Βιομηχανική επεξεργασία τροφίμων (1974: Αθήνα)

 

Μ 147

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Εισαγωγική ομιλία/ Γ. Κοντός  pdf  κείμενο  (5,9 ΜΒ)


Βιομηχανική επεξεργασία τροφίμων/ Κ. Μανωλκίδης  pdf  κείμενο  (16 ΜΒ)


Βιομηχανικαί ζυμώσεις/ Γ. Μπαλατσούρας  pdf  κείμενο  (21 ΜΒ)


Τεχνολογία εκχυλίσεως λιπαρών σωμάτων/ Μ. Αγγελίδης  pdf  κείμενο  (7,9 ΜΒ) 


Ασηπτική κονσερβοποίησις/ Ι. Αντωνάκος  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ) 


Η εφαρμοσθείσα τεχνολογία εις την σταδιακήν επαύξησιν της δυναμικότητος του εργοστασίου σακχάρεως Πλατέος/ Π. Χριστοδούλου  pdf  κείμενο  (8 ΜΒ)


Η τεχνολογία της μελάσσης/ Χ. Χατζηαντωνίου  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)


Τεχνική συμπυκνώσεως και αφυδατώσεως /Σ. Σαραβάκος  pdf  κείμενο  (6,6 ΜΒ)


Θεωρία και τεχνική της καταψύξεως των τροφίμων/Δ. Θωμόπουλος  pdf  κείμενο  (6,7 ΜΒ)


Τεχνολογία της συντηρήσεως των εψυγμένων τροφίμων/Δ.  Θωμόπουλος  pdf  κείμενο  (8,2 ΜΒ)


Χημικά πρόσθετα εις βιομηχανίαν τροφίμων/  Γ. Ηλιόπουλος  pdf  κείμενο  (8,4 ΜΒ)


Τεχνολογία σίτου/ Γ. Αράπης  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)