Υποσταθμοί & γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης - επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (2005:Θεσσαλονίκη)

 

Η βιολογική επίδραση των ηλεκτρικών αγωγών υψηλής τάσεως επί του ανθρώπου/ Αριστοτέλης Βρίτσιος (128 KB)


Όρια κ και μηχανισμός ζεύξης βιολογικών ιστών με ηλεκτρονικά πεδία γραμμών Υ.Τ./ Γ.Δ.Σεργιάδης  (461 KB)


Ηλεκτρικά και Μαγνητικά πεδία 50 Hz : Μύθοι και Πραγματικότητα / Ν. Δρόσος (726 KB)


Τοπικοί και κεντρικοί σχεδιασμοί. Συμβατότητα ή αντιπαλότητα / Δ.Παπαδόπουλος (67,0 KB)


Επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων στην ανθρώπινη υγεία / Σπύρος Ι. Κιαρτζής (153 KB)


Ο ρόλος του ηλεκτρολόγου μηχανικού στην προστασία του ανθρώπου από ενδεχόμενες επιδράσεις Η/Μ πεδίων ELF / Θωμάς δ. Ξένος (185 KB)