Αρχιμήδους άπαντα : αρχαίον κείμενον - μετάφρασις – σχόλια (τόμος 2) / Ευάγγελου Σ. Σταμάτη .-- Αθήνα , ΤΕΕ: 1973

 

Αρ. εισ.  (030956)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Περιεχόμενα pdf  κείμενο  (2,3 MB)


Πρόλογος Ε. Σ. Σταμάτη pdf  κείμενο  (3,5 MB)


Πρόλογος L. L. Heiberg pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Πίναξ προτάσεων τόμου Β΄ pdf  κείμενο  (358 KB)


Περί ελίκων pdf  κείμενο  (61 MB)


Μηχανικά α΄(επιπέδων ισορροπιών βιβλίον α΄) pdf  κείμενο  (108 MB)


Μηχανικά β΄ (επιπέδων ισορροπιών βιβλίον β΄) pdf  κείμενο  (21 MB)


Ψαμμίτης pdf  κείμενο  (22 MB)


Τετραγωνισμός ορθογωνίου κώνου τομής (Τετρ. Παραβολής) pdf  κείμενο  (26 MB)


Οχουμένων βιβλίον α΄ pdf  κείμενο  (14 MB)


Οχουμένων βιβλίον β΄ pdf  κείμενο  (40 MB)


Στομάχιον pdf  κείμενο  (6,3 MB)


Περί των μηχανικών θεωρημάτων προς Ερατοσθένη έφοδος pdf  κείμενο  (45 MB)


Πρόβλημα βοεικόν - Σχόλιον  pdf  κείμενο  (5,2 MB)


Επεξηγήσεις pdf  κείμενο  (12 MB)


Επίμετρον pdf  κείμενο  (24 MB)


Προσθήκη μαρτυριών pdf  κείμενο  (3,6 MB)


Προσθήκη βιβλιογραφίας pdf  κείμενο  (3,8 MB)


Ευρετήριον pdf  κείμενο  (6,7 MB)