Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός (2007 : Θεσσαλονίκη)

 

Γενικά πολεοδομικά σχέδια : Σχέδια οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (Ν.2508/1997)  / Γιάννης Αγγελίδης (14,2 MB)


Πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και αρχές αειφόρου ανάπτυξης στον ευρωπαικό και ελληνικό χώρο : Τρέχουσες εξελίξεις  / Αθηνά Γιαννακού (2,28 MB)


Προστασία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς :  Προστασία ρεμάτων  / Ε. Ελπέκος (6,68 MB)


Η οργάνωση του χώρου και ο προγραμματισμός  / Χρήστος Θ. Κουσιδώνης (10,4 ΜB)


Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός σε παραδοσιακούς οικισμούς : Έλεγχος δόμησης και προστασίας  / Κωνσταντίνος Παρθενόπουλος (818 KB)


Πολεοδομικές μελέτες και μελέτες πράξεων εφαρμογής  / Ελένη Σέμψη Ραίδου (6,91 ΜB)


Κοινόχρηστη δημόσια περιουσία (Αιγιαλός-Όχθη) αρμοδιοτήτος υπουργείου οικονομικών και διαδικασία αμμοληψίας  / Παναγιώτης Χαπιζάνης (450 KB)


Νόμοι (3,06 ΜB)


Εγκύκλιοι (4,88 ΜB)