Ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων

( 25 Μαΐου 1999 : Θεσσαλονίκη )

Μ 1013

 

Περιεχόμενα :

 

Ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων : Εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής / Παρθενόπουλος Τ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (914 KB)


Εφαρμογή της οδηγίας SEVEZO II στην Ελλάδα / Μουζάκης Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1698 KB)


Σχεδιασμός χρήσεων γης και χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες / Χρήστου Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (772 KB)


Ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Πατίρης Ι. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (859 KB)


Μελέτη ασφάλειας – διαχείριση επικινδυνότητας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών / Μουγκριώτου Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1137 KB)


Τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις φυτοφαρμάκων : Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης / Παπαοικονόμου Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1020 KB)


Τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης στις εγκαταστάσεις υγραερίων / Καλτσίδης Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1819 KB)


Επικινδυνότητα και χωροθέτηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης / Ράδου Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (520 KB)


Εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Καραγιαννίδης Λ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1170 KB)


Σχέδιο αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης στην περιοχή Θεσσαλονίκης / Τζιόλας Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1948 KB)


Επιχειρησιακό κέντρο αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης / Κουρνιώτης Σ . http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1333 KB)


Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης τεχνολογικών – βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από πυροσβεστική άποψη / Κασάπης Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf (1466 KB)