Προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων από Ο/Σ (2005: Θεσσαλονίκη)

Μ 1254

 

Περιεχόμενα :

 

Επισκευή και ενίσχυση δομικών στοιχείων και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα / Ιγνατάκης Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (2.32 MB)


Παρουσίαση επεμβάσεων επισκευής & ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Πενέλης Γ.  http://cache.filehippo.com/img/ex/9__winzip.png zip (13.1 MB)


 

Υποστυλώσεις, υλικά και τεχνικές επεμβάσεων - Σχέδιο Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ): Βασικές αρχές / Στυλιανίδης Κ. http://cache.filehippo.com/img/ex/9__winzip.png zip (17.7 MB)


 

Παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα εξαιτίας σεισμικών δράσεων - Αποτύπωση φέροντος οργανισμού και μέθοδοι εκτίμησης υλικών / Τσώνος Α.- Δ. http://cache.filehippo.com/img/ex/9__winzip.png zip (2.20 MB)