Παλιά Πόλη Κέρκυρας: σχέδιο διαχείρισης 2006-2012

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   (1.035 KB)

1.1.        Το προτεινόμενο Μνημείο

1.2.        Μία ζωντανή πόλη

1.2.    Το Σχέδιο Διαχείρισης

¨        Σκοποί

¨        Περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης

¨        Περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης

¨        Αναγκαιότητα του Σχεδίου Διαχείρισης

¨        Προετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης

 

 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  (1.348 KB)

2.1.    Χαρακτηριστικά θέσης

2.2.        Οριοθέτηση

2.3.    Περιγραφή προτεινόμενου Μνημείου

2.3.        Πολιτιστικές Αξίες

2.4.        Η σημασία του προτεινόμενου Μνημείου

2.5.        Περιληπτική καταγραφή της σημασίας

2.6.        Τεκμηρίωση για την ένταξη

2.7.        Ευρύτερη σημασία της πόλης

2.8.        Ιδιοκτησιακό καθεστώς και διαχείριση του προτεινόμενου Μνημείου

 

 3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  (993 KB)

3.1.Εισαγωγή

3.2.     Εφαρμογή του Σχεδίου και Επιπτώσεις, ζητήματα και στόχοι

3.3.     Προστασία και Διατήρηση, ζητήματα και στόχοι

3.4.     Τεκμηρίωση, Εκπαίδευση και Έρευνα, ζητήματα και στόχοι

3.5.     Πρόσβαση και Μετακινήσεις, ζητήματα και στόχοι

3.6.     Διαχείριση επισκεπτών, ζητήματα και στόχοι

 

 4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (605 ΚB)

4.1.Εισαγωγή

4.2.Εφαρμογή του Σχεδίου και Επιπτώσεις, στόχοι και δράσεις

4.3.Προστασία και Διατήρηση, στόχοι και δράσεις

4.4.Τεκμηρίωση, Εκπαίδευση και Έρευνα, στόχοι και δράσεις

4.5.Πρόσβαση και Μετακινήσεις, στόχοι και δράσεις

4.6.Διαχείριση επισκεπτών, στόχοι και δράσεις

 

 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (723 KB)

5.1. Βιβλιογραφία

5.2. Ιστορία

5.3.   Ενδεικτικά Στοιχεία Κτηριακού Δυναμικού

5.3.1.Κατάλογος Εκκλησιών

5.3.2.Ενδεικτικός Κατάλογος Κτηριακού Δυναμικού

5.4.    Ζώνη προστασίας του Μνημείου

5.5.Εγκεκριμένα σχέδια σχετικά με το Μνημείο