Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων  (2009 : Θεσσαλονίκη) 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων : Μεθοδολογία - εργαλεία - παραδείγματα  / Πηνελόπη. Κ. Μπαλτζοπούλου (4,73 MB)


Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία :  Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία  / Σωτήρης Μυλωνάς (433 KB)


Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία  / Σωτήρης Μυλωνάς (198 KB)


Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων : Εισαγωγή για νέους μηχανικούς  / Σωτήρης Μυλωνάς (320 KB)


Σεμινάριο μελετών περιβαλλοντικής : επιπτώσεων ΤΕΕ/ΤΚΜ  /  Σωτήρης Μυλωνάς (635 KB)


Διαχείριση στερεών αποβλήτων  / Ανδρέας Χασιώτης (1,27 ΜB)


Το υλικό της 1ης ημέρας (zip -1,52 ΜB)


Το υλικό της 2ης ημέρας (zip – 724 KB)


Το υλικό της 3ης ημέρας (zip - 3,78 ΜB)


Το υλικό της 4ης ημέρας (zip - 1,15 ΜB)