Σεμινάριο κυβερνητικής (TEE, 15-18 Οκτωβρίου 1977: Αθήνα)

 

M 124

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Μοντέλα μαθήσεως/ Δ. Μπαϊρακτάρης pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Η πληροφορία σαν οικονομικό και κοινωνικό αγαθό/ Δ. Μπαϊρακτάρης  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Το σύστημα άνθρωπος – μηχανή/ Δ. Μπαϊρακτάρης  pdf  κείμενο  (9,5 ΜΒ)


Αυτόματος έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών/ Σπ. Τζαφέστας  pdf  κείμενο  (5 ΜΒ)


Αυτόματος έλεγχος/ Σπ. Τζαφέστας  pdf  κείμενο  (23 ΜΒ)


Εισαγωγή στην Κυβερνητική. Επικοινωνιακά συστήματα. Θεωρία πληροφορίας/ Ε.Ν. Πρωτονοτάριος  pdf  κείμενο  (13 ΜΒ)


Σημειώσεις «Εισαγωγής στην Κυβερνητική»/ Ι. Νικολής  pdf  κείμενο   (27 ΜΒ)


Κυβερνητική και Τέχνη/ Π. Ξαγοράρης  pdf  κείμενο  (3,9 ΜΒ)


Κυβερνητική – Οικιστικό περιβάλλον/ Κώστας Π. Μάρθας  pdf  κείμενο  (4,8 ΜΒ)


Κυβερνητική και management/ Γ. Φραδέλλος  pdf  κείμενο  (16 ΜΒ)


Έλεγχος της κυκλοφορίας σε μιαν οδική διασταύρωση. Μια νέα προσέγγιση/ Κ. Π. Παππής  pdf  κείμενο  (6 ΜΒ)


Βασικές έννοιες από τη θεωρία ασαφών συνόλων/ Κ. Π. Παππής  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Κυβερνητική οικονομικών συστημάτων/ Γ. Φραδέλλος  pdf  κείμενο  (508 ΚΒ)


The qualitative analysis of non-linear dynamic economic systems by structural methods/ F.J. Evans, G. Fradellos  pdf  κείμενο  (7 ΜΒ)