Σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

(14 Φεβρουαρίου-31 Μαρτίου 1994: Θεσσαλονίκη)

Μ 659

 

Περιεχόμενα :

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις / Δημουλιάς Χ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (5161 KB)


Ενεργητική πυροπροστασία-Υλικά ανίχνευσης και κτάσβεσης-Συστήματα εφαρμογής / Ζώκας Ν. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (4456 KB)  


Ανελκυστήρες / Καφαρίδης Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (5114 KB)


Συστήματα θέρμανσης / Κίκας Ν. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (5869 KB)


Εγκαταστάσεις ύδρευσης κτιρίων (ζεστού-κρύου νερού) / Κικίδης Π. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (5304 KB)


Τεχνική νομοθεσία-διαδικασία έκδοσης αδειών / Μπελενιώτης Ν. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (164 KB)


Θερμομονωτικά υλικά, τρόποι θερμομόνωσης κτιρίων, κώδικες θερμομόνωσης κτιρίων / Μπόζης Δ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (2913 KB)


Σημειώσεις πυρασφάλειας / Παπαδόπουλος Ν. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1628 KB)


Γενικές αρχές υπολογισμού εγκαταστάσεων κλιματισμού / Παπακώστας Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (3213 KB)


Συστήματα κλιματισμού / Παπακώστας Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (2513 KB)


Υπολογισμός δικτύων αεραγωγών / Παπακώστας Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (2455 KB)


Αέρια καύσιμα, καύση, συσκευές καύσης / Πασπαλάς Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (8078 KB)


Καυστήρες-Λέβητες. Καυστήρες πετρελαίου, καυστήρες αερίου. Λέβητες υγρών και αέριων καυσίμων / Πασπαλάς Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (5117 KB)


Πρότυπα για τη θέρμανση / Πασπαλάς Κ. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (667 KB)


Διαδικασία έκδοσης αδειών. Αμοιβές μηχανικών. Στοιχεία τεχνικής νομοθεσίας / Χομσίογλου Η. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1165 KB)


Υπολογισμός ψυκτικών φορτίων σε κτίρια, σύμφωνα με τον κανονισμό της ASHRAE / Χριστοφορίδης Α. http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1126/kma_m1126_contents.files/image001.gif pdf (1486 KB)