Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014 : Θεσσαλονίκη )

Μ 1606

 

Περιεχόμενα :

 

Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη - Διενέργεια μετρήσεων σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης / Καμπούρη Κ. Ζωήhttp://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (2072 KB)