Προβλήματα διάσωσης των μνημείων της Θεσσαλονίκης και διατήρησης του ιστορικού & φυσικού χώρου του Αγ. Όρους

( 2-3 Νοεμβρίου 1980: Θεσσαλονίκη )

Μ 430

 

Περιεχόμενα :

 

Αναφορά στους στόχους της εκδήλωσης / Κούβελας Σ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (183 KB)


Μνημεία-Πόλη-Τοπική αυτοδιοίκηση / Παπαγιαννόπουλος Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1172 KB)


Η αντιμετώπιση της στερέωσης των μνημείων της Θεσσαλονίκης μετά τους σεισμούς / Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (801 KB)


Συντήρηση εσωτερικού διακόσμου μνημείων. Αλληλεξάρτηση με τη στερέωση του κτιρίου / Μαυροπούλου - Τσιούμη Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (536 KB)


Τεκμηρίωση των μνημείων. Το παράδειγμα της Αγίας Σοφίας / Θεοδωρίδης Π. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (329 KB)


Συντήρηση μνημείων και προβλήματα στην εφαρμογή των μελετών / Θεοχαρίδου Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (788 KB)


Ο ρόλος των μνημείων μέσα στην πόλη / Ιωαννίδου Ν. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1074 KB)


Σκοποί και έργο της υπηρεσίας αποκαταστάσεως μνημείων / Κονιόρδος Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (742 KB)


Αντιμετώπιση των προβλημάτων των μνημείων της πόλης μας και του Αγίου Όρους / Ριτζούλης Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (860 KB)


Προβλήματα στερέωσης και συντήρησης της Αγίας Σοφίας / Σακλαμπάνης Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (410 KB)


Η σύγχρονη αντίληψη για τις αποτυπώσεις μνημείων και συνόλων / Σταμπουλόγλου Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1264 KB)


Η νεότερη αρχιτεκτονική παράδοση και η σκοπιμότητα ένταξης στο μνημειακό πλούτο της χώρας (Η επίσημη αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου ) / Κωτούλα – Παπαδοπούλου Ρ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (707 KB)


Η τυπική και ουσιαστική σκοπιμότητα της διάσωσης αρχαιολογικών μνημείων / Ζαχάρωφ Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (508 KB)


Διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς / Βαβαλίδης Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (504 KB)


Μνημεία Θεσσαλονίκης: Μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος / Αθανασόπουλος Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1501 KB)


Σύνταξη μελετών στερεώσεως των σεισμοπαθών μνημείων Ν. Παναγίας, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Αχειροποιήτου και Αγίας Σοφίας / Λάββας Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1011 KB)


Συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας μελέτης και έρευνας που ακολουθήθηκε για τη στερέωση της <<Ροτόντας>> Θεσσαλονίκης / Πενέλης Γ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (3746 KB)


Αντιμετώπιση των μνημείων από στατική άποψη. Πρώτη προσέγγιση / Αυδής Θ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (633 KB)


Η διατήρηση και προστασία του ιστορικού και φυσικού χώρου του Αγίου Όρους / Τσιαπραλής Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (954 KB)


Καταγραφή, μελέτη, συντήρηση-στερέωση, αποκατάσταση και  χρήσεις μνημειακών κτιρίων και συνόλων στο Άγιο Όρος / Θεοχαρίδης Π. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1083 KB)


Προϋποθέσεις για την εκτέλεση έργων στερεώσεως και συντηρήσεως των ιερών μονών του Αγίου Όρους-Εφαρμογή: Ιερά Μονή Σταυρονικήτα / Χαρκιολάκης Ν. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gifpdf (1300 KB)


Καταγραφή και συντήρηση κειμηλίων (εικόνες, χειρόγραφα κλπ.) στο Άγιο Όρος. –Το έργο της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / Ταβλάκης Ι.  pdf (1101 KB)


Οικονομικά δεδομένα εργασιών συντηρήσεως κειμηλίων στο Άγιο Όρος / Παπάγγελος Ι. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (434 KB)


Αναγνώριση φθορών και ζημιών μνημείων Αγίου Όρους-Διερεύνηση αιτιών-Μέτρα στερεώσεως. Εφαρμογή: Ιερά Μονή Σταυρονικήτα / Αρβανιτάκης Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1086 KB)


Η διατήρηση των μνημείων του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής σαν συνάρτηση της λαϊκής εκτίμησης για την πολιτιστική μας κληρονομιά / Ξανθόπουλος Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1038 KB)