Περιπτώσεις εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ. ΕΠΕ.) – Παραδείγματα (21 Ιουνίου, 2016 : Θεσσαλονίκη)

Μ 1629

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Η φιλοσοφία των Κανονισμών Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα σε σχέση με τους Κανονισμούς Σχεδιασμού Νέων Κτιρίων – Οι τοιχοπληρώσεις κατά τον ΚΑΝΕΠΕ / Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.  pdf  παρουσίαση  (4.763 ΚΒ)


Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού / Γ. Νταβλιάκος, Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. pdf  παρουσίαση  (2.253 ΚΒ)


Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ / Στ. Δρίτσος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών   pdf  παρουσίαση  (2.565 ΚΒ)


Διερεύνηση σεισμικής επάρκειας και ενίσχυσης Διοικητηρίου Μεσσηνίας / Β. Λεκίδης, Ερευνητής ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ pdf  παρουσίαση  (7.383 ΚΒ)


Αναλύσεις – παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων ενίσχυσης : Διερεύνηση σεισμικής επάρκειας και ενίσχυση του Διοικητηρίου της Καλαμάτας με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ / Κ. Μορφίδης, Ερευνητής ΙΤΣΑΚ - ΟΑΣΠ pdf  παρουσίαση  (4.703 ΚΒ)


Εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ σε αυθαίρετο κτίριο στα Γιαννιτσά : Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου Ο/Σ και προτάσεις ενίσχυσης / Ε. Αβραμίδης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc pdf  παρουσίαση  (3.277 ΚΒ)


Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Υφισταμένων Κατασκευών / Στ. Παρδαλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικόςpdf  παρουσίαση  (3.677 ΚΒ)


 Διεπιφάνειες σκυροδέματος – Συντελεστές μονολιθικότητας / Γ. Θερμού, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. παρουσίαση  (1.923 ΚΒ)


Ειδικά θέματα εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ – Εργαστηριακή έρευνα / Θ. Σαλονικιός, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός pdf  παρουσίαση  (5.581 ΚΒ)


Έρευνα υφιστάμενης αντοχής κατασκευών βάσει των απαιτήσεων του ΚΑΝΕΠΕ – Διακεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής / Γρ. Διδασκάλου, Πολιτικός Μηχανικός, MSc pdf  παρουσίαση  (11.247 ΚΒ)


Πρόγραμμα ημερίδας pdf  κείμενο  (838 ΚΒ)