Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μεγάλων εγκαταστάσεων (ΤΕΕ, 14-24 Οκτωβρίου 1991, Αθήνα)

M1133

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Εισαγωγική εισήγηση / Β. Σαμοΐλης pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Σχηματικές μορφές και σύνθεση υποσταθμών / Π. Μπούρκας  pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Μετασχηματιστές : Γνώσεις γιά τον χρήστη / Δ. Σπηλιόπουλος pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Διακόπτες / Ν. Φακίνος pdf  κείμενο (9,9 ΜΒ)


Τιμολόγια (ΔΕΗ) / Δ. Λαμπούσης pdf  κείμενο (5,9 ΜΒ)


Θέματα ασφάλειας στους υποσταθμούς / Ι. Σταθόπουλος pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)


Καλώδια / Δ. Εγγλέζος pdf  κείμενο (4,5 ΜΒ)


Ηλεκτρικοί Πίνακες / Κ. Κωνσταντουλάκης pdf  κείμενο (7,1 ΜΒ)


Εφεδρικές τροφοδοσίες μεγάλων εγκαταστάσεων / Π. Μπούρκας pdf  κείμενο (3,8 ΜΒ)


 Μελέτη υποσταθμού / Ι. Σαββόπουλος pdf  κείμενο (29 ΜΒ)


Ρεύματα βραχυκυκλώσεως-Μηχανική και Θερμική καταπόνηση / Δ. Τσανάκας . Μέρος Α pdf  κείμενο (13 ΜΒ)


Ρεύματα βραχυκυκλώσεως-Μηχανική και Θερμική καταπόνηση / Δ. Τσανάκας . Μέρος Β pdf  κείμενο (16 ΜΒ)


Πυκνωτές / Α. Πετρόπουλος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Ηλεκτρικές προστασίες υποσταθμού / Μ. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (5,1 ΜΒ)


Ελεγχος-Δοκιμές υλικών υποσταθμών / Β. Παπαβασιλόπουλος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Συντήρηση υποσταθμού / Β. Σαμοΐλης pdf  κείμενο (4,7 ΜΒ)