Ισόρροπη ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Περιφερειών : Προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας

( 17 Φεβρ. 1999 : Θεσσαλονίκη )

Μ 1038

 

Περιεχόμενα :

 Πρόλογος του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ / Αικατερινάρης Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (190 KB)


Ομιλία της τ. Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ / Κωτίδου Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (123 KB)


Χαιρετισμός του Διευθυντή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Σαρηγιάννης Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (67 KB)


Ισόρροπη ανάπτυξη Ευρωπαϊκών περιφερειών / Αγγελίδης Ι. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (206 KB)


Προοπτικές ανάπτυξης του νέου ευρωπαϊκού χώρου και η ευρωπαϊκή χωροταξία / Καυκαλάς Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (135 KB)


Περιφερειακή και χωροταξική πολιτική στην Ελλάδα / Ανδρικοπούλου Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (194 KB)


Χωροταξικός σχεδιασμός / Μανώλα Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (229 KB)


Περιφερειακή ανάπτυξη και προγραμματικός σχεδιασμός για την περίοδο 2000-2006 / Φίρμπας Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (115 KB)


Χωροταξικός σχεδιασμός – αναπτυξιακή διαδικασία – κριτική προσέγγιση / Κατοχιανού Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (324 KB)


Αναπτυξιακή προοπτική της Κεντρικής Μακεδονίας / Τσούκας Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (78 KB)


Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Παπαδάκης Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (2321 KB)