Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία : Κανονισμός , βλάβες ,αποκατάσταση

( Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2004 : Θεσσαλονίκη )

Μ 1184

 

Περιεχόμενα :

 

Μηχανική της τοιχοποιίας – κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία – σύνθεση φέροντος οργανισμού – απόκριση και τυπολογία βλαβών υπό κατακόρυφα και σεισμικά φορτία / Ιγνατάκης Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (4451 KB)


Άοπλη τοιχοποιία – Ευρωκώδικας 6 και εθνικό κείμενο εφαρμογής / Στυλιανίδης Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (2248 KB)


Στοιχεία άοπλης και οπλισμένης τοιχοποιίας / Μάνος Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (9268 KB)


Μέθοδοι και υλικά αποκατάστασης και ενίσχυσης διατηρητέων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία / Δημοσθένους Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (3533 KB)


 

Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία – διαστασιολόγηση – εφαρμογή των επεμβάσεων / Βαχλιώτης Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (8009 KB)