Χαλκιδική 2003: Σχεδιασμός & ανάπτυξη , όρια & προοπτικές

(5-6 Ιουνίου 2003: Πολύγυρος ) / ΤΕΕ/ΤΚΜ

M1126

 

Περιεχόμενα

 

Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τον παράκτιο χώρο / Ζαμπέλης Χ.


Τα «νέα» γενικά πολεοδομικά σχέδια / Αγγελίδης Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf  (161 KB)


Η οικιστική ανάπτυξη και το ενδεχόμενο διαχείρισής της / Κουσιδώνης Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf  (255 KB)


Η εξέλιξη της χωροταξικής πολιτικής στην Ελλάδα και η περίπτωση της Χαλκιδικής / Γκάρτζος Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf  (74 KB)


Χωροταταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Ο ρόλος της ΔΙΠΕΧΩ Κ.Μ. / Χριστιανόπουλος Κ.


Έργα και δράσεις για το περιβάλλον της Χαλκιδικής / Περδίκης Γ., Σαμολαδά Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf  (200 KB)


Η Χαλκιδική στο χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Παπαδάκης Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf (85 KB) 


Θέσεις σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού / Καραγιαννιός Δ.


Προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης Νομού Χαλκιδικής / Γκουντάντσης Θ.


Διαχείριση τουρισμού στον τόπο υποδοχής / Λειβαδιώτης Τ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf  (762 KB)


Περιβάλλον και τουριστική ανάπτυξη - μια αμφίδρομη προβληματική σχέση / Αναστασιάδης Α., Βέτσικου Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf  (166 KB)


Ο ρόλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην ανάπτυξη τουριστικών περιοχών / Τυμπώ Ε.


Δήμος Μουδανιών / Ιορδανίδης Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf  (88 KB)


Αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Παναγιάς / Δρούγκας Δ http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf  (82 KB)


Προγραμματισμός και ανάπτυξη μικρών Καποδιστριακών Δήμων / Μήτσου Ι.