Κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)

(2012: Θεσσαλονίκη)

  

Η σημασία του Κανονισμού Επεμβάσεων. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων / Στέφανος Δρίτσος (104 KB)


 

Κεφ. 1 και 2 «Πεδίο Εφαρμογής, Βασικές Αρχές, Κριτήρια, Διαδικασίες» / Κοσμάς Στυλιανίδης (412 KB)


 

Κεφ. 3 «Διερεύνηση - Τεκμηρίωση» / Θωμάς Σαλονικιός (708 KB)


 

Κεφ. 4 «Βασικά Δεδομένα για την Αποτίμηση και τον Ανασχεδιασμό» / Μιλτιάδης Χρονόπουλος (516 KB)


 

Κεφ. 5 «Ανάλυση πριν και μετά την Επέμβαση» / Ανδρέας Κάππος (940 KB)


 

Κεφ. 7 «Προσδιορισμός Συμπεριφοράς Δομικών Στοιχείων» / Μιχαήλ Φαρδής (4,03 MB)


 

Κεφ. 6 και 8 «Διαστασιολόγηση Επεμβάσεων» / Στέφανος Δρίτσος (4,84 ΜB)


 

Κεφ. 9 «Έλεγχοι Ασφαλείας» / Μιχαήλ Φαρδής (452 ΚΒ)


 

Κεφ. 10 και 11 «Απαιτούμενα περιεχόμενα Μελέτης - Κατασκευή - Διασφάλιση Ποιότητας» / Αναστάσιος Σέξτος (1,41 MΒ)


 

Πρόγραμμα (36 ΚΒ)