Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία

(19 Μαΐου, 2015 : Θεσσαλονίκη)

Μ 1620

Περιεχόμενα :

 

Ο ρόλος της πολιτικής προστασίας στη διαχείριση καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα - Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου / Κουρούδη Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (1713 KB)


Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας - Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς / Ανταβαλίδου Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (628 KB)


Προγραμματισμός - υλοποίηση αντιπλημμυρικών - περιβαλλοντικών μελετών και έργων για την προστασία της Μητρ. Ενότητας Θεσσαλονίκης / Μούκος Ν., [κ.ά.] http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (11611 KB)


Επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις = Real time operational control tool of combined sewer overflows at coastal cities (RealtSo) / Βαφειάδης Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (12137 KB)


Διερεύνηση τρόπων κατακράτησης ομβρίων σε αστικές περιοχές για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου ομβρίων / Σαμαράς Γ., Τραγουλιάς Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (1381 KB)


Αντιπλημμυρική προστασία μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης  / Λεγμπέλος Π. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (177 KB)


Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σέιχ Σου/ Σαμαράς Γ., Αλμαλιώτη Σ., Παρμάκη Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (1576 KB)