Αρχιμήδους άπαντα : αρχαίον κείμενον - μετάφρασις – σχόλια (τόμος 1, μέρος Α΄: Μαρτυρίαι ελληνικαίλατινικαί) / Ευάγγελου Σ. Σταμάτη .-- Αθήνα , ΤΕΕ : 1970

 

Αρ. εισαγωγής (020172)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εικόνες – Περιεχόμενα pdf κείμενο  (8,3 MB)


Πρόλογος pdf κείμενο  (1,1 MB)


Εισαγωγή pdf κείμενο  (2 MB)


Η πολιορκία και η άλωσις των Συρακουσών. Ρήσεις του Αρχιμήδους pdf κείμενο  (3,4 MB)


Αι μηχανικαί ανακαλύψεις του Αρχιμήδους pdf κείμενο  (2 ΜΒ)


Τα συγγράμματα του Αρχιμήδους pdf κείμενο  (2 MB)


Η γλώσσα των συγγραμμάτων του Αρχιμήδους pdf κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Το περιεχόμενον των συγγραμμάτων του Αρχιμήδους pdf κείμενο  (6,6 ΜΒ)


Αι εκδόσεις των συγγραμμάτων του Αρχιμήδους pdf κείμενο  (6,2 ΜΒ)


Τα απολεσθέντα συγγράμματα του Αρχιμήδους pdf κείμενο  (3 ΜΒ)


Μαρτυρίαι (testimonia) pdf κείμενο  (113 ΜΒ)(μέρος Α’), pdf κείμενο (48 ΜΒ)(μέρος Β’)


Μαρτυρίαι εν περιλήψει κατά συγγραφείς pdf κείμενο  (5,7 ΜΒ)


Αι σπουδαιότεραι μαρτυρίαι κατ’ είδος pdf κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Συγγραφείς Έλληνες και Λατίνοι, εκ των έργων των οποίων ελήφθησαν μαρτυρίαι περί του Αρχιμήδους pdf κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Βιβλιογραφία περί Αρχιμήδους pdf κείμενο  (27 ΜΒ)


Ευρετήριον pdf κείμενο  (15 ΜΒ)