Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δεδομένων - Δημόσια δίκτυα δεδομένων (ΤΕΕ, 14-15 Μαΐου 1990, Αθήνα)

M 1060

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισαγωγή στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες τηλεπληροφορικής / Κ. Παπανδρέου pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Κώδικες μετάδοσης και πρωτόκολλα επικοινωνίας / Γ. Λαγογιάννης pdf  κείμενο (12 ΜΒ)


Modems και συστάσεις CCITT / Γ. Λαγογιάννης  pdf  κείμενο  (6,2 ΜΒ)


Codex Motorola: Basic Data Communications  pdf  κείμενο (12 ΜΒ)


Το Επίπεδο Μεταφοράς:Μηχανισμοί και Πρωτόκολλα / Γ. Βότσης  pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Η σύσταση Χ.25 της CCITT / Σ. Μπινιέτογλου pdf  κείμενο (8,2 ΜΒ)


HELLAS PACK.-Το Ελληνικό Δημόσιο Δίκτυο Μετάδοσης και Μεταγωγής Πακέτων Δεδομένων / Γ. Ιωαννίδης  pdf  κείμενο (6,8 ΜΒ)


Διασύνδεση απομακρυσμένων δικτύων και υπολογιστών / Σ. Σαρτζετάκης,  Σ. Αλεξίου pdf  κείμενο (4,9 ΜΒ)


Το τοπικό δίκτυο ETHERNET / Ε. Πρωτονοτάριος, Γ. Στασινόπουλος, Δ.Ε. Συκάς pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Επικοινωνίες με PC-Electronic Mail / Γ. Θεοδώρου pdf  κείμενο (4,9 ΜΒ)


Στρατηγικές ενοποιήσεις δικτύων φωνής, δεδομένων, εικόνων / Β. Μάγκλαρης  pdf  κείμενο (6,2 ΜΒ)