Κατολισθητικά φαινόμενα : Εκδήλωση - Παρακολούθηση - Αντιμετώπιση

(7 Δεκεμβρίου, 2015 : Θεσσαλονίκη)

Μ 1623

Περιεχόμενα :

 

Μέτρα αντιμετώπισης των κατολισθήσεων - Η χρήση των πασσάλων, νεότερες εξελίξεις / Αναγνωστόπουλος Χρ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (181 KB)


Διαχείριση της αβεβαιότητας στη γεωτεχνική μηχανική : Ειδικότερα διαχείριση της αβεβαιότητας στην υπολογιστική ανάλυση των κατολισθήσεων και τελικά κατά την αντιμετώπιση τους / Τσότσος Σ.http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (1.228 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (4209 KB)


Κατολισθητική επικινδυνότητα – Εκτίμηση σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα : Πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα / Κλήμης Ν.  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (718 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (8.390 ΚΒ)


Αξιολόγηση κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες - Λαϊλιάς / Παπαλιάγκας Θ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (450 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (5.298 KB)


Κατολισθητικά φαινόμενα σε περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης τους και μέτρα αποκατάστασης / Καραμπατάκης Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (153 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (5.300 KB)


Αστοχίες τεχνητών πρανών-επιχωμάτων και τοίχων αντιστήριξης από σεισμούς στα Ιόνια νησιά. Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο / Μάκρα Κ.,  Ροβίθης Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (629 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (9.136 KB)


 

Κατολισθητικά φαινόμενα στην Εγνατία Οδό: Διάγνωση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση / Σακουμπέντα Ε., Χαραλαμπάκης Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (157 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (6.718 KB)


Παραδείγματα εφαρμογών ειδικών λύσεων σταθεροποίησης ερπυστικών και εκδηλωμένων κατολισθήσεων / Νάσκος Ν. , Δημαράς Κ.http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (120 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (3.4116 KB)


Κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσής τους και μέτρα αποκατάστασης / Καζίλης Ν., Παπαδόπουλος Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif περίληψη (156 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif παρουσίαση (7.376 KB)