Απαρχαί των ελληνικών μαθηματικών / Arpad Szabo.-- Αθήνα , ΤΕΕ : 1973.—502 σ. : σχ.

 

Αρ. εισ.  (031054)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Περιεχόμενα pdf κείμενο (1,7 MB)


Πρόλογος του συγγραφέα pdf κείμενο (1 MB)


Προλεγόμενα του Ακαδημαϊκού Φίλωνος Βασιλείου pdf κείμενο (5,5 MB)


Χρονολογικός πίνακας pdf κείμενο (834 KB)


Εισαγωγή pdf κείμενο (18 MB)


Μέρος Α΄: Η αρχαιοτέρα ιστορία της θεωρίας του αρρήτου pdf κείμενο (60 MB)


Μέρος Β΄: Η προευκλειδική διδασκαλία περί της αναλογίας pdf κείμενο (75 MB)


Μέρος Γ΄: Η συγκρότησις των συστηματικών – παραγωγικών μαθηματικών pdf κείμενο (70 MB) (μέρος 1), pdf κείμενο (66 ΜΒ) (μέρος 2)


Επίμετρον pdf κείμενο (1,1 ΜΒ)


Παράρτημα pdf κείμενο (20 ΜΒ)


Πίνακας ονομάτων pdf κείμενο (2,6 ΜΒ)


Πίνακας λέξεων pdf κείμενο (1,1 ΜΒ)