Νεώτερες εξελίξεις στην κατασκευή οδοστρωμάτων (ΤΕΕ, 28-30 Μαΐου 1990, Αθήνα)

 

M 1065

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Δοκιμές PROCTOR, C.E.R., φόρτισης πλακός, συμπύκνωσης / Ν. Μαρσέλλος pdf  κείμενο (8,6 ΜΒ)


Αργιλικά επιχώματα / Η. Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Υπολογισμός πάχους ευκάμπτων οδοστρωμάτων / Αθ. Νικολαΐδης pdf  κείμενο (12 ΜΒ)


Μόνιμες παραμορφώσεις ευκάμπτων οδοστρωμάτων / Α. Λοΐζος  pdf  κείμενο (6,6 ΜΒ)


Υπολογισμός δύσκαμπτων οδοστρωμάτων / Σ. Κόλιας  pdf  κείμενο (9,4 ΜΒ)


Υπολογισμός ημιδύσκαμπτων οδοστρωμάτων / Σ. Κόλιας  pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Κατασκευή άκαμπτων οδοστρωμάτων / Γ. Τσώχος  pdf  κείμενο (8 ΜΒ)


Ασφαλτικά μίγματα - Ασφαλτικές κατασκευές και εξελίξεις αυτών / Μιχ. Πραπίδης  pdf  κείμενο (15 ΜΒ)


Ολισθηρότητα των οδών και ατυχήματα / Ν. Μίχας pdf  κείμενο (7,6 ΜΒ)


Αντιολισθηρές κατασκευές / Ι. Φατσέας pdf  κείμενο (6,5 ΜΒ)


Συντήρηση οδοστρωμάτων / Σ. Δαλαμάγκαςpdf  κείμενο (5,1 ΜΒ)