Δεύτερη Συνάντηση Υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS για τη Μεσόγειο (ΤΕΕ -Τμ. Κέρκυρας, 18-19 Απριλίου, 2008: Κέρκυρα) /

Second Meeting of the sub-committee of CIVVIH – ICOMOS for the Mediterranean (Τechnical Chamber of Greece-Section of Corfu, Corfu 18 and 19 April 2008)Μ 311

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  /  INDEX

 

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / THE CASE OF THE HISTORICAL CITY OF CORFU

 


Η παλιά πόλη της Κέρκυρας και η ένταξή της στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO/ Μαρία Μητροπία,  The old City of Corfu and its integration in the List of Monuments of World Heritage of UNESCO/ Mary Mitropia

*  περίληψη (abstract)  (37 ΚΒ),   παρουσίαση (ppt) (492 ΚΒ)


Το πνεύμα του τόπου στην πόλη της Κέρκυρας. Μια οχυρή πόλη-λιμάνι της Μεσογείου / The genius loci of Corfu a fortified Mediterranean port-city/ Teresa Colletta (Italy)  περίληψη (abstract)  (389 ΚΒ),   παρουσίαση (ppt) (331 ΚΒ)


Η πόλη της Κέρκυρας :Παγκόσμια κληρονομιά και κύρια πόλη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ως δέκτης πολυπολιτισμικών επιρροών: Βυζαντινών, Βενετικών, Γαλλικών, Αγγλικών-γιατί όχι και Ρωσικών;/ The city of Corfu – The world heritage site and the capital of the new times Greek nations first state, as the stage of multi-cultural influences: Byzantine, Venetian, French, English, whatever yet - why not Russian?/ Vladimir Krogius (Russia)

*  περίληψη (abstract)  (28 ΚΒ)


 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ / CASE STUDIES

 


Κέντρα προστασίας και διατήρησης της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς - Centre for conservation & preservation of Islamic architectural heritage / Saleh Lamei, (Egypt)  περίληψη (abstract) (527 ΚΒ)  παρουσίαση (ppt)  (827 ΚΒ)


Μαρακές. Παγκόσμια κληρονομιά σε κίνδυνο; - Marrakech. Patrimoine mondial en péril?/ Michel Van Der Meerschen, (Belgium)   περίληψη (abstract) (26 ΚΒ),  παρουσίαση (ppt)  (97 ΚΒ)


Το νέο σχέδιο μεταφορών στην Ιστανμπούλ και οι επιπτώσεις του στην ιστορική πόλη / New transportation plan for Istanbul and its impact on the historic city/ Deniz Mazlum, (Turquie)

*  περίληψη (abstract) (25 ΚΒ)  (ppt)  παρουσίαση  (528 ΚΒ)


Νέες προκλήσεις στις Ιστορικές πόλεις της Μεσογείου. Η περίπτωση της Edirne (Αδριανούπολη) / Modern challenges for the historical cities of Mediterranean. Case study of Edirne-Turkey/ Nevzat Ilhan, (Turkey)

*  περίληψη(abstract)  (32 ΚΒ),   παρουσίαση (ppt)  (1,3 ΜΒ)


Το κυκλοφοριακό δίκτυο στην παλαιά Δαμασκό / Projet de percee routiere dans le vieux Damas/ Samir Abdulac, (France).  περίληψη (abstract) (32 ΚΒ) 


Επαγγελματικές εμπειρίες από το Μαρόκο / Des expériences professionnelles au Maroc/ Joao Campos (Portugal)

*  περίληψη (abstract)  (27 ΚΒ),    παρουσίαση (ppt)  (879 ΚΒ)


Κύριες αρνητικές επιπτώσεις των ιστορικών κέντρων στις Ισπανικές πόλεις / Principaux impacts négatifs des centres historiques des villes espagnoles/ Victor Fernandez Salinas, (Spain)

*  περίληψη (30 ΚΒ) (abstract),   παρουσίαση  (ppt) (463 ΚΒ)


Η Πάτρα στον 21ο αιώνα. Σύγχρονες προκλήσεις / The impacts of interventions to the Historical Urban Landscape of Patras in the frames of the Cultural Capital 2006/ Ι. Πανταζόπουλος (Ελλάδα-πόλη της Πάτρας)

 *  περίληψη(abstract)  (48 ΚΒ),   παρουσίαση (ppt)  (793 ΚΒ)


Ελληνικό ICOMOS: Οι μεγάλες παρεμβάσεις στην Αθήνα και οι επιπτώσεις τους. Η περίπτωση του Μουσείου της Ακρόπολης / ICOMOS Hellenic. The great interventions in Athens city and their impacts. The case of Acropolis Museum.

* παρουσίαση (ppt)  (318 ΚΒ)


 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / DIRECTIVES AND PROPOSALS

 


Μεταβολές και προστασία των ιστορικών πόλεων / Changement et sauvegarde des villes historiques/ Elvira Petroncelli, (Italy)   περίληψη (abstract) (33 ΚΒ),    παρουσίαση (ppt)   (172 ΚΒ)


Ποιο αστικό τοπίο; Ποιες δυνατές μεταμορφώσεις στις ιστορικές πόλεις της Μεσογείου; / Quel paysage urbain? Quel transformation est-il possible dans les villes historiques de la Méditerranée ?/ Alvaro Gomez Ferrer, (Ισπανία)

*  περίληψη (abstract) (30 ΚΒ),   παρουσίαση (ppt)   (290 ΚΒ)


Μοντέρνα αρχιτεκτονική στις πόλεις παγκόσμιας κληρονομιάς/ Modern architecture in world heritage cities / Ray Bondin, (Μάλτα)

 *  περίληψη (abstract) (21 ΚΒ)


Σκέψεις αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πόλεων παγκόσμιας κληρονομιάς/ Réflexions sur les droits et les obligations des villes du patrimoine mondial / Krzysztof Pawlowski (Poland)  περίληψη(abstract)  (23 ΚΒ) 


Question d' Actualites sur la charte des villes Historiques/ Valter Shtylla   περίληψη (abstract) (809 ΚΒ)  


 

Πορίσματα / Resolutions   (14 ΚΒ)

 

Σύνοψη / Synopsis  ελληνικά  (274 ΚΒ)

                          * αγγλικά  (110 ΚΒ)

                          * γαλλικά  (111 ΚΒ)