Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014 : Θεσσαλονίκη )

Μ 1604

 

Περιεχόμενα :

 

Θερμογέφυρες & Θερμομονωτική προστασία των κτιρίων / Αραβαντινός Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (31860 KB)


Κτίριο και ενέργεια  / Θεοδοσίου Θ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (9203 KB)


Παθητικά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού / Θεοδοσίου Θ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (9105 KB)


Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων / Τσικαλουδάκη Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (2753 KB)