μάρκος

Μποναζούντας, Αλεξάνδρα Κατσαϊτη. -  Θεσσαλονίκη: Μουσείο

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 1995. -  822 σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Ε -(063141)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 ΕΠΙ -(005167)

 

Επιπτώσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων στις ακτές, τρόποι

ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης (24 Φεβρ., 1995: Κέρκυρα)

Επιπτώσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων στις ακτές, τρόποι ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης (1995:Κέρκυρα). -  Κέρκυρα: ΤΕΕ, Τμ. Κερκύρας, 1995

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 92 -(000092)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 193 -(000193)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 404 -(000404)

 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Livre vert sur l'environnement urbain: environnrment urbain: contributions d'experts = Green paper on the urban environment: urban environment: expert contributions = Libro verde sull'ambiente urbano: ambiente urbano: contributi di esperti = Gruenbuch ueber die staedtische umwelt: staedtische umwelt: beitraege von sachverstaendigen = Gronbog om bymiljo: bymiljo: bidrag fra eksperten =  Πράσινο βιβλιο γαι το αστικό περιβάλλον: αστικό περιβάλλον: συμβουλές εμπειρογνωμόνων = Groenboek over het stadsmilieu: stadsmilieu: bijdragen van deskundigen = Libro verde sobre el medio ambiente urbano: medio ambiente urbano: contribuciones de los expertos = Livro verde sobre o ambiente urbano: ambiente urbano: contribuicoes de peritos. -  [s.l.]: [s.n.], [s.d.]. -  v.p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  341.2422 L -(061902)

 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Εκθεση προόδου της επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος πολιτικής  και δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη: "Στόχος η αειφορία". - Βρυξέλλες: Επιτροπή Ευρωπαϊκ·ν Κοινοτήτων, 1996. -  178σ.: πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705094 Ε -(062304)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70094 Ε -(005044)

 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πράσινο βιβλίο για το αστικό περιβάλλον: Ανακοίνωση της επιτροπής προς το συμβούλιο και το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. -  Βρυξέλλες, 1990. -  59σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.70068 Π -(002328)

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πρόταση οδηγίας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλιντικών ζημιών: υποβάλλεται από την επιτροπή.-  Βρυξέλλες: [χ.ό.], 2002. -  71σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70094 Π -(061822)

 

Εππας, Δ.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων: Διερεύνηση της εφαρμογής της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (strategic envirοnmental assessment) στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠE / Δημοσθένης Έππας, Σοφία Παρθενοπούλου, Κωνσταντίνος Πούλιος. -  Θεσσαλονίκη, 2007. -  [91] σ.: πιν., διαγρ. + cd-rom

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 14,5 MB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1370.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2279 -(002279)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΨΒ Μ 1370 -(001370)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1370 -(001370)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1369 -(001369)

 

Εργα ΟΣΕ Α.Ε.

Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέου εμπορικού σταθμού Πάτρας στο Δρέπανο.- Αθήνα: [χ.ό.], 2004.- [110σ.]: πιν., σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.714 Π -(004898)

 

Ετήσια έκθεση ποιότητας περιβάλλοντος: Απρίλιος 1998 - Δεκέμβριος

1998. -  Χανιά: [χ.ό.], 1998. -  150 σ.: διάγρ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.7392094959 -(002337)

 

Εταιρία προστασίας Πρεσπ·ν

Εταιρία προστασίας Πρεσπών. -  Αγ. Γερμανός Πρέσπας: [χ.ε.], 1999. -  18 φύλλα σε ντοσιέ

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3796 -(003796)

 

Ευθυμιόπουλος, Ηλίας

Οι βιώσιμες πόλεις: Προτάσεις για μια οικολογική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος / Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Στέλιος Ψωμάς. -  Αθήνα: Εκδ. Νεφέλη, 1997. -  89 σ. -  (Κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος ; 5)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  304.2 ΕΥΘ -(005054)

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Ενωση

Χρηματοδοτικά μέσα για το περιβάλλον. -  Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή Ενωση, 1994. -  57σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΦΥΛ  Φ 76 -(000076)

 

Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης & Εργασίας

Θόρυβος ψυχολογική πίεσις και εργασία: συνοπτική έκθεση. -  Δουβλίνο: Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης & Εργασίας, 1983. -  7σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  331.2 Ε -(039990)

 

Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης & Εργασίας

Πολυεπιστημονική μελέτη επί της εργασίας κατά βάρδιες και των σχετικών καινοτομιών στην χαρτοβιομηχανία: συνοπτική έκθεση. -  Dublin: [χ.ό.], 1984. -  60σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7295 Ε -(039988)

 

Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης & Εργασίας

Χώροι εργασίας σοας εργονομική πλευρά και πλευρά οργάνωσης εργασίας: εμπεριστατωμένη έκθεση. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], 1984. -  84σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7295 Ε -(039977)

 

Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και

Εργασίας

Βιώσιμη ανάπτυξη: Πρωτοβουλίες πρακτικής εφαρμογής για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους κοινωνικούς εταίρους. -  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000. -  21σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3751 -(003751)

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου

Κατάλογος οδηγιών που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. -  Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998. -  15 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  363.700264 ΚΑΤ -(000160)

 

Ευρωπαϊκός οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων: Πλαίσιο και

στρατηγική για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις ευρωπαϊκές

πόλεις / συντ. Jorgen Madsen ; μετφρ. Ελένη Ανδρικοπούλου ;

επιμ. Κόνων Κομνηνός. -  Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Ο.Τ.Α.

Μείζονος Θεσσαλονίκης, 2000. -  103σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  352.63 Ε -(054674)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  352.63 ΕΥΡ -(000693)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  352.63 ΕΥΡ -(005386)

 

Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

Alteren

Οδηγός για την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1995. -  39σ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  658.408 Ο -(000395)

 

Ευσταθιάδης, Δ.

Εκσυγχρονισμός των Μ.Μ.Ε. στην Αττική: ο ρόλος τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση / Δημήτρης Κυρ. Ευσταθιάδης. -  , 1998. -  4σ.

Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84 (1998 : Αθήνα)/ ΤΕΕ

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάιος-Ιούν. 1999, τεύχ.3 : σ.29-31

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1689-(001689)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.3/1999

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3/99 -(003221)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  711.552094951 Α -(001137)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  M 279 -(000279)

 

Ευστρατίου, Π-Μ

Σχέδιο κώδικα περιβάλλοντος γενικό μέρος (UGB-AT): Η κωδικοποίηση του γενικού διοικητικού δικαίου περιβάλλοντος στην ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας / Παύλος-Μιχαήλ Ε. Ευστρατίου. -  Αθήνα: Σάκκουλας, 1994. -  158σ. -  (Διεθνής βιβλιοθήκη δημοσίου δικαίου ; 4)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70026 Ε -(003738)

 

Εφαρμογή και έλεγχος περιβαλλοντικής και νομοθεσίας σε

βιομηχανικές εγκαταστάσεις (14-15 Ιουνίου, 2007 :Αθήνα),

Εκπαιδευτικό Υλικό Σεμιναρίου

Εφαρμογή και έλεγχος περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (2007:Αθήνα) [Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίου]. -  [χ.τ.]: Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, 2007. -  [πολλ. αρ.]: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Ε -(061503)

 

Ζάνου, Β.

Οδηγός κοινωνικο-οικονομικών μελετών για την ολοκληρωμένη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος = Guide of socio-economic studies for the intergrated management of the water environment / Βέτα Ζάνου. -  Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2000. -  177σ. -  (Μονογραφίες Θαλάσσιων Επιστημών= Monographs on Marine Science ; 3, 1108-37-94)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.91 Ζ -(052093) c.1

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  331.91 Ζ   -(001219)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  331.91 Ζ   -(000844)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.91 ΖΑΝ -(005700)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  333.91 ΖΑΝ -(000697)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.91009495 Ζ -(002443)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  331.91 Ζ   -(000350)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  333.91 ΖΑΝ -(003007)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.91 Ζ -(002077)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70068 Z -(004137)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.70068 Ζ -(004677)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  331.91 Ζ   -(000226)

 

Ζήσης, Γ.

Βιώσιμη ανάπτυξη & ποιότητα ζωής / Γιάννης Ζήσης ; επιμ. Αλάξανδρος Μπελέσης. -  [Αθήνα]: ΥΠΕΧΩΔΕ, [χ.χ.]. -  105σ.

Εκτύπωση από το διαδίκτυο

Τα περιεχόμενα της μελέτης (text/pdf 110 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59271/book_59271_contents.pdf

Το πλήρες κείμενο σ. 5-46 (text/pdf 4150 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59271/book_59271_part1.pdf

Το πλήρες κείμενο σ. 47-105 (text/pdf 421 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59271/book_59271_part2.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Z -(059271)

 

Ζήσης, Θεόδωρος

Φυσικό και ηθικό κακό σε σχέση με το οικολογικό πρόβλημα / Θεοδώρου Ζήση. -  , 1995. -  σ. 94-99: εικ.

Ορθοδοξία και περιβάλλον (1993 : Καβάλα)/ ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Μακεδονίας, Ιερά Μητρόπολις Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1385 -(001385)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 887 -(000887)

 

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 299 -(000299)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 95 -(000095)

 

Ζαλίδης, Γ.

Ο ιδεότυπος της τέως λίμνης Κάρλας ως βάση αξιολόγησης των προταθεισών λύσεων κατασκευής του ομώνυμου ταμιευτήρα / Γ. Χ. Ζαλίδης, Ξ. Π. Δημητριάδης, Σ. Λ. Χατζηγιαννάκης. -  Θεσσαλονίκη: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων (ΕΚΒΥ), 1995. -  91σ.: πίν.,σχ.

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  551.482 Ζ -(000807)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  551.48209495 ΙΔΕ -(004654)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  551.482 Ζ -(001647)

 

Ζαχαρής, Αστ.

Τα δάση της Κρήτης από την αρχαιότητα έως σημερον / Αστερίου Στ.Ζαχάρη. -  Αθήναι, 1977. -  146σ. -  (Αυτοτελείς εκδόσεις της Υπηρεσίας Δασικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως ; Νο 39)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  634.909495 Ζ -(001353)

 

Ζαχαρής, Ν.

Εισαγωγή στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου: Eco-management and Audit sceme EMAS / Ν. Ζαχαρής. -  1995. -  8 σ. Management ολικής ποιότητας (1995 : Θεσσαλονίκη)

Πρόγραμμα Κατάρτισης Μηχανικών Εθνικού Σκέλους 1995

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 809 -(000809)

 

Ζερβαντωνάκης, Κ.

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος:Αναφορά στην Κρήτη ; Κώστα Ζερβαντωνάκη. -  [χ.τ.], 1980. -  5σ.

Ανάτυπον από την εφημερίδα "Ανατολή" στις 28,30,31 Δεκεμβρίου 1980 και 1/1/1981

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Ζ -(000876)

 

Ζιάνκας, Γιώργος

Χρήσεις γης - διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος / Γιώργος Ζιάνκας. -  Πολύγυρος, 2004. -  20 σ.

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2004 : Πολύγυρος)/ ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2053 -(002053)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1189 -(001189)

 

Ζιώγου, Α.

Χωροθέτηση της βιομηχανίας και βιομηχανική ρύπανση: Μελέτη της περιοχής Θεσσαλονίκης / Αικ. Ζιώκου, Γρ. Καυκαλάς, Κ. Παπάκος, Αιμ. Παπουτσή. -  2 τ.

Ο 2ος τόμος είναι έκδοση του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 054 -(000054) τ.2

 

Ζουραράκη, Ε.

Παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης υγρών αστικών αποβλήτων / Ζουραράκη Ειρήνη. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2001. -  100σ.: πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.7284 Ζ -(002760)

 

Η ίδρυση σταθμών ανεφοδιασμού πλοίων στην Κρήτη και η περίπτωση

Μαμιδάκη. -  Ηράκλειο, 1975. -  6σ.

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 172 -(000172)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 581 -(000581)c.1

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και το περιβάλλον (27 Ιουν.,2002:Αθήνα,Ελλάδα),

    Πρακτικά ημερίδας

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και το περιβάλλον (2002:Αθήνα,Ελλάδα): Πρακτικά ημερίδας. -  Αθήνα: ΔΕΗ-Δ/νση Επικοινωνίας, 2002

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  363.705 Δ -(054672)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ CD-ROM  363.705 ΔΙΕ -(006191)

 

Η διάσκεψη της Μόσχας / μετφρ., Αγγελική Τρικαλίτη, Ρέα

Παλαιοπούλου. -  Αθήνα: Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Πανελλήνια Ενωση

Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλονική Εκπαίδευση: Ελληνική

Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 1999. -  62σ. -  (Βασικά κείμενα

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; τεύχος 3)

Φωτοτυπία κειμένου

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (text/pdf 488 kb) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_58311.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70071 B -(058311)

 

Η κοινωνία της ανακύκλωσης(25 Ιουν., 2008 :Αθήνα), Παρόν και

    προοπτικές στην Ελλάδα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης (2008 : Αθήνα): Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα. - Αθήνα, 2008. - 21 εισηγ., [200] σ.: εικ., πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2322/m2322_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2322 -(002322)

 

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές(3ο:7-10 Ιουν.,

2001:Μέτσοβο, Ελλάδα), θεωρία και πράξη

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές (3ο:2001:Μέτσοβο, Ελλάδα): θεωρία και πράξη. -  Μέτσοβο: [χ.ό.], 2001. -  πολλ.αρ.: πίν., σχ.

Το κείμενο είναι εκτύπωση από το Διαδίκτυο

Εισήγηση Δ. Ρόκου (text/pdf 523 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59273/book_59273_rokos.pdf

Εισήγηση Ε. Μιχαηλίδου (text/pdf 477 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59273/book_59273_michailidou.pdf

Εισήγηση Α. Παπαδημάτου (text/pdf 401 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59273/book_59273_papadimatou.pdf

Εισήγηση Χ. Ζαμπέλη (text/pdf 309 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59273/book_59273_zambelis.pdf

Εισήγηση Κ. Τσίπηρα (text/pdf 248 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59273/book_59273_tsipiras.pdf

Εισήγηση Τ. Δ. Παπαζήση (text/pdf 353 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59273/book_59273_papazisis.pdf

Εισήγηση Κ. Ψιμάρνη (text/pdf 1458 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59273/book_59273_psimarni.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 O -(059273)

 

 

Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρωπαική κοινότητα. -  τέταρτη. - 

    Λουξεμβούργο: Υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαικών    

    Κοινοτήτων, 1990. -  68σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.70094 Π -(003025)

 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το περιβάλλον: Καθήκοντα και

δικαιώματα του πολίτη. -  Αθήνα: Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1995. -  30σ.: φωτ.+ Παράρτημα

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΦΥΛ  Φ 77 -(000077)

 

Η προστασία του περιβάλλοντος τον 21ο αιώνα(6 Απρ., 2001:Αθήνα),

Ημερίδα

Η προστασία του περιβάλλοντος τον 21ο αιώνα (2001:Αθήνα): Τελετή απονομής αριστείων στους καθηγητές Paul Crutzen, βραβείο Nobel Χημείας 1995 & Γε·ργιο Κοντόπουλο, Ακαδημαϊκό. -  Αθήνα: Ινστιτούτο Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2001. -  35σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4371 -(004371)

 

Η ρύπανση της θάλασσας και των ακτών και το νομοθετικό πλαίσιο

προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. -  Πειραιάς: [χ.ό.], 1996. -  10σ. Θάλασσες και ακτές

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5313 -(005313)

 

Η στρατηγική περιβαλλονική εκτίμηση ως εργαλείο άσκησης

περιβαλλοντικής πολιτικής(25 Απρ., 2007 :Αθήνα), Πρακτικά

Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ως εργαλείο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής (2007 : Αθήνα) [Πρακτικά. -  Αθήνα, 2007. -  220 σ.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2196

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2445 -(002445)

 

Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ως εργαλείο άσκησης

περιβαλλοντικής πολιτικής(25 Απρ., 2007 :Αθήνα)

Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ως εργαλείο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής (2007 : Αθήνα). -  Αθήνα, 2007. -  11 εισηγ. [50 σ.]

Το πλήρες κείμενο http://library.tee.gr/digital/m2196/m2196_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2196 -(002196)

 

Ηλιοπούλου - Γεωργουδάκη, Ι.

Ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής του άξονα Πάτρα - Αίγιο / Ιωάννα Ηλιοπούλου - Γεωργουδάκη. -  , 1995. -  σ.87-90

Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας (1995 : Πάτρα)ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας : Πρακτικά ημερίδας

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1774 -(001774)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1020 -(001020)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.730949527 Π -(001971)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 496 -(000496)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 145 -(000145)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 176 -(000176)

 

Ηλιοπούλου, Ι.

Βιβλιογραφικός οδηγός για την περιβαλλοντική εκπαίδευση / Ι. Ηλιοπούλου, Σ. Κουρουζίδης, Θ. Παπαπαύλου ; προλ. Α. Γεωργόπουλος. -  Αθήνα: Δήμος Πεύκης, 1997. -  127 σ. -  (Οικολογική Βιβλιογραφία ; 3)

Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 016.36370071 Η -(050724)

 

Ημερίς επι θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(13 Νοεμ.,

1971:Αθήνα, Ελλάδα)

Ημερίς επι θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (1971:Αθήναι, Ελλάδα): ομιλίαι - συζητήσεις - συμπεράσματα. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1971. -  117σ.: χάτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.7 Y -(021886)

 

Ηπιες μορφές ενέργειας(1ο:1982:Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)

Ηπιες μορφές ενέργειας (1ο:1982:Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) [Εισηγήσεις και πρακτικά. -  Θεσσαλονίκη: Ινστ. Ηλιακής Τεχνικής, 1983. -  3 τόμοι

Ο 3ος τόμος με αρ.εισ.58353 είναι συμπληρωματικός του Α' & Β' τόμου.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Η -(058353) παράρτημα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Η -(034463) τ.2

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7906 Η -(036572) τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(003678) παράρτημα

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(003489) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  333.7906 ΗΠΙ -(003488) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002945) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.7906 Η -(002944) τ.1

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.7906Η -(001714) τ.1

 

Θέματα περιβάλλοντος: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ (1995-2004). - 

Αθήνα: ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφ·ρησης, 2005. - 

31σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΤΕΕ Φ 4620 -(004620)

 

Θεοδοσίου, Νίκος

Μεταλλευτικές - μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας: Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) / Νίκος Θεοδοσίου, Νίκος Μοσχούδης, Κυριάκος Μουρατίδης, Σωτήρης Πρέντζας, Πέτη Πέρκα, Γιώργος Τριανταφυλλίδης.- Θεσσαλονίκη, 2011.- 40σ.+ σχ.,χάρτ.

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 932 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1527/kma_m1527_metalleia.pdf

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1527 -(001527)

 

Θεοδωράτος, Ανδρέας

Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων / Θεοδωράτος Ανδρέας, Κορνάρος Μιχάλης, Χρήστου Παναγιώτης. -  Πάτρα, 2008. -  πολλ.αρ. + 2 τοπογραφικά διαγραμ.

Έκθεση Ομάδας Εργασίας

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 731 -(000731)

 

Θεοδωρόπουλος, Μ.

Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ / Μ. Θεοδωρόπουλος, Π. Δόικος, Ε. Μαγκλάρα. -  Αθήνα: WWF Ελλάς, 2009. -  175 σ.: πίν. -  (Οδηγός για το περιβάλλον/ WWF)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Ε -(062994)

Θεοφανίδης, Σ.

Σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων έργων και η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Σ.Θεοφανίδης. -  Αθήνα, 1992

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Ιαν.-Φεβρ. 1992, τεύχ.1 : σ.81-89

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.1/1992

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 413  -(000413) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 1/92 -(003184)

 

Θεοφιλόπουλος, Νικόλαος

Διερεύνηση και τεκμηρίωση των οικονομικών, κοινωνικών και κυρίως τρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχει η λειτουργία του Πεδίου Βολής Παλαιοχωρίου, στην ευρύτερη περιοχή και γενικά στο Ν. Ηλείας / Θεοφιλόπουλος Νικόλαος, Παναγιωτακοπούλου Ελένη,  Πλιάτσικα Δήμητρα. -  Πύργος, 2009. -  πολλ. αρ.: πίν., φωτ.+ 1 CD

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 770 -(000770)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 770 -(000770)

 

Θεοχάρη, Χριστίνα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα / Η περίπτωση της Αττικής / Χριστίνα Θεοχάρη, Κων/νος Αραβώσης, Πέτρος Βαρελίδης, Ηλίας Διαβάτης, Χαράλαμπος Ζι·γας, Σταύρος Ιατρού, Αθηνά-Αναστασία Μπούρκα, Αλέκος Οικονομόπουλος, Σπύρος Παπαγρηγορίου, Παντελής Παντελάρας, Ιωάννης Φραντζής. -  Αθήνα, 2006. -  362 σ.: πίν., σχ. + cd-rom

αρ. απόφ. ΔΕ ΤΕΕ (Γ13/Σ42/2005)

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 6,6 MB) http://library.tee.gr/digital/m2183.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ CD-ROM Μ 2183 -(002183)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2183 -(002183)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 237 -(000237)

 

Θεοχάρη, Χριστίνα

Προυποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Αττική / Χ. Θεοχάρη. -  , 1998

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάιος-Ιούν. 1999, τεύχ.3 : σ.66-68

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.3/1999

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 3/99 -(003221)

 

Θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου

Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας (ΚΕ.ΠΕ.ΔΕ.): Πρώτη φάση / Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος, Ιωάννης Αργυριάδης, Μαρία Σωτηροπούλου. -  Πάτρα: ΤΕΕ Τμ. Δυτ. Ελλάδας, 1996. -  πολλ.αρ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 472 -(000472)

 

Ιωαννίδου, Πελαγία

Πρόγραμμα πιλότος για το περιβάλλον του Ν. Πέλλας / Πελαγία Ιωαννίδου, Δημόκριτος Μανδάλης, Ιωάννης Σόνδρας, Ιωάννης Σηφάκης, Ευθύμιος Χρυσοχοϊδης. -  Εδεσσα, 1996. -  95 σ.: διαγρ., πίν., χάρτ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1763 -(001763)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 923 -(000923)

 

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρυμα Θεμιστοκλή &

Δημήτρη Τσάτσου

Ελληνο-Βουλγαρική Περιβαλλοντική Συνεργασία (Ιαν.- Αυγ. 2000) = Greek-Bulgarian Environmental Cooperation (Jan. - Aug. 2000). -  Αθήνα: [χ.ό.], 2000. -  413σ.

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  363.70026 Κ -(000093)

 

Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης

Πράσινη Αττική: (Αύγουστος 2005). -  Ηλιούπολη: [χ.ό.], 2005. -  πολλ.αρ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4992 -(004992)

 

Κουτσουβέλης, Στ.

Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος από την βιομηχανική ρύπανση / Στυλιανός Κουτσουβέλης, Κωνσταντίνος Φίλης. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1986. -  179 σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026Κ -(038201)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.70026ΚΟΥ -(004902)

 

Καϊλίδης, Δ.Σ.

Ρύπανση φυσικού περιβάλλοντος / Δ.Σ. Καϊλίδη. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, 1985. -  196σ.: εικ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.73 ΚΑΙ -(003963)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.73 Κ -(000903)

 

Καϊσερλίδης, Ιορδάνης

Economic aspects of environmental policies / Jordan T.Kaiserlidis. -  Salsburg: [s.n.], 1977. -  45 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 K -(029455)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  363.7 K -(000052)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΑΡΧ  363.7 K -(000072)

 

Κακούρος, Π.

Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών / Π. Κακούρος, Βασιλική Τσιαούση, Έλενα Χατζηχαραλάμπους ; επιμ. Χρυσούλα Λιόντα. -  Θέρμη: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, 2004. - 71σ.: πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  577 Κ -(004609)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  577 ΚΑΚ -(006199)

 

Καλατζής, Χ.

Δελτίο ενημέρωσης για την περιβαλλοντική νομοθεσία / Καλατζής Χ., Χρυσοστομίδης Α., Σελήνη Ε. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1991. -  πολλ. αρ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.70026 Δ -(001969)

 

Καλδέλλης, Ιωάννης Κ.

Αειφορία και Ανάπτυξη, Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Θεωρία, Ερωτήσεις Κατανόησης - Εμβάθυνσης / Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Κωνσταντίνος Ι. Χαλβατζής. τ.1ος. -  Αθήνα: Εκδόσεις Α. Σταμούλη, 2005. -  374σ.: πίν., σχ.

Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 Κ -(060385)

 

Καλδέλλης, Ιωάννης Κ.

Μείζονα Περιβαλλοντικά Προβλήματα Διαχείριση Αποβλήτων: Θεωρία, Ερωτήσεις Κατανόησης - Εμβάθυνσης / Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Αιμιλία Μ. Κονδύλη. τ.2ος. -  Αθήνα: Εκδόσεις Α. Σταμούλης, 2005. -  528σ.: πίν., σχ,

Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 Κ -(060386)

 

Καλκάνη, Ε.

Ενέργεια και περιβάλλον στη δεκαετία του '90 και μετά: [έκθεση συνεδρίου] / Ε.Καλκάνη. -  , 1991

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Σεπτ.-Οκτ. 1991, τεύχ.5 : σ.84-86

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.5/1991

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 5/91 -(003329)

 

Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική

International protection of the environment on a regional level = Les Competences des communautes Europeennes en matiere de protection de l'environement / Αγγ. Καλλία-Αντωνίου -- fre. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1982. -  13p. -  (Publications Institute Thesaurus Acroasium ; 21)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7Κ -(034089)

 

Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική

Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία προστασίας  περιβάλλοντος έτη 1987-1988 / Αγγελική Καλλία-Αντωνίου, Νέλλη Παλαιολόγου, Σίτσα Πορτόλου-Μιχαήλ. -  Αθήνα: Σάκκουλας, 1989. -  128σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026Κ -(040300)

 

Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική

Η εφαρμογή του δίκαιου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση / Αγγελική Καλλία - Αντωνίου. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], 2006. -  14σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4958 -(004958)

 

Καλοπίσης, Γ.

Επισκόπηση των ορχεοειδών της Κρήτης / Γιάννης Καλοπίσης. -  Βώροι Ηρακλείου: [χ.ο.], 1984. -  29σ.: εικ. -  (Β·ροι ; 01)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7009495 Κ -(000354)

 

Καλοπίσης, Γ.

Τα ορχεοειδή της Ελλάδας: απογραφή και επισκόπηση = The orchids of Greece: inventory and review / Γιάννης Καλοπίσης. -  Ηράκλειο: Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, 1988. -  πολλ. αρ.: εικ. -  (Βώροι ; 11)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7009495 K -(001451)

 

Καλτσάς, Νίκος

Προπάντων: άνθρωπος - περιβάλλον - ποιότητα ζωής / Νίκος Β. Καλτσάς. -  [χ.τ.][: [χ.ο.], 1996. -  [χ.α.]: πιν.,σχ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  711.42 Κ -(003242)

 

Καμπανού, Α.

Διαχείριση αποβλήτων οικοδομικών εργασιών: περίπτωση Εκτενεπόλ / Καμπανού Αικατερίνη. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2006. -  161σ.: εικ., πίν., σχ., χάρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 363.728 Κ -(003629)

 

Κανατούλας, Παναγιώτης

Προτάσεις και παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για αιγιαλό και παραλία / Παναγιώτης Κανατούλας, Αυγουστής Κονδύλης, Παναγιώτης Λολώνης, Γιάννης Μαρούκης, Μαρία Νικολακοπούλου, Νίκος Νούσιος, Γιάννης Σαραντινός. -  Αθήνα, 2007. -  [27] σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2210 -(002210)

 

Καραΐσκου, Ε.

LIFE-EMAS. Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου σε αστικές πόλεις μεσαίου μεγέθους: Πάτρα, Λάρισα, Βόλος. / Ε. Καραϊσκου. -  1998. -  6 σ.: σχ.

Περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Αθήνα)

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1998, τεύχ.6 : σ.38-40

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1674 -(001674)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 938 -(000938)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  658.408 Π -(001124)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 233 -(000233)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 265 -(000265)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 6 -(000006)

 

Καραβέλλας, Δ.

Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών: οδηγός ορθής πρακτικής / Δ. Καραβέλλας..[κ.α.]. -  Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003. -  166σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  577 Κ -(004979)

 

Καραβίας, Παναγιώτης

Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 : η περίπτωση μιας ορυζοβιομηχανίας / Καραβίας Παναγιώτης. -  Χανιά: [χ.ό.], 2006. -  cd-rom 285σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ CD-ROM  ΔΙΠ 363.7 Κ -(002822)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ CD-ROM  ΔΙΠ 363.7 Κ -(001295)

 

Καραγιάννης, Α.

Επιπτώσεις της γωθερμίας στο περιβάλλον / Αλέξανδρος Καραγιάννης. -  Θεσσαλονίκη, 1992.- 103 σ.: διαγρ., πιν., σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.703 ΚΑΡ -(004161)

 

Καρακώστας , Ιωάννης

Περιβάλλον και δίκαιο: Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών / Ιωάννης Κ. Καράκωστας. -  2η. -  Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006. -  916σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026 Κ -(060709)

 

Καρακώστας, Γ.Κ.

Περιβάλλον και αστικό δίκαιο / Γιάννης Κ. Καρακ·στας. -  Αθήνα: Σάκκουλας, 1986. -  259σ. -  (Βιβλιοθήκη αστικού και δικονομικού δικαίου ; 6)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70026 Κ -(003734)

 

Καρακώστας, Ι.

Εισαγωγή στο κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος / Ι. Καρακ·στας, Γλ. Σιούτη, Βλ. Παυλοπούλου, [κ.ά.]. -  Αθήνα: Εκδόσεις Αντ.

 

Ν. Σάκκουλα, 1993. -  99σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026 Ε -(064282)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70026 Κ -(003733)

 

Καρβούνης, Σωτ.

Διαχείρηση του περιβάλλοντος: Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη / Σωτ. Καρβούνης, Δημ. Γεωργακέλλος. -  1η. -  Αθήνα: Αθ.Σταμούλης, 2003. -  873σ.: εικ.,πιν

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.7 ΚΑΡ -(003406)

 

Κασιούμης, Κ.

Μελέτη διαχείρισης περιοχής εθνικού δρυμού Πρεσπών / Κώστας Κασιούμης. μέρος III, Οι στόχοι και ο σχεδιασμός της διαχείρισης του δρυμού. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1990. -  92σ.: πίν., χάρτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7009495 Κ -(061852)

 

Κασκαμανίδης, Π.

Μελέτη αξισυμμετρικής, ανωστικής φλέβας σε θαλάσσιο αποδέκτη με γραμμική στρωμάτωση πυκνότητας / Κασκαμανίδης Περικλής . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2002. -  86σ.: πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.7284 Κ -(003149)

 

Καστέλης, Ν.

Εντοπισμός περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων σε βιομηχανία γάλακτος: προτάσεις βελτίωσης των διεργασιών και αντικειμενικών στόχων / Νικόλαος Δ. Καστέλης. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2006. -  133σ.: πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 363.703 Κ -(003708)

 

Κατάνεο, Μάρκο

Προστατευόμενες φυσικές περιοχές / Μάρκο Κατάνεο, Τζασμίνα Τριφόνι ; μετφρ. Γ.Κουσουνέλου. -  Αθήνα: Δομική, 2005. -  400σ.: φωτογρ. -  (Παγκόσμια Κληρονομιά Unesco)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.70068 Κ -(001327)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.70068 Κ -(000341)

 

Κατσιάνου, Μαρία Θ.

Νέο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειδότησης έργων και προτάσεις βελτίωσης του / Μαρία Θ. Κατσιάνου. -  Πάτρα: [χ.ό.], 2013. -  154σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026 Κ -(065024)

 

Κατσιφαράκης, Κ.

Εκθεση της κατάστασης του περιβάλλοντος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Προδιαγραφές σύνταξης έκθεσης / Κ. Κατσιφαράκης, Α. Κοέν, Ι. Κρεστενίτης, Θ. Νάτσινας. -  Θεσσαλονίκη, 1995. -  55 σ. 

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1553 -(001553)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 776 -(000776)

 

Κεραμιτσόπουλος, Ι.

Διαχείριση στερεών απορριμμάτων και υγρών λυμάτων σε συνάρτηση με τη προστασία του νερού ύδρευσης στο Νομό Δράμας / Κεραμιτσόπουλος Ιωάνννης . -  Ξάνθη, 1998. -  100σ.: εικ., πιν., σχ.+ 3 χάρτες

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.728 Κ -(002451)

Κλάδου-Μπλέτσα, Α.

Environmental identification of the site situated on the northern coast-gulf Chania: Sewerage project of the region of Chania - Kolimbari = Αναγν·ριση τοπίου βόρειας ακτής κόλπου Χανίων: Αποχεύτευση περιοχής Κολυμπαρίου - Χανίων / Κλάδου Α., Παναγιωτάκης Κ., Παυλάκη Κ. -  Chania: [s.n.], 1996. -  15p.: ill.+ 3 maps

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Κ -(000278)

 

Κλάδου-Μπλέτσα, Α.

Δρόμος προσπέλασης εργοστασίου κομποστοποιήσης απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων πόλεως Χανίων και ευρύτερης περιοχής στη θέση Στρογγυλό Κεφάλι Ακρωτηρίου Χανίων: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Κλάδου-Μπλέτσα Αιμ., Λυμπεράκης Π., Παυλάκη Κ. -  Χανιά: [χ.ό.], 1996. -  48σ.: εικ.+ 5 σχέδια

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Κ -(001848)

 

Κλάδου-Μπλέτσα, Α.

Δρόμος προσπέλασης εργοστασίου κομποστοποιήσης απορριμμάτων και χρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων πόλεως Χανίων και ευρύτερης περιοχής στη θέση Στρογγυλό Κεφάλι Ακρωτηρίου Χανίων: Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης / Κλάδου-Μπλέτσα Αιμ., Λυμπεράκης Π., Παυλάκη Κ. -  Χανιά: [χ.ό.], 1996. -  3 τόμοι46σ. (τ.1)πολλ. αρ. (τ.2)πολλ. αρ. (τ.3): εικ.+ Σχέδια

Συμπληρωματικό τεύχος (τ.1)

Παράρτημα Ι: Γεωλογικές - Τεκτονικές - Υδρογεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής (τ.2)

Παράρτημα ΙΙ: Αναγνώριση τόπου "Στρογγυλό Κεφάλι" ορεινού όγκου ακρωτηρίου Χανίων (τ.3)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Κ -(000837) τ.3

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Κ -(000836) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Κ -(000835) τ.1

 

Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές

Ενέργειας (3ο:15-17 Οκτ., 2009:Θεσσαλονίκη), Αναζητώντας

λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον, Πανελλήνιο συνέδριο

Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (3ο:2009:Θεσσαλονίκη): Αναζητώντας λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον: Πανελλήνιο συνέδριο / επιμ. Σωτήριος Ε. Τσιούρης, Μαίρη Ανανιάδου - Τζιμοπύλου. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2009. -  799σ.: εικ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.705 ΚΛΙ -(006601)

 

Κοέν, Α.

Περιβάλλον Θεσσαλονίκης, 1986 - 1992: Συλλογή βιβλιογραφίας / Αβραάμ Κοέν, Θεόδωρος Νάτσινας, Ανδρέας Τσιρπάνης. -  Θεσσαλονίκη, 1993. -  71 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 389 -(000389)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 624 -(000624)

 

Κοινοπραξία ΝΑΜΑ ΑΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ

Δυτικός άξονας Β-Ν Ιονία Οδός: Εκπόνηση μελετών τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο του δυτικού οδικού άξονα Β-Ν: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2005. -  πολλ.αρ.+ 6 σχέδια

 

Συνοδεύεται από Παραρτήματα Α-Β-Γ

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.714 Ε -(000409) Παράρτημα

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.714 Ε -(000409)

 

Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία: Υποχρεώσεις και εφαρμογή. –

Αθήνα: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1998. -  21σ. + παράρτημα

Τίτλος παραρτήματος: Κατάλογος Οδηγιών - Κατάλογος Διεθνών Συμβάσεων για το Περιβάλλον

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.700264 Κ -(000280)

 

Κοινοτικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί EMAS & ECO-LABEL(13-17

Ιαν., 2003:Θεσσαλονίκη)

Κοινοτικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί EMAS & ECO-LABEL (2003 : θεσσαλονίκη). -  Θεσσαλονίκη, 2004. -  5 εισηγ.[108 σ.]. -  (Κύκλος σεμιναρίων μικρής διάρκειας. Γ')

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1202 -(001202)

 

Κοινοτικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί EMAS & ECO-LABEL(2004

:Σέρρες)

Κοινοτικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί EMAS & ECO-LABEL (2004 : Σέρρες). -  Σέρρες, 2004. -  5 εισηγ.[108 σ.]. -  (Κύκλος σεμιναρίων μικρής διάρκειας. Ε')

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1188 -(001188)

 

Κοκκώσης, Χ.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον / Χάρης Κοκκώσης, Πάρις Τσάρτας. -  Αθήνα: Κριτική, 2001. -  288σ.: πιν., σχ. -  (Τουρισμός και αναψυχή/ Γερ. Ζαχαράτος, Πάρις Τσάρτας ; 1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  338.4791 Κ -(054252)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  338.4791 Κ -(000327)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  338.4791 Κ -(000804)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  338.4791 ΚΟΚ -(005730)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  338.4791 ΚΟΚ -(000775)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  338.4791 Κ -(002595)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  338.4791Κ -(000704)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  338.4791 ΚΟΚ -(003172)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  338.4791 Κ -(002130)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  338.4791 Κ -(004321)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  338.4791 Κ -(001616)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  338.4791 Κ -(004824)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  338.4791 Κ -(000239)

 

Κολιντζαρίδου, Μαρία

Θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΕ επί του σχεδίου διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για το Νομό Κεφαλονιάς / Κολιντζαρίδου Μαρία, Μουτή Μαργαρίτα. -  Αργοστόλι, 2013. -  32σ.

Επισημάνσεις και προτάσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού Κεφαλονιάς

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 828 -(000828)

 

Κομπούγιας, Κ.

Μελέτη οργάνωσης τεχνικής υπηρεσίας ελέγχου περιβάλλοντος στο Δήμο της Πάτρας / Κωνσταντίνος Κομπούγιας, Αθανάσιος Μαργαλιάς, Παν. Παπαθεοδωρόπουλος. -  Πάτρα: ΤΕΕ. Τμημ. Δυτ. Ελλάδας, 1987. -  πολλ.αρ.; πιν.,σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 638 -(000638)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 147 -(000147)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 14 -(000014)

 

Κοντός, Ευάγγελος

Υφιστάμενη κατάσταση και επιπτώσεις από την διέλευση του άξονα της Αττικής Οδού στο Δήμο Ζεφυρίου: ανάλυση - προτάσεις / Ευάγγελος Κοντός, Νικόλαος Σιούτης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2002. -  303 σ.: πίν., σχ.+ 200 σ. (παράρτημα)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7291 Κ -(058603) παράρτημα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7291 Κ -(058602)

 

Κονταξής, Α.

Κοινοτικές οδηγίες για θέματα περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων / Α. Κονταξής, Σοφ. Κοντογεώργου, Ι. Κραψίτης, Δ. Οικονομίδης, Αδαμάντιος Δ. Σκορδίλης, Ι. Τζουβαδάκης, Ευσ. Τσέγκος. -  Αθήνα, 1995. -  147 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1495 -(001495)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 743 -(000743)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 69 -(000069)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 179 -(000179)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 167 -(000167)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 178 -(000178)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 135 -(000135)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 305 -(000305)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 129 -(000129)

 

Κοπεγχάγη (26 Φεβρ., 2010 :Αθήνα), Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα

Κοπεγχάγη (2010 : Αθήνα): Η επόμενη μέρα. -  Αθήνα, 2010. -  7 εισήγ. [60] σ.: εικ., σχ.

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2480/m2480_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2480 -(002480)

 

Κορκόβελος, Χ.

Προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ενωση: Με αναφορές στα ελληνικά δεδομένα / Χρήστος Κορκόβελος. -  Αθήνα: Σάκκουλας, 1997. -  397σ.: πιν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.70094 ΚΟΡ -(005128)

 

Κοσμόπουλος, Πάνος

Περιβαλλοντική κοινωνική ψυχολογία: Η αντίληψη του χώρου / Πάνος Ι.Κοσμόπουλος. -  Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000. -  388σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Κ -(051519)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.705 ΚΟΣ -(005710)

 

Κοσπεντάρης, Γ.

Το δασικό πρόβλημα της Ευρυτανίας / Γιάννης Κοσπεντάρης. -  Αθήνα, 1962. -  71σ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  634.90949515 Κ -(000616)

 

Κοτσιφάκη, Ν.

Υφιστάμενη εργαστηριακή υποδομή: Προτάσεις για τον έλεγχο των παραμέτρων μόλυνσης-ρύπανσης των υπόγειων νερών και των ακτών κολύμβησης της Κρήτης / Κοτσιφάκη Ντίνα,Κουμάκης Μιχάλης, Μαγουλάς Αντώνης. -  Ηράκλειο, 1986. -  πολλ. αρ. -  (Μελέτες κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων)

Εργασία στα πλαίσια του σεμιναρίου "Προστασία περιβάλλοντος και εφαρμογές της βιοτεχνολογίας"

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.7394 Κ -(001392)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Κ -(001822)

 

Κουϊμτζής, Θ.

Ελεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος / Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου. -  Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1994. -  277σ.: πιν.,σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.73 ΚΟΥ -(005161)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.73 Κ -(005104)

 

Κουόμο, Μπερνάρ

Πόλη πράσινο / Μπερνάρ Κουόμο, Αικατερίνη Μπλέτσα, Κυριακή Πετρίδου, Πηγή Σαρβάνη. -  Θεσσαλονίκη, 2007. -  110 σ., + 46 σ. παράρτημα: σχεδ., φωτγρ.+ 1 cd-rom

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2216 -(002216)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1362 -(001362)

 

Κουκουλούδη, Ε.

Διαχείριση νοσοκομειακών απορριμμάτων: εφαρμογή στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ / Κουκουλούδη Ελισάβετ, Παπαλοπούλου Αναστασίας. -  Θεσσαλονίκη, [χ.χ.]. -  πολλ. αρ.: εικ., πιν., σχ.+ 3 σχέδια

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.728 Κ -(002516)

 

Κουρούδη, Α.

Διαχείριση οδικών έργων και περιβάλλον / Αικατερίνη Κουρούδη. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1998. -  73σ.: σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7291 ΚΟΥ -(005014)

 

Κουσιδ·νης, Χρήστος

Διατύπωση προτάσεων για την τροποποίση της Κ.Υ.Α. αρ. 6919 (ΦΕΚ 248/Δ/5.3.2004): Προστασία των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών / Χρήστος Κουσιδώνης, Χαρούλα Μιχαλοπούλου, Μάγδα  Σεγκούνη.-  Θεσσσαλονίκη, 2005. -  60 σ.

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 3,39 MB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1295.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2222 -(002222)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1294 -(001294)

 

Κουσουρής, Θ.

Το νερό στη φύση,στην ανάπτυξη,στην προστασία του περιβάλλοντος = The water in nature,in developement,tin environmental protection / Θεόδωρος Σ. Κουσουρής -- eng. -  Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 1998. -  188 σ.: εικ.,πιν.,σχ. -  (Μονογραφίες Θαλάσσιων Επιστημ·ν= Monographs on Marine Science, 1108-37-94 ; 1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 Κ -(050712)

 

Κουτούπα-Ρεγκάκου, Ε.

Δίκαιο του περιβάλλοντος / Ευαγγελία Κουτουπά-Ρεγκάκου. -  1η. -  ΑθήναΘεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005. -  211σ.

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.70026 ΚΟΥ -(003404)

 

Κουτούπα-Ρεγκάκου, Ε.

Η διοικητική διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου. -  Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 1995. -  204 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.703 ΚΟΥ -(005165)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.703 Κ -(002173)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Κ -(004178)

 

Κρητικού, Μ.

Οι πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελλάδα / Μ. Κρητικού. -  1998

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1998, τεύχ.6 : σ.23-29

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.6/1998

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

 

Κρητολογία: Αγιώνυμα(και τα συναφή) σπήλαια της Κρήτης. - 

Βραχάσι: Ελευθέριος Κ.Πλατάκης, 1979. -  278σ.

Ανάτυπον εκ του 8 τεύχους(Ιανουάριος-Ιούνιος) 1979

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7009495 Κ -(000325)

 

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ENVIREG

Χωροταξική οικολογική διαχειριστική μελέτη περιοχής εκβολών Πηνειού ποταμού. 2ο Στάδιο, Πρόταση σχεδίου ανάπτυξης και διαχείρισης. -  Αθήνα: ΚΕΔ, 1994. -  113σ.: πίν., χάρτ., + παραρτ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70094954 Χ -(002429)

 

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Υπηρεσία Προγραμματισμού &

Μελετών

Μελέτη βελτίωσης και αξιοποίησης περιοχών εκβολών Πηνειού ποταμού. -  Αθήνα: ΚΕΔ, 1997. -  16σ.: πίν., χάρτες

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70094954 Μ -(001177)

 

Κωνσταντακόπουλος, Κώστας

Παναχαϊκό όρος = Mt. Panachaiko / Κώστας Κωνσταντακόπουλος κ.α. ; επιμέλεια Κ·στας Παπαγιαννόπουλος ; φωτογραφίες Λάμπρος Λογοθέτης -- eng.- Πάτρα: Έγχρωμον, 2007.- 158σ.:φωτ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7009143 Π -(006352)

 

Κωτσοβίνος, Ν.

Θέματα τεχνολογίας και περιβάλλοντος οικολογία. Το νέφος-επιπτώσεις του / Νικ.Κωτσοβίνος. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 1985. -  258σ.: πίν. σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7Κ -(037039)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.739ΚΩΤ -(003852)

 

Λάγιου, Νάντια

Πλαίσιο και στόχοι εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής: 5ετές σχέδιο ανάπτυξης '83-'87 / Νάντια Λάγιου, Κ·στας Τουλούπας, Ρίτος Γιαννόπουλος, [κ.ά.]. -  [Αθήνα]: [χ.ό.], 1982. -  πολλ.αρ.: πίν. - (Περιβάλλον: έκθεση ; αρ.2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70509495 Π -(061869)

 

Λάζογλου, Κ.

Σχεδιασμός συστήματος αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων / Λάζογλου Κωνσταντίνος. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2005. -  206σ.: πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 363.728 Λ -(003457)

 

Λάλος, Π.

Μεθοδολογίες επιπτώσεων οδών στο περιβάλλον: παραδείγματα / Παύλος Λάλος, Σαφά Σαχίν. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ο.], 1985. -  216σ.: πίν., σχ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.7291 Λ -(002718)

 

Λάσκαρις, Κ.

Περιβαλλοντική κρίση: Θέματα θεωρίας, μεθοδολογίας & ειδικών προσεγγίσεων / Κ.Λάσκαρις, Ανδ.Βλάχου, Η.Κουρλιούρος. -  Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1993. -  490σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7Π -(046567)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  363.703 Π -(000139)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.705ΠΕΡ -(004390)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ  363.703 ΠΕΡ -(000251)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.7Π -(001206)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  363.7Π -(000287)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7Π -(000091)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.7ΛΑΣ -(002117)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7Π -(001373)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Π -(003305)

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  363.7Ι8 -(001077)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7Π -(000230)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7Π -(002527)

 

Λέκκας, Θ.

Μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την ίδρυση του Πετροχημικού Συγκροτήματος στην περιοχή Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας / Θ. Λέκκας, κ.ά. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1982. -  πολλ. αρ.: εικ., πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.703 Μ -(000235)

 

Λώλος, Γ.

Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου ως εργαλείων προώθησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων / Γ. Λώλος. -  1998

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.-Δεκ. 1998, τεύχ.6 : σ.55-57

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.6/1998

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

 

Λώλος, Γεώργιος

Περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση της παλιάς κοίτης και παραποτάμιας περιοχής τμήματος του ποταμού Αχελώου.Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής με όρους αειφορίας / Λώλος Γεώργιος. -  Πάτρα: [χ.ό.], 2011. -  150σ.: πίν., σχ.

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.72 Λ -(001210)

 

Λαγκουβάρδου, Αφρ.

Προβλήματα περιβάλλοντος στο Ρέθυμνο και προοπτικές αντιμετώπισης τους / Λαγκουβάρδου Αφροδίτη, Ζαχειλά-Καπελώνη Καίτη. -  Ρέθυμνο, 1984. -  75σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 611 -(000611)

 

Λαζαρέτου, Θ.

Οδηγός για την έννομη προστασία της φύσης / Θ. Λαζαρέτου. -  Θεσσαλονίκη: Μουσείο Γουλανδρή, 1994.- 45σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 363.70026 Λ -(047785)

 

Λαζαρέτου, Θ.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Δίκαιο / Θ. Λαζαρέτου. -  Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2002. -  185 σ.: είκ., πίν.. -  (Περιβαλλοντικές εκδόσεις, 1109-4044)

φωτοτυπία

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  344.046 Λ -(056054)

 

Λαζαρέτου, Θ.

Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές / Θ.Λαζαρέτου; Προδιαγραφές μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος οικολογικά ευαίσθητων περιοχών / Γ.Καρέτσος. -  Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: Εθνικό Κέντρο  Κοινωνικών Ερευνών, 2002. -  69σ.. -  (Περιβαλλοντικές εκδόσεις)

Εκτύπωση από Internet

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  577 Λ -(054578)

 

Λαζαρίδη, Αρ.

Incineration: An Environmental impact from industrial applications:Rathological waste disposal / Αρισ. Λαζαρίδη. -  New Jersey: [s.n.], 1987. -  28,p.(29)l.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.4457Λ -(042695)

 

Λαμπρόπουλος, Ν.

Πολιτική γης και περιβάλλον:Η γνώση του χώρου απαραίτητη προϋπόθεση για άσκηση πολιτικής γής-Ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων / Ν. Λαμπρόπουλος. -  1988. -  6 σελ.

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Απρ. 1990, τεύχ.2 : σ.53-55

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 965 -(000965)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ.,τεύχ.2/1990

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 2/90 -(003150)

 

Λαμπρούση, Μ.

Συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης στην ατμοσφαιρική ποιότητα περιοχής Ακτιου - Πρέβεζας συνέπεια του έργου ζεύξης / Μαρία Λαμπρούση, Γιόλα Παπά. -  Πάτρα: [χ.ό.], 2003. -  93σ.: πίν., σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7392 Λ -(004714)

 

Λιάτσης, Δ.

Παρουσίαση προγραμμάτων ΟΤΑ για ανακύκλωση στερεών αστικών απορριμμάτων / Δημήτριος Λιάτσης, Γεώργιος Ριτζούλης, Αλεξάνδρα Τάτση. -  Θεσσαλονίκη: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας,

 

1992. -  πολλ.αρ.: σχ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 525 -(000525)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 272 -(000272)

 

Λυμπεράκης, Π.

Προσέγγιση των βιοτικών παραμέτρων της περιοχής Στρογγυλό Κεφάλι Ακρωτηρίου Χανίων: Εκτίμηση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση εργοστασίου μηχανικής διαλογής και κομποστοποιήσης απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων / Π. Λυμπεράκης, Χ. Φουρναράκη [κ.ά.]. -  Ηράκλειο: [χ.ό.], 1997. -  56σ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Λ -(001851)

 

Μάργαρης, Νίκος Ι.

Οδοιπορικό στο ελληνικό περιβάλλον: Οικολογικά ταξίδια και ιστορίες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα / Ν.Σ.Μάργαρης. -  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001. -  434σ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7009495 Μ -(002139)

 

Σβορώνος, Ε.

Μέθοδοι διαχείρισης του οικοτουρισμού και του τουρισμού  σε προστατευόμενες περιοχές / Ε. Σβορώνου. -  Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003. -  142 σ.: εικ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.705 Σ -(004703)

 

Μέρες περιβάλλοντος(3-6 Ιουν., 2006 :Αθήνα), με αφορμή την

παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. -  Αθήνα, 2006. -  1 cd-rom+ 1  

φυλλάδιο

Στα πλαίσια του τριημέρου πραγματοποιήθηκε έκθεση βιβλίου του ΤΕΕ στην πλατεία Συντάγματος, με θέμα το "Περιβάλλον"

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ CD-ROM Μ 2138 -(002138)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ CD-ROM  363.7 Μ -(003399)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 594 -(000594)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 691 -(000691)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 271 -(000271)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ CD-ROM Μ 189 -(000189)

 

Μέρες περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο: Εισηγήσεις-ανακοινώσεις-

προβολές-συζητήσεις. -  Ζάκυνθος: Νομαρχία Ζακύνθου, 1984. -  πολλ.αρ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.700609495 Μ -(000711)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.700609495 Μ -(000573)

 

Μουτσοπούλου, Α.

Προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος / Α. Μουτσοπούλου. -  Ρόδος: [χ.ό.], 1975. -  φωτ.

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ  363.7 Μ -(000643)

 

Μπιμπίλης, Τ.

Μεθοδολογία Χ. Π. μια αφετηρία για περιβαντολογική κυκλοφοριακή ρύθμιση / Τάσος Μπιμπίλης. -  Αθήνα, 1986

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.731 Μπ -(037579)

 

Μακρίδης, Ν.

Αι υπηρεσίαι υγιεινής εν Ελλάδι: από της ιδρύσεως του ελληνικού Βασιλείου μέχρι των ημερών μας (1933) = Les services d'hygiene en Grece: depuis l'independance hellenique jusqu' a nos jours (1933) /  Νικ. Γ. Μακρίδου. -  Εν Αθήναις: Τυπογραφικά Καταστήματα Αδελφών Γεράρδων, 1933. -  118 σ. 

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.72 Μ -(051767)

 

Μαλιώκας, Β.

Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευομένης περιοχής του Δέλτα Νέστου, συμπλέγματος λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας και  της ευρύτερης περιοχής / ανάδοχος: Βασίλειος Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.,[κ.ά.]. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1996. -  πολλ. αρ. (τ.1): πίν., σχ.+ 4 χάρτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Π -(062977) τ.1

 

Μανδραμπαζάκης, Εμμ.

Διαχείριση στερεών απορριμάτων(Κολυμπάρι-Σούδα): Αναγνώριση-καταγραφή-μέτρηση της ρύπανσης στον άξονα Χανιά - Κολυμπάρι / Ε. Μανδραμπαζάκης, Β. Τσάκωνας. -  Χανιά, 1985. -  82σ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  ΚΡ 44 -(000044)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 696 -(000696)

 

Μανωλιάδης, Ο.

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: Μελέτη & εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Οδυσσέας Μανωλιάδης. -  Περιστέρι: Ιων, 2002. -  204σ.: πίν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.703 Μ -(004608)

 

Μαρκόνης, Γιάννης

Μελέτη της υδροδυναμικής συμπεριφοράς και της τροφικής κατάστασης του Θερμαϊκού Κόλπου με τη χρήση του μοντέλου WASP / Γιάννης Μαρκόνης. -  Χανιά: [χ.ό.], 2003.- 108σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7394 Μ -(002325)

 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων(15-19 Δεκ., 1997:Βέροια). -  , 

   1997. -  7 εισηγ. [156 σ.]

Σεμινάριο μικρής διάρκειας 1997

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 915 -(000915)

 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2001 : Θεσσαλονίκη) /

Επιστημονικός υπεύθυνος Σωκράτης Χ. Φάμελλος. -  Θεσσαλονίκη, 2001. -  3 εισηγ.; πίν., σχ.. -  (Κύκλος σεμιναρίων μικρής διάρκειας. Α')

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1223 -(001223)

 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2009 : Θεσσαλονίκη). - 

Θεσσαλονίκη, 2009. -  [225] σ.: πίν., σχ.. -  (Κύκλος σεμιναρίων μικρής διάρκειας. Θ')

(α' φάση)

Περιεχόμενα του σεμιναρίου http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1433/kma_m1433_contents.htm

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ CD-ROM Μ 1433 -(001433)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ CD-ROM Μ 752 -(000752)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ CD-ROM Μ 295 -(000295)

 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων(24-25 Νοεμβρίου 2008: Αθήνα)

Σεμινάριο / συντ. Σιούλας Κωνσταντίνος. -  [Αθήνα]: Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, 2008. -  [86σ.]: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.714 Σ -(062378)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  333.714 Σ -(002712)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.714 Σ -(006595)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.714 Σ -(004877)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  333.714 Σ -(000723)

 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων(29 Ιαν., 1999 :Ηράκλειο)

. -  Ηράκλειο: ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης, 1999. -  [80 σ.]: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1822 -(001822)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1000 -(001000)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 272 -(000272)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 454 -(000454)

 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων(Ιαν.- Φεβρ., 2004 :Πολύγυρος)

/ Επιστημονικός υπεύθυνος Σωκράτης Χ. Φάμελλος. -  Πολύγυρος, 2004. -  6 εισηγ., [253 σ.]; πίν., σχ.. -  (Κύκλος σεμιναρίων μικρής διάρκειας. Ε')

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2053 -(002053)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1189 -(001189)

 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων(Μαϊος, 2002:Σέρρες)

Μελέτες / Επιστημονικός υπεύθυνος Σωκράτης Χ. Φάμελλος. -  Σέρρες, 2004. -  7 εισηγ.; πίν., σχ.. -  (Κύκλος σεμιναρίων μικρής διάρκειας. Β')

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1216 -(001216)

 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  από την κατασκευή και

λειτουργία της μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποιήσης των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής Χανίων στη θέση Στρογγυλό Κεφάλι Ακρωτηρίου Χανίων. -  Χανιά: [χ.ό.], 1996. -  109σ.: πίν.+ 11 χάρτες

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Μ -(001631)

 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χώρου υγειονομικής ταφής

υπολλειμμάτων της ευρύτερης περιοχής Χανίων στη θέση Στρογγυλό Κεφάλι Ακρωτηρίου Χανίων. -  Χανιά: [χ.ό.], 1996. -  70σ.: πίν.+ 3 χάρτες

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 M -(001630)

 

Μελέτη σκοπιμότητας μονάδων παραγωγής πολυαιθυλενίων. - 

Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1987. -  1τ.: πίν., χάρτ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  338.45 ΜΕΛ -(002723)

 

Μιχαηλίδης, Μ.

Ομαδικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και συνεργασία: Οδηγός-βοήθημα για νέους και συμβούλους ομάδων / Μιχαηλίδης Μ.. -  Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2003. -  109 σ.: πίν., σχ.. -  (Περιβαλλοντικές εκδόσεις, 1109-4044) φωτοτυπία

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Μ -(056053)

 

Μιχαλοπούλου, Χαρίκλεια

Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περιβάλλοντος / Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου, Κωνσταντία Μπουγιούκα, Σωτήρης Μυλωνάς, Πηνελόπη Πολύζου, Ανέστης Χριστοφορίδης. -  2002. -  36, 26 σ.: πίν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1082 -(001082)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 224 -(000224)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 545 -(000545)

 

Μιχαλοπούλου, Χαρίκλεια

Νομοθεσία για το περιβάλλον / Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου. -  Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2004. -  876σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026 Μ -(058015)

ΚΝΠ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΠΟΛΗ  363.70026 Μ -(000970)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.70026 ΜΙΧ -(006094)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ  363.70026 ΜΙΧ -(003431)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70026 Μ -(004806)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.70026 Μ -(000792)

 

Μοσχωνάς, Α.

Εγχειρίδιον στρατιωτικής υγιενής / Αντωνίου Ι.Μοσχωνά. -  Αθήναι, 1951. -  106σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.72 Μ -(051552)

 

Μουσιόπουλος, Ν. (340)

Μαθηματικά μοντέλα ατμοσφαιρικής ρύπανσης / επιμ. Ν. Μουσιόπουλος. -  Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1997. -  107σ.: σχ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ

Μέτρο 4.2,Δράση "Ανθρ·πινα δίκτυα διάδοσης της Ε & Τ γνώσης"

Υπολογισμός διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392072 M -(050102)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7392072 MΑΘ -(005190)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7392072 M -(005260)

 

Μπίσκα, Αντιγόνη Γ.

Περιβαλλοντική θεώρηση της παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος / Αντιγόνη Γ. Μπίσκα, Νικόλαος Οικονόμου = Environmental consideration of ready-mixed concrete production / Antigoni G. Biska, Nikolaos Oikonomou -- eng. -  Αθήνα, 2006. -  : διαγρ., πίν.

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : I, Σεπτ.- Δεκ. 2006, τ. 26, τεύχ. 3 : σ. 35-48

Εκτεταμένη περίληψη στα Αγγλικά

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 1,7 ΜΒ) http://www.library.tee.gr/digital/techr/2006/techr_2006_i_3_35.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Επιστ.έκδ.Ι, τεύχ.3/06

 

Μπαϊκούσης, Αλέξανδρος

Περιβαλλοντική διαχείριση και ανάπτυξη της Λίμνης Κορώνια / Μπαϊκούσης Αλέξανδρος. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2012. -  139σ.: εικ., πίν.+ 1 cd

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Μπ -(064249)

 

Μπαλωμένος, Γ.

Μελέτη και προτάσεις διαχείρισης των λιμνών Χρυσούπολης του Νομού Καβάλας / Γεώργιος Π. Μπαλωμένος . -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2004. -  152σ.: εικ., πίν., σχ., χάρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ CD-ROM 363.728 Μ -(003528)

 

Μπαράκος, Α.

Πετροχημική βιομηχανία και περιβάλλον: Εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή του Κρυονερίου / Α. Μπαράκος, Δ. Παπαμαντέλος, Βικ. Στιβανάκης, Χ. Στρεμένος.- Πάτρα, 1981. -  92 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 641 -(000641)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 192 -(000192)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 251 -(000251)

 

Μπαρούνης, Α.

Το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας / Αρ. Μπαρούνης. -  , 1978

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Μάιος-Ιούν. 1981, τεύχ.5-6 : σ.25-27

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.5-6/1981

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 5-6/81 -(003124)

 

Μπενέκος, Γεώργιος

Πρόγραμμα pollution / Γ. Μπενέκος. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1987. -  120σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7394 Μπ -(039081)

 

Μπεργελές, Γιώργος

Διασπορά αέριων και στέρεων ρύπων από τη λειτουργία του νέου Αης Κρήτης στη θέση Αθερινόλακκος / Γ. Μπεργελές. -  [χ.τ.], 1994

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Μ -(002616)

 

Μπεριάτος, Ηλίας

The Local Agenda 21 as a Planning Instrument for Sustainable Development:The case of Greece / Ε. Beriatos. -  Αθήνα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 1998. -  16σ.. -  (Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 1790-9325 ; 98-06)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  338.9 Π -(003506)

 

Μπεριάτος, Ηλίας (340)

Περιβάλλον και ανάπτυξη της υπαίθρου: Οικονομικές, γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πτυχές / επιμ. Ηλίας Μπεριάτος, Δημήτρης Ψαλτόπουλος. -  Αθήνα: Θεμέλιο, 2003. -  251σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Μπ -(058477)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7 Μπ -(001026)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Μ -(004745)

 

Μπούσμπουρας, Δ. (120)

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη περιοχής Γράμμου - Β.Δ. Βοϊου. -  Θεσσαλονίκη [ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999. -  4τ.πολλ.αρ. (τ.Α)πολλ.αρ. (τ.Β)πολλ.αρ. (τ.Γ)70σ. (τ.Δ): εικ., πίν., σχ.

Από το πρόγραμμα Αρκτούρος "Διατήρηση της καφέ αρκούδας (Ursus Arctos) και των βιοτόπων της στην Ελλάδα (2η φάση)"

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.703 E -(058291)

 

Μπουροδήμος, Ευστάθιος

Εκθεση προστασίας περιβάλλοντος στα πλαίσια του ρυθμιστικού σχεδίου Καβάλας / Ευστάθιος Μπουροδήμος. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], 1975. -  64σ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7 Μ -(000248)

 

Μπουροδήμος, Ευστάθιος

Building democracy and progress in Greece: environmental quality & protection as a problem of social growth & economic development / Eustathios Mavrodimos. -  Athens: [s.n.], 1977. -  40p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Μπ -(028330)

 

Μπουροδήμος, Ευστάθιος

Προβλήματα ρυπάνσεως - μολύνσεως του ελληνικού χώρου. Ειδική περίπτωσις: Σαρωνικός κόλπος / Ευστάθιος Μπουροδήμος. -  Αθήναι: ΕΡΥΕΑ, 1974. -  20σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  363.73 Μπ -(028338)

 

Νέες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες (18 Μαρτ., - 4 Μαϊου 1996

: Αγρίνιο) Επιδοτούμενο σεμινάριο. - 7 εισηγ.: πίν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 361 -(000361)

 

Νέες τεχνολογίες και πολίτης(22 Νοεμ., 2008 : Πάτρα). -  Πάτρα,

2008. -  [5 εισηγήσεις, 109 σ.]: εικ., πίν.+ 1 CD, 1  πρόσκληση

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 729 -(000729)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ CD-ROM  Μ 729 -(000729)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ CD-ROM Μ 258 -(000258)

 

Νόϊνερ, Άννα-Μαρία

Τερατογονία: Μηνύματα από το περιβάλλον / Άννα-Μαρία Νόϊνερ, Αθανάσιος Κρητικός, Γεώργιος Καραβοκύρης, Στέφανος Ζουρνατζής, Αλέξανδρος Κρητικός. -  Αθήνα: Μονόπτερος, 1993. -  186 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 ΤΕΡ -(004047)

 

Νότιο Αιγαίο – Κρήτη - Κύπρος: συνεργασία για το περιβάλλον και

την ανάπτυξη. -  Ηράκλειο: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,  

2001. -  216σ.: εικ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7309495 Ν -(004673)

 

Νικολάου, Α.

Environmental aspects in the planning of coastal areas / A. Nikolaou. -  [s.l.]: [s.n.], [s.d.]. -  [s.p.]

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5486 -(005486)

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας

Βιώσιμη ανάπτυξη με την περιβαλλοντική αγωγή. -  Μεσολόγγι: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 1997. -  496σ.: εικ.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Β -(049772)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.705 Β -(000180)

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη (ΕΠΜ) περιοχής Ασπροποτάμου - Κόζιακα Νομού Τρικάλων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προδιαγραφές μελέτης. -  Τρίκαλα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, 1998. -  30σ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  333.714 -(000437)

 

Νομοσχέδιο περί αιγιαλού και παραλίας(14 Φεβρ., 2007 :Αθήνα),

Πρακτικά . -  Αθήνα, 2007. -  166 σ.

Ημερίδα διαλόγου

Το πλήρες κείμενο http://library.tee.gr/digital/m2189.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2189 -(002189)

 

Ντόνος, Γ.

Διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων: η κατάσταση στην Ελλάδα / Ντόνος Γεώργιος. -  Χανιά: [χ.ό.], 2005. -  98σ. + παραρτήματα: εικ., πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.728 Ν -(003430)

 

Ξέρεις πως να προστατευτείς ;: Πλημμύρες. Εντονα καιρικά

φαινόμενα. θυελλώδεις άνεμοι. Καταιγίδες. Χιονοπτώσεις.

Παγετός. -  Μεσολόγγι: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Αιτωλοακαρνανίας. -  [25σ.]: όλο εικ.

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.347 Ξ -(000679)

 

Ξυνίδης, Νίκος

Διερεύνηση επιπτώσεων από την εγκατάσταση βιομηχανίας έτοιμου σκυροδέματος στην περιοχή της κοινότητας Περιβολίων / Ξυνίδης Ν.. -  Χανιά: [χ.ό.], 1992. -  24σ.: πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Ξ -(001371)

 

Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ(14 Νοεμ., 2002 :Κηφισιά),

Προβλήματα-προοπτικές, Ο ρόλος των μηχανικών

. -  Αθήνα : ΤΕΕ, 2002. -  [70 σ.]

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 1878

Ενημέρωση των μηχανικών για την "Παγκόσμια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη" που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, από 26 Αυγ.-4 Σεπτ. 2002, με τίτλο: World summit on sustainable development (johannesburg 2002)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1874 -(001874)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1083 -(001083)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 194 -(000194)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.7 Κ -(002669)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 396 -(000396)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 541 -(000541)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 147 -(000147)

 

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στα έργα προστασίας περιβάλλοντος(17

Φεβρ., 2004 :Αθήνα). -  Αθήνα: Πανελλήνιος Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.ΕΠ.ΠΕ.), 2004. - 

[10 εισηγ.]: πίν., σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.7 Π -(004727)

 

ΟΑΔΥΚ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμνοδεξαμενή Ομαλού και Συνοδά Έργα. -  Χανιά: [χ.ό.], 2005. -  111σ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  333.714 Μ -(002757)

ΟΑΤΕΠ Α.Ε.

Λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων(Ηράκλειο 18,19,20 Μαρτίου 1996). -  Ηράκλειο, 1996

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Π -(002946)

 

ΟΗΕ

Εθνική έκθεση της Ελλάδος: Ειδική σύνοδος της γενικής συνέλευσης για τον απολογισμό εφαρμογής της Habitat Agenda Instanbul + 5. -  Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001. -  62σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  307.3 Ε -(059750)

 

Οδηγός διαχείρισης & ανάδειξης κοιλάδας Σπερχειού & Μαλιακού

κόλπου "Πράσινη συναίνεση". - Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004. - 53σ.:

σχ.

Εκτύπωση από το διαδίκτυο

Το πλήρες κείμενο (text/pdf 748 KB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59272.pdf

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 O -(059272)

 

Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα (14 Ιαν., 2008

:Πειραιάς), Αναγκαία μέτρα και παρεμβάσεις . -  Πειραιάς,

2008. -  15 εισηγ.: εικ., σχ., πίν.

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2301/m2301_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2301 -(002301)

 

Οι κοινοτικές οδηγίες που αναφέρονται στο υδάτινο περιβάλλον και

η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτές: Συλλογή νομικών κειμένων και κριτική εκτίμηση της υδατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελλάδας / επιμ. Ζωή Μώρου. -  Αθήνα: Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 1996. -  95σ.+ 77σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.700264 Ι -(050472)

 

Οικολογία-Κοινωνία-Εκπαίδευση(1995:Αθήνα): Πραγματικότητα και

προοπτικές. -  Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1996. -  324σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  574.5 Ο -(048360)

 

Οικονομίδης, Δημήτριος (340)

Νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης / επιμ. Δημήτρης Οικονομίδης. -  Αθήνα: ΥΠΕΘΟ-Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Εργα, 1998. -  127σ.. -  (Εγχειρίδια ; 5)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026 Υ -(060677)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70026 Υ -(006092)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.70026 Υ -(000160)

 

Οικονομοτεχνική μελέτη διάθεσης απορριμάτων μείζονος περιοχής ΟΤΑ

Θεσσαλονίκης: Tεχνική έκθεση: Φάση Β, οριστική έκθεση / επιμ.

Γ.Μπαλαφούτας, Ε. Παπαχρήστου. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1988.

-  1τ:  χαρτ.+ 5 διπλ. χαρτ., 2 διπλ. πίν.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.728 ΟΙΚ -(003336)

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών και προστατευόμενων

περιοχών(27 Μαρτ., 2010 :Κομοτηνή). -  Κομοτηνή, 2010. -  10

εισήγ. [250] σ.: εικ., πίν., σχ.

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2513/m2513_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2513 -(002513)

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη Δυτική Ελλάδα(29

Μαϊου, 2002 :Πάτρα), Προβλήματα και προοπτικές. -  Πάτρα,

2002. -  22 εισηγ., (110 σ.): σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1890 -(001890)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1139 -(001139)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 536 -(000536)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 146 -(000146)

 

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην

Περιφέρεια Κρήτης: Συγκριτική έκθεση τεχνολογιών διαχείρισης

στερεών αποβλήτων. -  Ηράκλειο: [χ.ό.], 2001. -  πολλ. αρ.:

πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.7285 Ο -(002364)

 

Ολυμπος το μυθικό βουνό / φωτ. Γιώργος Ζαρζώνης, Γιάννης Ζαρζώνης

; κείμ. Χρίστος Ζαφείρης. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζαρζώνη,

1999. -  349σ.: φωτ.; 1 cd-rom

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.7009143 Ο -(003092)

 

Οργάνωση - πολιτική και στόχοι Υ.Ε.Ν. στον τομέα προστασίας

θαλάσσιου περιβάλλοντος. -  Πειραιάς: [χ.ό.], 1996. -  [11]σ.

Θάλασσες και ακτές

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5312 -(005312)

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης - ΟΑΔΥΚ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Διαχειριστικό Σχέδιο για τον Βιότοπο Πρέβελη. -  [χ.τ.]: [χ.ό], 1998. -  [πολλ. αρ.]: πίν., σχ.

Πρόγραμμα: Life Δυτικής Κρήτης 95/GR/01143/KRI "Διαχείριση και προστασία απειλούμενων βιότοπων της δυτικής Κρήτης με οικότοπους και είδη προτεραιότητας"

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.703 Δ -(063272)

 

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος

Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  15σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 3521 -(003521)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  363.7 ΠΡΟ -(000156)

 

Ορεινή Κρήτη. -  Ηράκλειο: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,

[χ.χ.]. -  78σ.: φωτ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7009495 Ο -(004965)

 

Πάττας, Κ.

Μελέτη εκπομπών καυσαερίων των εν χρήσει οχημάτων στην Αθήνα: τελική έκθεση / Κ. Πάττας, Ν. Κυριάκης. -  Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Εδρα Εφηρμοσμένης Θερμοδυναμικής, 1983. -  84σ.: εικ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  628.532 Π -(035555) τελική έκθεση

 

Πάττας, Κ.

Τεχνικοοικονομική μελέτη της εφαρμογής της κεραμικής παγίδας καπνού σε στόλο επιβατικών οχημάτων Diesel: τελική έκθεση / Κ. Πάττας, Ν. Πατσατζής, Χ. Μιχαλοπούλου. -  Βρυξέλλες: [χ.ό.], 1988. -  74σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.73Ε -(040683)

 

Παπαγιάννης, Α.

Μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σύγχρονες οπτικές μεθόδους / Α. Παπαγιάννης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1984. -  114σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392Π -(037457)

 

ΠΕΡΠΑ

Αναλύσεις οικιακών αποριμμάτων των με στατιστικά παραδεχτές μεθόδους στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. -  Αθήνα: ΥΧΟΠ, 1985. -  35σ.,6 παραρτήματα: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.728Σ -(036136)

 

ΠΣΔΜΗ

Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει στο περιβάλλον. -  Αθήνα: Τροχός Τεχνικές Εκδόσεις ΕΠΕ, 1999. -  174σ.: εικ., πίν., σχ.

Ανάλεκτα εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος-Συμβολή του "Δελτίου του Π.Σ.Δ.Μ.-Η." στην HELECO 1999

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  333.7917 Τ -(050816)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  333.7917 Τ -(004100)

 

Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον / επιμ. Ηλίας Ευθυμιόπουλος,

Μιχάλης Μοδινός. -  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα: Διεπιστημονικό

Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ), 2002.- 269σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 Π -(055639)

 

Παναγόπουλος, Θ.

Δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος / Θεόδωρος Παναγόπουλος. -  Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης, 1992. -  176σ.. -  (Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου ; 3)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.70026 Π -(001464)

 

Παναγιωτοπούλου, Α.

Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής των ορεινών όγκων της Πίνδου / Α. Παναγιωτοπούλου, Δ. Γεώργας, Η. Νιάνιος,[κ.ά.] . -  Αθήνα: [χ.ό.], 1996. -  4 τόμοι: εικ., χάρτες + 24 χάρτες

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΗΠ  363.7009143 Π -(001074)

 

Παναγοπούλου - Μπέκα, Γιάννα

Το έννομο αγαθό περιβάλλον: Προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας / Γιάννα Παναγοπούλου - Μπέκα. -  Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1992. -  246σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70026 Π -(003737)

 

Πανελλήνιο συνέδριο χημείας(7ο:15-20 Νοεμ., 1982:Γιάννινα),

Πρακτικά

Προστασία περιβάλλοντος - συνθήκες εργασίας.- τ.2. -  Γιάννινα: [χ.ό.], 1982

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  540.6 Π -(034118)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ  363.7006Π -(000178)

Πανταζής, Α.

Χωροταξικές και πολεοδομικές προοπτικές στο δομημένο περιβάλλον τουριστικών περιοχών / Α. Πανταζής. -  , 1994

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Σεπτ.-Οκτ. 1995, τεύχ.5 : σ.59-62

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.5/1995

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 5/95 -(003224)

 

Παπαγεωργίου, Α.

Recycling of demolition waste / Angelos Papageorgiou. -  [London]: [s.n.], [s.d.]. -  40p.: fig.+ abstract 3 p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7282 P -(054704)

 

Παπαγεωργίου, Σταματίνα

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαχειριστικών σεναρίων με χρήση ανάλυσης κύκλου ζωής για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων στο Νομό Αργολίδας / Σταματίνα Παπαγεωργίου. -  Πάτρα: [χ.ο.], 2003. -  44σ.: πίν., σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70068 Π -(004712)

 

Παπαγιάννη, Π.

Αριθμητική διερεύνηση των επιπτώσεων της γεωμετρίας των κατασκευών και των μετεωρολογικών παραμέτρων στη διαμόρφωση του ροικού πεδίου του μικροχώρου αστικών περιοχών / Παναγιώτα Ι. Παπαγιάννη. - Πάτρα: [χ.ο.], 1999. -  83σ.: σχ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.7392 Π -(002802)

 

Παπαγιάννης, Θύμιος

Εισαγωγή στη μελέτη περιβάλλοντος / Θύμιου Παπαγιάννη. -  Αθήνα: Κέντρον Ερευνών Περιβάλλοντος, [χ.χ.]. -  πολλ.αρ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4735 -(004735)

 

Παπαγιαννόπουλος, Ε.

Αναπτυξιακές δραστηριότητες, οικοσύστημα και περιβάλλον στην περιοχή του ορεινού όγκου του Παρνασσού / Ευστ. Παπαγιαννόπουλος, Ελένη Σταματίου, Κωνσταντίνα Φίλη. -  Αθήνα, 2004. -  152 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2029 -(002029)

 

Παπαγρηγορίου, Σ.

Αναγκαίες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα / Παπαγρηγορίου Σ., Convery F., Ζιώγας Χ., Κωστόπουλος Β., Λάλας Δ., Πανταζής Α., Σκορδίλης Α., Χατζημπίρος Κ.. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1993. -  2 τ. : 567 σ.  : πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1277.1 -(001277) τ.1

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1277.2 -(001277) τ.2

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  363.70525 Α -(000903) τ.1

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  363.70525 Α -(000903) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 620 -(000620) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 619 -(000619) τ.1

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 4.2 -(000004) τ.2

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 4.1 -(000004) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  363.7009495 Α -(000073) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  363.7009495 Α -(000072) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.7009495 Α -(001972) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.7009495 Α -(001250) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ  363.7009495 Α -(000119) τ.1

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  363.70525 Α -(000397) τ.1

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ  363.70525 Α -(000071) τ.2

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 151 -(000151) τ.2

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 150 -(000150) τ.1

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 20 -(000020) τ.2

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 19 -(000019) τ.1

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 136 -(000136) τ.2

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 135 -(000135) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7009495 Α -(001364) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.7009495 Α -(001365) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  363.7009495 Α -(001218) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΡΕΘΥΜΝΟ  363.7009495 Α -(001217) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΟΝ  363.70525 Α -(002926) τ.1

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΟΝ  363.70525 Α -(002927) τ.2

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  363.70525 Γ7 -(001090) τ.2

ΑΣΤ ΒΙΒΛ/ΛΑΜΙΑ  363.70525 Γ7 -(001088) τ.1

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 22 -(000022) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 21 -(000021) τ.1

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 39 -(000039)τ.1

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 39 -(000039) τ.2

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.70525 Α -(000033) τ.2

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.70525 Α -(000032) τ.1

 

Παπαγρηγορίου, Σ.

Περιβαλλοντικός έλεγχος στην ξενοδοχειακή βιομηχανία: μία περίπτωση εφαρμογής στην Κρήτη / Σ. Παπαγρηγορίου. -  , 1998

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ.- Δεκ. 1998, τεύχ. 6 : σ. 52-54

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Διμην.έκδ., τεύχ.6/1998

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

 

Παπαγρηγορίου, Σπύρος

Actions required for the protection of the environment in Greece / Spyros Papagrigoriou, Frank Convery, Vassilis Costopoulos, Kimon Hadzibiros, Dimitris Lalas, Alexandros Pantazis, Adamantios Skordilis, Haralambos Ziogas, Ioannis Ziomas. -  Athens, 1993. -  2 vol.(170 p.) (vol.1)(200 p.) (vol.2): tab.

Για ελληνική έκδοση, βλέπε αριθ.εισ. Μ 1277.1 & Μ 1277.2

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1827 -(001827) τ.2

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1826 -(001826) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  363.7009495 Α -(000378) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ  363.7009495 Α -(000361) τ.2

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 639 -(000639) τ.2

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 172 -(000172) τ.2

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 171 -(000171) τ.1

 

Παπαγρηγορίου, Σπύρος

Environmetal impacts of major engineering projects for sporting events (Olympic Games): theme 1: final report / Spyros Papagrigoriou, Vice Chairman. -  [Athens]: World Federation of Engineering Organizations, 2010. -  32p.: ill.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5813 -(005813)

 

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Αθ.

Κώδικας πιστοποιητικού εξοικονόμησης πόσιμου νερού σε δημόσια - δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους - κοινωφελείς οργανισμούς στην επικράτεια της Ελλάδας / Νικόλαου Αθ. Παπαδόπουλου. -  Τρίκαλα: [συγγρ.], 2009. -  69σ.: πίν., σχήμ., διαγρ.+ CD-ROM

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.91009495 Π -(003527)

 

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Αθ.

Πρακτικός οδηγός εξοικονόμησης πόσιμου νερού & πρόληψης μόλυνσης νερού / Νικόλαου Αθ. Παπαδόπουλου. -  Τρίκαλα: [συγγρ.], 2009. -  20σ.: πίν., σχήμ., διαγρ.+ CD-ROM

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.91009495 Π -(003573)

 

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Αθ.

Σχέδιο έγκρισης πιστοποιητικού κατανάλωσης νερού σε δημόσια - δημοτικά κτίρια - κοινόχρηστους χώρους - κοινωφελείς οργανισμούς στην επικράτεια της Ελλάδας / Νικόλαου Αθ. Παπαδόπουλου. -  Τρίκαλα: [συγγρ.], 2009. -  54σ.: πίν., σχήμ., διαγρ.+ CD-ROM

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  333.91009495 Π -(003526)

 

Παπαθεοδώρου, Φ.

Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης όρους Πάρνωνα - υγροτόπου Μούστου (Οικολογικό Πάρκο): Στάδιο α' / Φαίδων Παπαθεοδώρου, Ανέστης Παναγόπουλος, Νικόλαος Πάγκας, [κ.ά.]. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1997. -  289σ.: εικ., πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70068 Π -(061739) τεύχος Α'

 

Παπαθεοδώρου, Φ.

Τεχνικοοικονομική μελέτη έργων για την προστασία της λίμνης Αγιάς και ανάδειξη του βιοτόπου της / Φ. Παπαθεοδώρου, Ι. Βουρδουμπάς, Γ, Μαρκαντωνάκης. -  Χανιά: [χ.ό.], 1994. -  397σ.: εικ. σχ.+ 3 σχέδια

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.7 Π -(001672)

 

Παπανίκας, Δημήτριος Γ.

Το πρόβλημα του περιβάλλοντος στην ελληνική πραγματικότητα / Δημ. Γ. Παπανίκας. -  Αθήνα: ΤΕΕ, 1981

Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, Νοέμ. 1981, τεύχ.11 : σ.41-46

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΧ ΑΡΘ 620 Μην.έκδ.,τεύχ.11/1981

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 11/81 -(003364)

 

Παπαχρήστος, Γεώργιος

The environmental attribute of manufacturing strategy: an evolutionary institutional approach / G. Papachristos. -  Patra: [s.n.], 2012. -  164p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705 P -(064895)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.705 P -(006722)

 

Παρθενόπουλος, Κ.Ν.

Πολιτισμός και αστικό περιβάλλον: Τι είναι πολιτισμός και πώς επηρεάζει την αντίληψη, την αξιολόγηση, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του περιβάλλοντος της πόλης / Κ. Ν. Παρθενόπουλος. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2004. -  486σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.705068 Π -(058830)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  307.76 ΠΑΡ -(006232)

 

Παρουσίαση του έργου της ΜΕΟΠ / ΤΕΕ και των αντίστοιχων μόνιμων

επιτροπών των περιφερειακών τμημάτων(4 Φεβρ., 2005 :Αθήνα)

Παράλληλη εκδήλωση στην HELECO 2005

. -  Αθήνα, 2005. -  10 εισηγ. [80 σ.]; πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2055/m2055_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2055 -(002055)

 

Πατραλέξης, Αθανάσιος Ξ.

Εφαρμογή των κανόνων δικαίου περί προστασίας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας / Πατραλέξης Ξ. Αθανάσιος. - Πάτρα: [χ.ό.], 2007.- 219 σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7 Π -(060971)

 

Πατραμάνη, Φωτεινή Σ.

Περιβαλλοντική προστασία και αξιοποίηση του Ληθαίου Ποταμού στα Τρίκαλα / Φωτεινή Σ. Πατραμάνη. -  Ξάνθη: [χ.ό.], 2003. -  264σ.: εικ., πίν., σχ., χάρτ.+ 1 πτυσσόμενος χάρτης

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ  363.7 Π -(003211)

 

Πατσέας, Κ.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ενέργεια - ανάπτυξη - περιβάλλον / Κωνσταντίνος Πατσέας. -  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998. -  157σ.: σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.700712 Π -(004222)

 

Περιβάλλον - Διαχείριση υδατικών πόρων(5 Ιουν., 2002 : Καβάλα)

. -  Καβάλα, 2002. -  98σ.: πίν., σχ.   

Προσυνεδριακή ημερίδα στα πλαίσια του συνεδρίου του ΤΕΕ "HELECO 2003"

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1941 -(001941)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1080 -(001080)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 260 -(000260)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  551.4809495706 Π -(002710)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ  Μ 234 -(000234)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 343 -(000343)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 400 -(000400)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 560 -(000560)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 169 -(000169)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 90 -(000090)

 

Περιβάλλον και ανάπτυξη(12-14 Δεκ., 2012 :Αθήνα). -  Αθήνα, 2012.

- 2 τ., 23 εισηγ. (350 σ.) (τ.1), 27 εισηγ. (350 σ.) (τ.2):

πίν., σχ.

Τα περιεχόμενα του συνεδρίου http://library.tee.gr/digital/m2598/m2598_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2598.2 -(002598) τ.2

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2598.1 -(002598) τ.1

 

Περιβάλλον και δημόσια έργα - έννοιες αντίπαλες(25-29 Μάιος,

1998:Ναυπακτία), Διήμερο / επιμ. Δημήτρης Τσίρος, Ματθαίος

Ζαφειρόπουλος. -  Αθήνα, 1999. -  232σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.7 ΠΕΡ -(005252)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.7 Π -(004357)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.7 Π -(000164)

 

Περιβάλλον και ειρήνη(5 Μαϊου, 2004 :Αθήνα). -  Αθήνα, 2004. - 

51 σ.: εικ., σχ.

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 1992

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1990 -(001990)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1166 -(001166)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.703 Π -(002960)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 409 -(000409)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 608 -(000608)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 584 -(000584)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 133 -(000133)

 

Περιβάλλον και εκπαίδευση: Συμβολή στην περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης / επιμ.

Ζωή Παπαναούμ. -  Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη Α.Ε., 1997. - 

308 σ.+ παράρτημα με 54 φωτ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.700711 ΠΕΡ -(005071)

 

Περιβάλλον και πληροφορία στο Ν.Κοζάνης: Η αναγκαιότητα ίδρυσης

κέντρου περιβάλλοντος. -  [χ.τ.], 1993

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μ 569 -(000569)

 

Περιβάλλον και υγεία (1ον:23-27 Ιουν.,1974:[Πνύκα, Αθήνα]),

Πρακτικά Συνεδρίου Περιβάλλον και υγεία = Environment and health: Πρακτικά συνεδρίου (1ον:1974:[Πνύκα]): Proceedings of the meeting (1st:1974:[Pnyx]). -  Αθήνα, 1974. -  471 σ.: εικ., πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.72 Π -(051545)

 

Περιβάλλον, παράμετρος σχεδιασμού και ανάπτυξης στην κοινωνία του

2000(27 Νοεμ., 1999 :Κοζάνη)

Περιβάλλον (1999 : Κοζάνη): παράμετρος σχεδιασμού και ανάπτυξης στην κοινωνία του 2000. -  Κοζάνη: [χ.ό.], 1999. -  15 εισ.: πίν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.7 Π -(003322)

 

Περιβαλλοντικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του Ολύμπου / επιμ.

Σπ. Αναγνωστάκη. - Ελασσόνα: [χ.ό.], 2000.- 135σ.: εικ.,

σχ.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολυεταιρικής Σύμπραξης Σχολείων (Δράση ΙΙΙ - ΕΠΕΑΕΚ)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70094954 Π -(002388)

 

Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας (7 Δεκ.,

1995 : Πάτρα), Πρακτικά ημερίδας

Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας (1995 : Πάτρα): Πρακτικά ημερίδας / επιμ. Π.Χ. Γιαννόπουλος. -  Πάτρα: ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας, 1995. -  (23 εισηγ.), 261 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  M 1774 -(001774)

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ  363.730949527 Π -(000044)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 1020 -(001020)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.730949527 Π -(001971)

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΕΛ  Μ 176 -(000094)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ  Μ 28 -(000028)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  M 347 -(000347)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 496 -(000496)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 145 -(000145)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 176 -(000176)

 

Περιβαλλοντικά προβλήματα του Ν. Δράμας (16-17 Φεβρ.,1996: Δράμα), Διημερίδα για το περιβάλλον

Περιβαλλοντικά προβλήματα του Ν. Δράμας (1996 : Δράμα): Διημερίδα για το περιβάλλον. -  Δράμα: ΤΕΕ-Τμ.Ανατ.Μακεδονίας, 1996. -  117 σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1704 -(001704)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 937 -(000937)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70094957 Π -(001425)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 16 -(000016)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 434  -(000434)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 330 -(000330)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 150  -(000150)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 170 -(000170)

 

Περιβαλλοντικά προγράμματα και δημοσιεύματα. -  Θεσσαλονίκη:

[χ.ό.], 1995. -  24 σ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΦΥΛ  363.70016 ΠΕΡ -(000130)

 

Περιβαλλοντικές μελέτες - Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας –

Αναπτυξιακές μελέτες. -  [χ.τ.]: Παρασκευόπουλος-Γεωργιάδης Ε.Π.Ε., [χ.χ.]

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  333.7916 Π -(000676)

 

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία(2ο:2-5 Σεπτ.,

1991:Μυτιλήνη), Πρακτικά

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία (2ο:1991:Μυτιλήνη): Πρακτικά = Environmental Science and Technology (2o:1991:Mytilini): Proceedings / επ. Θ. Λέκκας . -  Μυτιλήνη: [χ.ό.], 1991. -  917σ.: πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.705 Π -(001825)

 

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία(3ο:6-9 Σεπτ.,

1993:Λέσβος), Πρακτικά

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία (3ο:1993:Λέσβος): Πρακτικά = Environmental Science and Technology (3o:1993:Lesvos): Proceedings / επ. Θ. Λέκκας . -  Λέσβος: [χ.ό.], 1993. -  2 τόμοι 693σ. (τ.1)699σ. (τ.2): πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.705 Π -(001827) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.705 Π -(001826) τ.1

 

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία(4ο :4-7 Σεπτ., 1995 :

    Μόλυβος Λέσβου), πρακτικά

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία (4ο : 1995 : Μόλυβος Λέσβου): πρακτικά = Environmental Science and Technology (4th : 1995 : Molyvos Lesvos): proceedings / επιμ. Θ.Λέκκας g. -  [χ.τ.]:[χ.ό.], 1995.- 2τ. 793σ.(τ.1) 732σ.(τ.2): εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.705 Σ -(001829) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.705 Σ -(001828) τ.1

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.705 Π -(000339) τ.2

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ  363.705 Π -(000338) τ.1

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία(Σεπτ., 1989:Μυτιλήνη),

Πρακτικά συνεδρίου

Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία (1989 : Μυτιλήνη) / επ. Θ. Λέκκας. -  Μυτιλήνη: [χ.ό.], 1989. -  2 τόμοι 637σ. (τ.1) 651σ.(τ.2): εικ., πίν., σχ.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.705 Π -(001824) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.705 Π -(001823) τ.1

 

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός

EMAS)(1 Ιουν., 1998 :Λάρισα)

Περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Λάρισα). -  Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 1998. -  5 εισηγ., [100 σ.]: πίν., σχ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  658.408 Π -(002713)

 

Περιβαλλοντική διαχείρηση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός

EMAS)(4 Μαρτ., 1998 :Αθήνα)

Περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος (Κανονισμός EMAS) (1998 : Αθήνα). - Αθήνα: ΤΕΕ, 1998.- 22 εισηγ.,[236σ.]: πίν., σχ.

Για πρακτικά βλ. Μ 1737

Η ημερίδα εκδόθηκε στα Τεχνικά Χρονικά, Γεν.έκδ., τεύχ. 6/1998

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 1674 -(001674)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ  Μ 938 -(000938)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΛ  Μ 205 -(000205)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  ΤΧ 6/98 -(003217)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  658.408 Π -(001124)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΛ  Μ 233 -(000233)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ  Μ 265 -(000265)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ  Μ 432 -(000432)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ  Μ 6 -(000006)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ  Μ 435  -(000435)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ  Μ 4 -(000004)

 

Περιβαλλοντική ευθύνη (10 Μαρτ., 2009 :Αθήνα)Σεμινάριο

Περιβαλλοντική ευθύνη (2009 : Αθήνα): Σεμινάριο / επιστ. υπευθ. Σκαρλάτος Παναγιώτης. -  [Αθήνα]: Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, 2009.-73σ.: πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.70026 Σ -(062379)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ  363.70026 Σ -(002711)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  363.70026 Σ -(006594)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.70026 Σ -(004882)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ  363.70026 Σ -(000718)

 

Περιβαλλοντική ευθύνη (30 Ιουν., 2010 :Αθήνα), Πρόληψη και

αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών

Περιβαλλοντική ευθύνη (2010 : Αθήνα): Πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. -  Αθήνα, 2010. -  7 εισηγ. [140] σ.: εικ., πίν.

Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2527/m2527_contents.htm

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2527 -(002527)

 

Περιβαλλοντική ευθύνη(30 Ιουν., 2010 :Αθήνα), Πρόληψη και

αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών, Πρακτικά

Περιβαλλοντική ευθύνη (2010 : Αθήνα): Πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών [Πρακτικά. -  Αθήνα, 2010. -  140 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2533 -(002533)

 

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός τεχνικών έργων (5-8 Μαϊου, 2003 : Πάτρα)

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός τεχνικών έργων (2003 : Πάτρα). -  Πάτρα: ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας, 2003. -  πολλ.αρ.: σχ.+ 1 CD

Ντοσιέ με περιβαλλοντική νομοθεσία

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  Μ 564 -(000564)

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ορεινή Θεσσαλία = Mountainous areas to Thessaly / κειμ. Αλέξανδρος Ζούκας ; φωτ. Βασίλης Αγγλόπουλος [κ.ά.] . -  Λάρισα: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2008. -  106σ.: φωτ.

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ  363.70094954 Ο -(003584)

 

Περιφέρεια Κρήτης

Περίγραμμα περιφερειακής περιβαλλοντικής πολιτικής. -  Ηράκλειο, 1995. -  86σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ  363.70509495 Π -(002960)

 

Πιστόλης, Κ.

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Β για το έργο "Ιχθυόσκαλα Σούδας Νομού Χανίων" / Πιστόλης Κώστας. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1991. -  51σ.: εικ., πίν.

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΚΡΗ  363.703 Π -(001847)

 

Πλημμυρικό πρόβλημα της Ελλάδας υπό το πρίσμα των πλημμυρικών

καταστροφών της Κεντρικής Μακεδονίας στις 18-19.11.1979. - 

Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1980. -  90σ.: εικ., πίν., σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.3493094955 Κ -(031489)

 

Πλουμίδης, Μ.

Training for environment impact assessment: final report on training needs and training provision in EIA methods with in the / M. Ploumidis. -  Brussels: European Economic Community, 1984. -  55p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.73068 L -(035923)

 

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αστικών απορριμάτων της

ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης ; επ. Ε. Παπαχρήστου, Η.

Χατζηαγγέλου. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1987. -  51 σ.: σχημ.+

2 διπλ. χαρτ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ  363.728 ΠΟΙ -(003337)

 

Πολύδωρας, Γ.

Στοχαστική μοντελοποίηση και πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Πειραιά / Γ. Πολύδωρας . -  Πάτρα: [χ.ό.], 1995. -  πολλ.αρ.: πιν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  363.7392 Π -(048030)

 

Πολυζωίδης, Κυριάκος

The international protection of the environment on a regional level: Environmental pollution questions and the Greek reality / Πολυζωίδης Κ., Πανρελάκη Χ.. -  Thessaloniki: Institute of Public