ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

2. Χρήση Γης

 

 

 

Amenity landscape management: A resources handbook / ed. Ral.Cobham. - London: E

     & FN Spon, 1990. - 458p.: fig., tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.558 A-(048421)

 

British planning policy in transition: Planning in the 1990s / ed. Mark Tewdwr- 

    Jones. - London: UCL Press Ltd, 1996. - 262p.: fig., tabl.. - (The Natural

    and Built Environment Series/ ed.Mick Bruton, John Glasson ; 7)

    ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 307.33 B-(049884)017000006199

 

Brule, R.

Διαχείριση Μητροπολιτικού Παρισιού / R. Brule. - , 1994. - σ. 152-158

Ενα όραμα για την Αθήνα [(1ο) : 1994 : Αθήνα] : Προοπτικές και διαχείριση μητροπολιτικών περιοχών/ ΤΕΕ

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1616(001616)1

 

Burchell, R.W.

Costs of sprawl-2000 / Robert W.Burchell, George Lowenstein, William R.Dolphin, [et.al.]. - Washington: National Academy Press, 2002. - 605p.: fig.,tabl.. - (Transit Cooperative Research Program Report/ TRB ; 74)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ ΔΟ 380.5 T/TCRPR 74-(004094)

 

CITYWIDE PLAN: A PORTION OF THE GENERAL PLAN OF THE CITY OF LOS ANGELES. –

    CALIFO: [χ.ο.], 1976. - 34p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3D-(031521)

 

CONCEPT LOS ANGELES: THE CONCEPT OF THE LOS ANGELES GENERAL PLAN. - CALIFO.:

    [χ.ο.], 1974. - 6p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3D-(032211)1

 

Darin-Drabkin, H.

LAND POLICY AND URBAN GROWTH. - OXFORD: PERGAMON PRESS, 1977. - 444p.: fig.,tabl. (Urban and Regional planning series;v16)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.77D-(037062)

 

Dewberry & Davis

Land development handbook: planning, engineering, and surveying / Dewberry 7 Davis ; ed. Sidney O.Dewberry. - New York: McGraw-Hill, 1996. - 1014p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ Π 712 L-(048991)

 

FIRE PROTECTION AND PREVENTION PLAN: A PART OF THE GENERAL PLAN:CITY OF LOS

    ANGELES. - CALIFO: [χ.ο.], 1979. - 4σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3D-(031306)

 

GIUSEPPE SAMONA 50 ANS D'ARCHITECTURE. - PARIS: ED.DU MONITEUR, 1981. - 203p.:

    fig.,ills.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 720.92G-(039326)

 

Inst. d'amenagement et d'urbanisme de la region d'Ile-de-France

P.O.S. ET DECENTRALISATIO. - PARIS: [χ.ο.], 1984. - 26p.: fig.Etude realisee par F.Dugeny

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.1I-(038712)

 

Inst. d'amenagement et d'urbanisme de la region d'Ile-de-France

P.O.S. ET DECENTRALISATIO. - PARIS: [χ.ο.], 1984. - 26p.: fig.Etude realisee par F.Dugeny

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.1I-(038712)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO,) PROCEEDINGS. - Toronto: FIG, 1986. - 10v.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037617)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO):PROCEEDINGS. τόμος 2. - Toronto: FIG, 1986. - 260p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037619)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO):PROCEEDINGS. τόμος 3. - Toronto: FIG, 1986. - 10v.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037620)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO):PROCEEDINGS. τόμος 4. - Toronto: FIG, 1986. - 10v.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037621)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO):PROCEEDINGS. τόμος 5. - Toronto: FIG, 1986

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037622)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO):PROCEEDINGS. τόμος 7. - Toronto: FIG, 1986. - 10v.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037624)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO):PROCEEDINGS. τόμος 8. - Toronto: FIG, 1986. - 10v.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037625)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO):PROCEEDINGS. τόμος 9. - Toronto: FIG, 1986. - 10v.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037626)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18: 1-11 JUN.,1986:TORONTO,) PROCEEDINGS. - Toronto: FIG, 1986. - 10v.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037617)

 

Intern. Federation of Surveyors

INTERNATIONAL CONGRESS OF SURVEYORS (18T: 1-11 JUN.,1986:TORONTO):PROCEEDINGS. τόμος 6. - Toronto: FIG, 1986. - 10v.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.06I-(037623)

 

LAND INFORMATION SYSTEMS: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY. - S.D.: MOLDS, 1978. –

     195p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 016.33373M-(033103)017000001215

 

MILLER, TOM.

RECENT TRENDS IN DEVELOPMENT REGULATION AND COST ALLOCATION IN THE USA. - Stockholme: SCBR SWED.COUNC.BUILD.RES., 1989. - 16p.. - ( ; D12)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ690S/D12:1989-(002170)

 

O'Callaghan, J.R.

Land Use: the interaction of economics,ecology and hydrology / J.R. O'Callaghan. - London: Chapman & Hall, 1996. - 200p.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.73 Ο-(049293)

 

Real estate(12-13 Δεκ., 2003:Θεσσαλονίκη), Τάσεις και προοπτικές, Η συμβολή του

    Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Real estate (2003 : Θεσσαλονίκη): Τάσεις και προοπτικές: Η συμβολή του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. - Θεσσαλονίκη, 2003. - 252 σ.: εικ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1230-(001230)

 

Remote sensing understanding the earth a system(18-21 May :Michigan),

     Proceedings of IGARSS

Remote sensing understanding the earth as a system (1987:Michigan): Proceedings of IGARSS. - N.York: IGARSS, 1987. - 2 vol.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.9823 I -(041412) vol.1

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.9823 I-(041418) vol.2

 

Rutgers Univ.

LAND USE CONTROLS: PRESENT PROBLEMS AND FUTURE REFORM. - N.JER: [χ.ο.], 1974. - 398p.: tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 346.045L-(033320)

 

STEINER, FRE

The living landscape: an ecological approach to landscape planning / Frederick Steiner. - New York: McGraw-Hill, 2000. - 477p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.7317 S-(054304)

 

STEINER, FRE.

LIVING LANDSCAPE: AN ECOLOGICAL APPROACH. - N.YORK: McGraw-Hill, 1991. - 356p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.7314S-(043718)

 

Seabrooke, W.

Recreational land management / W.Seabrooke, C.W.Miles. - London: E & FN Spon, 1993. - 122p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.73 S-(048459)

 

Swedish Counc. for Building Research.

LAND-USE INFORMATION IN SWEDEN: APPLICATIONS OF NEW TECHNOLOGY IN.... - STOCKHO: SCBR SWED.COUNC.BUILD.RES., 1987. - 139p.: fig.,D2:1987

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ 690S/D2:1987-(001447)

 

United States, Dept. of City Planning

Draft environmental impact report EIR NO.604-79-SUB: City action required: Approval of tentetive tract NO 38529. - California: [χ.ο.], 1980. - v.p.: table, fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3D-(033147)

 

Univ. of Maine

LAND RECORDS-SYMPOSIUM(1976: ORONO,MAINE):PROCEEDINGS...... - ORONO: UNIV.OF MAINE, 1976. - 241p.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.7306L-(033104)

 

Wilson, A.

Green development: Integrating ecology and real estate / Alex Wilson, Jenifer Uncapher, Lisa McManigal, [et al.]. - New York: John Wiley & Sons, 1998. - 522p.: ill.. - (Wiley series in sustainable design)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 333.7314 GRE-(005663)

 

Εργα στέγασης(11 Ιαν., 1979 :Αθήνα)

Εργα στέγασης (1979: Αθήνα). - Αθήνα, 1979. - 57 σ.

Η ημερίδα έγινε στα πλαίσια της προετοιμασίας του συνεδρίου "Οι κατασκευές στην Ελλάδα"(18-23/6/1979)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 363.50949505 ΗΜΕ-(000514)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 363.50949505 ΗΜΕ-(000515)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 363.50949505 ΗΜΕ-(000518)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 387-(000387)1

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 344-(000344)

 

Αγγελίδης, Ι.

Σχέδιο Π.Δ. για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στην Π.Ζ. Θεσσαλονίκης / Ιωάννης Αγγελίδης, Ελένη Σέμψη, Πολυξένη Σταθάκη. - Θεσσαλονίκη, 2001. - 13 σ.

Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο(text/pdf 248.61 KB)

http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1170.pdf

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1170-(001170)

 

Αγγελίδης, Μηνάς

Η γαιοπρόσοδος στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας στις φάσεις:α) ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης β) μεταβολής των συντελεστών δόμησης. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1986. - 270 σελ.: πίν., διαγρ., χάρτ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 921-(000921)

 

Αεροδρόμιο Ελληνικού: "Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου"(22 Απρ., 2004 :Αθήνα)

Εισαγωγική τοποθέτηση Οργανωτικής Επιτροπής του ΤΕΕ στην ημερίδα με τίτλο "Αεροδρόμιο Ελληνικού : Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου". - , 2004. - 9 σ.

Αεροδρόμιο Ελληνικού: "Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου" (2004 : Αθήνα)/ ΤΕΕ

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο(text/pdf 270 KB)

http://library.tee.gr/digital/m1991/m1991_eisigorg.pdf

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 609-(000609)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ Μ 562-(000562)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.5580949512 Α-(002959)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1168-(001168)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1991-(001991)1

 

Αναγνωστόπουλος, Ν.

Χρήση γης στην Αιγιαλίτιδα Ζώνη του Νομού Ροδόπης / Αναγνωστόπουλος Νίκος, Αποστολίδης Μιχάλης, Πάτρα Ουρανία . - Ξάνθη, 1991. - 2τ.176σ. (τ.1)6 σχ. (τ.2): πιν., σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ333.73 Α-(001883) τ.1

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ333.73 Α-(001884) τ.2

 

Αναγνωστοπούλου, Χρ.

Η Νικόπολη: Χρήσεις γης, καταγραφή υπάρχοντος καθεστώτος κλπ θέσεις προτάσεις / Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Ελένη Ζιάκκα, Ελένη Χριστάκη . - Ιωάννινα: ΤΕΕ-Τμ.Ηπείρου, 1995. - 40 σ.: σχεδ.

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ ΜΗ 26-(000026)1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 928-(000928)

 

Αραβαντινός, Α.

Πολιτική αλληλοσυμπληρουμένων τύπων στάθμευσης σε σχέση με χρήση και βαθμό εκμετάλλευσης του αστικού χώρου. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1988. - 23 σελ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 946-(000946)

 

Αραβαντινός, Α.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ / Α. Αραβαντινός. - , 1988. - 4 σελ.

Αξιολόγηση της πρότασης του Δήμου για το κέντρο της Αθήνας (1988 : Αθήνα)/ ΤΕΕ

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 975-(000975)

 

Αττικό Μετρό Α.Ε., Υπηρέσια Σχεδιασμού και Γενικών Μελετών

Απογραφή χρήσεων γής και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών: ΑΜ-ΥΣΓΜ-0007. - Αθήνα: Εταιρεία Μελετών Αναπτύξεως Ε.Π.Ε.- Θύμιος Παπαγιάννης & Συν.Α.Ε., 1997. - 6 τόμοι: πιν.,σχ.

τεύχος 1ον (01)Νομός Αττικής:μεταβολή πληθυσμού-απασχόληση ανά δήμο ή κονότητα 81-91,(02)Νομός Αττικής:χρήσεις γής εκτός Π.Σ.Α. και Α.Σ.Ο., (05)Νομός Αττικής:κυκλοφοριακές ζώνες, (06)Π.Σ.Α.:κυκλοφοριακές ζώνες

τεύχος 2ον (03)Π.Σ.Α.:χρήσεις γής και πυκνότητες

τεύχος 3ον (04)Α.Σ.Ο. του Ν.Αττικής:χρήσεις γής και πυκνότητες

τεύχος 4ον (07)Νομός Αττικής:θεσμοθετημένες χρήσεις γής(Γ.Π.Σ. και Ζ.Ο.Ε.), (08)Δήμος Αθηναίων:θεσμοθετημένες χρήσεις γής(Γ.Π.Σ.), (09)Νομός Πειραιώς:θεσμοθετημένες χρήσεις γής(Γ.Π.Σ.)

τεύχος 5ον Τεχνική έκθεση

τεύχος 6ον Τεχνική έκθεση:Παραρτήματα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 388.42 Μ-(050380)

 

Βαρελίδης, Κώστας

Η στέγαση στην Ελλάδα: Μελέτη πηγών, βιβλιογραφίας, θεσμικού πλαισίου / Κώστα Βαρελίδη, Δημήτρη Εμμανουήλ, Χρήστου Σελιανίτη. - Αθήνα, 1979. - 127 σ.: πίν.

Η μελέτη έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου "Οι κατασκευές στην Ελλάδα"

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ Μ 35-(000035)1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ Μ 7-(000007)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 363.509495 ΒΑΡ-(000469)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ 624.06 Κ-(000462)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 132-(000132)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 341-(000341)

 

Βλάχου, Χ.

Αναθεώρηση επέκταση ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Ιωαννίνων / Χαρά Βλάχου, Ανδρέας Γαράφας, Αναστάσιος Νάστος, Ματθαίος Χατζηγιάννης . - Ιωάννινα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Ηπείρου, 1996. - 62 σ.: σχεδ., χαρτ.

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 930-(000930)

 

Γιαννακού, Αθηνά

Το ανθρωπογενές περιβάλλον και η ρύθμιση των χρήσεων γης στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη / Αθηνά Γιαννακού. - , 1997. - 16 σ.

Σεμινάριο μικρής διάρκειας 1997

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1997 : Βέροια)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 915-(000915)

 

Γιαννιώτης, Γ.

Ανάλυση και χρήση του αστικού αυτόματου: Εφαρμογή στον οικισμό Ν. Σιδηροχωρίου / Γεωργίου Γιανιώτη, Άγγελου Φλώρου. - Ξάνθη: [χ.ό.], 2000. - 161σ.: πιν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.10285 Γ-(054616)

 

Γιαννοπούλου, Χ.

Αντιμετώπιση εισφορών γής και ελλειμμάτων στις εντασσόμενες σε σχέδιο πόλεως περιοχές: Ερευνητικό πρόγραμμα / Χ. Γιαννοπούλου, Τζιάνα Σταμπούλη, Γιάννης Αλαβάνος. - Πάτρα: ΤΕΕ, Τμημ. Δυτ. Ελλάδας, 1991. - πολλ.αρ.: πιν.,σχ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 113-(000113)

 

Γούτα, Λ.

Εγχειρίδιο διαδικασιών για την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων και αποθηκών αυτών / Λιάνα Γούτα, Βασίλης Εβρένογλου, Σωτήρης Μυλωνάς, Περικλής Νικόπουλος. - Θεσσαλονίκη, 2003. - 60, 4 σ.

Το cd περιλαμβάνει τα κείμενα της νομοθεσίας

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1151-(001151)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1152-(001152) cd2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1152-(001152) cd3

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. - ΑΘΗΝΑ: [χ.ο.], 1992. - 39σ.: πίν.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛΦ2709-(002709)

 

ΔΠΘ, Τμ.ΠΜ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ.. ΣΥΜΠΛ.ΤΙΤΛ...ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΕΡΕΥΝ.ΟΜΑΔΑ: Π.. τόμος 3. - ΞΑΝΘΗ: [χ.ο.], 1987. - κ.α. Ερευνητικό Πρόγραμμα; αρ.482. 29σ.+34χάρτες

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ 711.809495Δ-(001429) τ.3

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ 711.809495Δ-(000965) τ.3

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ 711.809495Δ-(000499) τ.3

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.809495Δ-(039644)

 

ΔΠΘ, Τμ.ΠΜ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ.. ΣΥΜΠΛ.ΤΙΤΛ...ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟ. τόμος 1. - ΞΑΝΘΗ: [χ.ο.], 1987. - αρ.482 Ερευν.ομάδα: Π.Λουκάκης κ.α.Βιβλιογρ.:σ.235-243 246σ

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 338.9Δ-(001868)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ 711.809495Δ-(001427) τ.1

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ 711.809495Δ-(000975) τ.1

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ 711.809495Δ-(000498) τ.1

ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ711.809495Δ-(000305)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.809495Δ-(039642)

 

Δασκαλόπουλος, Ν.

Συσχετισμοί των φορολογητέων αξιών ακινήτων με τις χρήσεις γης και χαρτογραφική τους απόδοση. / Δασκαλόπουλος,Ν., Καραργύρη,Β., Σιόλας,Α.. - , 1994

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : Περιοχή Α, Τόμ.14,τεύχ.4 (Οκτ.-Δεκ.1994 : σελ.389-412

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΧ

 

Δημοπούλου-Βαγιανού, Ε.

Καταγραφή της γης στη Γερμανία:Κτηματολόγιο και μητρώο τίτλων(Grundbuch). / Ε. Δημοπούλου-Βαγιανού. - , 1994

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : Περιοχή Α (Ιαν.-Μάρτ.1994, Τόμ.14,τεύχ.1 : σελ.353-373

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡ ΤΧ

 

Διαμαντόπουλος, Μ.

Ελαιώνας - χτες, σήμερα, αύριο / Μ. Διαμαντόπουλος. - , 1991. - 13 σ.  : πίν.

Ελαιώνας (1991 : Αθήνα) : Να γίνει πηγή ζωής/ ΤΕΕτ.1

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1124.1-(001124)

 

Διαμαντόπουλος, Μ..

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / Μ. Διαμαντόπουλος . - , 1988. - 6 σελ.

Αξιολόγηση της πρότασης του Δήμου για το κέντρο της Αθήνας (1988 : Αθήνα)/ ΤΕΕ

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 975-(000975)

 

ΕΜΠ

Παρόδιες χρήσεις γης στο κύριο οδικό δίκτυο: ερευνητικό πρόγραμμα για το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. - Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1997. - τ.

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ 711.73 Ε-(000178)

 

ΕΜΠ, Σπουδ.Πολεοδομικών Ερευνών

Χρήσεις γής στο κύριο οδικό δίκτυο: Δράσεις γιά την αντιμετώπιση της γραμμικής παροδίας δόμησης = Land use planning on the main road network: Measures to counteract the impacts of strip-type development / επιμ. Κωνσταντίνος Σερράος -- eng. - Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2001. - 419σ.: πιν.,σχ.+ παραρτ. 56σ.

Ερευνητικό πρόγραμμα για το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Εργων (1997-1998)

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ711.73 Χ-(000215)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 711.73 Χ-(004167)

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ 711.73 Χ-(000174)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ 711.73 Χ-(002088)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ 711.73 Χ-(001805)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ 711.73 Χ-(000340)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ 711.73Χ-(000720)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ 711.73 Χ-(000009)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.73 Χ-(002503)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΤΡΙΚΑΛΑ 711.73 Χ-(000042)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ 711.73 ΧΡΗ-(000735)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 711.73 ΧΡΗ-(005508)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.73 Χ-(053407)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΤΕΕ 711.73 Χ-(053407)

 

ΕΜΠ, Τμ.ΑΜ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986. - ΑΘΗΝΑ: [χ.ο.], 1986. - 107σ.: πιν.,σχ.,πτυσ. χάρτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 363.3495Ε-(041424)

 

Εμμανουήλ, Δ.

Λαική κατοικία: Κρατική πολιτική, κόστος, προοπτικές για το 1981 / Δημήτρη Εμμανουήλ. - Αθήνα, 1977. - 167 σ., παραρτήματα

3 εκθέσεις

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 321-(000321)

 

Εμμανουήλ, Δημήτρης

Προγραμματικά μεγέθη ανάπτυξης Μπάτη - Τόσκα / Δημήτρης Εμμανουήλ, [κ.ά.]. - Αθήνα: [χ.ό.], 2001. - πολλ. αρ.: σχ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ 711.4 Π-(003333)

 

Ζώης, Ν.

Η αξία γής στον αστικό χώρο / Νικόλαος Δ. Ζώης. - Πάτρα: [χ.ο.], 1987. - 99σ.: πιν.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 333.337 Ζ-(001634)

 

Ζαφειρόπουλος, Κ.

MANAGEMENT DU TERRITOIRE AQUITAINE  DEGREE OF MASTER IN ARCHITECTURE. - ΤΟRONTO: [χ.ο.], 1973. - var.pag.: fig.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3Z-(040837)

 

Ζιάνκας, Γιώργος

Χρήσεις γης - διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος / Γιώργος Ζιάνκας. - Πολύγυρος, 2004. - 20 σ.

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2004 : Πολύγυρος)/ ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1189-(001189)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 2053-(002053)

Η σύγχρονη πολιτική της χωροταξίας(25-27 Ιουλ., 1966 :Αθήνα)

Η σύγχρονη πολιτική της χωροταξίας (1966: Αθήνα) [Σύσκεψη ΤΕΕ. - Αθήνα, 1966. - 45 σ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 107-(000107)

 

ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ, ΣΙΜ.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. / Σιμ. Καβελίδης. - , 1984. - τόμ.3 σελ. 143-153

Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής (1ο : 1984 : Αθήνα) : Η πληροφορική στην Ελλάδα/ ΤΕΕ, ΕΠΥτ. 3

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 004.06 Π-(003249)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 786.3-(000786) τ.3

 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΒΑΣ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΤΕ ΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ/ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ. - ΑΘΗΝΑ: [χ.ο.], 19Χ.. - 10σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 2335-(002335)

 

ΚΕΠΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. - Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1991. - 365σ.: πίν.. - (Εκθέσεις= Reports/ ΚΕΠΕ ; 24)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 330Κ/ΕΠ24-(002959)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 330Κ/ΕΠ24-(043979)

 

ΚΟΛΛΙΑ, Β.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ. / Β. Κόλλια. - , 1984. - τόμ.3 σελ. 111-118

Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής (1ο : 1984 : Αθήνα) : Η πληροφορική στην Ελλάδα/ ΤΕΕ, ΕΠΥτ. 3

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 004.06 Π-(003249) τ.3

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 786.3-(000786) τ.3

 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΙΩΑ.

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ)ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ. - Ξάνθη: [χ.ο.], 1994. - 111σ.: πιν.,πτυσ.χάρτες.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.73 Κ-(047062)

 

Καμχής, Μαρ.

Κριτική της σημερινής δομής και λειτουργίας της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της / Μάριου Καμχή, Φώτη Καραμήτρου, Παύλου Λουκάκη, Αυγής Μαρκοπούλου, Γίωργου Τσουγιόπουλου. - Αθήνα, 1978. - 95 σ., παράρτημα+ 2 ανάτυπα της μελέτης απο την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 33-34, 1978

2 ανάτυπα της μελέτης απο την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ.33-34, 1978

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 147-(000147)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 305-(000305)

 

Καρακάσης, Α.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. τόμος 1. - ΑΘΗΝΑ: [χ.ο.], 1985. - 109σ.: εικ.Διπλωματική εργασία-ΕΜΠ Εργαστήριο Φωτογραμμετρί

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 526.982Κ-(037744)

 

Καραμόσχος, Π.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ. - ΘΕΣΣΑΛ.: [χ.ο.], 19Χ.. - 9σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ Φ 2337-(002337)

 

Καρασμάνης, Β.

Προσδιορισμός των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνει το κτηματολόγιο / Βασίλη Καρασμάνη, Σταμάτη Μπέτση, Νίκου Μπούτρη, Αντώνη Πάντου, Γιάννη Συγγρού. - Αθήνα, 1978. - 2 τ.128 σ.(τ.1)60 σ. (τ.2): πίν.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 436.1-(000436)

 

Κοσμάς, Σ.

Ψηφιακή απεικόνιση και οργάνωση σχεδίου πόλης Πάτρας: Οροι αρτιότητας - όροι δόμησης - χρήσεις γής / Στέφανος Κοσμάς, Νικόλαος Μαυρογένης, Δημήτρης Σαρδελιάνος, Βασίλειος Τσονάκας. - Πάτρα: ΤΕΕ-Τμ. Δυτικής Ελλάδας, 2002. - 7 σελ.+ 7 χάρτες+ 1 cd

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 534-(000533)

 

Κουρλιούρος, Η.

Αστική γαιοπρόσοδος: Θεωρητικές διερευνήσεις και υποθέσεις. - Αθήνα : ΤΕΕ, 1985

Εκτεταμένη Αγγλική Περίληψη

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : Περιοχή Α0250-9954 (Οκτ.-Δεκ.1985, Τόμ.5,τεύχ.4 : σελ.57-85

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΤΧ

 

Κριτική ανάλυση του χωροταξικού σχεδίου και προγράμματος της περιοχής

    πρωτευούσης του γραφείου Δοξιάδη. - Αθήνα, 1976. - 48 σ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ Μ 58-(000058)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ Μ 238-(000238)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 711.1 ΤΕΧ-(000531)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ Μ 84-(000084)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 144-(000144)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 7-(000007)

 

Κωτσιόπουλος, Α.

Το Πανεπιστήμιο ως πόλη και σε σχέση με την πόλη:η πορεία από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα και η ελληνική εμπειρία / Α.Κωτσιόπουλος  . - , 1992. - 4 σελ.

Προγραμματισμός και σχεδιασμός εγκαταστάσεων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (11ο : 1992 : Χανιά) : Διεθνές σεμινάριο UIA-UNESCO

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1250-(001250)1

 

Λαϊάκη, Τ.

Χρήση γης στα Τενάγη Φιλίππων: Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της τύρφης - χρήση G.I.S. / Λαϊάκη Τατιάνα. - Ξάνθη, 2000. - πολλ. αρ.: εικ., πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ333.73 Λ-(002720)

 

Λαμπρόπουλος, Ν..

Πολιτική γης και περιβάλλον:Η γνώση του χώρου απαραίτητη προϋπόθεση για άσκηση πολιτικής γής-Ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων / Ν. Λαμπρόπουλος. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1988. - 6 σελ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 965-(000965)

 

Λεπέσης, Ε.

Χωροταξία - οικιστική δομή - χρήσεις γης (1992 : Καβάλα) / Ε. Λεπέσης. - Καβάλα: [χ.ό.], [χ.χ.]. - πολλ. αρ.: σχ., χάρτ.

Η Καβάλα ετοιμάζεται για το 1992 : ημερίδες για την ανάπτυξη

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ 711 Λ-(000283)

 

Λιάσκας, Κώστας

Προσφωνήσεις στο Α' συνέδριο "Ενα όραμα για την Αθήνα" / Κώστας Λιάσκας, Κώστας Σκανδαλίδης, Αλέξανδρος Τριποδάκης, Ελισάβετ Παπαζώη. - , 1994. - σ. 13-29

Ενα όραμα για την Αθήνα [(1ο) : 1994 : Αθήνα] : Προοπτικές και διαχείριση μητροπολιτικών περιοχών/ ΤΕΕ

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1616-(001616)

 

Λουκάκης, Π. (770)

Διερεύνηση κριτηρίων τεχν.υποδομής για τον προσδιορισμό προβληματικών περιοχών ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ / συντ. Π.Λουκάκης. - Ξάνθη: ΤΕΕ: ΕΕΤΑΑ, 1987. - 245σ.: πίν.,, χάρτες+ 2 παραρτ.με πίνακες και χάρτες. - (ΔΠΘ - Ερευνητικό πρόγραμμα ; 482)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ 711.809495 Δ-(001965) τ.1

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ 711.809495 Δ-(001966) τ.2

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ 711.809495 Δ-(001967) τ.3

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 711.809495 ΔΙΕ-(000754) τ.3

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 711.809495 ΔΙΕ-(000901) τ.2

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 711.809495 ΔΙΕ-(000753) τ.1

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ 711.809495Δ-(000602) τ.2

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ 711.809495Δ-(000844) τ.3

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.809495Δ-(000912) τ.1

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.809495Δ-(001807) τ.2

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.809495Δ-(001808) τ.3

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 711.209495ΔΙΕ-(003693) τ.3

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 711.209495ΔΙΕ-(003692) τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 711.209495ΔΙΕ-(003691) τ.1

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ 711.809495Δ-(000432) τ.1

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ 711.809495Δ-(000433) τ.2

ΜΑΓ ΒΙΒΛ/ΒΟΛΟΣ 711.809495Δ-(000434) τ.3

 

Λουκάκης, Π.

Χρήσεις εδάφους και πολιτική γης / Π. Λουκάκης. - , 1983. - 5 σ.

Μεθοδολογία και τρόποι εκπόνησης ρυθμιστικών σχεδίων (1983 : Κοζάνη)/ ΤΕΕ-Τμ. Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 732-(000732)

 

Λουλουργάς, Ιωάννης

Προγραμματισμός και οργάνωση αντικειμένου πολεοδομικού σχεδιασμού / Ιωάννης Λουλουργάς. - , 2005. - 4 σ.

Πολιτεία - χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός (2005 : Κέρκυρα)/ ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας, Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Νομαρχία Κέρκυρας, Τοπική Ενωση Δήμων & Κοινοτήτων, Δήμος Κερκυραίων

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο(text/pdf 66 ΚΒ)

http://library.tee.gr/digital/ker/ker_m271/ker_m271_loulourgas.pdf

Περιεχόμενα της ημερίδας

http://library.tee.gr/digital/ker/ker_m271/ker_m271_contents.htm

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.1 Π-(003095)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1247-(001247)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 2056-(002056)

 

Μάγγος, Β.

Χρήσεις γης πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου-Ν.Ιωνίας / Β. Μάγγος, Α. Σιάπαντα-Βλιώρα, Κων. Χολέβας. - Βόλος, 1992. - 11 σ.  : πτυσ. χάρτ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1159-(001159)

 

Μαγόπουλος, Σωτήριος

Οι ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης - προβλήματα - προοπτικές για ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής / Σωτηρίου Μαγόπουλου. - , 2004. - 5 σ.: πίν.

Παράνομες μεταποιητικές δραστηριότητες στον αστικό ιστό (2004 : Αθήνα)/ ΤΕΕ

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο(text/pdf 211 ΚΒ)

http://library.tee.gr/digital/m2024/m2024_magopoulos.pdf

Περιεχόμενα της ημερίδας

http://library.tee.gr/digital/m2024/m2024_contents.htm

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.55209495 Π-(003050)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1237-(001237)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 2024-(002024)

 

Μανιάτης, Γ.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. / Γ. Μανιάτης. - , 1984. - τόμ.3 σελ. 132-142

Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής (1ο : 1984 : Αθήνα) : Η πληροφορική στην Ελλάδα/ ΤΕΕ, ΕΠΥτ. 3

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 004.06 Π-(003249) τ.3

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 786.3-(000786) τ.3

 

Μαντζαβίνος, Ν.

Τοπογραφική μελέτη για έκδοση οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχές / Νίκος Μαντζαβίνος. - , 2001. - σ.135-152

Τοπογραφικά διαγράμματα (2001 : Θεσσαλονίκη)/ ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Σύλ. ΑΤΜ Β. Ελλάδας

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 526.9806 Τ-(002597)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1072-(001072)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1892-(001892)

 

Μαράτου, Θ.

Ψαριανός, Β.

Προβλήματα Συσχέτισης Χρήσεων Γης με τη Λειτουργία των Αρτηριών στις Ελληνικές Πόλεις. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1992

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : Περιοχή Α0250-9954 (1992)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΤΧ

 

Μαργαριτσανάκης, Γ.

Χρήση γης και διερεύνηση υπεδάφους και υπογείου νερού ευρύτερης περιοχής Δέλτα Χειμάρρου Λουτρού / Μαργαριτσανάκης Γεώργιος, Τζανακάκης Ιωάννης, Χαμιλάκης Ιωάννης. - Ξάνθη, 1993. - πολλ. αρ.: πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ333.73 Μ-(002187)

 

Μια πρώτη προσέγγιση της ανάλυσης της αστικής περιοχής των Τιράνων με τη χρήση

    δορυφορικής εικόνας IKONOS: Ο διαχωρισμός της περιοχής σε ζώνες και

    προτάσεις για τη μελλοντική χρήση της εικόνας / Βαρβάρα Νούτσου. - Βόλος

    [[χ.ό], 2002. - 103 σ.: εικ., πιν., χάτες

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3 Ν-(054624)017000014203

 

Μισιρλής, Σ.

ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. / Σ. Μισιρλής. - , 1984. - τόμ.3 σελ. 154-157

Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής (1ο : 1984 : Αθήνα) : Η πληροφορική στην Ελλάδα/ ΤΕΕ, ΕΠΥτ. 3

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 004.06 Π-(003249) τ.3

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 786.3-(000786) τ.3

 

Μιχαήλ, Γ.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ηχομόνωσης από τα κέντρα διασκέδασης και ο έλεγχος χρήσεων γης στην πλάκα / Γ. Μιχαήλ. - , 1992. - 8 σελ.

Προβλήματα ηχομόνωσης και ακουστικής χώρου στα κέντρα διασκέδασης (1992 : Αθήνα)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1282-(001282)

 

Μιχαήλ, Γ.

Η πολιτική γης και το ρυθμιστικό σχέδιο / Γ. Μιχαήλ. - , 1984. - 8 σελ.

Ο ρόλος του ρυθμιστικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη (1984 : Αθήνα)/ ΤΕΕ-ΕΕ Ρυθμιστικών Σχεδίων & Πολεοδομικών Μελετών

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 852-(000852)1

 

Μιχαήλ, Γ.

Κτηματολόγιο και χρήσεις γης / Γ. Μ. Μιχαήλ

Προοπτικές του ελληνικού κτηματολογίου (1989 : Αθήνα) : Πρακτικά

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ, Εκτακτη έκδ. 1993 : σ.105-107

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΤΧ 0/93-(003162)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 696-(000696)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1512-(001512)

 

Μιχαήλ, Γ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ. - [χ.τ], 1984

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : Περιοχή Α0250-9954 (01/01/1984, Τόμ.4 Τεύχ.1 : Σελ.167-184

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΤΧ

 

Μιχαήλ, Γ.

Πολιτική επεμβάσεων σε κεντρικές περοχές ιστορικών κέντρων με μεγάλη ένταση χρήσεων γης / Γιάννης Μ. Μιχαήλ. - , 1993. - σ. 277-281

Νέες πόλεις πάνω σε παλιές (1993 : Ρόδος) : Επιστημονικό συνέδριο

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1371-(001371)

 

Μιχαήλ, Ι.

Αρμοδιότητες των πολεοδομικών κανονισμών στην Ευρώπη / Αναλίζα Διαμαντοπούλου, Ιωάννη Μιχαήλ, Νίκου Σολωμού, Γ. Τσουγιόπουλου . - Αθήνα, 1977. - Ποικίλη αρίθμηση τ.1Ποικίλη αρίθμηση τ.2

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 169-(000169) τ.1

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 170-(000170) τ.2

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 33-(000033)τ.1

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 33-(000033)τ.2

 

Μιχαήλ, Ι.

Η διαχείρισις του εγγείου παράγοντος εντός του ρυθμιστικού σχεδίου Αθηνών / Ιωάννης Μ.Μιχαήλ. - Αθήναι, 1973. - 390σ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 346.045 Μ-(023195)

 

Μουρίκης, Γ.

Χρήση γης και διερεύνηση υπεδάφους παράκτιας περιοχής Μαγγάνων - Νέας Κεσσάνης (Νομού Ξάνθης) / Μουρίκης Γεράσιμος, Περζαμάνης Ιωάννης . - Ξάνθη, 1994. - πολλ. αρ.: πιν., σχ., χαρτ.

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΠ333.73 Μ-(002344)

 

Μπαϊμπά-Ουάλλας, Αθηνά

Μελέτη συστημάτων και επιπέδων σχεδιασμού σε χώρες της Ευρώπης / Αθηνά Μπαϊμπά-Ουάλλας, Κων/νος Σερράος, Ειρήνη Τσακιροπούλου, Βασιλική Χατζοπούλου-Τσαλαβούτα. - Αθήνα, 2005. - 169 σ.: πίν., σχ.

Αρ. απόφ. ΔΕ/ΤΕΕ 13/Σ23/2004

Η μελέτη υπάρχει και σε μορφή cd-rom

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο(text/pdf 2.402 KB)

http://library.tee.gr/digital/m2080.pdf

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 2080-(002080)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ CD-ROMΜ 2080-(002080)

 

Μπετούρα, Δ.

Επιπτώσεις από την Πεζοδρόμηση της Πλάκας: Απόψεις Κατοίκων και Επιχειρηματιών της Περιοχής / Δ. Μπετούρα, Φ. Λουκίσσας, Δ. Οικονόμου = Impacts of the Pedestrianization of Plaka: As viewed by Local Residents and Businessmen / D. Betoura, P. Loukissas, D. Economou -- eng. - , 1997. - : διαγρ., πίν., φωτγρ., χαρτ.

Εκτεταμένη περίληψη στα Αγγλικά

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : II (Ιαν.- Δεκ. 1997, τ.17, τεύχ.1-2 : σ. 33-49

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΧ ΑΡΘ 620

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΗΣ.ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (26-29 ΝΟΕΜΒΡ.1984:

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. τόμος 2. - ΘΕΣΣΑΛΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, 1984. –

     2τ.: 756σ.:πίν.,σχ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ 333.7Ο-(001361)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ 333.7Ο-(001624)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 333.7ΟΛΟ-(005096)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.7Ο-(037676)1

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΗΣ.ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(26-29 ΝΟΕΜΒΡ.1984:

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. τόμος 1. - [χ.τ.]: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, 1985

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 333.7ΟΛΟ-(005095)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.7Ο-(037675)

 

Οικονόμου, Δημήτρης

Πόλη, καταμερισμός της εργασίας και αγορά γής. - , 1986

Εκτεταμένη Γαλλική Περίληψη

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : Περιοχή Α0250-9954 (Οκτ.-Δεκ.1986, σελ.53-89

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΧ ΑΡΘ 620

 

Οικονόμου, Δημήτρης

Χρήσεις γής και δόμηση στον εξωαστικό χώρο: Η Ελληνική εκδοχή της αειφορίας / Δ.Οικονόμου. - Βόλος: [χ.ο.], 1995. - 18 σ.. - (Σειρά Ερευνητικών Εργασιών ; 95-01)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 338.9 Π-(003106)

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡ.

ΑΓΟΡΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. - ΘΕΣΣΑΛΟ: [χ.ο.], 1983. - 365σ.: πίν.,σχ.8 χάρτες Βιβλιογρ.:σ.79-97,347-355

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ 333.337 ΠΑΠ-(002385)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.337 Π-(034526)

 

Παπαγιάννης, Θ.

Διαχείριση του χώρου και αειφορικότητα = Territorial management and sustainability / Θύμιου Παπαγιάννη -- eng. - , 1993. - σ. 92-97

Προηγείται περίληψη

Η Ελλάδα στην Ευρώπη: Χωροταξία και περιφερειακή πολιτική προς το 2000 (1993 : Αθήνα) = Greece in Europe: Spatial planning and regional policy toward the year 2000 (1993 : Athens)/ ΤΕΕ, ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 666-(000666)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1838-(001838)

 

Παπαμίχος, Ν.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. - [χ.τ], 1981

Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ : Περιοχή Α0250-9954 (01/01/1981, Τόμ.1 Τεύχ.1 : Σελ.87-110

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡ ΤΧ

 

Παπαπέτρου, Νίκος

Νομικά θέματα κτηματολογίου / Νίκος Παπαπέτρου. - , 1997. - σ. 52-67; φωτ.

Το εθνικό κτηματολόγιο και η εφαρμογή του (1997 : Βόλος) : Προβλήματα - προοπτικές : Πρακτικά/ ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1764-(001764)

 

Παράνομες μεταποιητικές δραστηριότητες στον αστικό ιστό(9 Νοεμ., 2004:Αθήνα)

Παράνομες μεταποιητικές δραστηριότητες στον αστικό ιστό (2004 : Αθήνα). - Αθήνα, 2004. - 14 εισηγ. [80 σ.]: πίν., σχ.

Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 2035

Περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2024/m2024_contents.htm

ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΛ Μ 129-(000129)

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ Μ 591-(000591)

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΜΕΛ Μ 630-(000630)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.55209495 Π-(003050)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1237-(001237)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 2024-(002024)

 

Πατιάς, Πέτρος

Χαιρετισμοί στην ημερίδα "Real estate: τάσεις και προοπτικές: η συμβολή του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού" / Πέτρου Πατιά, Γιάννη Πίλτση, Σάκη Τζακόπουλου, Χριστογιώργη Καλτσίκη. - Θεσσαλονίκη, 2003. - σ.10-15: εικ.

Real estate (2003 : Θεσσαλονίκη) : Τάσεις και προοπτικές : Η συμβολή του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού/ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδας, ΑΠΘ -Πολ. Σχ.-Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1230-(001230)

 

Προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης του Ηρακλείου(30 Ιαν., 2001 :Ηράκλειο),

     Εκδήλωση για την παρουσίαση των προτάσεων για όρους δόμησης, χρήσεις γης

     και μορφολογικά στοιχεία της Β φάσης της μελέτης

Προστασία και αναδειξη της παλιάς πόλης του Ηρακλείου (2001 : Ηράκλειο): Εκδήλωση για την παρουσίαση των προτάσεων για όρους δόμησης, χρήσεις γης και μορφολογικά στοιχεία της Β φάσης της μελέτης. - Ηράκλειο: ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης, 2001. - (50 σ.)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1825-(001825)

 

Ρόκος, Δ.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ. / Δ. Ρόκος. - , 1984. - τόμ.3 σελ. 119-131

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 786.3-(000786)

 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

     ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. - ΑΘΗΝΑ: ΣΥΜΕΩΝ, 1978. - 92σ.: σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3Σ-(040156)

 

Σκαλούμπακας, Παν.

Η ζήτηση των μετακινήσεων και η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των χρήσεων της κάτω από το πρίσμα των ΕΠΑ. - Αθήνα: ΤΕΕ, 1988. - 36 σελ.: πίν., σχήμ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 946-(000946)

 

ΤΕΕ

Το Σ/Ν περί συστάσεως οργανισμού χαρτογραφήσεων και κτηματολογίου Ελλάδος. - Αθήνα, 1978. - 4 σ.

Ανάτυπο απο τα Τεχνικά Χρονικά, Ιούλιος 1978

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 324-(000324)

 

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, ΙΩΑ

Χρήσεις γής αστικών συγκεντρώσεων: διαστάσεις - συμβατότητες - χωρικές κατανομές / Ιωάννης Εμμ. Τσουδερός. - Αθήνα: ΕΜΠ-Τομ.Πολεοδομίας - Χωροταξίας, 1993. - 66σ.: χαρτ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ 711.4 Τ-(005143)

 

Τερζόπουλος, Π.

Μελέτη των φορέων και της χρήσης των μεγάλων ελεύθερων χώρων της Αθήνας / Π. Τερζoπούλου, Ι. Λιναρδάκη, Ι. Παράσχου . - Αθήνα, 1978. - 54 σ.: πίν., διαγρ.

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 279-(000279)

 

Τσακιρίδου, Γ.

Περιοχή διοικητικών ορίων κοινοτήτων Κατακώλου-Κορακοχωρίου-Λεβεντοχωρίου-Σκαφιδιάς-Αγ.Ηλία-Δουναίικων-Μυρτιάς-Σκουροχωρίου-Αγ.Ιωάννη-Βυτινέικων Δήμου Πύργου: Μελέτη καθορισμού ζωνών χρήσης γής παραλιακής περιοχής Νομού Ηλείας / Γιούλη Τσακιρίδου, Ιωάννης Πετρόπουλος, Βασίλης Κανελλακόπουλος. - Πύργος: ΤΕΕ-Τμ. Δυτικής Ελλάδος, 1991. - 13σ.

ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ Μ 179-(000179)

 

Τσιαπραλής, Δ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. / Δ. Τσιαπραλής. - , 1981. - τόμ.4 σελ. 216-239

Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας (1981 : Αθήνα)τ.4/ ΤΕΕ

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 335-(000335) τ.4

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 653.4-(000653) τ.4

 

Τσουλουβής, Λ.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΕΡΕΥΝΑ:ΦΑΣΗ Β. - ΘΕΣΣΑΛΟ: ΔΕΠΟΣ, 1980. - 3 φάσεις

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.40949555 Τ-(032929)

 

Τσουλουβής, Λ.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΕΡΕΥΝΑ:ΦΑΣΗ Γ. - ΘΕΣΣΑΛΟ: ΔΕΠΟΣ, 1980. - 3 φάσεις

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.40949555 Τ-(032930)

 

Τσουλουβής, Λ.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΕΡΕΥΝΑ:ΦΑΣΗ Α. - ΘΕΣΣΑΛΟ: ΔΕΠΟΣ, 1980. - 3 φάσεις

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.40949555 Τ-(032928)

 

Τσουλουβής, Λ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΕΕ, Τμήμ. Κεντρ. Μακεδονίας, 1981. - 454 σ.: πίν., χάρτ.

ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛ Μ 2-(000002)

ΔΚΡ ΒΙΒΛ/ΧΑΝΙΑ ΜΕΛ Μ 171-(000171)

ΔΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΖΑΝΗ 711.58 ΜΕΛ-(000396)

ΔΩΔ ΒΙΒΛ/ΡΟΔΟΣ ΜΕΛ Μ 188-(000188)

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛ Μ 112-(000112)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 061-(000061)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 693-(000693)

 

ΥΔΕ, Γεν.Δ/νση Οικισμού

Μελέτη οικιστικής περιοχής Ιωαννίνων. - ΑΘΗΝΑ: ΥΔΕ, 1979. - 4 εκθέσεις: πίν.,σχ.=

ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛΗ 4-(000004)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3 Υ-(040793)

 

ΥΔΕ, Υπηρεσία Οικισμού

ETUDE DE DEVELOPPEMENT ET LOCALISATION DE L'INDUSTRIE DANS LA REGION MAJEURE D'ATHENES. - Paris: [χ.ο.], 1973. - v.p.: fig.,tabl.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3 Y-(047622)

 

ΥΔΕ, Υπηρεσία Οικισμού

ΑΘΗΝΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. - ΑΘΗΝΑ: [χ.ο.], 1978. - 65σ.+παράρτημα

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3Α-(040045)

 

ΥΔΕ, Υπηρεσία Οικισμού

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΘΗΝΩΝ. - ΑΘΗΝΑΙ: ΥΔΕ-ΥΠ.ΟΙΚΙΣΜΟΥ, 1972. - 286σ.: πίν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3Υ-(043873)

 

ΥΔΕ, Υπηρεσία Οικισμού

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΘΗΝΩΝ. - ΑΘΗΝΑΙ: ΥΔΕ-ΥΠ.ΟΙΚΙΣΜΟΥ, 1972. - πίν.,σχ.

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3Υ-(043874)

 

ΥΔΕ, Υπηρεσία Οικισμού

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΘΗ ΝΩΝ. - Αθήνα: ΥΔΕ-ΥΠ.ΟΙΚΙΣΜΟΥ, 1972. - 140σ.: πιν.,σχ.. - (URBAN PLANNING RESEARCH ; 1)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3 Υ-(047620)

 

ΥΔΕ, Υπηρεσία Οικισμού

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΘΗ ΝΩΝ. - Αθήνα: ΥΔΕ-ΥΠ.ΟΙΚΙΣΜΟΥ, 1972. - 289σ.: πιν.,σχ.. - (URBAN PLANNING RESEARCH ; 2)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 711.3 Υ-(047621)

 

Υπουργείο Γεωργίας-Γενική Διεύθυνση Δασών, Δ/νσις Α' - Τμήμα 2ον

Μελέτη των μορφών παρούσης χρησιμοποιήσεως των γαιών της λεκάνης Σπερχείου = A present land use survey of Sperchios watershed / επ. Αγαμέμνονος Κατσανού, Δρόσου Αναγνωστόπουλου -- eng. - Αθήναι: Υπουργείον Γεωργίας - Γεν. Δ/νσις Δασών, 1967. - 4 φάκελλοι: πιν.,σχ.. - (Αυτοτελείς εκδόσεις της Υπηρεσίας Δασικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως ; αρ.7)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ 550.9495 Μ-(055170)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ 550.9495 Μ-(055263)

 ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ 550.9495 Μ-(055268)

 ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ 550.9495 Μ-(055269)

 

Χαρίσης, Δημήτρης

Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Αττική / Δημήτρη Χαρίση. - , 2004. - 7 σ.

Παράνομες μεταποιητικές δραστηριότητες στον αστικό ιστό (2004 : Αθήνα)/ ΤΕΕ

Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο(text/pdf 218 ΚΒ)

http://library.tee.gr/digital/m2024/m2024_charisis.pdf

Περιεχόμενα της ημερίδας

http://library.tee.gr/digital/m2024/m2024_contents.htm

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 711.55209495 Π-(003050)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1237-(001237)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 2024-(002024)

 

Χρήστου, Μ.

Σχεδιασμός χρήσεων γης και χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες / Μιχάλης Δ. Χρήστου. - Αθήνα, 1999. - 8 σ.  : πίν., σχ.

Επικινδυνότητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων (1999 : Αθήνα)

Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ (Ιαν.-Φεβρ. 2000, τεύχ.1 : σ.20-25

ΑΜΑ ΒΙΒΛ/ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛ Μ 5-(000005)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ 363.11 Ε-(001062)

ΚΔΘ ΒΙΒΛ/ΛΑΡΙΣΑ ΤΧ 1/00-(003180)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 967-(000967)

ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ Μ 1706-(001706)

 

Χρήστου, Μ.

Σχεδιασμός χρήσεων γης και χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες / Μιχάλης Δ. Χρήστου. - 7 σ.

Ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων (1999 : Θεσσαλονίκη)

ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ Μ 1013-(001013)

 

Ψυχογιός, Δ.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ. - Αθήνα: ΑΤΕ-Δ/ΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡ., 1994. - 332σ.: πίν.,σχ.. - (ΑΤΕ ; 6)

ΚΕΡ ΒΙΒΛ/ΚΕΡΚΥΡΑ 333.33509495 ΨΥΧ-(000760)

ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 333.33509495Ψ-(047126)