Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός: ο ρόλος του αρχιτέκτονα – Cultural environment and tourism: the role of the architect (20-23 Σεπτεμβρίου, 2001: Καβάλα)

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Πρόλογος επιμελήτριας τόμου Ελένης Σταματίου, Μέλους Ομάδας Εργασίας

Preface, editor and volume coordinator Eleni Stamatiou, member of the work group “Architecture and tourism” UIA – Greek Section   κείμενο  (145 KB)


Χαιρετισμός του προέδρου της UIA, κ. Βασίλη Σγούτα

Greetings of the UIA President, Mr Vassilis Sgoutas   κείμενο  (145 KB)


Χαιρετισμός της προέδρου του Ελληνικού Τμήματος UIA, κ. Ελισάβετ Σιόλα

Greetings of the UIA President – Greek Section, Mrs Elisavet Siola   κείμενο  (128 KB)


Χαιρετισμός του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας κ. Κων/νου Παναγιωτόπουλου

Greetings of the President of the Technical Chamber of Greece – Eastern Macedonia Section Mr. Con/nos Panagiotopoulos   κείμενο  (121 KB)


Χαιρετισμός του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Κων. Λιάσκα

Greetings of the President of the Technical Chamber of Greece, Mr Con. Liaskas   κείμενο  (117 KB)


Χαιρετισμός του Νομάρχη Καβάλας, κ. Θεόδωρου Καλλιοτζή

Greetings of the Perfect of Kavala, Mr. Theodoros Kalliotzis   κείμενο  (118 KB)


Κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου από τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Ευ. Βενιζέλο

Official opening of the congress by Mr. Ev. Venizelos, Minister of Culture and Science   κείμενο  (114 KB)


 

 

Εισαγωγή στο Διεθνές Αρχιτεκτονικό Συνέδριο «Πολιτιστικό Περιβάλλον και Τουρισμός: ο ρόλος του Αρχιτέκτονα», Καβάλα, Ελλάδα, 2001 – Introduction to the International Architectural Congress “Cultural Environment and Tourism: the role of the Architect”, Kavala, Greece, 2001


Τουρισμός, αστικός σχεδιασμός, ο αρχιτέκτονας και η κατάσταση στις χώρες της Region II της UIATourism, urban planning, the architect and the situation in the countries of UIA Region II/ Προσκεκλημένος ομιλητής κ. Vladimir Krogius, Διευθυντής ομάδας εργασίας «Αρχιτεκτονική και Τουρισμός» της Region II   κείμενο  (259 KB)


Χαιρετισμός υπεύθυνης ομάδας εργασίας «Αρχιτεκτονική και Τουρισμός» Ελληνικού Τμήματος της UIA κ. Γιάννας Μήτσου

Greetings of the director of the working group “Architecture and Tourism” UIA – Greek Section, Mrs Ioanna Mitsou   κείμενο  (146 KB)


Αρχιτεκτονική, τουρισμός και περιβάλλον: πρόσκληση και προοπτικές – Architecture, tourism and the environment: challenge and perspectives/ Ομάδα Εργασίας «Αρχιτεκτονική και Τουρισμός» Ελληνικού Τμήματος UIA, Ι. Μήτσου, Π. Κάργα – Μαλατάντη, Ι. Κιουσόπουλος, Κ. Κραντονέλλης, Ελ. Σταματίου   κείμενο  (216 KB)


 

 

Θεματική Ενότητα Α’

Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και Τουριστική Αξιοποίηση – Δυνατότητες και Εξελίξεις – Architectural Heritage and Tourism ExploitationPossibilities and Evolutions

 


Ιστορικός χώρος και περιβάλλον: Λίβισι: κοινό ελληνοτουρκικό πρόγραμμα – Historical site and the environment: Livissi: joint GreekTurkish programme/ Νικόλαος Αγριαντώνης, Arif Sentek   κείμενο  (161 KB)


Η συμβολή του ΕΟΤ στην αρχιτεκτονική των τουριστικών εγκαταστάσεων – The contribution of the Greek National Tourism Organization to the architecture of tourism installations/ Κων/νος Κατσιγιάννης   κείμενο  (217 KB)


Ιδιαιτερότητες και αντιπαραθέσεις αρχιτεκτονικής – πολιτιστικού περιβάλλοντος – τουρισμού στις σύγχρονες κοινωνίες. Μερικές επισημάνσεις – Peculiarities and contradictions of architecture – cultural environment – tourism in modern socities. Some highlights/ Αναστάσιος Ν. Δίκας   κείμενο  (225 KB)


Μετά το τοπίο – The landscape following/ Κων/νος Ντάφλος, Αργυρώ Παναγούλη   κείμενο  (437 KB)


Τα παράκτια οχυρά και η αμυντική γραμμή στα νησιά του Αιγαίου, από τη Σαμοθράκη ως την Κρήτη μέσα από το πρόγραμμα «Καστρωνπερίπλους» - The coastal fortress and the defensive line on the islands of the Aegean, from Samothrace to Crete through the programmeCastles Circumnavigation”/ Ιφιγένεια Γεωργοπούλου – DAmico   κείμενο  (3,4 MB)


Η σύγκρουση παράδοσης και τουριστικής ανάπτυξης στην Αράχωβα του Παρνασσού. Ο ρόλος του αρχιτέκτονα ανάμεσα στον αυταρχισμό και τη δημοκρατική παρέμβαση – The architectural heritage management and tourism development conflict in Arachova, region of central Greece. The architects inbetween despotism and democratic interference/ Ανδρέας Σεφερλής, Μαρία Φρατζή   κείμενο  (316 KB)


Τουριστική ανάπτυξη και πολιτιστική ταυτότητα. Ο πολλαπλός ρόλος του αρχιτέκτονα – Cultural identity and tourism development/ Ελένη Μαΐστρου   κείμενο  (248 KB)


Περιβάλλον και πολιτισμός ως στοιχεία τουριστικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της Αθήνας – Environment and culture as elements of tourism development. The case of Athens/ Α. Πουλούδης, Π. Α. Παταργιάς   κείμενο  (646 KB)


Η αρχιτεκτονική ως κιβωτός πολιτισμού και ο τουρισμός ως πολιτιστική επικοινωνία – Architecture as ark of culture and tourism as cultural communication/ Νικήτας Χιωτίνης   κείμενο (281 KB)


Το ιστορικό κέντρο του Πειραιά. Διάσωση και τουριστική ανάπτυξη – The historic centre of Pireus. Preservation and tourism development/ Σταματίνα Μαλικούτη   κείμενο  (268 KB)


Τα ιστορικά κέντρα των σύγχρονων πόλεων, ως υποδείγματα αειφορίας, πολιτισμού και ανάπτυξης – Historic cores in modern citis, as models of sustainability, culture and development/ Νίκος Μπόμπολος   κείμενο  (297 KB)


Παροδοσιακοί οικισμοί και τουριστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα του ΕΟΤ 1975-1995. Το παράδειγμα της Οίας Σαντορίνης – Preservation and development of traditional settlements in Greece. The GNTO programme (1975-1995). The example of Oia Santorini/ Παρασκευή ΜποζινέκηΔιδώνη   κείμενο  (316 KB)


Καινοτόμα ξενοδοχειακά καταλύματα: η διαδικασία ανάπτυξης αυτών – Innovative hotels: the development process/ Γεώργιος Ζωγράφος   κείμενο  (241 KB)


 

 

Θεματική Ενότητα Β’

Φυσικοί Πόροι – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού – Θεσμικό Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Προγράμματα Στήριξης – Natural ResourcesAlternative Forms of TourismInstitutional Framework of Environmental Protection and Support Programs

 


Πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι ως πόλοι έλξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο αρχιτέκτονας και ο ρόλος του, ο αγροτουρισμός κι οι δυνατότητες εφαρμογής του στο Ν. Ροδόπης – Cultural and natural resources as attractive poles of alternative kinds of tourism. The architect and his role, agrotourism and the implementation possibilities in the prefecture of Rodopi/ Μαριάννα ΣκαπαριώτουΣωτηριάδου   κείμενο  (472 KB)


Αρχιτεκτονική κληρονομιά και τουρισμός σε πολιτιστικούς δρόμους. Επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και οικισμών στη Ρουμανία – Architectural heritage and tourism on cultural roads. Reuse of historic building and settlements in Romania/ Adda Gheorgievici   κείμενο  (185 KB)


Νοσταλγία και μέλλον, εκ των έσω – Nostalgia and future, from within/ Θάλεια Χαραλαμπίδου   κείμενο  (129 KB)


Ο ορεινός χώρος και η ήπια τουριστική ανάπτυξη. Φυσικό περιβάλλον, οικισμοί, κοινωνικός ιστός – Mountain areas: planning for sustainable tourist development. Spatial characteristics, settlements, social fabric/ Γιάννης Καρανίκας   κείμενο  (250 KB)


Προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του τοπίου, ειδικότερα σε περιοχές με ήπια τουριστική ανάπτυξη – Proposals for landscape protection laws especially at places where the tourism development is mild/ Κωστής Δασκαλάκης   κείμενο  (170 KB)


Η αποκατάσταση των μνημείων και των παραδοσιακών οικισμών στη θεωρία και στην πράξη – Restoration concepts and restoration reability: examples of restoration of monuments and of historic centers/ Νικολία Ιωαννίδου   κείμενο  (366 KB)


Ανθρωπολογική και πολιτιστική αξιοποίηση του ιερού χώρου. Το παράδειγμα του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών και του Βρετανικού Νεκροταφείου της Κέρκυρας – Tourism and cultural promotion of the sacred space. Case studies of the 1st cemetery of Athens and the British cemetery of Corfu Greece/ Μαρία Κουμαριανού   κείμενο  (762 KB)


Περιβαλλοντική – οικοτουριστική αξιοποίηση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Η περίπτωση διαμόρφωσης χώρου υποδοχής επισκεπτών στο Δέλτα του Νέστου – Environmentalecological & tourism development of ecologically sensitive areas. The case of the area accepting the visitors of Nestos Delta/ Ν. Τζώρτζη, Α. Μ. Βισιλιά   κείμενο  (407 KB)


Εννοιολογικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ιαματικού κέντρου στα Τενάγη των Φιλίππων – Conceptual framework for the creation of a thermalmud therapy center in the moors of Philippi, Nothern Greece/ Σοφία Βυζοβίτη   κείμενο  (480 KB)


Φυσικός και πολιτιστικός πλούτος σε προβληματικές περιοχές του Ν. Λασιθίου Κρήτης – Natural and cultural wealth in an abandoned areas of Lassithi District (Crete)/ Μαρία Αρακαδάκη   κείμενο  (173 KB)


 

 

Θεματική Ενότητα Γ’

Πολιτική Περιβάλλοντος και Τουρισμού – Ελλαδα, ΕΕ και Πλαίσιο Γ’ ΚΠΣ – Environmental and Tourism PolicyGreece, EU and the Thrid Community Support Framework/ CSF

 


Η αναθεωρημένη χάρτα του πολιτιστικού χάρτη και τα άρθρα που διασφαλίζουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά – The revised character of cultural tourism and the articles which secure the architectural heritage/ Αικατερίνη Δημητσάντου – Κρεμέζη   κείμενο  (279 KB)


Οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου: μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων μορφών βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού – The peculiarities of the greek territory: an inexhaustible source of inspiration for planning and implementation of new forms of sustainable tourism/ Μυρτώ Κορώνη   κείμενο  (320 KB)


Τουρισμός και «ανάπτυξη ορεινών οικισμών». Η περίπτωση της Λακωνικής Μάνης – Toursim and “development of the mountainous settlements”. The case of the Laconian Mani/ Άγγελος . Σιόλας   κείμενο  (290 KB)


Απόψεις και προτάσεις για τη διασφάλιση της αειφορίας της τουριστικής ανάπτυξης στο Ν. Ξάνθης: η κλίμακα, ο χαρακτήρας και η χωροθέτηση αναπτυξιακών μέτρων και παρεμβάσεων – Aspects and suggestions for securing the sustainable tourism development in the county of Xanthi: scale, features and location of the interventions and development actions/ Μαρία Μ. Αναστασίου, Μηνάς Λ. Παπαδόπουλος   κείμενο  (1,5 MB)


Προτεραιότητα πολιτιστικού περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στον τουριστικό σχεδιασμό της Αττάλειας – Priority of cultural environment and architectural heritage in tourism planning of Antalya/ Sedef Altun, Sedya Guvenc Duran   κείμενο  (189 KB)


Οι αναπλάσεις αστικών περιοχών. Μέσο ανάπτυξης αστικού τουρισμού και προώθησης της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Το παράδειγμα της Καβάλας – Reforming urban areas. A tool for the development of urban tourism and the promotion of sustainable urban development. The case of Kavala/ Κυριάκος Τυρολόγος, Φλωρεντία Ντάσιου   κείμενο  (410 KB)


Κατασκευασμένοι τουριστικοί προορισμοί – η εξάπλωση του θεματικούFabricated tourist destinationsThe expansion of the thematic/ Πολυξένη Μάντζου   κείμενο  (2,9 MB)


Μάρτιν Χαΐντεγγερ και Άρης Κωνσταντινίδης: για το μοντέρνο πρόγραμμα τουριστικής οικειοποίησης του ελληνικού τοπίου – Martin Heidegger and Aris Konstantinidis: the modernist program for the tourist inhabitation of the Greek landscape/ Ζήσης Κοτιώνης   κείμενο  (1,3 MB)


Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Εικοσάχρονη εμπειρία – The interpretation of industrial heritage in Greece: recent trends and new perspectives/ Μαρίνα Καραβασίλη   κείμενο  (337 KB)


Η ελληνική τουριστική πολιτική μπροστά στις διεθνείς εξελίξεις – Greek tourism policy and international evolutions/ Πάρις Τσάρτας, Δημ. Λαγός   κείμενο  (268 KB)


Η στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΣΕΕΠ) προληπτική διαδικασία προστασίας περιβάλλοντος για πολιτικές, προγράμματα και σχεδιασμούς – Strategic environmental assessment: a preventive environmental procedure for plans and programmes/ Κώστας Κάσσιος, Ακριβή Λέκκα   κείμενο  (243 KB)


Η χωρική διάρθρωση των πολιτικών διαστάσεων του τουρισμού – Spatial structures of tourisms political dimension/ Δημ. Λαγός, Ελένη Σταματίου   κείμενο  (265 KB)


 

 

Θεματική Ενότητα Δ’

Περιβάλλον και Τουρισμός Μεγάλων Διοργανώσεων και Ειδικών Περιοχών – Τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο – Environment and Tourism of Major Organizations and Particular Areas-Local and Regional Levels

 


Κοινωνία, οικονομία και τουρισμός στην ελληνική περιφέρεια και οι ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας – Society, economy, tourism in the Greek region and the Olympic games of Athens/ Βασίλης Λαγός, Θεοφάνης Μαλκίδης   κείμενο  (441 KB)


Η εφήμερη αρχιτεκτονική των νομάδων στα οικομουσεία των Βαλκανίων – The ephemeral architecture of nomads at the eco-museums of Greece/ Μάνος Μικελάκης   κείμενο  (357 KB)


Η αρχιτεκτονική κληρονομιά και η τουριστική αξιοποίηση: σχέσεις αλληλεξάρτησης – Architectural heritage and tourism worthy development: mutual dependence relations/ Απόστολος Παρπαΐρης   κείμενο  (450 KB)


Το αυθεντικό – οι μύθοι και οι αλήθειες της τουριστικής αρχιτεκτονικής – Αρης Κωνσταντινίδης και ΕΟΤ – Authenticfiction and non-fiction in designing for tourismAris Konstantinidis and EOT (National Tourism Organization)/ Ελένη Τσιγαρίδα   κείμενο  (354 KB)


Αρχιτεκτονική, τουρισμός και ο ρόλος του αρχιτέκτονα – μύθοι και πραγματικότητες: κλείσιμο συνεδρίου – επίλογος – Architecture, tourism and the role of the architect-myths and realities: closing session of the conference/ Συντονίστρια: Vasselina Troeva   κείμενο  (169 KB)


Συμπεράσματα Διεθνούς Συνεδρίου UIA Καβάλας – Conclusions of the UIA International Congress   κείμενο  (147 KB)