Δομική προκατασκευή (ΤΕΕ, 22 Μαΐου – 21 Ιουνίου 1968 : Αθήνα)

 

M140

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Συμπεράσματα του Σεμιναρίου Προκατασκευής/ Μπίρης Κυπριανός  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Η σύγχρονος δομική προκατασκευή/ Μπίρης Κυπριανός  pdf  κείμενο  ( 21 ΜΒ)


Θεωρία της Ποιότητος/ Καλογεράς Νικ.  pdf  κείμενο  ( 1,6 ΜΒ)


Βιομηχανοποιημένοι τύποι (καλούπια) στοιχείων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος/ Παπαϊωάννου Δημ .  pdf  κείμενο  (6,6 ΜΒ)


Μηχανικά μέσα Βαρείας Προκατασκευής/ Ευφραμίδης Χ.  pdf  κείμενο  (9,5 ΜΒ)


Τα ελαφρά σκυροδέματα/ Οικονόμου Χ.  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Τεχνολογικαί παρατηρήσεις κατά τας διαφόρους φάσεις παραγωγής Σκυροδέματος/ Οικονόμου Χ.  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Κατασκευή κτιρίων κατοικιών μέσω της βαρείας προκατασκευής/ Ρωμαίος Γερ.  pdf  κείμενο  (10 ΜΒ)


Η προκατασκευή εις τας γεφύρας/ Παπαϊωάννου Αντ.  pdf  κείμενο  (6,1 ΜΒ)


Γέφυραι/ Οικονόμου Αριστ.  pdf  κείμενο  (10 ΜΒ)


Ειδικαί κατασκευαί/ Οικονόμου Αριστ.  pdf  κείμενο  (7,6 ΜΒ)


Ειδικαί κατασκευαί/ Σουμελίδης Στυλ.  pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)


Εισαγωγή εις τας μεθόδους μορφώσεως, υπολογισμού και ελέγχου των προκατασκευασμένων έργων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος και πλαστικών/ Τάσιος Θ.  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)


Τα πλαστικά υλικά εις την Προκατασκευήν/ Πικούλης Στυλ.  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)


Τεχνικοοικονομικαί απόψεις εν τη Προκατασκευή/ Τριανταφυλλίδης Κ.  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Η σημερινή θέσις του θέματος παρ’ ημίν/ Λεωνίδου Ι.  pdf  κείμενο  (948 ΚΒ)


Δομή Πόλεων – Βιομηχανοποίησις της κατασκευής/ Τομπάζης Αλ.  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Επιπτώσεις της Προκατασκευής εις την Πολεοδομίαν και Χωροταξίαν/  Αραβαντινός Α.  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Προκατασκευή και Αισθητική/ Μιχελής Π.  pdf  κείμενο  (9,2 ΜΒ)