Τεχνικά προβλήματα ανάπτυξης περιοχών δυτικά της Θεσσαλονίκης

(Απρίλιος 1987: Θεσσαλονίκη )

Μ 391

 

Περιεχόμενα :

 

Εισαγωγή στην ημερίδα για την ανάπτυξη της περιοχής δυτικά της Θεσσαλονίκης / Βαλαλάς Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (861 KB)


Χρήσεις γης δυτικά του Π.Σ.Θ. και χωροταξικός σχεδιασμός /Ματίκας Φ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1067 KB)


Τοπογραφικά δεδομένα / Μπαντέλλας Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (792 KB)


Οδικά δίκτυα / Γεωργιάδης Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (665 KB)


Τεχνικά προβλήματα ανάπτυξης / Καραδήμος Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (554 KB)


Γεωλογικά δεδομένα και η επίπτωσή τους στην ανάπτυξη των περιοχών δυτικά της Θεσσαλονίκης / Δεμίρης Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (861 KB)


Γεωτεχνικά δεδομένα Ξηροτύρη Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1931 KB)


Προβλήματα δίαιτας και προστασίας των ακτών και λιμενικά έργα / Κουτίτας Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (963 KB)


Προβλήματα διευθέτησης ποταμών / Δερμίσης Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (813 KB)


Τα περιβαλλοντικά προβλήματα των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης / Μπαλαφούτας Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1034 KB)


Προβλήματα θεμελιώσεων και μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους / Τσότσος Στ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1071 KB)


Γεωτεχνικές συνθήκες υπεδάφους / Κοτζιάς Π. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (755 KB)


Εφαρμογές μεθόδων βελτίωσης του εδάφους σε τεχνικά έργα / Σταματόπουλος Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1326 KB)


Θεμελιώσεις με πασσάλους / Χατζηγώγος Θ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1083 KB)