Σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες

(18-20, 25-27 Μαΐου 1992: Θεσσαλονίκη )

Μ 265

 

 

Προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (12982 KB)