Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014

(2 Ιουλίου 2014 : Θεσσαλονίκη)

Μ 1571

 

Περιεχόμενα :

 

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά - Συγκρίσεις των δύο σεισμών / Λεκίδης Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (4913 KB) Παρουσίαση, http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (129 KB) Περίληψη


Ενοργάνωση και παρακολούθηση σεισμικής απόκρισης κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου Ληξουρίου / Καρακώστας Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (3733 KB) Παρουσίαση, http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (135 KB) Περίληψη


 

Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων / Σαλονικιός Θ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (8024 KB) Παρουσίαση, http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (109 KB) Περίληψη

 


 

Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτηρίων Ληξουρίου / Σέξτος Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (6318 KB) Παρουσίαση, http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (100 KB) Περίληψη


 

Ισχυρή σεισμική κίνηση των σεισμών στην Κεφαλονιά (26/1 & 3/2/2014) / Θεοδουλίδης Ν. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (4012 KB) Παρουσίαση, http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (243 KB) Περίληψη

 


Απόκριση λιμένα Ληξουρίου και στατιστική επεξεργασία καταστροφών νεκροταφείων από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς / Πιτιλάκης Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (333 KB) Περίληψη


Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014: Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και συμπεριφορά υποδομών / Μάκρα Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (6057 KB) Παρουσίαση, http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (76 KB) Περίληψη


Τα ενεργά ρήγματα του κεντρικού Ιονίου και οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 / Παπαζάχος Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (196 KB) Περίληψη


Οι επιπτώσεις στο δομικό ιστό και ειδικότερα στις κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία στους οικισμούς της Κεφαλονιάς από την σεισμική ακολουθία του Ιανουαρίου Φεβρουαρίου του 2014 / Μάνος Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (123 KB) Περίληψη


Ιστορική Γέφυρα De Bosset Αργοστολίου: Συμπεριφορά στους ισχυρούς σεισμούς 26//01/2014 και 03/02/2014 / Πιτιλάκης Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (59 KB) Περίληψη


Πρόγραμμα http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (280 KB)


 

Αφίσα http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (82 KB)