Στρατόπεδα στην πόλη, ανάδειξη και αξιοποίηση  (1 Απρ., 2006 :Θεσσαλονίκη) 

Αξιόλογα κτίρια και σύνολα στα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης: καταγραφή, τεκμηρίωση, προοπτικές αξιοποίησης, μέσα από τη διεθνή αμπειρία / Δ. Ζυγομαλάς (2,29 MB)


Οι πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως ιστορικοί τόποι. Η περίπτωση των στρατοπέδων Π.Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη / Ε. Καμπούρη (2,99 MB)


Τα στρατόπεδα ως πρόκληση αναβάθμισης του πολεοδομικού ιστού της Αθήνας.Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: ΕΑΤ-ΕΣΑ και Γουδί / Ι. Πολύζος, Ν. Μπελαβίλας, Φ. Βαταβάλη (2,14 MB)


Αξιοποίηση των στρατοπέδων στο οικιστικό περιβάλλον της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης: Δυνητικά πεδία ευκαιριών ή κινδύνων / Χ. Χριστοδούλου, Β. Χαστάογλου, Ν. Παπαμίχος (764 KB)


Στρατόπεδα και Ανάπτυξη της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης / Ε. Λαφαζανίδης (137 KB)


Στρατόπεδα Θεσσαλονίκης: Απόθεμα ζωής για την πόλη / Σ. Μπαϊρακτάρη (96,4 KB)


Για μία νέα Αρχιτεκτονική στη διαχείριση των στρατοπέδων / Θ. Παππάς (2,74 MB)


Προοπτικές αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Η εμπειρία της εφαρμογής της πρότασης ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού / Σαρηγιάννης Δ., Δέννη Ε. (1,90 MB)


Απόδοση του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Αρχές και στόχοι για τον ανασχεδιασμό του
Δ. Παπαδόπουλος
(160 KB)