Ενημερωτικά σεμινάρια για νέους μηχανικούς (Οκτώβριος 2008 : Θεσσαλονίκη)



 

Εφαρμογή του νέου νόμου περι αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων  / Ο. Γραμμένος (153 KB)


Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων / Ο. Γραμμένος (628 KB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 1 / Σ. Δελλή, Ο. Σιόγκα, Ε. Κυριμλίδου, Μ. Χρυσάκη (3,56 ΜB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 2 / Σ. Δελλή, Ο. Σιόγκα, Ε. Κυριμλίδου, Μ. Χρυσάκη (5,39 ΜB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 3 / Σ. Δελλή, Ο. Σιόγκα, Ε. Κυριμλίδου, Μ. Χρυσάκη (4,11 ΜB)


Κτιριοδομικός κανονισμός / Σ. Δελλή, Ο. Σιόγκα, Ε. Κυριμλίδου, Μ. Χρυσάκη (5,16 ΜB)


Διαδικασία σκυροδέτησης - Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων  / Γεώργιος Διδασκάλου (2,66 ΜB)


Εισαγωγή στην εδαφομηχανική / Γ. Διδασκάλου (3,34 ΜB)


Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος υποβολής στοιχείων και υπολογισμού αμοιβών μηχανικών  / Βασίλης Εβρένογλου (3,51 MB)


Μελέτες πυροπροστασίας / Β. Εβρένογλου (352 ΚΒ)


Τοπογραφικό διάγραμμα / Α. Μουρμουρής (144 KB)


Φορολογία νέων μηχανικών / Μπόσκου (2,58 MB)


Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Σ. Μυλωνάς (421 KB)


Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα / Μ. Περτζινίδου (744 KB)