Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΕΕ, 6-10 Μαρτίου 1989, Αθήνα)

M 1064

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1ος τόμος


Δομή και ανάπτυξη των σύγχρονων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας / Β. Παπαδιάς pdf  κείμενο  (3,3 MB)


Πιθανοτικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας / Γ. Κονταξής pdf  κείμενο  (2 MB)


Ελεγχος κινήτρων / Ι. Κοντός  pdf  κείμενο  (11 MB)


Νέες τεχνικές για την βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη των δικτύων διανομής / Μ. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο  (3,5 MB)


Προστασία ατόμων από ηλεκτροπληξία / Δ. Τσανάκας pdf  κείμενο  (5 MB)


Κέντρα ελέγχου ενέργειας / Γ. Κονταξής  pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Μεταβατικά φαινόμενα διακοπής / Β. Παπαδιάς  pdf  κείμενο  (3,3 MB)


Γενικευμένη θερμική μαθηματική μελέτη αγωγών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / Β. Μαχιάς pdf  κείμενο  (3,5 MB)


Αυτόματος έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας / Κ. Βουρνάς  pdf  κείμενο  (9,8 MB)


Ποιότητα εξυπηρετήσεως των καταναλωτών των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. / Μ. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (5,2 MB)


Μεταβατικά φαινόμενα στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας / Β. Παπαδιάς pdf  κείμενο  (4,2 MB)


Τεχνικές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Μ. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (4,7 MB)


 

 

2ος τόμος

 


Συμπαραγωγή / Ι. Αυγερινόςpdf  κείμενο  (4,1 MB)


Προγραμματισμός Ηλεκτρομηχανολογικών έργων / Α. Μαχιάς  pdf  κείμενο (3,2 MB)


Διασυνδέσεις συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με συνεχές ρεύμα / Ν. Βωβός  pdf  κείμενο (3,3 MB)


Υπολογισμός ρευμάτων βραχυκυκλώσεως. / Δ. Τσανάκας  pdf  κείμενο (3,3 MB)


Βιομηχανικός αυτοματισμός / R. King  pdf  κείμενο (5,1 MB)


Ψηφιακές τεχνικές ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. / Ν. Χατζηαργυρίου  pdf  κείμενο (4,8 MB)


Ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας / Ε. Διαλυνάς  pdf  κείμενο (6,7 MB)


Βιομηχανική ηλεκτρονική / Ι. Κοντός  pdf  κείμενο (6,4 MB)


Μονωμένοι αγωγοί και καλώδια / Π. Ντοκόπουλος  pdf  κείμενο (5,7 MB)


Υποσταθμοί καταναλωτών μέσης τάσης / Π. Ντοκόπουλος  pdf  κείμενο (15 MB)


Βασικές στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές  pdf  κείμενο (2,9 MB)