Οργάνωση συμβουλευτικής εταιρειών με θέμα: Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αποτίμηση - Αδειοδότηση επιχειρήσεων - Φορολογικά εταιρειών κοινωνικής οικονομίας

(25 Φεβρουαρίου 2015 : Θεσσαλονίκη)

Μ 1619

 

Περιεχόμενα :

 

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αποτίμηση / Γραμματικόπουλος Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (2330 KB)


Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης / Κρικέλης Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (783 KB)


Ν.3982/2011: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις  / Βλάχος Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (299 KB)


 

Φορολογικά εταιρειών κοινωνικής οικονομίας  / Κολυδάς Ν.