Πρακτικά εσπερίδας μη κορεσμένων εδαφών (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, 1η Ιουλίου 2019, Αθήνα)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Φύση, μηχανική συμπεριφορά και εμφάνιση μη κορεσμένων εδαφών/ Μ. Ε. Μπαρδάνης pdf κείμενο (2,6 ΜΒ)


Η χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού και η σημασία της/ Αικ. Τσιαμπούση pdf κείμενο (2,7 ΜΒ)


Διερεύνηση της διατμητικής αντοχής γεωυλικών σε ακόρεστες συνθήκες/ Ν. Θ. Χατζηγώγος pdf κείμενο (2,1 ΜΒ)


Διόγκωση εδαφών λόγω μεταβολής του βαθμού κορεσμού και επιπτώσεις στις κατασκευές/Δ. Λουκίδης pdf κείμενο (2,5 ΜΒ)


Κατάρρευση εδαφών λόγω μεταβολής του βαθμού κορεσμού/ Ν. Θ. Χατζηγώγος & Μ. Ε. Μπαρδάνης pdf κείμενο (2,5 ΜΒ)


Καταστατική προσομοίωση μη κορεσμένων εδαφών/ Π. Χ. Σιταρένιος pdf κείμενο (3,2 ΜΒ)


Μακροχρόνιες μετρήσεις μύζησης στην Ελλάδα και στην Κύπρο/ Μ. Ε. Μπαρδάνης & Δ. Λουκίδης pdf κείμενο (3,2 ΜΒ)


Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό όρων σχετικών με το αντικείμενο των μη κορεσμένων εδαφών/ Μ. Ε. Μπαρδάνης pdf κείμενο ( ΜΒ)


 

Περιεχόμενα του τόμου

 

Τόμος Πρακτικών