Συντήρηση – Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων

( 1992 : Θεσσαλονίκη)

Μ 508

 

Περιεχόμενα :

 

Γενικές αρχές της συντήρησης των μνημείων και έργων τέχνης / Αθανασίου Φ.


Προσέγγιση δόκιμου Ελληνικού γλωσσάριου για τον προσδιορισμό εννοιών σχετικών με τη φροντίδα των μνημείων / Πίττας Σ.


Μεθοδολογία της αναστηλωτικής μελέτης /Θεοχαρίδου Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (454 KB)


Κατασκευαστική Τεκμηρίωση / Θεοχαρίδου Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (461 KB)


Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί και εκσυγχρονισμός στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου αιώνα /Κολώνας Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (609 KB)


Θεσσαλονίκη 1912-1940: Η αρχιτεκτονική της ανοικοδόμησης /Κολώνας Β. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (318 KB)


Παθολογία δομικών υλικών μνημείων /Χατζητρύφωνος Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1400 KB)


Επιτόπιες και εργαστηριακές έρευνες για θέματα διάγνωσης τοιχοποιίων / Θεολογίδου Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (2731 KB)


Διάκριση επισκευής και ενίσχυσης. Υλικά και μέθοδοι επεμβάσεων / Στυλιανίδης Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (580 KB)


Παράδειγμα επέμβασης PRINCETON HALL. Αμερικανική Γεωργική Σχολή /Στυλιανίδης Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (605 KB)


Λίθοι. παθολογία, συντήρηση /Αθανασίου Φ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (311 KB)


Πηλός, πλιθιές και λασπόκτιστες κατασκευές – οπτόπλινθοι και οπτοπλινθοδομές / Θεοχαρίδου Κ.


Λιθοδομές: Συντήρηση-Στερέωση / Θεολογίδου Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1895 KB)


Κονιάματα και επιχρίσματα στην συντήρηση των μνημείων / Θεοχαρίδου Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (788 KB)


Ξύλινες κατασκευές /Χατζητρύφων Ν. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (2358 KB)


Αποκατάσταση των διατηρητέων κτηρίων: α.Βίλλα Μορντώχ, β.Έπαυλη Χ.Χάϊτμαν /Λιλιμπάκη Μ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (359 KB)


Αποκατάσταση κτιρίου παλαιάς Αθωνιάδας Ακαδημίας. Μετασκευή σε ξενώνα επισήμων προσώπων /Πίττας Σ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1855 KB)


Η υγρασία στα κτίρια / Αραβαντινός Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (4117 KB)


Εξυγίανση από την υγρασία και ανάπλαση υπόγειων χώρων του λαογραφικού και εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας /Τρακασοπούλου Κ.


Ειδικές προδιαγραφές μελετών αποκατάστασης  διατηρητέων κτηρίων/ Καμπούρη Ε. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1475 KB)


Αναπλάσεις ιστορικών κέντρων / Τρακασοπούλου Κ.