Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Κεντρική Μακεδονία – Επιχειρηματική Περιφέρεια : Άμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός

 (9 - 10 Ιουνίου, 2016: Θεσσαλονίκη)

Μ 1628

 

Περιεχόμενα :

 

Ενότητα 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  κείμενο (217 ΚΒ)


Ο ρόλος των Μηχανικών στην Ανάπτυξη / Π. Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  κείμενο (231 ΚΒ)


Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο νέο ΕΣΠΑ-Ένα εργαλείο για την ανάκαμψη στην Κεντρική Μακεδονία / Α. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας   


Υπόμνημα περί της παρούσας κατάστασης στη Θεσσαλονίκη / Αθ. Παππάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Θεσσαλονίκης http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (2,271 KΒ)


Επενδύοντας στον τομέα των Μεταφορών: Μια ισχυρή αναπτυξιακή  δυναμική για την υπέρβαση της ελληνικής κρίσης / Π. Πέρκα,  Γενική Γραμματέας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (2,239 KΒ)


Η περιφερειακή ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας - Γεωπολιτικές πτυχές  / Σ. Πιτσιόρλας, Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ


Ανάπτυξη χωρίς επιχειρήσεις, επενδύσεις και έργα γίνεται ; / Χ. Αλεξόπουλος,  Β’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ 


Κεντρική Μακεδονία - 15 χρόνια σε τροχιά απόκλισης / Γ. Χατζόπουλος, Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (734 KΒ)


Ενότητα 2: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ TOMEA ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  κείμενο (201 ΚΒ)


Παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ορυκτές και ανανεώσιμες πηγές. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα / Καθ. Ε. Κακαράς, Δ/ντής ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ


Χρηματοδοτήσεις - Προοπτικές στον Ενεργειακό Τομέα / Π. Χατζόπουλος, Διευθυντής Δικτύου Βορείου Ελλάδος, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Latest developments regarding the Trans Adriatic Pipeline (TAP) / Rikard Scoufias, Country Manager Greece TAP


Συγχρηματοδότηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ/ESCOs) / Δρ. Κ.  Kωνσταντίνου Μ.Μ., ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (3,505 KΒ)


Δυνατότητες ανάπτυξης σε θέματα ενέργειας μέσα από το πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι του Ευρωπαϊκού στόχου 20-20-20 / Σ. Ψημμένος Μ.Μ., ALTEREN Α.Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (2,241 KΒ)


Διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Υφιστάμενη κατάσταση, ευκαιρίες και μελλοντικές προκλήσεις στη βάση του νέου ΕΣΔΑ / Δρ. Γ. Μπανιάς Μ.Μ., Πρόεδρος Μ.Ε. Ενέργειας & Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (2,189 KΒ)


Ενότητα 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  κείμενο (330 ΚΒ)


Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Η περιφερειακή βιομηχανία προς το 2020 / Αθ. Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ


Νεανική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα χωρίς διακρίσεις / Α. Στεφανίδης, Πρόεδρος Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (2,805 KΒ)


Προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της Γνώσης / Κ. Καγγελίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΒΕ http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (1,051 KΒ)


Η θέση των ΕΛΠΕ σήμερα και η συμβολή του ομίλου στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης / Ν. Ζαχαριάδης, Διευθυντής βιομηχανικών εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (427 KΒ)


Δυσκολίες χρηματοδότησης της καινοτομίας στην Ελλάδα / Μ. Λουφάκης, Οικονομικό Τμήμα ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (1,534 KΒ)


Η Ελλάδα μπορεί / Η. Γαγανέλης, Βιοτεχνία κατασκευής αυτοκινήτων REPLICAR HELLAS


  Ενότητα 4: ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  κείμενο  (265 ΚΒ)


Χρηματοδότηση Δημοσίων Υποδομών / Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  κείμενο  (238 ΚΒ)


Αναγκαιότητα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας: Ο ρόλος του αναπτυξιακού νόμου / Καθ. Λ. Λαμπριανίδης,  Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπ.Οικονομίας


 Το Μετρό ως έργο βιώσιμης ανάπτυξης / I. Μυλόπουλος, Πρόεδρος  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (3,023 KΒ)


Η Εγνατία Οδός ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα / Ι. Iωακειμίδης  Π.Μ., Μέλος Δ.Σ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif   παρουσίαση  (13,285 KΒ)     


Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη  / Σ. Σισμάνης, Δ/ντης Μελετών και Κατασκευής Έργων ΟΛΘ Α.Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (4,533 KΒ)


Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων: αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου στην υλοποίηση των τεχνικών έργων / Ι. Χορομίδης Δικηγόρος LL.M., Κ. Αραβίδου ΑΤΜ Μsc  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (166 KΒ)


Ενότητα 5: ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  κείμενο (286 ΚΒ)


Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Χωρικό Σχεδιασμό /  Χ. Μακράκης-Καραχάλιος ΜΧΠΠΑ Μsc, Πρόεδρος Μ.Ε. Χωροταξίας & Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (726 KΒ)


Ζητήματα εφαρμογής Πολεοδομικού Δικαίου στο πλαίσιο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας / Κ. Καρατσώλης Δικηγόρος  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (917 KΒ)


Ο οδικός χάρτης για την χωροθέτηση και θεσμική έγκριση μιας επένδυσης / Δ. Δούμας Α.Μ., Πρόεδρος Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (1,701 KΒ)


Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης: το ανοικτό ζήτημα του σχεδιασμού μητροπολιτικού επιπέδου / Δρ. Αθ. Γιαννακού, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΧΑ, Α.Π.Θ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (433 KΒ)


Αποτίμηση του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης των χρήσεων γης στην Περιφέρεια. Διαπιστώσεις – Ερωτήματα / Δρ. Ε. Αυγουστίδου Χωροτάκτης  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (1,430 KΒ)


Ενότητα 6: ΠΟΛΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  κείμενο (286 ΚΒ)


Αναζητώντας ένα νέο ρόλο για τη Θεσσαλονίκη που θα στηρίζεται: στη βελτίωση των Αστικών Χαρακτηριστικών της πόλης, σε Διεθνή Αναγνωρισιμότητα και σε Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις / Κ. Μπελιμπασάκης Α.Μ., Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifπαρουσίαση  (8,356 KΒ)


Ανασυνθέτοντας το αστικό τοπίο: συνέχειες-ασυνέχειες στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού / Β. Γκανίλα, Μ. Ανθρακοπούλου, Σ. Σκαρλακίδης, Π. Τσαλδάρη, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ


Μετατρέποντας την παράδοση και τον πολιτισμό μας σε στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου /  Α. ΤσαυτάρηςΟμ. Καθ.& Ερευνητής– π. Υπουργός Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (5,554 KΒ)


Πλατφόρμα διαλόγου για τον πολιτισμό της καθημερινότητας / Κ. Μπλιάτκας, Γεν. Διευθυντής της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος


Δημόσιος Χώρος… Αναζητείται / Π. Νικηφορίδης Α.Μ.  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif  παρουσίαση  (30,027 KΒ)


Πρόγραμμα Συνεδρίου  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif


Αφίσα Συνεδρίου  http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif