Ενημερωτικά σεμινάρια για νέους μηχανικούς (Μάρτιος 2009 : Θεσσαλονίκη) 

Βασιλικόν διάταγμα της 19)21 Φεβρουαρίου 1938 : Περί αναθεωρήσεως του από 13 Ιουνίου 1924 Δ/τος περί καθορισμού των εις τους ιδιώτες μηχανικούς κλπ. αμοιβών  / Ο. Γραμμένος (188 ΚB)


Εφαρμογή του νέου νόμου περι αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων  / Ο. Γραμμένος (156 KB)


Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων / Ο. Γραμμένος (588 KB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 1 / Σ. Δελλή, Ο. Σιόγκα, Ε. Κυριμλίδου, Μ. Χρυσάκη (3,56 ΜB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 2 / Σ. Δελλή, Ο. Σιόγκα, Ε. Κυριμλίδου, Μ. Χρυσάκη (5,39 ΜB)


Γενικός οικοδομικός κανονισμός Μέρος 3 / Σ. Δελλή, Ο. Σιόγκα, Ε. Κυριμλίδου, Μ. Χρυσάκη (4,11 ΜB)


Κτιριοδομικός κανονισμός / Σ. Δελλή, Ο. Σιόγκα, Ε. Κυριμλίδου, Μ. Χρυσάκη (5,16 ΜB)


Διαδικασία σκυροδέτησης - Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων  / Γεώργιος Διδασκάλου (2,66 ΜB)


Εισαγωγή στην εδαφομηχανική / Γ. Διδασκάλου (3,34 ΜB)


Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος υποβολής στοιχείων και υπολογισμού αμοιβών μηχανικών  / Βασίλης Εβρένογλου (3,51 MB)


Μελέτες πυροπροστασίας / Β. Εβρένογλου (352 ΚΒ)


Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 Bar / Ευγενίδης (768 KB)


Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών / Α. Μητρακάκη (220 ΚΒ)


Τοπογραφικό διάγραμμα / Α. Μουρμουρής (148 KB)


Φορολογία νέων μηχανικών / Β. Μπόσκου (2,71 ΜΒ)


Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Σ. Μυλωνάς (421 KB)


Μελέτη και κατασκευή δημοσίων έργων / Ε. Παλιεράκη (356 ΚΒ)


Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα / Μ. Περτζινίδου (744 KB)


Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων : Θεσμικό πλαίσιο / Β. Πιστοφίδης (144 KB)