Αρχιμήδους άπαντα : αρχαίον κείμενον - μετάφρασις – σχόλια (τόμος 1, μέρος Β’) / Ευάγγελου Σ. Σταμάτη .-- Αθήνα , ΤΕΕ : 1970

 

Αρ. εισ. (020174)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Περιεχόμενα pdf κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Πρόλογος Ε. Σ. Σταμάτη. Συμπληρώσεις και διορθώσεις του κειμένου pdf κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Πρόλογος L. L. Heiberg pdf κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Πίναξ προτάσεων τόμου α΄, μέρους β΄ pdf κείμενο  (461 ΚΒ)


Περί σφαίρας και κυλίνδρου, βιβλίον α΄ pdf κείμενο  (95 ΜΒ)


Περί σφαίρας και κυλίνδρου, βιβλίον β΄ pdf κείμενο  (34 ΜΒ)


Κύκλου μέτρησις pdf κείμενο  (6,3 ΜΒ)


Περί σφαιροειδέων και κωνοειδέων pdf κείμενο  (118 ΜΒ)


Επεξηγήσεις (σχόλια) pdf κείμενο  (51 ΜΒ)


Ευρετήριον pdf κείμενο  (8,5 ΜΒ)