Σεμινάριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας  (ΤΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, Νοέμβριος 1990, Αθήνα)

M 1122

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1ος τόμος


Η πλαστιμότητα και η κανονικότητα ως μέσα για τη μείωση των βλαβών / Θ. Τάσιος pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Επισκευές ενισχύσεις: διεπιφάνειες μεταξύ παλαιών και νέων υλικών + συνδέσεις παλαιών και προστιθέμενων στοιχείων  pdf  κείμενο (8,5 MB)


Στατιστική αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 20/6/78 στα κτίρια της Θεσ/νίκης / Κ. Στυλιανίδης pdf  κείμενο (7,6 MB)


Διαστασιολόγηση επισκευαζομένων στοιχείων σε φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα / Κ. Ζαβλιάρης pdf  κείμενο (8,1 MB)


Σεισμολογία / Κ. Μακρόπουλοςpdf  κείμενο (6,3 MB)


Προβλέψεις συμπεριφοράς του δομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης σε μελλοντικές σεισμικές διεγέρσεις / Γ. Πενέλης, Κ. Στυλιανίδης, Α. Κάππος, Π. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (9 MB)


Ο καταστροφικός σεισμός στο Βόρειο Ιράν (21 Ιουνίου 1990) / Χρήστος Φρίγκας  pdf  κείμενο (6,8 ΜΒ)


Υλικά + τεχνικές επισκευών / Π. Κρεμέζης pdf  κείμενο (4 MB)


Σχεδιασμός τοιχοπληρωμένων πλαισίων Ω.Σ. pdf  κείμενο (4,9 MB)


 Διακύμανση εντάσεως βλαβών ;Μακροσεισμικές παρατηρήσεις, ενόργανες μετρήσεις, κατανομή βλαβών, επικινδυνότητα κτιρίων / Β. Λεκίδης pdf  κείμενο (12 MB)


Ωπλισμένη τοιχοποιϊα υπό σεισμικήν ένταση / Θ. Π. Τάσιος pdf  κείμενο (6,1 ΜΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων / Νίκος Μαλακάτας pdf  κείμενο (23 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος

 


Αντισεισμικά τοιχώματα Ω.Σ. / Θ. Τάσιος, Μ. Χρονόπουλος pdf  κείμενο (12 ΜΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών / Ι. Βάγιας, Α. Κουνάδης pdf  κείμενο (5,8 ΜΒ)


Ασκήσεις εκτίμησης τρωτότητας pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Ρευστοποίηση λόγω σεισμού / Γεώργιος Μπουκοβάλας pdf  κείμενο (5,5 ΜΒ)


Σχέδιο προδιαγραφών και κώδικα αμοιβών για την μελέτη αποκατάστασης μνημείων και μνημειακών συνόλων / Κων/να Βλάχου, Παύλος Κρεμέζης, Παναγιώτης Πλαΐνης, Χρήστος Παυλάτος, Κων/νος Φλώρος pdf  κείμενο (10 ΜΒ)


Εφαρμοσμένη γεωφυσική / Ι. Λούης pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Ιστόγραμμα βλαβών πόλης Καλαμάτας / Αν. Ζησιάδης pdf  κείμενο (9,4 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά άοπλης και περιζωμένης τοιχοποιϊας / Ε. Βιντζηλαίου pdf  κείμενο (9,2 ΜΒ)


Αίτια και βλάβεςpdf  κείμενο (17 ΜΒ)


Προκατασκευή pdf  κείμενο (16 ΜΒ)


 

 

3ος τόμος

 


Τεχνητή τροποποίηση αποκρίσεως / Μ. Π. Χρονόπουλος pdf  κείμενο (10 ΜΒ)


Τεχνική σεισμολογία / Δ. Παπασταματίου pdf  κείμενο (8,3 ΜΒ)


Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης : Συγκριτική παρουσίαση των γενικών αρχών πολιτικού σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης λόγω καταστρεπτικών σεισμών / Κων/νος Χολέβας pdf  κείμενο (4 ΜΒ)


Προσχέδιο νέου ελληνικού αντισεισμικού κανονισμού (Ν.Ε.Α.Κ.) pdf  κείμενο (5,9 ΜΒ)


Ανθεκτικότητα του (οπλισμένου) σκυροδέματος σε διάρκεια / Μιχαήλ Ν. Φαρδής pdf  κείμενο (8,6 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμική ενίσχυση κτιρίων από φέρουσα λιθοδομή / Μιχαήλ Φαρδής pdf  κείμενο (5,4 ΜΒ)


Προσδιορισμός των δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους / Γ.Α. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο (17 ΜΒ)


Σύγχρονες αντιλήψεις αντισεισμικού σχεδιασμού και βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού και τρόποι καταναλώσεως ενέργειας pdf  κείμενο (24 ΜΒ)