Φωτισμός κτιρίων (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014 : Θεσσαλονίκη )

Μ 1608

 

Περιεχόμενα :

 

Τεχνολογία, μελέτες και εφαρμογές εγκαταστάσεων φωτισμού σε κτίρια και αστικά τοπία. Τεχνικές & αισθητικές προσεγγίσεις / Κάπος Μ.Κώστας http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (7576 KB)


Αρχιτεκτονικός φωτισμός κτιρίων και μνημείων / Κάπος Μ.Κώστας http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (10057 KB)