Το άνοιγμα της Ανατολικής Ευρώπης - η σημασία για τους τεχνικούς: Οι δυνατότητες που παρέχονται από την σύμβαση LOME IV (TEE, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 31 Μαΐου 1990, Αθήνα)

M1073

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Εξελίξεις στις αγορές των χωρών Αν. Ευρώπης. Νέες δυνατότητες για Έλληνες μηχανικούς μελετητές, κατασκευαστές / Σ. Ιωακειμίδης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Κοινοπραξίες Ελλήνων με ξένους μελετητές στα πλαίσια της LOME IV / Κων. Τζάνος pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Οι αλλαγές στις ανατολικές χώρες και η Ελλάδα / Σ. Βαλντέν  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ο ρόλος της μεταφοράς τεχνολογίας στην ανάπτυξη της συνεργασίας Ανατολής-Δύσης / Σ. Μπαμπανάσης pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Οι σχέσεις της ΕΟΚ με τις ανατολικές χώρες στα πλαίσια της γενικότερης εξωτερικής της πολιτικής / Α. Ζαχαρόπουλος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


LOME IV:Μία νέα 10ετία στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με χώρες της Αφρικής, Καραβαϊκής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) / Γ. Τερζής pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Ευκαιρίες και προβλήματα επενδύσεων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: Ομοιότητες και ιδιαιτερότητες / Χ. Βλαχούτσικος  pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)