Συστήματα αυτομάτου ελέγχου (1974: Αθήνα)

Μ 145

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισαγωγή εις τον αυτόματον έλεγχον πυρηνικών αντιδραστήρων/  Τζαφέστας  Σπ.  pdf  κείμενο  (13 ΜΒ)


Μεθοδολογία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, κλασσικαί μέθοδοι γραμμικών συστημάτων/  Τζαφέστας  Σ.  pdf  κείμενο  (22 ΜΒ)


Ανασκόπησις της επιστήμης και τεχνολογίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου/ Τζαφέστας  Σ.  pdf  κείμενο  (16 ΜΒ)


Βιομηχανικαί εφαρμογαί του αυτομάτου ελέγχου/  Τζαφέστας  Σ.  pdf  κείμενο  (10 ΜΒ)


Προεισαγωγικαί έννοιαι επί κεφαλαίων τιμών της κυβερνητικής/  Νικολής  Ι.  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)


Επεξεργασία σημάτων (Στοχαστικά Σήματα) / Πρωτονοτάριος  Ε.  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)